NATURISTA.CZ

Přirozená radost ze života

-

Start Naturista PPC (NPPC) - moderní prezentace subjektů

Vložil zurek, 31. Srpen 2010 - 19:24

Čím dál více rozšiřující se neziskové aktivity NATURISTA.CZ a velmi mizivé dosavadní zdroje podpory nás před několika měsíci dovedly k vytvoření výhradně vlastního reklamního systému, který je na stejném základě, jako světově proslulý Google AdWords. Bezplatné zobrazování reklamních bloků a platby pouze za prokliky na inzerentovy stránky. Využití tohoto moderního systému bychom chtěli nabídnout všem subjektům, které se zabývají obory příbuznými naturismu.


Tato strana obsahuje informace pro inzerenty a obchodníky spolupracující s inzerenty.

INZERENTI – vystartujte s Naturistou k novým zákazníkům!
Informace pro inzerenty v reklamním systému NPPC (Naturista Pay-Per-Click).

Některé vlastnosti systému:

 • Inteligentní systém, který zobrazuje reklamy zdarma a z kreditu odečítá pouze skutečné prokliky na inzerentovy stránky.
 • Různé způsoby zobrazování a řazení inzerátů na základě rotace, úspěšnosti, nebo ceny za proklik (kdy cenu stanovuje inzerent sám).
 • Uzavřený systém, který obsahuje pouze subjekty spojené s naturistickým vyžitím, návštěvníky n-pláží, saun, wellnessů, aquaparků, zájezdů k mořím apod.

Postup pro vytvoření vašich reklamních bloků:

 1. Registrace do redakčního systému NATURISTA.CZ (Pokud ji ještě nemáte jako řadový člen NATURISTA.CZ).
 2. Váš požadavek adminovi na přidělení práv Inzerenta na EMAIL (Odpověď dostanete za 1–3 hodiny).
 3. Každý nový inzerent získává zdarma kredit 100 Kč pro vyzkoušení NPPC.
 4. Po přihlášení použijete odkaz „Moje reklamy“ v levém sloupci (případně podobný odkaz na stránce vašeho profilu).
 5. Vytváříte reklamy, umísťujete je podle vašich požadavků dle bloků, klíčových slov apod.
 6. Svoje reklamy můžete nasměrovat do konkrétních témat, druhů (článek, n-lokality, sauna, wellness, seznamka, kalendář…), regionů apod.

Podrobněji:

VYTVOŘENÍ REKLAMY

Přes odkaz „Moje reklamy“ (levý sloupec nahoře) se dostaneme na přehled vlastních reklam, kde naklikneme záložku „Vložit novou reklamu“. Oprávnění uživatelé našeho systému vkládají a upravují svoje reklamy sami (i když administrátor to v nutném případě může udělat i za ně).

Nejdřív je třeba zvolit umístění reklamy do některého z nabídnutých bloků, které představují různé části stránky (nahoře, dole, postranní sloupce…) kde je pro reklamy připraveno místo, a zároveň výběr bloku určuje i některá pravidla a omezení pro vkládanou reklamu. Obsahem reklamy může být textový odkaz, doplněný případně o další krátký text, a nebo obrázek (logo či banner), v obou případech lze přidat popisku zobrazenou při najetí myší, a vždy musí být uvedena platná adresa odkazu. Dostupnost a povolená délka či velikost každého z těchto prvků závisí na pravidlech zvoleného bloku.
Levý sloupecLevý sloupec Pravý sloupecPravý sloupec Horní lištaHorní lišta BannerBanner


Dále nastavíme pravidla pro zobrazování reklamy. S příslušným oprávněním lze reklamu zviditelnit paušálně na celém webu, jinak můžeme zobrazování spojit s prohlížením vybraných kategorií (včetně podkategorií a příspěvků v nich), a k tomu ještě i dalších stránek uvedených v seznamu adres. Tento seznam lze připravit i přes malou pomůcku navázanou na vyhledávač, a tedy na základě klíčových slov. Lze také zobrazení napojit na prohlížení vybraných druhů obsahu.

Můžeme rovněž zadat datum začátku a konce inzerce, některá cenová nastavení (o tom později), krátké označení reklamy pro vlastní potřebu autora, a zvolit zda se má reklama zveřejnit (lze uložit i neaktivní, skrytou položku, například při přerušení inzerce, kdy se chceme k již sestavené formulaci později vrátit, a nesmazat ji tedy úplně).

