Veselé Vánoce a Nový rok všem naturistům!!!!!!!!!!!!

MILÍ NATURISTI, JSOU VÁNOCE :-)))   RADUJTE SE!!!!!!!!!!!!! :-D

Šťastné a veselé vánoce všem naturistům!Příroda s vámi, naturisté!             VÁNOČNÍ PŘÁNÍ NATURISTŮ

Nejznámější anglické koledy s originálními a českými texty
Upravil Pavel Svoboda, tiskem vydal Ivo Žurek, nahrávky Vladimir Župan, úprava MP3 Jiří Böhm
1. Away in a manger - Ve stáji na slámě   - notoricky známá z Mr. Beana (Zabouchnutí koledníci :-)
2. Deck the hall - Zdobte domy  - humorná až naivní
3. Ding! dong! - Bim! Bam!  - humorná až  rozveselující :-D
4. God rest you merry, gentlemen - Bůh s vámi, milí pá
nové - anglicky vznešená
5. Good King Wenceslas - Náš předobrý Václav král    - v Británii velmi známá koleda o českém králi Václavovi
6. Hark! the herald angels sing - Hle, andělé zpívají  - typicky anglická koleda
7. Jingle bells - Rolničky  - nejznámější vánoční píseň všech dob

8. Lully, lulla - Hajej, nynej 
- nejkrásnější, nejdojemnější a nejsmutnější - nedoporučeno pro plačtivé povahy :'-(
9. O little town of Bethlehem - Mé malé město betlémské
  - hymnická koleda typická pro Británii
10. Once, in royal David's city - Kdysi v městě Davidově
- Jedna z nejpopulárnějších v Anglii
11. The first 'Nowell!' - Nejdřív "Neboj!" 
- jedna z nejznámějších vánočních melodií, samozřejmě známá i Mr. Beanovi ;-)
12. There was a star - To v zemi krále Davida
- Hrubiánská koleda o Herodesovi
13. We wish you a merry Christmas - My vánoce přejem šťastné 
- opět jedna z nejvlezlejších melodií, která vás hned tak nepustí ;-)
14. Ye nations all, on you I call - Národové, pro vás nové
- ještě hezčí melodie než Greensleaves ;-)
15. While sheperds watched - Když hlídali u svého stáda - už to nestíhám :-( , tak zase napřesrok, čau
1. Away in a manger - Ve stáji na slámě  Nahrávka MP3    Zpěvník
Nápěv + Text: Wiliam J. Kirkpatrick (1838-1921)                           Český text: Petr  M. Lutka
1. A way in a manger, no crib for a bed,
The little Lord Jesus laid down his sweet head;
The stars in the bright sky looked down where he lay
The little Lord Jesus a sleep on the hay.

2. The cattle are lowing, the Baby awakes,
But little Lord Jesus, no crying he makes.
I love thee, Lord Jesus! Look down from the sky,
And stay by my cradle till morning is nigh.

3. Be near me, Lord Jesus: I ask thee to stay
Close by me forever, and love me, I pray;
Bless all the dear children in thy tender care,
And take us to heaven to live with thee there.
1. Ve stáji na slámě svou hlavu sklání,
 jen jesličky chudé to Dítě chrání;
a hvězdy na nebi se dívat běží,
kde v jeslích jak v loži Pán Ježíš leží.2. Jak dobytek bučí, Dítě se budí,
je tiché, bez pláče, i když mráz studí.
Můj Pane Ježíši, sem shlédni dolů,
se mnou do svítání tu zůstaň spolu.


3. Buď blízko nás, Kriste, a zůstaň s námi, 
my Tebou chcem navždy být milováni.
Všem drahým svým dětem dej požehnání,
ať v nebi žít s Tebou nám nic nebrání.               nahoru
2. Deck the hall - Zdobte domy   NAHRÁVKA MP3   Zpěvník
Lidová z Walesu          Český text: Pavel Svoboda
1. Deck the hall with boughs of holly,
fa la la la la la la la la.
'Tis the season to be jolly,
fa la la la la la la la la.
Fill the mead cup, drain the barel,
fa la la la la la la la la.
Troll the ancient Christmas carol, 
fa la la la la la la la la.

