NATURISTA.CZ

Přirozená radost ze života

-

Členská schůze Českomoravské federace naturistů

Vložil HonzaH, 30. Březen 2015 - 0:39

Členská schůze proběhla před sobotní Nocí naturistů v Čestlicích 21.března 2015

Jak již bylo avizováno v předchozí zprávě, sešli jsme se v 16:00 na členské schůzi našeho spolku naturistů. Schůze se konala v zadní části restaurace Aquapalace, hned po levé straně hlavního vchodu.

Pravidelnou členskou schůzi nám předepisuje nový Občanský zákoník, s tím, že musí proběhnout alespoň jedenkrát do roka. Protože ustavující schůze proběhla 17.5.2014, bylo již načase, a tak jsme využili březnové Noci naturistů k tomu, abychom učinili zákonům zadost, sešli se spolu a probrali organizační věci našeho spolku.

Členská schůzeČlenská schůze

Celkem na členskou schůzi dorazilo 12 členů, mohli jsme ji tedy oficiálně zahájit a probrat důležité věci. Finanční zpráva ukázala, že spolek měl k 31.12.2014 majetek ve výši 867.76 Kč a ke dni členské schůze 15511.37 Kč. Daňové přiznání za rok 2014 bylo podáno na finanční úřad v Brně včas. Spolek má v současnosti dva bankovní účty. Původní u Fiobanky, ke kterému má plný přístup a transparentní účet u Raiffeisen banky, který byl založen v době omezeného přístupu k účtu na Fiobance.

Členská schůze schválila, že výbor na své schůzi v lednu 2015 rozhodl o členských příspěvcích takto:
Členské příspěvky – dospělý 500Kč,
Členské příspěvky – druhý dospělý člen rodiny 100Kč,
Členské příspěvky – student 100Kč.

Za studenta je považován člen / účastník denního studia do 25 let věku. Tuto skutečnost prokazuje potvrzením ze své školy.

Děti do 18 let jsou zahrnuty v rámci rodiny a neplatí žádné příspěvky. Dětské známky INF zašleme členům/rodičům na požádání.

Ke dni konání členské schůze má spolek 70 členů.

Byl předložen návrh na změnu stanov, kde hlavní změnou oproti stávajícímu zmnění bylo zavedení dvou osob ve funkci statutárního orgánu (předsedy a místopředsedy), aby se již nemohla opakovat situace ze začátku tohoto roku, kdy pro nepřítomnost předsedy bylo velmi težké podnikat téměř jakékoliv právní kroky. Návrh byl na schůzi schválen všemi přítomnými s tím, že výbor zajistí jeho zaregistrování na rejstříkovém soudu.

Z probíhajících a budoucích naturistických akcí bylo zmíněno pravidelné úterní plavání na pražských Vinohradech a plánovaná Věstonická Venuše, která proběhne v kempu v Pasohlávkách na břehu Novomlýnské nádrže 19.-21.června.

Děkujeme vedení Aquapalace za možnost členskou schůzi zorganizovat v jejich prostorách a těšíme se na další setkání zde na webu, v květnu opět na noci naturistů, a nebo nejlépe někde u vody, kde si budeme moci svobodně vychutnat slunce, krásu přírody a civilizačního nánosu zbaveného pobytu v ní.

Krásný začátek jara a dobré vstávání do letního času přeje

Honza Hřebec
0