Jakmile je reklama uložena, administrátoři její obsah prohlédnou, a (většinou) schválí. O výsledku tohoto procesu bude autor informován krátkým e-mailem. Reklama se pak zobrazí na webu dle nastavených pravidel. Pokud autor jakýmkoliv způsobem změní obsah reklamy, musí být znovu prohlédnuta a schválena administrátorem.

OBSAH REKLAM

Provozovatel webu Naturista.cz si vyhrazuje právo rozhodnout o zveřejnění či nezveřejnění reklamy. Obsah reklam by měl být tématicky blízký zaměření webu, a v každém případě musí být v mezích slušnosti a gramaticky v pořádku. Podobně jako v jiných podobných systémech, ani u nás nelze reklamy „nadstandardně“ zviditelňovat VELKÝMI PÍSMENY, p r o l o ž e n ý m textem, řadami hvězdiček a podobnými -=#malůvkami#=, ani odkazovat na erotické a podobně pochybné weby, nebo weby zjevně neodpovídající obsahu samotné reklamy. Zakázáno je také užívání superlativů v textech reklam – „Jsme největší, nejlepší, nejrychlejší firma na světě“. V obrazových reklamách je zakázáno zobrazovat text www inzerenta.

CENY A ZPŮSOB ZOBRAZOVÁNÍ REKLAM

Náš systém používá variantu známého systému Pay-Per-Click. Autoři nic neplatí za samotné zobrazování svých reklam, z kreditu se jim však strhává cena za uskutečněné prokliky – tedy za skutečnou „práci“ kterou reklama odvádí (což je přivádění návštěvníků na odkazovaný web). Existují tři různé režimy pro stanovení ceny za proklik a pořadí reklam na stránce – každý blok (možné umístění reklam) může používat dle uvážení správce webu jiný z těchto režimů (s ohledem na své umístění, rozměry a účel):

 • Pevná cena, rotující zobrazení. Za prokliky je účtována pevná cena (může být odlišná pro textové a obrázkové reklamy), reklamy se zobrazují v rotujícím pořadí (různé pozice každé reklamy na různých stránkách, nikoliv při opakovaném načtení stejné stránky).
 • Pevná cena + skóre. Za prokliky se účtuje pevná cena jako v prvním případě, ale pořadí reklam při zobrazení určuje skóre, které vypovídá o jejich účinnosti: Čím více návštěvníci na reklamu klikají (a tedy je asi zajímá), tím lépe – a čím více stránek reklama svou přítomností zatěžuje (a možná tím návštěvníky rozčiluje), tím hůře. Jako autoři reklam bychom tak měli být motivováni, abychom pečlivě vybírali místa, kde svou reklamu necháme zobrazit. Zájem bychom měli mít o stránky, kde je reklama k věci, a tedy i čtenáři budou mít o její téma nejspíš zájem, abychom tak získali maximum prokliků z minima obsazených stránek. Z toho pak plyne vysoká účinnost reklamy, odměněná předními pozicemi při zobrazování (nebo naopak účinnost nízká, vedoucí k propadu dolů, nebo až na místa vůbec nezobrazovaná). Skóre se počítá jednou za den, jako počet uskutečněných platných prokliků dělený počtem stránek na nichž se reklama objevila. (Ve skutečnosti se používá – pro omezení náhlých výkyvů – určitý druh průměru za poslední asi týden.)
 • Nejvyšší nabídka + skóre. V tomto případě se ještě navíc k výše popsanému skóre uvažuje i cena za proklik, kterou si jako autoři reklam navrhneme sami (pro každou reklamu zvlášť). Cenou se násobí skóre, takže jak účinnost, tak i nabídnutá cena jsou důležité, ale na druhou stranu jedno může částečně i vynahradit nedostatek druhého.

Můžeme zvolit i denní limit útraty, abychom tak zabránili prudkým úbytkům kreditu. Jakmile je denní limit vypotřebován, reklama se po zbytek dne již nezobrazuje.

Návštěvníci stránek jsou při kliknutí na reklamu vždy směrováni na patřičnou adresu (všechny adresy v reklamách vedou přes přesměrování, aby bylo možné registrovat cenu za prokliky a statistiku), ale za placený se počítá pro každou reklamu jen jeden proklik během 30 minut (z každé IP adresy). Neúčtují se také zkušební prokliky realizované administrátory nebo (přihlášeným) autorem reklamy, ani provoz z případných odkazů na cizích webech (pokud se je podaří rozpoznat – interní URL jednotlivých reklam neslouží k odkazování z jiných webů, a Naturista.cz se snaží své inzerenty bránit před nechtěnými úbytky kreditu v důsledku takových cizích odkazů).

