NATURRELAX

hlavní strana

NUDABAZÉN V PRAZE

každou středu

VÍKENDOVÁ NODROPEDÍ VESELICE

11.-13.3.2005

NODROPEDI

Přírodní kmen naháčů

Czech     English

 

NODROPEDI 2005

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS JIŽ 4. ROČNÍK TRADIČNÍHO A ÚSPĚŠNÉHO LETNÍHO NATURISTICKÉHO TÁBORA 

PRO DĚTI DO 18TI LET, RODINY S DĚTMI A RODINNÉ PÁRY... 

17.-23.7.2005

POJEĎTE S NÁMI NA LETNÍ PŘÍRODNĚ-NATURISTICKOU UMĚLECKO-TVŮRČÍ VÝPRAVU DO DIVOŠSKÉHO PROSTŘEDÍ 

V Zemi kmene NODROPEDŮ

 

Jak to bylo v minulých letech?

Nodropedi 2002, Nodropedi 2003,

Příběh kmene Nodropedů; Nejčastěji kladené otázky; Termín-cena-kontakty;

!!fotografování se uskutečńuje jen se souhlasem fotografovaných osob, zvířat a věcí!!

 

Pro dospěláky je připraveno ve dnech 22.-24.7.2005 (do konce února budu vědět najisto)

CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ ODROSTLÝCH NODROPEDŮ

!!!je nutné se předem nahlásit!!!

 

Chcete prožít léto v pralese jako skuteční divoši?
Zapněte si reproduktory a ponořte se do příběhu jednoho z prvních kmenů na naší Zemi:

