nudi-pláž

Jak je to se založením nové N-lokality?

Pokud vám uvažovaný pozemek říká "pane"/"paní", nebo jste-li provozovatelem veřejného koupaliště - stačí N-oblast zřetelně OZNAČIT jako "NUDI-PLÁŽ".
Podle platných zákonů je to dostatečné opatření k prevenci tzv. veřejného pohoršení.
Z hlediska zákona tedy není třeba budovat neprůhledné ohrazení, "ochranné pásmo", ani nějak jinak omezovat přístup veřejnosti k lokalitě.
(Pěkný příklad, kde to již po léta krásně funguje, je třeba v Týništi nad Orlicí "U dubu", kde zpravidla vzorně až k tabulce jsou z jedné strany N(ormální:-)) a z druhé strany, pár decimetrů od nich za tabulkou pokračují T(rápící se:-) . Absurdnost oblékání ke koupeli zde vyniká zvlášť dojemně.)

Procházející by však měli mít možnost volby, zda do N-prostoru vstoupí. Pokud například plánovaným N-místem prochází turistická značka, měla by být vyznačena i varianta vedoucí kolem N-lokality.

Pokud zakládáte N-lokalitu na cizím pozemku, je třeba projednat tento úmysl s příslušným vlastníkem. V případě souhlasu pak opět stačí oblast označit.

nudi-pláž

Kromě textového označení lze pro zkrášlení použít i některý z mezinárodních piktogramů:
logo INF - FNI logo UNSK