NATURISTA.CZ

Přirozená radost ze života

-

O nás na TOURISM EXPO Olomouc 2013

Vložil Dlouhan3, 2. Březen 2013 - 17:41

Jak jsme vystavovali – Olomouc 2013 (s hádankou)

Jak propagovat naši věc ?

V Olomouci jsem svého času zvolil metodu širokého rozsevu. Graficky neutrální letáčky s informací o naturistovi a nejbližšími termíny konání n-akcí v nejbližším okolí jsem roznesl, bez orientace na cílou skupinu, do poštovních schránek. Úvaha byla taková, že většina lidí letáček zahodí, ale minimálně se podívá na naše web stránky a zvedne nám návštěvnost. Tu menší část lidí informace zaujme a buď přijde na naše akce, nebo se teprve rozkouká a prozkoumá možnosti, každopádně si vštípí naši adresu. Během půl roku, během něhož jsem takto distribuoval cca 2.500 letáčků, byla návštěvnost n-plavání v olomouckém aquaparku slušných cca 120 lidí. Souběžně samozřejmě probíhala propagace na VŠ kolejích. Nyní je návštěvnost menší, zda v důsledku upuštění od „plošného rozsevu“ těžko říci.

V Brně na to šli akcí „1000 letáků ve městě“, kdy na vhodná místa dobrovolníci z řad naturistů rozmístili letáky. Tímto způsobem kolegové z Brna přilákali na n-plavání pěkný počet lidí, pravděpodobně hodně nováčků.

Kolega Ivoš jednoznačně upřednostňuje přímou a osobní propagaci mezi kamarády, známými, apod. Má zkušenosti, že takto získaní naši noví přátelé se nejprve ostýchají, a ačkoli snad dosud s nudismem zkušenosti nemají, s kamarádem a jeho pomocí tomuto koníčku přijdou na chuť.

Výstavní pavilon GVýstavní pavilon GUpoutávkaUpoutávka

Přemýšlel jsem, jak cíleně oslovit vhodné osoby. Zajímavou možností se jevila účast na pravidelné výstavě TOURISM EXPO v Olomouci. Navštěvují ji zájemci o trávení volného času, o nové zážitky, o dovolené v létě, které je pro nudismus nevhodnější, a jsou to většinou lidé středního věku, jejichž zastoupení mezi nudisty je největší (již se zbavili ostychu), jsou výdělečně činní a jsou to řidiči, takže jsou ochotni za novými zážitky jezdit.

Na výstavu jsem se začal připravovat s předstihem.
a) Zjistil jsem si možnosti zapůjčení stojanů pro naši instalaci, a hned poté jsem začal jednat s odpovědným pracovníkem pořádající organizace (nechtěl jsem materiály k naší prezentaci shánět zbytečně). Obavy byly liché, po 14 dnech, po interním projednání výstavištěm, mě byla možnost účasti přislíbena.
b) V ten moment jsem začal bombardovat Ivoše s žádostí o poskytnutí některých vhodných materiálů, a nedal jsem pokoj, dokud jsem nebyl uspokojen poskytnutím plachty, zalaminovaných velkoplošných materiálů a dostatečného množství občasníků.
c) Zkontaktoval jsem s žádostí o prop. materiály naše bývalé sponzory a dosud příznivce, kteří pořádají n-pobyty – tyto mě byly poskytnuty.
d) Se svolením našeho dvorního kreslíře pana Bureše jsem na nástěnku umístil několik jeho ilustrací a doplnil několika texty z našeho webu.

No a pak samozřejmě ve vhodný čas uhradit patřičný poplatek, no a potom podle harmonogramu naložit stojany, odvézt na místo, vystrojit je, ráno doplňovat letáky na rozdání, no a po skončení výstavy vše sbalit a vrátit do původního stavu, Ivošovi vrátit materiály… (teď mě moje povídání připomělo jednu pohádku od Boženy Němcové: kterak žena v poli, nahluchlou se stavíc, zdržela ježidědka povídáním o zpracovám lnu, a děti tak zachránila – co to bylo za pohádku ?).

Výsledek snažení můžete vidět na fotkách. Výstava se konala ve třech pavilonech za účasti cca 50 vystavovatelů. Loni navštívilo tuto výstavu cca 4.000 návštěvníků, letošní údaj neznám. Doufám, že většině lidí se naše prezentace líbila a poznáme to na větší návštěvnosti www stránek a hlavně n-akcí.

Situování v pavilonuSituování v pavilonuPravá polovinaPravá polovinaLevá polovinaLevá polovinaNaše prezentaceNaše prezentace

Pokud se příští rok zadaří a my budeme příští rok zase vystavovat, mohl by být naturistický TOURISM EXPO 2014 už v rekonstruovaném pavilonu A. V tom případě uvítám pomocnou ruku některého z dalších naturistů z Olomouce, ať už při organizačním zajištění, instalaci nebo návrhu vzhledu a zajištění materiálů na nástěnku.

1