|CZ Uživatelé M$IE s mohou podívat, kde je hledané číslo na mapě. Ostatním asi zvýraznění nebude fungovat :-(
Nastavte kurzor na hledané číslo pod mapou.
Hledané místo se zvýrazní a vypíše se jeho název. (Pokud jsou červeně zvýrazněny všechny lokality máte zablokovány skripty a zvýrazňování se neprojeví ani v MSIE :-( Chcete-li funkční zvýrazňování, blokování skriptů lze deaktivovat alespoň dočasně. Nenabízí se vám to nad oknem?)
|EN M$IE users can highlight the position of the desired location number. For other browsers the highlighting may not work :-(
Position the cursor on the sought number under the map.
The location in the map is highlighted and it's name is displayed. (If all the localities are red-highlited, your browser has blocked scripts and the highlighting will not work. If you wish, deactivate the blocking, at least temporarily.)

background
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16a 16b 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104  

|CZ Poznámky:
Kliknutí na číslo ani do mapy ZDE není funkční. Pro prohlížení seznamu lokalit použijte předchozí okno s vámi dříve zvolenou jazykovou mutací.
Pokud se divíte, proč číslování není po území nějak setříděno, je to důsledek postupného přibývání lokalit do seznamu.
|EN Remarks:
Clicking the number nor the map is not working HERE. For browsing the localities' list use the previous window with the language version you have chosen earlier.
If you wonder, why the numbering is not sorted on the territory, it is the result of incremental growth of the localities' list.