NATURISTA.CZ

Přirozená radost ze života

-

Zpráva o nahotě... – 4

Vložil nenym, 16. Září 2023 - 19:33

Zpráva o nahotě pod širým nebem na jižním Brněnsku a v přilehlých oblastech za rok 2023 – 4

 

V této části se dostávám k popisu svých pěších nahých výletů, kterých jsem uskutečnil ze svých tří nahých aktivit nejméně, což bylo dáno jednak tím, že jsem v případě možnosti raději upřednostnil zbývající dvě aktivity (koupání, cyklojízdu), jednak tím, že jsem v dostupné vzdálenosti nenašel mnoho míst, která by se mi zdála pro nahou chůzi vhodná podle mých přestav. Předem dále poznamenám, že mezi počátečním svlečením a závěrečným oblečením jsem se (až na jednu výjimku) ani na chvíli dočasně nezahaloval – důvod ozřejmím později v závěrečných poznámkách.

Pro první výšlap jsem si vybral údolí říčky Chvojnice kousek za západním okrajem brněnské aglomerace. Do údolí jsem sjel z vesnice Ketkovice, kousek od cesty v křoví jsem si zamkl kolo a vydal se pěšky k nedalekému rozcestníku Sudický potok. Před ním jsem se svlékl a šel jsem nahý po modré na jih k turistickému rozcestníku Pod borovinou, kde jsem se obrátil zpět a po stejné trase jsem se vrátil na sever k výchozímu místu. Tam jsem se ještě neoblékl, vyzvedl jsem si kolo a stále nahý jsem pěšky vyšel z údolí nahoru a oblékl jsem se na rozcestí kus před výjezdem z lesa. Pro názornost přikládám mapu. Během tohoto výstupu nahoru jsem si pomocí samospouště pořídil jedinou (málo kvalitní) fotografii sebe samého z celého svého nahého léta, dole přikládám její zmenšenou kopii. Dohromady jsem nahý ušel asi osm a půl kilometru.

Lidí jsem potkal celkem deset, z toho dvě děti (v doprovodu dospělého). Jejich reakce byly všechny navenek neutrální – dotyční odpověděli na pozdrav (ojediněle jsem byl pozdraven první) a mlčky pokračovali dál. Hned pár minut po svlečení jsem pozdravil ze vzdálenosti několika metrů dvě ženy vyššího středního věku, které sestupovaly po pěšině ze svahu dolů (já jsem v tu chvíli byl dole pod svahem). Až mě překvapilo, jak klidně odpověděly, a protože se logicky pohledem soustředily na to, kam šlapou, napadlo mě, nakolik si mé nahoty vlastně všimly. Pak se mi podařilo sejít ze značené trasy a když jsem se na ni vracel, po levici jsem po ní uviděl jít mým směrem (na jih) muže přes šedesát let s holí. Pozdravil jsem jej a on mi odpověděl takovým tónem, jaký lidé používají, když opravdu mají dobrý den a výbornou náladu; jelikož nade mnou neprojevil žádné rozpaky, napadlo mě (vzhledem k jeho věku), jestli mě vlastně vůbec dobře vidí (zda měl brýle, si nevybavuju). Nahoře na vrcholu Kozích hřbetů jsem kvůli porostu teprve tak na tři metry před sebou uviděl stoupat pěšinou nahoru s pohledem upřeným k zemi muže středního věku. Řekl jsem „Dobrý“, on zdvihl krátce hlavu, řekl totéž a zase ji sklopil k zemi. Předpokládal jsem, že se dívá pod nohy, aby při výstupu do poměrně prudkého svahu neuklouzl, takže si nejsem jist, jak moc si vlastně všiml mé nahoty. Na zpáteční cestě jsem došel k místu, kde pěšina ústí na širokou cestu, která ale přes brod míří na druhý břeh. Zrovna v tu chvíli k brodu ze severu přijeli na kolech muž a dva asi desetiletí kluci před ním. Jeden z kluků mě už na vzdálenost nějakých pět metrů hlasitě pozdravil. Já jsem došel až ke skupině a odpověděl jsem na pozdrav teprve tehdy. Muž odvrátil pohled od brodu, mlčky mi pohlédl do obličeje a pak zase vrátil pohled k řece. Mě v tu chvíli napadlo, že to byl vyčítavý pohled, ale pochopitelně jsem si to mohl jen namlouvat. Dál na sever běžela pěšina ve svahu těsně nad korytem řeky a asi tři metry pod sebou jsem uviděl brodit se vodou muže a ženu mladšího středního věku. Mě si buď nevšimli, nebo předstírali, že mě nevidí. O chvíli později pěšina sestoupila dolů na širokou cestu na úrovni řeky a po chvíli jsem vpředu uviděl mladší ženu, která patřila k těm dvěma (slyšel jsem její „Pojďte už“ ještě, než jsem ji spatřil), stála u okraje cesty, zády do ní a zkoumala tam květ nějakého keře. Když jsem došel k ní a pozdravil, odpověděla sice na pozdrav, ale pronesla to směrem do toho keře a ke mně ani trochu nenatočila hlavu. Bylo mi jasné, že se stydí se na mě podívat.

