NATURISTA.CZ

Přirozená radost ze života

-

Kvalita vody na FKK Pardubicko

Vložil Anonymní, 11. Červen 2014 - 11:36

Na dělicí hrázi mezi písníky Hrádek a Oplatil u Stéblové bylo provedeno úplné odlesnění, vykáceny byly všechny stromy i keře a lokalita je úplně zdevastovaná. Vážným zásahem do lokality s výskytem zvláště chráněných živočichů je poškozeno stanoviště silně ohrožených ještěrek a ohrožených druhů žab, užovky a vlaštovky břehule, máme-li hovořit jen o těch hlavních, také byla zničena hnízda mnoha ptáků. Kácení bylo provedeno podle svědků od 8. do 17. dubna, tedy v době, kdy již zákonem kácení není povoleno. V případě probagrování hráze a propojení písníků dojde k průniku toxických sinic Microcystis i do dosud čistého Hrádku.

Aktuální situace 10.6.2014 Horké poslední dny zaplnily koupací pláže do posledního místa. U Hrádku se stala dopravní nehoda, u které zasahoval vrtulník a několik policejních aut.

Písník Mělice u Přelouče: Voda má celých 27°C, vzduch v tento den 36°C…. Hodnota pH vody je 7,5, což je relativně nízko, ale co je důležité – průhlednost vody je v tomto okamžiku 5,2 metru, to je jeden z místních rekordů. Oživení vody je velmi malé – celkem bylo napočteno 47 org/ml, index čistoty vody je velmi pěkný – 1,82. Ve vodě se ale vyskytuje několik druhů sinic, které tvoří celkem 19% z identifikované populace. Sinice v tomto množství nejsou zatím pro koupání nebezpečné, počkáme si na jejich vývoj.

Písník Hrádek u Stéblové má kácením na dělící hrázi totálně zdevastované prostředí zeleně, ale skalní se chodí koupat i nadále na svá místa. Voda je zde nesmírně kvalitní, je zde nyní jen 46 org/ml a index čistoty vody je 1,85. Teplota je nejnižší z odebíraných vzorků v ten den, jen 24,5°C. Hodnota pH je 7,3 a průhlednost dosahuje více než 6,5 m, což je opravdu velmi pěkné. Z vedlejšího Oplatila sem nyní zasahuje zápach po rybině, který je způsoben odumíráním některých vodních řas a mikroorganismů. Voda je pro koupání vhodná.

Písník Gigant má vodu teplou již 27°C a jako obvykle má výrazně odlišné složení populace. Najdeme zde slunivky a obrněnky i zlaté řasy. Celkem je jich v 1 ml 277 a z toho je 0,36% sinic, což není zatím významná hrozba ani zde. Index čistoty vody je 1,85 – tedy stejná kvalita vody jako na Hrádku, ale je tu tepleji.

Písník Franťák naproti panelárně má trochu chladnější vodu, jen 25,5°C, ale oživení je trochu menší než v Gigantu přes silnici. Dosahuje jen asi 245 org/ml a index čistoty je 1,83. I tato voda je pro koupání vhodná.

Všechny 4 monitorované lokality v oblasti jsou tedy kvalitativně velmi vyrovnané a splňují v tomto okamžiku požadavky na koupací vody. Prognóza: V průběhu asi dvou týdnů nehrozí nikde nebezpečí vzrůstu obsahu sinic.

Přečtěte si také nový článek CO SE DĚJE KOLEM HRÁDKU

Ing. Jiří Klicpera CSc.,
Gočárova 615, 533 41 Lázně Bohdaneč
tel., fax: +420 466 921 106 mobil +420 602 649 164
Datová schránka: xzv9qhp

http://web.telecom.cz/…ska.ekologie www.ekoing.eu

Inženýrská ekologie: Znalecké posudky v oborech Vodní hospodářství, Odpady, Ochrana životního prostředí, Ekologický audit a audit kvality (EMS, QEMS), EDD audity. Konzultace a poradenství v chemii a ekologii, Hodnocení vlivů na životní prostředí (EIA a SEA) a Integrovaná prevence znečištění (IPPC), Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami, Studie proveditelnosti (Feasibility Study) Zavádění systémů EMS a QMS.

0