2. See the blazing yule before us,
fa la la la la la la la la.
Strike the harp and join the chorus,
fa la la la la la la la la.
Follow me in merry measure,
fa la la la la la la la la.
While I tell of yuletide treasure,
fa la la la la la la la la.


3. Fast away the old year passes,
fa la la la la la la la la.
Hail the new, ye lads and lasses,
fa la la la la la la la la.
Laughing, quaffing all together,
fa la la la la la la la la.
Heedless of the wind and weather,
fa la la la la la la la la.
1. Zdobte domy, zdobte síně, 
fa la la la la la la la la.
Dítě spinká matce v klíně,
fa la la la la la la la la.
Nádherného dům buď vzhledu,
fa la la la la la la la la.
Když se strojí na koledu,
fa la la la la la la la la.

2. Strojte stůl a noste mísy,
fa la la la la la la la la.
Vína každý loknout smí si,
fa la la la la la la la la.
Vánoční jas ze všech září,
fa la la la la la la la la.
Radují se mladí staří,
fa la la la la la la la la.


3. Rok uplynul zjasna čista,
fa la la la la la la la la.
Co dobrého nový chystá?
fa la la la la la la la la.
Dá nám Bůh po ročním čase,
fa la la la la la la la la.
Džbánek spolu vypít zase,
fa la la la la la la la la.                                                nahoru
3. Ding! dong! - Bim! Bam!   Nahrávka MP3   Zpěvník  
Nápěv: Jehan Tabourot alias Thoinot Arbeau (1520-95) Text: G.R. Woodward(1848-1934)    
Č.T.: Petr M. Lutka
1. Ding! Dong! merily on high
In heav'n the bells are ringing;
Ding! Dong! verily the sky
Is riv'n with angel singing.
R.:  Glo---------------- - - - :-)
---- - - - - - - -- -- - ria! Hosana in excelsis!

2. E'en so here below, below,
Let steeple bells be swungen,
And 'Io, io, io!'
By priest and people sungen. (R.: ---:-)

3. Pray you, dutifully prime
Your matin chime, ye ringers!
May you beatifully rime
Your evetime sing, ye singers! (R.:-------;-)
1. Bim! bam! zvonky veselé
zní na výsosti shůry;
bim! bam! pějí andělé,
jsou jich tam plné kůry.
R.:  Glo---------------- - - - :-)
---- - - - - - - -- -- - ria! Hosana in excelsis!


2. Zvony ať se rozezní
na kostelní věži,
kněz a všichni lidé s ním
ať do kostela běží. (R.: ---:-)

3. Modlete se, zvoníci,
se zvony ranní chvály!
Píseň rýmy vonící
ať Bohu v nebi chválí! (R.:-------;-)                  nahoru
4. God rest you merry, gentlemen - Bůh s vámi, milí pánové
Traditional z West Country              Český text: Pavel Svoboda                  NAHRÁVKA MP3          Zpěvník                  
1. God rest you mery, gentlemen,
Let nothing you dismay,
For Jesus Christ, our Saviour
Was born upon this day.
To save us all from Satan's power
When we were gone astray.
R.: O tidings of comfort and joy, comfort and joy,
O tidings of comfort and joy!

2. In Betlehem in Jewry
This blessed Babe was born,
And laid within a manger
Upon this blessed morn;
The which his mother Mary
Nothing did take in scorn. ( R.:)

3. From God our heavenly father
A blessed angel came,
And unto certain shepherds
Brought tidings of the same,
How that in Betlehem was born
The Son of God by name.
( R.:)
1. Bůh s vámi, milí pánové, 
buď chválen dnešní den,
kdy Spasitel náš Kristus 
Pán je z Panny narozen.
On přišel z moci ďábelské
pozvednout celou zem!
R.: Tou zprávou zní čas vánoční, vánoční, tou zprávou zní čas vánoční!

