NATURISTA.CZ

Přirozená radost ze života

-

Olbersdorfer See - Zittau

Vložil JirkaRybka, 5. Srpen 2008 - 1:11
Mapa, plánek, souřadnice: 

FKK se nachází na severo-východním břehu poloostrova tohoto jezera:


GPS Souřadnice: 50.887712,14.777983 – MAPS.GOOGLE. Přesné umístění na MAPY.CZ
 Přístupnost pláže: 
Volně přístupná.

Fotografie: 

Letecký pohled na poloostrov s FKK:
Skeň a jeď přímo na Olbersdorfer-SeeSkeň a jeď přímo na Olbersdorfer-See
Pohled přes vodu: Muzeum pod širým nebem, za vodou FKKPohled přes vodu: Muzeum pod širým nebem, za vodou FKKPohled z pláže: za vodou předměstí ŽitavyPohled z pláže: za vodou předměstí Žitavy Pohled z cesty: n-pláž pod svahem, za vodou textilPohled z cesty: n-pláž pod svahem, za vodou textil Pohled na pláž: (vzadu textilní pláž)Pohled na pláž: (vzadu textilní pláž) Cedule FKK: už zas zmizela, ale to nevadíCedule FKK: už zas zmizela, ale to nevadí Plánek: kliknětePlánek: klikněte

Vstupné, provozní doba, kontakt: 

Vstupné je bezplatné, lokalita je přístupná celoročně 24 hodin denně.


Doprava: 
Autem
Vlakem
MHD
Na kole
Pěšky

Naturismus: 
Tradiční neoficiální n-pláž - s převahou naháčů.

Zázemí na pláži: 
Občerstvení na dojití.
WC na dojití.
Sprchy nejsou.
Lodičky jen vlastní.
Dětské hřiště na dojití.
Kemp na dojití.
Omezená kapacita parkoviště.
Vzdálenější možnosti parkování.

Vhodnost: 
Pro plavce i neplavce.
Na opalování.
Pro sport a zábavu.
Vhodné pro děti.
Možno i se psy.
Lodičky.

Parkoviště: 

Velké oficiální parkoviště se nachází na textilní straně jezera (dobře značený příjezd z kruhového objezdu, ze silnice směr Großschönau), k n-pláži se odtud jde pěšinou mezi ploty (za kempem) vpravo, po naučné stezce (asi 1km). Bližší možnosti nabízí k n-pláži přiléhající Olbersdorf – menší parkovací plochy u zastávky úzkokolejné železnice, u vyhlídky na úrovni Poststraße, místy i stání volně v ulicích. Dávejte ale pozor na dopravní značení (alespoň mírná znalost němčiny je nutná) – mnohá menší parkoviště jsou zde soukromá!


Sport - zábava: 


Samotná pláž je bez vybavenosti. Jste-li ochotni na sebe přechodně navléct plavky, najdete na protilehlém břehu hřiště na beach-volejbal, dětské hřiště a další vybavenost (textilní). Celé jezero je též možno obejít či objet na kole (cyklostezka, množství turistických značek). Oblíbené je zde také rybaření.


Ubytování: 


Na protějším břehu (méně než 1km pěšky) je velký textilní kemp, v přilehlém Olbersdorfu i Žitavě se nabízí množství dalších drobných ubytovacích možností. S ohledem na cenové poměry ale doporučujeme ubytování raději na české straně hranice – Autokemp Kristýna leží pouhé 4km pěšky od Olbersdorfské pláže (jedná se o další bývalou n-lokalitu, některé zdroje uvádějí tolerované n-slunění). Další ubytovací možnosti se najdou v Hrádku nad Nisou.


Velikost pláže: 
cca 100m

Terén pláže: 
Písek.
Tráva.
Štěrk.
Středně stromů - stín na výběr.
Okolní břeh pohodlně schůdný.

Okolí: 
Pole, louka.
Město.
Osídlení v doslechu.
Rovina, nížina.

Vodstvo - údaje: 

Jezero vzniklé rekultivací hnědouhelného lomu, 60ha, hloubka až 40m.


Vodní plocha: 
Lom.
Dno písčité.
Žádný proud.
Vstup do vody pozvolný - mělčina.
Voda obvykle čistá.

Po svých / s jízdenkou: 