Já sám jsem se při tomto svém prvním nahém pěším výletě cítil naprosto klidně a sebevědomě, což ještě blíže ozřejmím v závěrečných poznámkách, případných setkání jsem se předem nebál a kolem každého jsem prošel se stejným pocitem, jako bych byl zcela obvykle oblečený. Na konci jsem měl z celé chůze výborný dojem a už jsem se těšil na další.

Pro druhý výlet bez oblečení jsem si zvolil údolí Jihlavy západně od Ivančic. Kolo jsem si nechal v rekreačním středisku (táboře) Pod Templštýnem, svlékl jsem se mimo dohled posledních chatek a vyrazil jsem po (neznačené) pěšině podél levého břehu řeky nejprve na sever, pak za ohybem řeky na západ, v místě, kde je na druhém břehu přírodní rezervace Pod havranem, jsem vyšel od řeky nahoru, napojil jsem se na červenou turistickou trasu a po ní jsem došel zpět na východ; oblékl jsem se ve skalách nad táborem. Celkem tato trasa čítala sedm a tři čtvrtě kilometru. Názorně trasu zase ukáže mapa.

Lidí jsem potkal méně než u Chvojnice, zato jejich reakce nebyly neutrální. K prvnímu setkání došlo v místě, kde pěšina kolem řeky vybíhá zpod stromů na louku lemovanou z jedné strany chatami. Že jsou na louce lidé, jsem zaznamenal už mezi posledními stromy, ale po dobrých zkušenostech od Chvojice jsem zůstal nahý. Před jednou chatou, uprostřed šířky louky, stál stůl a kolem něj něco dělali muž a žena, u stolu na židli seděl asi patnáctiletý kluk. Vyšlapaná pěšina běžela kolem toho stolu. Když jsem došel ke skupině, dřív než jsem stihl pozdravit, muž na mě neurvale vyštěkl, jestli bych se nechtěl obléct. Mě jeho tón tak zaskočil, že mě napadlo jen říct, že naturismus už existuje sto let, tak čemu se on ještě diví. Muž na to zavrčel „Dobrý, dobrý“ a ať prý jdu dál. Nevěděl jsem, co říct, tak jsem ho poslechl a vyrazil zase kupředu, ale po několika krocích mě zamrzelo, že jsem se nechal setřít jako malý školák a víc se nebránil (a že jsem tomu muži neřekl, že je hulvát). No ale po bitvě je každý generál. Hned vzápětí mě čekalo další setkání, které naštěstí mělo opačné vyznění.

Na konci oné louky se pěšina zase noří mezi stromy a z povzdálí jsem uviděl, že v těch místech se z druhého břehu vodou brodí směrem ke mně dvojice mužů. Když jsem došel k řece, byli už oni skoro u břehu a první muž při pohledu na mě s úsměvem pronesl: „Tak je to stejně nejlepší“. Já jsem přikývl a dodal jsem, že někteří lidé jsou ale pěkně nerudní. Chtěl vědět, co mám na mysli, tak jsem řekl, že mi před chvílí jeden muž vynadal. Tento muž na to odpověděl „My už stejně za chvíli jdeme“. Mně svitlo a zeptal jsem se, zda tito dva patří k tomu muži na louce, a tento s úsměvem řekl, že jo. (Předpokládám, že si všichni mysleli, že já se tam u řeky nahý opaluju nebo koupu, že bych byl na nahé procházce, je patrně vůbec nenapadlo.)