2. Bůh s námi v kraji Judově
teď jistě prodlévá,
když matka ho porodila
do žlabu, do chléva;
tak ponížený Pán a Král
se přesto nehněvá! 
( R.:)

3. Bůh s námi je, Syn Marie,
jak Otec Bůh to chtěl,
tu radostnou zvěst pastýřům
sám anděl pověděl:
přebývá s námi Bůh, jenž má
jméno Emanuel! 
( R.:)                            nahoru
Náš předobrý Václav král

5.
Good King Wenceslas - 
- Náš předobrý Václav král  
MP3 
Nápěv: 14. století, Piae Cantiones 1582   Text: John Mason Neale (1818-66)  
Český text: Anonym    
Zpěvník   
Jedna z nejznámějších anglických koled o českém knížeti sv. Václavovi
1. Good King Wenceslas looked out
On the feast of  Stephen,
When the snow lay round about,
Deep and crisp and even;
Brightly shone the moon that night,
Though the frost was cruel,
When a poor man came in sight,
Gath'ring winter fuel.

2. "Hither, page, and stand by me;
If thou know'st it, telling -
Yonder peasant, who is he?
Where and what his dwelling?"
"Sire, he lives a good league hence,
Underneath the mountain,
Right against the forest fence,
By Saint Agnes' fountain."

3. "Bring me flesh, and bring me wine!
Bring me pine logs hither!
Thou and I will see him dine
When we bear them thither."
Page and monarch forth they went,
Forth they went together,
Through the rude wind's wild lament
And the bitter weather.

4. "Sire, the night is darker now,
And the wind blows stronger;
Fails my heart, I know not how,
I can go no longer."
"Mark my footsteps, good my page,
Tread thou in them boldly:
Thou shalt find the winter's rage
Freeze thy blood less coldly."

5. In his master's steps he trod,
Where the snow lay dinted,
Heat was in the very sod
Which the saint had printed.
Therefore, Christian men, be sure,
Wealth or rank possessing,
Ye who now will bless the poor
Shall yourselves find blessing.

1. Náš předobrý Václav král
z okýnka se díval,
všude sníh už napadal,
celou zemi skrýval.
Měsíc bílé světlo lil,
třpytili se jívy,
z lesa muž se vynořil,
sbíral suché dříví.

2. "Hola, páže, přistup blíž,
pohleď na rozcestí.
Odkud je ten neznámý,
který sbírá klestí?"
"V horách žije, pane můj,
v malé chýšce prosté,
tam, kde potok pramení,
zjara kvítí roste."

3. "Přines víno, zvěřinu,
ať je všeho dosti,
v jeho chýši ubohé
budeme dnes hosti."
Venku začal vítr vát,
spaly hradní stráže,
tiše opustili hrad
král a jeho páže.

4. "Pane můj, noc ztemněla,
vítr sílí stále,
bojím se a umdlévám,
nemohu jít dále."
"Vzmuž se, hochu, musíš dál,
jak ti tvůj král káže,
kráčej dál v mých šlépějích,
nic se neboj, páže."

5. Sněhem kráčí páže dál,
náhle vůni cítí,
všude tam, kde stanul král,
vonné roste kvítí,
tak, mí milí křesťané,
dobrý příklad mějme,
jděme v božích šlépějích,
lidem pomáhejme.                                            nahoru

Díky stykům, které v první polovině 19. stol. navázali čeští literáti s Anglií, se r. 1853 patrně dostal anglikánskému duchovnímu reverendu Johnu Masonu Nealovi do rukou obsah trojjazyčné básně z r. 1874 Sankt Wenceslaw und Podiwin, jejímž autorem byl Václav Alois Svoboda, známý z bojů okolo tzv. Rukopisů. Reverend podle této mystifikující legendy napsal slova vánoční písně pro děti a vybral k ní nápěv staré jarní koledy Tempus adest floridum (Květnatý přichází čas), obsažené ve sbírce Piae cantiones, kterou v r. 1582 vydal Theodoric Peter z Nijlandtu. Pro nás je podstatné, že v Anglii patří tato koleda tanečního charakteru o českém knížeti sv. Václavovi mezi nejoblíbenější, zatímco u nás je téměř neznámá."

