Stvrzení práva na nahotu při venkovních činnostech

Byť je ve většině evropských zemí technicky legální, jsou lidé za nahotu při venkovních činnostech popotahováni policií a/nebo právním (?) systémem samotným. Zopakujme znovu: jednoduše být nahý na veřejném místě není apriori ilegální, ale je to mnohými za takové považováno. Je mnoho případů, kdy lidé jsou dokonce zákonem trestáni pod neurčitý paragrafem "chování, které by mohlo narušit klid", což může zahrnovat libovolné okolnosti. Další typická všezahrnující alternativa je "neslušné vystavování", které umožňuje obdobně rozmanité výklady závislé na podmínkách.
Nudismus je systém přesvědčení, postavený na základní myšlence, že lidé všeho věku, rasy a víry mají právo být nazí a zabývat se klidnými aktivitami bez ohledu na svou formu, velikost, barvu a majetnost. Kromě toho nudismus věří, že oblečení není podmínkou lidskosti (lidské kultury (překlad?)), ale doplňkem. To je v přímém kontrastu s vášní médií pro využití nahoty ke komerčnímu zisku a opakovaná sugesce většině populace, že se za část svého vlastního těla mají stydět nezvratným jednostranným posouzením, a která by proto měla být zakryta společensko-ekonomickým rozlišovacím textilem.
Rčení "Šaty stvořily člověka" je tvrzení, o kterém lze diskutovat. Tato petice prohlašuje, že by nemělo být nezbytné k životu ve společnosti zakrývat své tělo látkou a že společnost by výslovně měla povolit soužití rozdílných názorových systémů v tomtéž (venkovním) prostředí a nebýt permanentně spoutána okovy textilních předsudků.
Moderní nudismus je o lidech, kteří bývají nazí, všude ve celém světě, a to jako osobní vyjádření volnosti i postoje proti převažujícímu pochybnému způsobu užívání nahého těla ve (všech formách) médií.
Tito lidé jsou nebo se učí být hrdí na svá nahá těla a uctívají tuto přirozenou volnost pobytem v přírodě bez oblečení. Moderní nudismus přivádí nahotu z uzavření, ven ze skrytých utajovaných míst a speciálních kempů do celé přírody. Tato petice byla sepsána kvůli zahrnutí zmínky, že být nahý lze v přírodě v přiměřené vzdálenosti od sídelních center. Tato petice má na mysli kopce, hory, jezera, moře, lesy, háje, pole atd. – přírodu.
Být nahý není ilegální, i když si to mnoho lidí stále myslí. Tato petice má za cíl výslovné stvrzení práva být nahý v přírodě a zabývat se zdravými a neškodnými sporty a aktivitami bez rušení, zabraňování, diskriminace nebo obtěžování. Tato petice má aktivizovat všechny lidi, aby jednali se svými zastupiteli ohledně práva být v přírodě nahý. Pro zastupitele má vytvořit podklad pro příslušné doplnění právního systému, a to jak na úrovni vlastních států, tak na úrovni Evropské Unie. Článek II-70 Dohody ustavující Evropskou ústavu (Svoboda smýšlení, svědomí a náboženství), který měl být ratifikován v roce 2005 měl uvedené stvrdit. Opět, šlo by o interpretaci a ne o výslovné vyjádření situace, proto je stále považováno za důležité toto existující právo výslovně začlenit do ustanovení Evropské dohody.

Petice:
Tato petice je zaměřena na zajištění explicitně zapsaného práva na nahotu v přírodě v přiměřené vzdálenosti od sídelních center, a na provozování zdravých a neškodných sportů a aktivit bez rušení, zabraňování, diskriminace nebo obtěžování.

Podpis petice

Tuto petici k Evropskému společenství "Stvrzení práva na nahotu při venkovních činnostech" napsal "Richard Foley". Je bezplatně umístěna (v anglickém originále) na www.gopetition.com. Nevyjadřuje mínění společnosti gopetition.com pty ltd ani jí podmíněně není podporována.