Je jen jediné místo na zemi, kde se dochovali původní obyvatelé pradávného kmene Nodropedů. Jejich pobyt byl všem lidem dlouho utajen, teprve před rokem jsme s výpravou náhodou narazili na zvláštní stopy, které nás dovedly až k jejich pralesním obydlím. Zdálo se být velkou náhodou, že jsme se dostali právě k jejich náčelníkovi a šamanovi. Ale nebylo tomu tak. V současné době mají velké problémy s kmenem Grostů, který do Nodropedie (v překladu Zelená země), jak svému kraji říkají, dělá divoké nájezdy a jen za minulý rok jim jednou poničili obydlí a podruhé ukradli koně a zásoby sušeného masa a ovoce pro jejich děti. Někde se zde ale má skrývat poklad, který když budou vlastnit, bude chránit celý jeho kraj. Ten právě potřebují pomoci nalézt. My jsme již hluboko pod zemí nalezli velmi malý kousek něčeho, co vypadalo jako mapa, ale pokud to mapa skutečně je, tak nám stejně ještě hodně velký kus zřejmě chybí. 
Ptáte se kdo to vlastně jsou Nodropedi? Je to starý kmen, který ve své historii asi jako jediný obýval naši planetu již v dávných dobách. Mezi stařešiny se traduje, že zde byli již v dobách, kdy planetu obývali poslední dinosauři. Pravdou je, že jejich kulturní bohatství svědčí o bohaté historii. Je to velice kulturní kmen, mají velké zásoby písní, tanců, pro nás velmi netradičních a staré a účinné léčitelské metody, hodně založené na preventivních cvicích a krásné hry, kterými krátí celý volný čas. Žijí v obydlích, které si vytvořili z pavučin pavouka Siko, který se nachází v místním kraji jako na zřejmě jediném místě na zemi. Tyto pavučiny jsou nesmírně pevné. Jinak tento materiál kombinují s listy a kmeny stromů z okolního lesa. Znají oheň a bohatě ho využívají při svých slavnostech. Živí se převážně kořínky bylin a ulovenou zvěří z okolních lesů a na zimu si suší zásoby masa a ovoce. My jsme je naučili další tepelné úpravě potravin. Ta se jim velmi zamlouvala. Jelikož je v jejich zemi dlouhou dobu teplo, chodí téměř, nebo zcela bez pokrývek. Jejich oděvem bývá většinou jen malba na těle, která ovšem vytváří bohaté obrazy, za které by se kdejaká výstavní síň nemusela stydět. Někdy je doplněna rouškou, kterou si tradičně každý Nodroped musí vyrobit sám, jako projev vlastní vyspělosti a rovnoprávnosti s ostatními členy vesnice. Jsou vyrobeny z darů lesních bohů. K tomu je vytvořen celý obřad. To, že my jsme je od nich dostali, byl projev velké cti. Je to téměř největší pocta, které se vám od Nodropedů může dostat. Již z tohoto důvodu bývají tyto po většinu času zavěšené na čestných místech jejich obydlí a používají se hlavně při slavnostech. Na hlavě mají někteří výše postavení jedinci kost, prý památku z dob dinosaurů (i když na dinosauří kost je tedy  dost malá), nebo čelenku s péry ptáků, podobnou těm, které známe od indiánů. Když je chladno, nosí plášť vyrobený z pavučin, stejných, z jakých mají vyrobená obydlí. Náčelník pak má tuto čelenku největší a nejslavnostnější ze všech. Chodí bosi. Na oslavy si pak berou všichni bohatě zdobené přívěsky na krk, vyrobené opět z materiálů okolní přírody. Barvu těla mají podobnou naší, vzrůstem jsou trochu menší. Chodí vzpřímeně. Nodropedů je v současné době již jen malá hrstka. V jejich malém a divokém království jsme prožili několik krásných dní a jejich náčelník Badrama Osi nás pozval zpět a řekl, že by chtěl pozvat i další naše přátele. Říkal, že s námi ale mohou přijet jen odvážní lidé, protože jsou zde těžké podmínky pro přežití. V okolních lesích se několikrát vyskytly divoké šelmy a hadi, ale náčelník umí svou vesnici před nimi ochránit. Všechna zlá zvířata se skutečně obyvatelům vesnice vyhýbala a díky magickému uvítacímu rituálu se vyhýbala i nám. Při naší návštěvě jsme museli odložit vše, co jsme si přivezli s sebou. Ať to byly naše baťohy a veškeré věci, tak i naše oblečení. Toho jsme ale vůbec nelitovali, neboť jsme se začali cítit jako členové kmene. Pak nás zasvětil do uvítacího obřadu nutného k přijetí za členy Nodropedie. Po očistné koupeli ve svaté řece Krou jsme byli magickým rituálem u ohně přijati na plnoprávné hosty obyvatel vesnice a později dalším obřadem za Nodropedy. Poté, co jsme za sebou zanechali naše věci a oblečení a po delším slavnostním uvítacím obřadu nám náčelník předal přírodní oděv obyvatel tohoto kmene. Jelikož bylo teplé počasí, tak jsme ho ale stejně jako ostatní obyvatelé vesnice odložili. Řekl, že když ale s námi přijede někdo další, bude si muset tento oděv vyrobit z místních přírodních materiálů sám. Řekl také, že se budeme moci opět setkat s lidmi z jeho vesnice, pokud dodržíme jeho pravidla. Podmínkou, abychom se s nimi dorozuměli bylo nutné naučit se jejich zvláštní řeč, jejich tance a hudbu, pro kterou je třeba si vyrobit vlastnoručně nástroje, naučit se jejich hry, pro nás zcela neznámé a jejich techniku malování. Důležité bylo zvládnout jejich cviky, zcela odlišné (nutná ochrana v jejich zemi k přežití). Jeho vesnici nesmí objevit obyvatelé okolních vsí, takže se o jeho kmeni s nikým cizím nesmí mluvit a není možné, aby se v jeho vesnici objevilo cokoliv, co nepochází ze zdejší přírody. Podařilo se nám usmlouvat alespoň obuv, ešus, upravené teplé oblečení se spacím pytlem (a i k těmto věcem jsme dali slib používat je jen na dobu nezbytně nutnou a po zbývající čas je uložit mimo magický ochranný kruh hranic Nodropedie). Čím méně věcí, tím byla totiž ochrana Nodropedie větší. Tyto tři věci ale bylo maximum, které neoslabovalo jeho magii. Vše ostatní rušilo kouzlo k ochraně jejich země. Tím bychom umožnili Grostům velmi lehce Nodropedii celou zničit, o což usilují. Grostům se totiž nikdy nelíbila pohoda a láska, která mezi jednotlivými Nodropedy byla již na dálku zřejmá. Pak jsme se sešli při tanci u rituálního ohně, hráli jsme a zpívali a po jeho skončení jsme odešli. Za vesnicí jsme si vzali náš oděv a věci a vraceli se do měst, ačkoliv se nám vůbec nechtělo. Ale věděli jsme, že musíme nalézt další dobré lidi pro záchranu Nodropedie.
Chcete li se tedy vzdát civilizace, abyste pomohli Nodropedům, byli svědky tohoto ojedinělého zážitku života v jejich Zelené zemi, mohli se stát dalšími Nodropedy a prožili dva týdny v naprostém splynutí s přírodou, pak neváhejte a pojeďte s námi.