Hark! the herald angels sing - Hle, andělé zpívají
6.
Hark! the herald angels sing - Hle, andělé zpívají   MP3
Nápěv: Felix Mendelssohn - Bartholdy (1809-47) Text: Charles Wesley (1707-88) Český text: Petr M. Lutka

1. Hark! the herald angels sing: 
"Glory to the newborn King!
Peace on earth and mercy mild,
God and sinners reconciled!"
Joyful, all ye nations rise!
Join the triumph of the skies!
Universal nature say:
"Christ the Lord is born today!"
Hark! the herald angels sing:
"Glory to the newborn King!"

2. Christ, by highest heav'n adored
Christ, the everlasting Lord,
Late in time behold him come,
Offspring of a Virgin's womb.
Veiled in flesh the Godhead see!
Hail the incarnate Deity,
Pleased as man with man to dwell:
Jesus, our Emmanuel!
Christ, by highest heav'n adored
Christ, the everlasting Lord.

3. Come, Desire of nations, come:
Fix in us thy humble home!
Rise, the Woman's conquering Seed,
Bruise in us the Serpent's head!
Adam's likeness, Lord efface:
Stamp thy image in its place!
Second Adam, from above,
Reinstate us in thy love!
Come, Desire of nations, come:
Fix in us thy humble home!

4. Mild, he lays his glory by,
Born that man no more may die,
Born to raise the sons of earth,
Born to give them second birth.
Hail the heav'n born prince of Peace!
Hail the Sun of Righteousness!
Light and life to all he brings,
Risen with healing in his wings.
Mild, he lays his glory by,
Born that man no more may die.

1. Hle, andělé zpívají: 
"Sláva králi ve stáji!
Mír a pokoj na zemi,
Bůh je k lidem snížený!"
Národy se zdvíhají,
triumf nebes vítají!
Celý vesmír jeden ples:
"Kristus Pán je zrozen dnes!"
Hle, andělé zpívají:
"Sláva Králi ve stáji!"

2. Kristus, nebem uctíván,
Kristus, nekonečný Pán,
přišel v čase posledním
čistým lůnem panenským.
Božství tělem oděné,
skrze Pannu vtělené,
s člověkem se stýkat chtěl
Ježíš, náš Emmanuel!
Kristus, nebem uctíván,
Kristus, nekonečný Pán.

3. Slávu skromně odkládá,
život v oběť podává;
aby člověk mohl žít,
zlomil smrti ostrý šíp.
Uzdravuje, povznáší,
světlo, život přináší.
Slunci spravedlnosti
buď sláva na výsosti!
Slávu skromně odkládá,
život v oběť podává.

4. Přijď, kterýs očekáván:
učiň si v nás skromný stan!
Plode z Ženy počatý,
potři hada zpod paty!
Místo tváře Adama
dej nám tvář Krista Pána!
Druhý z nebe Adame,
Tvoji lásku žádáme!
Přijď, kterýs očekáván,
učiň si v nás skromný stan!                          nahoru


7.
Jingle bells - Rolničky    MP3  
Zpěvník       Rolničky
Nápěv a text: James Pierpont, 1857      český text: Vladimír Dvořák

1. Dashing through the snow
in a one horse open sleigh,
o'er the fields we go laughing all the way.
Bells on bobtail ring,
making spirits bright.
What fun it is to ride and sing
a sleighing song tonight!
R.: Jingle bells, jingle bells, 
jingle all the way.
Oh, what fun it is to ride in a onehorse open sleigh!
Oh, jingle bells, jingle bells, 
jingle on all the way.
Oh, what fun it is to ride in a onehorse open sleigh!