Uvedená pravidla se nemusí vztahovat na odkazy přidané do reklamních bloků přímo redakcí Naturisty.cz, které mají při zobrazování také přednost.

STATISTIKA

Statistika prokliků zůstává uložena za poslední měsíc. Jako autoři reklam můžeme přes záložku „Statistika“ přejít z přehledu svých reklam k tabulkám počtů a cen prokliků. Tyto údaje můžeme zobrazit pro jednotlivou reklamu, nebo za všechny své reklamy dohromady, jako měsíc po dnech, den po hodinách (poslední, nebo i jakýkoliv jiný den v posledním měsíci), a nebo podle odkazujících stránek (tedy kde návštěvník na reklamu kliknul).

JAK SE DOBÍJÍ KREDIT

Každý uživatel oprávněný ke vkládání reklam má v našem systému předplacený kredit, z něhož se odečítá cena za uskutečněné prokliky. Je-li kredit příliš nízký, nebo zcela vyčerpaný, systém uživatele upozorní krátkou e-mailovou zprávou, a varování se mu objeví v sekci „Moje reklamy“ i přímo na stránkách. Odkaz pak vede na tuto stránku (pouze pro oprávněné uživatele), kde jsou uvedeny příslušné platební údaje pro doplňování kreditu. Jakmile správce webu platbu obdrží a zapíše do systému, je kredit doplněn. Pokud předtím spadl až na nulu (a tím pozastavil zobrazování reklam), je na autorovi, aby své reklamy znovu aktivoval (po úpravě nebo i nezměněné je znovu uložil, jako zveřejněné).

BONUS PRO NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ

Každý měsíc bude odměněn nejúspěšnější inzerent neomezenou prezentací na Naturistické party v Babylonu Liberec. Čtvrtletně potom na Noci naturistů v Aquapalace Praha-Čestlice.

Formáty:

 1. Horní žlutá lišta – do 48 znaků titulek, do 80 znaků popisek po najetí myši.
 2. Textové bločky v levém a pravém sloupci – do 32 znaků titulek, do 60 znaků text a do 120 znaků popisek po najetí myši.
 3. Textový blok pod obsahem – do 120 znaků titulek, do 254 znaků text, do 254 znaků popisek po najetí myši.
 4. Banner pod obsahem – ne větší než 800×200 pixelů, resp. 200 kB.
 5. Banner v levém/pravém sloupci – ne větší než 160×260 pixelů, resp. 50 kB.


OBCHODNÍCI
Nabízíme všem, kdo přivedou inzerenty na tento server provize z uskutečněných a zaplacených reklam. Pro obchodníky budeme pořádat pravidelná školení o novinkách na NATURISTA.CZ.
Následující školení: Dle domluvy během roku 2014. Zájemci přihlaste se emailem
Provize:
Do výše objednávky 2 000 Kč/měsíc = 10%
Nad 2 000/měsíc = 20%.
Pole působnosti n-obchodníků: provozovatelé pláží, bazénů, wellnessů, saun, hotelů, cestovních kanceláří, FKK center v tuzemsku i u moří. V žádném případě nespolupracujeme s eroticky zaměřenými subjekty (NeiReport apod.)
NPPC se nevztahuje na barterové partnery NATURISTA.CZ – Aquapalace Praha, Centrum Babylon Liberec, Aquapark Hradec Králové, Aquapark Brno – Kohoutovice, Aquapark Olomouc, Aquapark Olešná Frýdek-Místek, Aquapark Valašské Meziříčí.
Obchodník nesmí být zástupcem inzerenta. Stálí obchodníci budou mít pro svoji práci k dispozici veškeré údaje o NATURISTA.CZ vč. podrobných statistik. Úspěšní obchodníci budou mít adekvátně svému výkonu řadu výhod na našich naturistických akcích.


V případě dotazů se s důvěrou obraťte na náš EMAIL nebo telefon: 777 923 111.

Přejeme vám mnoho reklamních úspěchů při propagaci vašeho podnikání.

Autor softwarového modulu Naturista PPC: JirkaRybka

2007-20102007–2010 Co je NATURISTA.CZ:
Naturista.cz (od r. 2002) není pouhým internetovým projektem, ale zrcadlem reálného naturistického dění (většinou) českých naturistů. Čtenáři zde najdou aktuální informace o našich akcích, cestopisy z naturistických dovolených u nás i u moře, možnosti seznámení.
Naturista.cz průběžně spolupracuje s provozovateli naturistických pláží, aquaparků, bazénů, wellnesů, kde pořádáme naše pravidelné akce. Vedle českých návštěvníků máme pravidelné návštěvníky z Polska (8%), Slovenska (6%), Rakouska a Německa.
Více o historii a záměrech NATURISTA.CZ.