O pár minut později, už zase pod stromy, jsem před sebou uslyšel hlasy. Po přiblížení jsem po své pravici uviděl nahoře ve skalním svahu skupinu mladých lidí (mě neviděli) a nalevo kousek od sebe jsem spatřil mladého muže, který si v předklonu připevňoval na spodní část těla nějaký horolezecký postroj. Na můj pozdrav zdvihl hlavu, řekl „Ahoj“, vzápětí se zasmál a zase se sklonil ke svému postroji. Poslední setkání dole u řeky se událo zase na další louce lemované chatami. Když jsem kolem jedné procházel, uviděl jsem na její terase tři ženy, které se dívaly na cestu. Tak jsem na ně zamával a z chaty se ozvalo cosi jako zavýsknutí. Nevím, co mě to popadlo, sešel jsem z cesty, zamířil k chatě a dal se se ženami do hovoru. Měly řadu zvědavých otázek, ptaly se třeba, jestli jdu sám nebo za mnou jde víc takových; na otázku, zda toto je nějaká má osobní záliba, jsem se snažil odkázat na heslo Naturismus na české wikipedii, ale měl jsem pocit, že mě celkově neberou moc vážně a že se na tu wikipedii asi nepodívají.

Nahoře na červené jsem dlouho nikoho nepotkal (když nepočítám skoro hned na kraji muže na motorce vyjíždějícího od řeky nahoru do Lhánic, který nicméně, jak jsem viděl, se soustředil na objíždění nerovností (děr) na cestě). Až po čase jsem zezadu dostihl asi padesátiletého obtloustlého muže, který byl svlečený do pasu a při chůzi si pomáhal dvěma holemi. Když jsem ho míjel, pozdravil jsem a žertem jsem dodal, že já rozhodně netroškařím (čímž jsem myslel, že on je svlečený z poloviny, kdežto já úplně). Nevím, zda to ten muž pochopil, každopádně se zastavil, prohlásil, že má svých starostí dost a že on rozhodně není ten, který by někoho soudil. Po několika dalších minutách jsem před sebou v popředí uviděl skupinku sestávající z asi šedesátiletého muže a dvou dívek pubertálního věku. Ačkoli šly tiše a klidně, puberťačky byly poslední, koho bych chtěl potkat, takže jsem zpomalil, s nepříjemnou myšlenkou, že teď se za nimi budu muset kdoví jak dlouho courat až dolů k řece. Naštěstí se ale po chvíli kamsi vytratili a protože podle mapy to bylo blízko odbočky na vyhlídku Velký kačer, zřejmě zamířili tam, čehož jsem využil, vyrazil jsem vpřed a pak už jsem po zbytek cesty nikoho nepotkal. Ačkoli jsem zde zažil jedno nepříjemné „bu bu bu“, brzo jsem ho pustil z hlavy a na konci jsem s průběhem vycházky byl stejně spokojen jako s tou první.

Do jednoho příspěvku by se všechno nevešlo a tak budu pokračovat zase příště.

 

 

(úvodní část, předchozí část, následující část)

0
 
-

Ty nejsi naturista,ale

Vložil jiri horak, 17. Září 2023 - 13:42

Ty nejsi naturista,ale exbicionalista!

 
-

naturista - exhibicionista

Vložil nenym, 17. Září 2023 - 21:16

Za prvé: Nevzpomínám si, že bychom spolu pásli krávy.

Za druhé: Já jsem se za naturistu neoznačil (proč jsem se namáhal psaním úvodu, když to pak někdo nečte?).

Za třetí: Přesně kvůli takovýmto unáhleným závěrům jsem v úvodu radil počkat na závěrečné poznámky a komentáře (protože tam hodlám blíže popsat svou motivaci, všechno, co mě ovlivňovalo, své pocity a jejich změny v průběhu léta, jaké mám názory na nahotu atd.). Ale je to marný, je to marný, je to marný.