2. Day or two ago
I thougt I'd take a ride,
Soon Miss Fanny Bright
Was seated by my side.
The horse was lean and lank,
Misfortune seem'd his lot
He got into drifted bank,
And we, we got upsot!
(R.:)

 1. Sláva už je sníh, 
jedem na saních,
kluci křičí zvonek zní,jenom táta ztich'.
Kouká na syna,
uši napíná,
Co to slyší v rolničkách?
Na co vzpomíná?
R.: Rolničky, rolničky,
kdopak vám dal hlas?
Kašpárek maličký nebo děda Mráz?
Rolničky, rolničky,
co to zvoní v nich?
Maminčiny písničky, Vánoce a sníh!

Děda Mráz2. Zvonky dětských let,
rozezvučte svět!
Těm, co už jsou dospělí,
ať je znovu pět!
Zvoňte zlehýnka,
stačí chvilinka!
Vzpomínka jak rolničky
v srdci zacinká!
(R.:)                             nahoru

Lully, lulla - Hajej, nynej 8.
Lully, lulla - Hajej, nynej
        MP3         
Zpěvník 
Nápěv a text: Lidová z Coventry       Český text: Petr M. Lutka 

Nejkrásnější, nejdojemnější a nejsmutnější vánoční píseň. 
Dámy, připravte si kapesníčky.
R.: Lully, lulla, thou little tiny child,
By, by, lully lullay.                 FINE*)

1.
O sisters too,
How may we do
For to preserve this day
This poor youngling
For whom we do sing,
By, by, lully lullay?

2. Herod the king,
In his his raging
Charged he hath this day
His men of might
In his own sight,
All young children to slay.

3. That woe is me,
Poor child for thee!
And ever morn and day,
For thy parting
Neither say nor sing
By by, lully lyllay. 
(R.:)

R.: Hajej, nynej, mé dítě maličké,
klidně hajej, nynej.          FINE*)

1. Co, sestry mé, 
uděláme
pro malé děťátko,
aby žilo, 
šťastné bylo,
chudičké mláďátko?

2. Herodes král
muže poslal
zabít malé děti,
ze své moci
v temné noci
vydal je ke stětí.

3. Ať kdo jsi zač,
s Ráchel tu plač,
není k utišení,
nezačínej:
"Hajej - nynej",
dítě bylo - není.  
(R.:)                         nahoru

*) R.: se zpívá jen 2x: na začátku a na konci

9. O little town of Bethlehem - Mé malé město betlémské 
N.: Lewis H. Render (1831-1908) Text: Phillips Brooks (1835-93   Č. text: Pavel Svoboda     MP3       Zpěvník
1. O little town of Bethlehem,
How still we see thee lie!
Above thy deep and dreamless sleep
The silent star go by.
Yet in thy dark streets shineth
The everlasting Light:
The hopes and fears of all the years
Are met in thee to night.

2. O morning stars, together 
Proclaim the holy Birth! 
And praises sing to God the King, 
And peace to men on earth. 
For Christ is born of Mary, 
And, gathered all above, 
While mortals sleep, the angels keep 
Their watch of wond'ring love.

3. How silently, how silently
The wondrous gift is given!
So Gad imparts to human hearts 
The blessings of his heaven.
No ear may hear his coming, 
But, in this world of sin,
Where meek souls will receive him, 
still The dear Christ enters in.

4. O holy child of Betlehem, 
Descend to us, we pray;
Cast out our sin, and enter in: 
Be born in us today!
We hear the Christmas angels 
The great glad tidings tell;
O come to us, abide with us, 
Our Lord Emmanuel!

1. Mé malé město betlémské,
jak tiché mně se zdáš,
když nad hlubokým spánkem tvým
jen hvězdy drží stráž.
Dnes do tmy tvojí svítí jas,
jenž bez konce je,
a úzkosti všech staletí 
spojila naděje.