  Trocha informací: Hudba, malování a umělecký duch provázejí všechny naše tábory. Cílem toho loňského a letošního je úplný návrat k přírodě, 14 dnů bez civilizace a dechu současné doby, 14 dnů života tak, jak žili naši dávní předci. Setkání, kde bude třeba po vstupu do zdejšího lesního království divoké zvěře vše nedůležité opustit a zapomenout a vše potřebné si vytvořit na místě. Setkání, které bude o vzájemném respektování, úctě a pomoci. Setkání propojené ve všech ohledech kulturou a stylem života a projevů dávných divošských skupin. Setkání, kde samozřejmě nebude chybět spousta divošských her, divošské zábavy, dobrodružství, stezky odvahy, koupání a oddechu, celotáborová hra, malování na tělo, indiánská sauna a i dostatek dobrého jídla. Věřím, že pro ty, kteří pojedou, to budou skutečně nezapomenutelné a krásné zážitky.

 

Nejčastěji kladené otázky
Jaká je náplň tohoto tábora?
Hlavní myšlenkou je alespoň na 14 dní poznat přírodní způsob života, bez civilizačních vymožeností. Táborníci se naučí jak využívat přírody ke svému prospěchu - výroba oděvu, ozdob, kresba na tělo, hudebních nástrojů, poznávání rostlinstva v táboře a okolí. Toto pak bude sloužit ke společným hrám. Tábor vedou zkušení učitelé hudby, budou zde tedy na pořadu dne hudební hry, i když v opět přírodním pojetí. Celkově bude tábor veden v umělecko-tvůrčím a naturistickém duchu.
Jaké jsou požadovány znalosti, vědomosti pro tento tábor?
Tábora se účastní děti i dospělí nejrůznějších oborů. Společná aktivita bude tedy zaměřena na snadnou pochopitelnost pro všechny přítomné. Není tedy třeba se obávat příp. zaostalosti v některém oboru.

Jakou praxi máte s vedením dětských táborů?
Dětské tábory pořádáme již 10 let od roku 1994. Tábor Nodropedů letos pořádáme již potřetí. Vedoucí jsou rodiče dětí které na tábor také jedou a současně dlouholetí pedagogové oficiálních hudebních a základních a středních škol. 

Vedoucí jsou převážně muži či ženy?
Poměr obou polarit je rovnoměrně zastoupen, jelikož vedení je zajištěno manželskými páry.
Bude zajištěn pitný režim?
Děti budou mít po celý den k dispozici dostatek tekutin, hlavně v podobě čaje.
Jak to bude s hygienou?
Jsou zde sprchy v kryté dřevěné budově. Dále je k dispozici splachovací kryté WC.
Je v objektu možnost plavání?
Objekt je v těsné blízkosti rybníku.
Jak to bude s bydlením?
Ubytování je v dvoulůžkových stanech s podsadou.
Jak je to s věkovým rozložením dětí?
Tábor je věkově omezen do 18ti let. Starší zájemci mohou jet pouze v partnerském páru. Je zde možnost realizace pro pětileté, patnáctileté a i starší. Tábory absolvují děti od 2 do 18-ti let. Jedou prakticky zástupci všech věkových kategorií a obou pohlaví. Tábor je pro všechny milovníky přírody, jak je napsáno v titulu stránky. 
Budou se konat výlety do okolí?
Výlety jsou nedílnou součástí našich výprav. V okolí je dost možností. 

Jak je to se stravováním?
To bude jako jedna z mála "služeb" zajištěno. Bude přítomen profesionální kuchař. Účastníci tradičně vypomáhají v kuchyni a střídají se v dobrovolných službách (o kvalitě a chutnosti jídla nelze mít jakoukoliv pochybnost). 