Za čtvrté: Já se sám znám nejlépe, vím, jakou mám povahu, jako jediný vím, co jsem při akcích, které popisuju, prožíval (ač se svědomitě snažím své vnitřní pochody věrně popsat), takže označení sebe za exhibicionistu se musím trpce zasmát. Ale z toho, že jsem byl označen za exhibicionistu, si nic nedělám, mávám na tím rukou, že prostě někdo má předčasný výron myšlenek. Ve skutečnosti by mě mrzelo daleko víc, kdyby snad někdo prohlásil (napsal), že jsem si vše vymyslel, a nic z toho, co popisuju, se nestalo (na vysvětlení, proč jsem se choval jinak, než řada jiných, zase musím odkázat na trpělivost). Mou motivací vložit fotografii tak bylo právě dokázat, že jsem reálný člověk, nikoli smyšlený pisálek za klávesnicí, a že popisuju skutečné události. Mě na té fotografii bohužel mrzí technický výpadek (asi), který je s ní spojený a který snižuje její důkazní hodnotu. Při focení jsem vždy měl zapnuté sledování polohy, takže do naprosté většiny fotografií, které jsem během léta pořídil (scenérie mých výletů, sebe už jsem pak nikdy nefotil), se uložila metadata s časem a místem pořízení. Bohužel zrovna v této fotografii z nějakého důvodu chybí údaj o poloze (software mobilu u ní ukazuje datum pořízení „28. května 2023, Neděle 17:37“ a polohu jen nekonkrétně jako „664 91 Ketkovice Česko“, nicméně software v počítači neukazuje ani jedno z toho) – přitom ve fotografii rozcestníku Sudický potok pořízené o jedenáct minut předtím je zaznamenána přesná poloha („49°10'2''N, 16°13'44“E") a totéž platí o další fotografii pořízené o třináct minut později nahoře nad údolím. V každém případě ale rozhodně mou motivací vložit tu fotografii nebyla snaha jakkoli se předvádět a nechápu, kde se v někom bere potřeba mě hned soudit, když mě naprosto vůbec nezná.

 
-

Možná to lidi nečtou,

Vložil M.Dr., 18. Září 2023 - 10:41

protože je to moc dlouhé.

 
-

Ohlas starého nudisty - filozofie n-procházek

Vložil Dlouhan3, 18. Září 2023 - 19:26

Vážený n-kolego!

Díky za pěkný text. Na rozdíl od jiri horak si nemyslím, že jste exhibicionista. Představme si modelovou situaci – vy naháči byste byli aspoň tři (proč ne – kolik kolem nás projíždí trojic cyklistů, prochází trojic starších dam, míjí nás skupiny pejskařů, maminek s dětmi … ti všichni mají stejný zájem a jdou spolu ven a je jim spolu dobře). V momentě, kdy tři naháči potkají jednoho textiláka v lese, tak je exhibicioniosta on ! Říkám to ve své blogu od začátku – choďme v kolektivech ! V kolektivu je síla. (I když samotnému se mně nedaří spojit se se svým n-přítelem od Svitav a udělat si společný výlet :-( ).

Vaše zkušenosti jsou velice cenné proto, že popisují právě ty reálné zkušenosti s širokým spektrem společnosti – jak s mladšími ročníky, kteří hledají kde by vyjádřili a uplatnili ten svůj „správný“ názor – možná protože jakoby hledají své místo ve společnosti, chtějí někoho svým postojem oslovit (jednají tak kvůli někomu – přítelkyni, chtějí jim ukázat, že umí s někým nevětšinovým zatočit), až po ty dříve narozené, umírněné, kteří zažili dobu, kdy se nemohl vyslovovat vlastní názor a nahota byla projevem svobody a sebehrdosti.

Dnešní 20 a 30-tníci nemají v této vlastní názor – vyrůstali už v tzv. tržním hospodářství, histerické době, masírovaní zprávami z NOVY a GDPR. Ztrácí se národní povědomí a seběvědomí – „máme svobodnou dobu, a my ji máme na našich 200 m2 zahrádky kolem domu. A to se vyplatí!“

Malinko mně připomínáte jiného bývalého zdejšího přesvědčeného nudistu „prcka“ – nudistu až extrémního, čistého, bez vedlejších úmyslů, který se neschovával, měl tu fotky …

Já jsem zastánce umírněnějšího stylu – beru v potaz, že někomu nahota není příjemná, resp. je z ní nesvůj, nemá zkušenosti, neví, co od ní čekat … Předvídám a když situaci vidím nejasnou ve smyslu možného výskytu jiných osob, tak se preventivně přiobleču. Za celou svou n-kariéru jsem nepotkal nahý tolik osob, kolik potkal nenym za jednu vycházku. Skalní nudisté si klepou na čelo, ale pro mě je lepší část trasy jít v prádle a na konci procházky z ní mít dobrý pocit. Stejně mně to vychází tak, že si střihnu 3–5 km bez oděvu – hodinku dvě bez šatů, ale radši častěji, a to mně stačí, a spokojení jsou všichni.

Už se těším na příští rok- oslovím Petra od Svitav, cyklistu 04 od Zábřeha a dáme si kolektivní procházku. A co jestli si nesednem ? A stane se něco ? Taková hrůza to nebude, že bychom spolu nevydrželi půl dne v lese bez oděvu … každopádně to bude nová zkušenost. Asi taková, jako když se potkají tři pejskaři, nebo maminky s kočárky …