2. Všem jasná hvězda zvěstuje 
ten zázrak Zrození. 
Bezmírou chval
je slaven Král! 
Mír lidem na zemi! 
Hle, narozeno dítě
panenské Marii: kdo hledal, ví, 
že vánoční mír v něm nepomíjí.

3. O svaté dítě betlémské, 
pro mnohés přišlo včas: 
znič v srdcích hřích, 
zůstávej v nich, 
dnes narod' se i v nás. 
Ústy andělů zprávy 
radostné zazněly, že každý zván 
je k jesličkám tvým, Emmanueli!

4. Jak potichu a v ústraní 
dar úžasný lze dát! 
Málokdo ví, 
že Vtělení
je chléb pro každý hlad. 
Pro hlučné jeho příchod
je marné znamení; nás proniká 
radost tichá, co z jeslí pramení.          nahoru

10. Once, in royal David's city - Kdysi v městě Davidově   MP3
Nápěv: Henry John Gaunlett (1805-76)  Text: Mrs. Cecil Frances Alexander (1823-95)  čes.text: Petr M. Lutka  Zpěvník
1. Once, in royal David's city 
Stood a lowly catleshed,
Where a mother laid her baby 
In a manger for his bed;
Mary was that mother mild,
Jesus Christ her little child.

2. He came down to earth from heaven
Who is God and Lord of all, 
And his shelter was a stable, 
And his cradle was a stall;
With the poor and mean and lowly, 
Lived on earth our Saviour holy.

3. And through all his wondrous childhood  
He would honor and obey, 
Love and watch the lowly maiden, 
In whose gentle arms he lay. 
Christian children all must be 
Mild, obedient, good as he.

4. For he is our childhood's pattern, 
Day by day like us he grew,
He was little, weak and helpless, 
Tears and smiles like us he knew; 
And he feeleth for our sadness, 
And he shareth in our gladness.

1. Kdysi v městě Davidově
stála stáj pro dobytek;
do korýtka místo lůžka 
matka vkládá svůj kvítek.
Něžný úsměv Mariin,
Ježíš Kristus, její syn.

2. Přišel z výšin nebe na zem 
ten, jenž Bůh a Pán je všech, 
místo peřin nadýchaných 
zahřívá ho volka dech.
S ubožáky jako přítel žil 
na zemi Spasitel.

3. Po celé své štástné dětství 
matku ctil a poslouchal, 
chudou dívku z Nazareta 
celou duší miloval. 
Chceš-li stále šťastný být, 
otce s matkou musíš ctít.

4. Oblibou u lidí, věkem, 
moudrostí On prospíval, 
jako my - slabý, bezmocný -
slzy, úsměvy On znal.
Cítí s námi každý žal, 
radost s námi prožívá.                
                nahoru

"Připisuji tyto řádky svým kmotřenečkům v naději, že jazyk básně, který děti mají rády, snad pomůže vtisknout do jejich myslí, kdo jsou, co jsem jim slíbila při jejich křtu, a čím se mají snažit být", napsala paní Alexanderová jako věnování dětem tohoto z více hymnů (Hymnsfor Little Children, 1848), jako odpověd' na jejich stesky na nezáživnost katechismu. Nápěv se poprvé objevil s tímto textem v pamfletu, který vydal Gaunlett v r. 1849. Píseň patří mezi nejpopulárnější v Anglii.
11. The first 'Nowell!' - Nejdřív "Neboj!"   MP3     Zpěvník  
Nápěv a text: anglická lidová        český text: Petr M. Lutka
1. The first 'Nowell!' the angel did say
Was to certain poor shepherds in fields as they lay;
In fields where they lay keeping their sheep
On a cold winter's night that was so deep.
R.: Nowell!, nowell!, nowell!, nowell!
Born is the Kong of Israel!