5
 
-

Návrh a systém je to rozumný,

Vložil natur, 1. Září 2010 - 9:55
Obrázek uživatele natur

Návrh a systém je to rozumný, reálný a zajímavý. Pouze technická připomínka – každá firma má účetní a ta nekompromisně vyžaduje ke každé platbě daňový doklad. Takže bych prosil dopracovat do systému i tuto záležitost. Hájek


Žurek: Poskytovatel služby je uveden dole ve článku.


To je v pořádku, pouze jde o techniku dokladování – např. „po úhradě platby na účet SK Oplatil vystaví SK Oplatil daňový doklad a zašle jej inzerentovi v zákonem stanové lhůtě“. Jako firma nemohu poslat někam peníze „jen tak“, musím mít k tomu doklad, daňové údaje (plátce-neplátce DPH), atd. Když si objednám jakoukoliv reklamu třeba na googlu, seznamu, apod., tak také tyto finanční doklady musím dostat. Jinak bych nemohl takovou platbu zahrnout do daňových výdajů. Hájek

 
-

Systém je jdnoduchý

Vložil ivojan, 1. Září 2010 - 11:11

Dostal jsem od Ivoše možnost si ho vyzkoušet (viz Přírodní Indiánská sauna) a jeho požití je skutečně jednoduché. Pro firmy, které podnikají v oboru rekreace (nejen naturistické) a zdravého životního stylu je naturista.cz ideální místo. I systém plateb je, podle mého názoru, dobrý.

 
-

Ovšem, „vynesení“ reklamy je

Vložil natur, 1. Září 2010 - 12:35
Obrázek uživatele natur

Ovšem, „vynesení“ reklamy je jednoduché – také jsem ho vyzkoušel a následně vyslovil úsudek, že s jedná o velice rozumnou záležitost. Jedna věc je realizace reklamy na tomto webu (bez problému), druhá věc je její administrativní zpracování v souladu se zákony této země. SK Oplatil je v podstatě podnikající subjekt (oficiálně nezisková organizace – vybírá příspěvky, nakupuje a prodává trička, bude prodávat reklamní plochu, má řadu organizačních výdajů, … ), moje firma je podnikající subjekt – cestovní kancelář. Oba tyto subjekty musí ze zákona vést účetnictví – nemůže tudíž následovat nic jiného, než „platba = daňový doklad“. Tento krok však v jinak velice dobře zpracovaném „návodu k použití“ chybí, stačí jeden odstaveček (viz výše) . Nekritizuji, pouze upozorňuji. Hájek

 
-

Faktura za reklamu

Vložil zurek, 1. Září 2010 - 18:04
Obrázek uživatele zurek

Inzerent dostane v každém případě po navýšení kreditu fakturu na uvedenou částku. Stejně jako tomu bylo v minulosti v případě Natur Travel i ostatních. Zatím jsme ve fázi zkušebního pilotního projektu, který máme de facto celý před sebou. Takže registrujte se, využívejte zadarmo kreditu, vytvářejte reklamy, testujte efektivitu jednotlivých částí Naturisty, analyzujte. Na faktury dojde taky, jen se nebojte :-).

 
-

efekt mojí reklamy

Vložil Pohodička, 21. Březen 2011 - 12:15
Obrázek uživatele Pohodička

Přináším zkušenost s mojí reklamou zde uvedenou na stránku www.medy.eu na které je nabídka výkladu z karet a mnoho fotek z Libereckého regionu a sousedního zahraničí. Po uvedení reklamy se počet návštěv téměř zdvojnásobil. Přikládám obrázek. graf návštěvnostigraf návštěvnosti [Tmavé brýle]


Žurek: To je pěkné, ale vtip PPC systémů je v tom, že se zobrazuješ zadarmo a platíš pouze za prokliky na tvoje stránky. Takže zatímco různé reklamní systémy nabízejí nějakou cenu za např. 1000 zobrazení, tak u nás se můžeš zobrazovat nekonečně dlouho zdarma a až někdo na tvůj odkaz klikne, tak tě to stojí nějaké haléře nebo koruny. (Ošetřeno proti vyklikání započítáváním prokliků pouze 1× za půl hodiny apod.)