Bude na táboře zdravotník?
Zdravotník je zajištěn a bude k dispozici 24 hodin denně.
Jaké máte zkušenosti s naturisticky orientovaným táborem a s  naturistickou výchovou v rodině?
Život přírodních kmenů je vlastně životním stylem naturistů a prostředí našeho tábora k němu přímo vybízí. Volba však je na každém jednotlivci, zda si "ušije" plavky z věnce lučního kvítí, či jiných darů přírody, nebo zvolí jiný způsob jak se přiblížit životu přírodních kmenů. Příležitostí a inspirace bude v tomto koutě země jistě nespočet. V táborové společnosti se bude především dbát na vzájemnou ohleduplnost, úctu ke druhému a tím i k bezproblémovému chodu tábora. Cílem tábora jsou krásně prožité chvíle v přírodě a krásné vzpomínky. Podle našich zkušeností děti svobodnější pohyb přijímají s nadšením a vnímají své okolí naprosto stejně, jako kdekoliv jinde. Jde o osobní pocit volnosti, který dotváří pocit většího sepětí s přírodou. Pokud se týče dospívajících, faktem je, že děti z rodin s otevřenější výchovou prožívají dospívání bezproblémověji. Problémy mezi dospívajícími, často řešené na běžných táborech, na těchto typech táborů není třeba řešit, protože neexistuje v tomto ohledu žádné tabu. Samozřejmě, že dohled ze strany dospělých je stejný, jako na jiných táborech. Tábor je veden podle etických a morálních zásad.
Nechci být nikde na fotkách!
Fotografování se uskutečńuje jen se souhlasem fotografovaných osob, zvířat a věcí. Naším cílem jsou hezké prožitky všech účastníků.

Nechceme mít zveřejněné přesné místo pobytu na internetu!
Praví Nodropedi si cestu domů vždy najdou, proto letos tento nápad akceptujeme. Pouze pro vaše rozhodování jet, či nejet - budeme v jižních Čechách u Strakonic.

Je tábor věkově omezen?
Tábor je pro děti od 0 do 18ti let. Je určen pro děti a jejich rodiče. Mohou jet i manželské páry. Pokud chce někdo předem přijet sám, může přijet v době celostátního setkání o víkendu 23.-25.7.2004.

 

!!!UPOZORNĚNÍ!!!

!!!Organizátoři si vyhrazují právo v případě chování některého účastníka v rozporu s běžnými pravidly etických a morálních zásad jeho pobyt na táboře bez náhrady předčasně ukončit!!!

 

DALŠÍ OTÁZKY SMĚŘUJTE PROSÍM NA TUTO ADRESU: pedroma@email.cz nebo natura@centrum.cz Nahoru - obsah

Termín: 17.-23.7. 2005
Cena: asi 1.600,-Kč (do konce února budu vědět najisto)
Strava: vlastní polní kuchyně s kuchaři, táborníci jsou nápomocni v dobrovolných službách
Způsob a čas odjezdu a příjezdu: informace obdržíte osobně 
Místo konání: Tábor se uskuteční na Strakonicku na stejném místě jako loni. Bližší informace jsme se rozhodli nesdělovat touto formou.

Věkové omezení: 0-18 let. Starší účastníci pouze v párech, nebo o celostátním setkání o víkendu (viz výše).

 

 

Těšíme se na Váš zájem. 

Za kolektiv vedoucích Petr Malínek telefon: +420 603 870 688

 fotografování se uskutečńuje jen se souhlasem fotografovaných osob

Přihláška:

Přihlašuji závazně níže uvedené Nodropedy na letní tábor, který se koná ve dnech ......................... Jsem si vědom(a), že přihláška je závazná. Přihlášku a zálohu je třeba odeslat do 30. 4. 2004. Obdržíte další informace a číslo účtu pro uhrazení zálohy. Při odstoupení od smlouvy o ubytování po 30. 5. 2004 z jiných než vážných důvodů (tj. doložitelný dokument od lékaře či úřední osoby) jsem povinen(na) zajistit za mnou přihlášenou osobu náhradu, nebo zaplatit částku za ubytování ve výši 1.000,- Kč. Během měsíce června se prosím kontaktujte s pořadateli, pro obdržení zbylých informací. NEZAPOMEŇTE SI PŘED ODESLÁNÍM PŘEKONTROLOVAT ÚDAJE

Jméno:

Počet účastníků:

Odesilatel:

Věk:

Telefon:

Pobyt od-do:

Doplňující text, návrhy, dotazy: 

VLOŽTE DO OKÉNKA SVŮJ EMAIL PRO AUTOMATICKÉ OBDRŽENÍ VEŠKERÝCH ZMĚN NA TÉTO STRÁNCE: Nahoru - obsah

    

Počet návštěv od 19.11.2002  

NATURISTA
Hlavní strana

Naturistické lokality
Česká republika

NUDA & NATURA 
Největší forum v ČR

NATURRELAX
Pražští naturisté
Tábor Nodropedů

Východočeští naturisté