2. They lookéd *) up and saw a star
Shining in the east, beyond them far; 
And to the earth it gave great light, 
And so it continued both day and night.
(R.:)

3. And by the light of that same star 
Three wise men came from country far; 
To seek for a king was their intent, 
And to follow the star wheresoever it went.
(R.:)

4. This star drew nigh to the north-west: 
Over Bethlehem it took its rest;
And there it did both stop and stay, 
Right over the place where Jesus lay.
(R.:)

5. Then entred in those wise men three,
Full reverently, upon their knee, 
And offered there, in his presence 
Both gold and myrrh and frankincense.
(R.:)

6. Then let us all with one accord
Sing praises to our heav'nly Lord
That hath made heav' n and earth of nought , 
And with his blood mankind hath bought.
(R.:)

1. Nejdřív "Neboj!" anděl Páně děl, 
a pak "Dnes se vám narodil Spasitel";
to pověděl chudým pastýřům,
kterým zimní noc byla hrad i dům.
R.: Neboj, neboj, nebojte se,
na nebi sláva, na Zemi pokoj!

2. A když vzhůru k nebi hleděli,
hvězdu zářící na východě viděli; 
a to světlo na zem přicházelo, 
aby každého člověka osvítilo.
(R.:)

3. Když se Ježíš narodil v Betlémě, 
přišli tři mudrci ze vzdálené země; 
poklonit se židovskému králi,
hvězdu od východu následovali.
(R.:)

4. A ta hvězda, co šla před nimi ,
zůstala stát nad pahorky betlémskými; 
jakmile hvězdu uviděli,
nevýslovnou radostí se radovali.
(R.:)

5. Jak vstoupili, tě spatřili,
na zem padli a pokorně se klaněli; 
otevřeli mu své pokladnice:
zlato, kadidlo, myrhu obětujíce.
(R.:)

6. V Jeden chval chór naše spojme hlasy 
Pánu, který nás krví svou přišel spasit;
stvořil nebe i zem z ničeho,
pojďme, vzdejme Mu chválu, oslavujme Ho.
(R.:)        nahoru

*) é = slabika se vyslovuje samostatně             Podtržený text značí více not na jednu slabiku
Anglické Nowell pochází z francouzského Noël (vánoce), což pochází pravděpodobně z latinského natalis - narození. Slovo Noël nemusí mít daleko ani k la nouvelle (zpráva, t. j. radostná zvěst o narození Krista), což daleko spíše odpovídá užití slova v této koledě. Její kořeny sahají hluboko do 13. - 14. stl., kdy nabývaly na popularitě lidové hry dramatizující biblické příběhy. Píseň byla publikována až ve sbírce Williama Sandyse Christmas Carols, Ancient and Modern v r. 1833.
12. There was a star - To v zemi krále Davida  MP3  Zpěvník  
Anonym         český text: Petr M. Lutka
1.  There was a star in David's land,
In David's land appeared;
And in King Herod's chaber
So bright it did shine there.

2. The Wise Men they soon spied it,
And told the King anigh
That a princely Babe was born that night 
No King shall e' er destroy.

3. "If this be the truth." King Herod said 
That thou hast told to me,
The roasted cock that lies in the dish
Shall crow full senses three.

4. O the cock soon thrustened and faethered well, 
By the work of God's own hand,
And he did crow full senses three
In the dish where he did stand.

1. To v zemi krále Davida 
se hvězda zjevila
a do komnaty Heroda 
jasně svítila.

2. Když mudrci ji spatřili, 
králi pověděli,
že Dítě o moc s žádným se 
králem nedělí

3. Jestli je pravda, co jste mi 
řekli o dítěti,
at' ráčí kohout pečený 
třikrát zapěti.

4. Tu kohout v rejži vzpřímil se,
třikrát zakokrhal,
že je to Božím řízením,
poznal pyšný král.                      
nahoru

Méně známá anglická píseň Král Herodes a kohout spadá do skupiny legend vyprávějících o zázracích, které lidová tradice spojila s Ježíšovým narozeím, aniž by měla pro děj podklad v Bibli. Melodie i text ukazují na dávný původ písně, ale při znalosti schopností anglických autorů napodobovat staré vzory, jak to dokumentují jiné písně, nelze jako dobu vzniku této písně vyloučit ani 19. stl.
13. We wish you a merry Christmas - My vánoce přejem šťastné 
Traditional    český text: Petr M. Lutka        MP3      Zpěvník
1.[: We wish you a mery Christmas,:] (3x)
And a happy New year!
R.: Glad tidings we bring 
To you and your kin:
We wish you a mary Christmas
And a happy new year!

2. [: Now bring us some figgy pudding :] (3x) 
And a cup of good cheer!
R.:

3. [: We won't go until we've got some :] (3x) 
So give it us here! 
R.:

4. [: We all like figgy pudding :] (3x) 
So bring it out here! 
R.:
5.=1

1.  [: My vánoce přejem šťastné, :] (3x)
no a Nový rok též!
R.: Vám dobrou zvěst dáme
a žádnou lež:
My vánoce přejem šťastné,
no a Nový rok též!

2. [: Kus vánočky račte dáti : ] (3x)  
a já pil bych jak zvěř!

3. [: Bez vánočky neodejdem : ] (3x)  
no tak pro ni už běž!

4. [: At' soustou nás nezadáví : ] (3x)  
už pro pití pospěš!
5. = 1.                             
nahoru

Za časů staré dobré Anglie (jakož i všude jinde) probíhal život za zvuků hudby. Bohatí obchodníci si najímali hudební skupiny, abyje doprovázely na výletech, malí obchodníčci lákali zákazníky písničkou; obecní sbory, nazývané waits (čekající - šumaři), vítali hodnostáře zpěvem, at' přibyli ve dne nebo v noci, a krášlily hudbou svatby zámožnějších i středních vrstev. Waits měli napilno zejména o vánocích, kdy dnem i nocí venku prozpěvovali příběh o Narození, za což mohli přijímat mince nebo pokrmy od měšt'anů. K jejich repertoáru patřila zejména tato koleda.
14. Ye nations all, on you I call - Národové, pro vás nové  
William Walker (1809-75)    Český text: Petr M. Lutka        MP3        Zpěvník
1. Ye nations all, on you I call:
come, hear this declaration,
And don't refuse this glorious news
of Jesus and salvation!
To royal Jews came first the news
of Christ the great Messiah,
As was foretold by prophets old:
Isaiah, Jeremiah.

2. To Abraham the promise came, 
And to his seed for ever,
A light to shine in Isaac's line, 
By Scripture we discover.
Hail, promised morn! the Saviour's born , 
The glorious Mediator -
God's blesséd Word, made flesh and blood , 
Assumed the human nature.

3. His parents, poor in earthly store 
To entertein the stranger, 
They found no bed to lay his head 
But in the ox's manger; 
No royal things, as used by kings, 
Were seen by those that found him, 
But in the hay the stranger lay, 
With swaddling bands around him.

1. Národové, pro vás nové,
slyšte radostné zvěsti,
je přijměte a vítejte:
o Kristu, spáse, štěstí!
Vyvoleným, pak ztraceným 
Židům byl prvně hlásán,
Jeremiáš, Izaiáš
učí, že v něm je spása.

2. Ví Abrahám, že slib mu dán, 
synům jeho navěky, 
z Izáka květ ozáří svět, 
jak výrok zní odvěký. 
Zaslíbený narozený 
pravý je člověk a Bůh, 
učiněné Slovo tělem 
je přítel tvůj a tvůj druh.

3. Rodičové nemají kde 
uvítat Příchozího,
ne na loži ho uloží 
- v oborohu spícího.
A bohatství jak v království 
tam nebylo viděné,
jen na seně zabalené 
leží to Dítě v pléně.       
nahoru

Ještě to má 3 sloky, ale už se mi pálí kapr na plotně, tak už to asi nestihnu :-(     Šťastné a veselé!!!!!!!!!!!!!!

NATURISTA.CZ domovská strana