Od Hrádku nad Nisou – pěšky a na kole: Z centra Hrádku nás k Olbersdorfskému jezeru dovede nejkratší cestou žlutá turistická značka která je zároveň cyklotrasou (značení turistických cest je na obou stranách hranice v podstatě stejné). Trasa překračuje hranici v těsném sousedství koupaliště Kristýna, vystřídá postupně asfaltovou cyklostezku, vedlejší silnici, malý kousek hlavní silnice (nepřehlédnout odbočení vlevo!), polní cestu i panelovou vozovku. Za železničním podjezdem opustíme žlutou značku a pokračujeme podle značení „zeleného puntíku“ rovně, jezero je již v dohledu, pláž najdeme na bližším břehu poněkud vlevo.
Vlakem: Železniční tratě si ve zdejším kraji ze státní hranice nikdy mnoho nedělaly, takže Žitavské nádraží vlastně leží na české trati č.089, a již desítky let zde zastavují české osobní vlaky na trase (Děčín-) Varnsdorf – Hrádek nad Nisou (-Liberec). Letos (2012) tuto trasu jezdí česko-německý dopravce Trilex v relacích od Liberce, a přes Varnsdorf pak od Rybniště a Seifhennersdorfu. Směrem ze Šluknovska lze také použít Německou lokálku na trase Ebersbach – Zittau. V samotné Žitavě nás pak čeká buď asi čtyřkilometrová procházka napříč městem a po březích jezera (nutno dorazit na opačný konec obojího), nebo místní doprava (autobus do zastávky Olbersdorf-Poststraße, případně turisticky atraktivní parní úzkokolejka – viz. níže). Doporučujeme ještě na české straně zakoupit jednodenní regionální jízdenku (viz. níže).
Na kole od Varnsdorfu: Protože Šluknovsko postrádá jakoukoliv n-lokalitu, zmíním i tento směr. Kratší cesta (její navigačně snadná varianta) je po silnici, od Dolního podluží přes Waltersdorf a Bertsdorf (táhlý kopec), a kolem části jezera, cca do 90 minut. Hlavní silnici Großschönau – Hörnitz nelze doporučit (kopce a velký provoz). Rovinatou, ale o poznání delší alternativu nabízí pěkná cyklotrasa po břehu Mandavy.

(Další informace jsou níže, v odstavci turistických cílů.)


Autem: 


Pro příjezd autem se nabízí především silnice od Liberce přes Hrádek nad Nisou (prochází asi 1km přes Polské území – místní policie tam údajně loví pokuty, tak pozor!). Směrem ze Šluknovska je možností více, nejkratší je teď již zprůjezdněná silnice z Varnsdorfu (u nádraží) do Großschönau, a dále na Hörnitz a Zittau (hned na předměstí z této strany potkáme odbočku na parkoviště u textiláků). Silnice v samotné Žitavě mají charakter jednosměrného okruhu kolem historického jádra, z něhož je třeba odbočit směrem na Olbersdorf a Žitavské hory (Zittauer Gebirge), a v Olbersdorfu pak uličkami vpravo k vodě (a někde tam zaparkovat). Hlavní parkoviště (u textiláků) leží při silnici směr Großschönau (odbočka vlevo na kruhovém objezdu, dobře značená). Autem z Chrastavy u Liberce (pozor, tato kýmsi sem doplněná trasa je v závěru chybná, nelze zajet až do zeleně, zaparkovat lze třeba u vyhlídky v závěru Poststrasse).


Další info: 

FKK najdeme na poloostrově na jižní straně jezera, na samém konci volně přístupné pláže označené jako „koupání na vlastní nebezpečí“. (Pozor – sousední menší zátoka podléhá ochraně přírody.) V podstatě celá tato jižní strana je více či méně N+T smíšená, přibližně 100m na západním konci ale funguje jako čistě FKK pláž (desítky naháčů i ve všední den). Pláž byla (2008–9) označena i cedulemi „FKK“, je tedy možná i oficiální, letos (2012) už cedule chybí, ale návštěva naháčů je stabilně solidní. Každopádně jde o dobře zavedenou n-pláž. Vybavenost zde není žádná, voda v jezeře je průzračná, dlouhé písčité mělčiny. Dále od břehu rychle roste několik skupin mladých břízek, které jsou ideální pro parkování jízdních kol, i jako úkryt před poledním úpalem. Voda nádherně čistá, po písčitém dně kreslí slunce mihotavé odlesky hladiny mezi drobnými rybičkami, jen poblíž rákosí lze nohama zvířit nepatrné množství bahýnka… (Na pláži je k mání sedmero mobilních sítí, včetně dvou českých.)

Za koncem oficiální pláže se nacházejí ještě dva další, menší a skrytější plácky (mezi rákosím na špici poloostrova, pěšina od lavičky v zatáčce cesty nad plážemi), které bývají také navštíveny naháči, jsou však mnohem menší a mnohem méně oficiální (nebezpečně hraničí s chráněnou zónou).

Údajná druhá FKK pláž: záp. konec T-pláže, naháči zde ale nebývajíÚdajná druhá FKK pláž: záp. konec T-pláže, naháči zde ale nebývají Olbersdorfské jezero vzniklo relativně nedávno rekultivací hnědouhelného lomu, čemuž odpovídá zatím nevelký vzrůst vegetace, jinak je ale vše provedeno s německou důkladností. Hlavní pláž na severní straně (zcela textilní, letos (2012) prochází částečně úpravami) disponuje trávou, pískem i dřevěnou palubou, množstvím stezek, laviček, dětským hřištěm, dozorem plavčíků, vícero občerstvovnami, hřišti na beach volejbal i hřišti dětskými, rozsáhlým kempem, parkovištěm, silnicí s autobusovým spojením do města… Okolí jezera je protkáno množstvím stezek, cyklotras a turistických značek, včetně několika vyhlídek. Nedaleko FKK najdeme svérázný pomník zbořeného Olbersdorfského kostela (kříž ze špičky věže), přímo na textilní pláži pak malé muzeum pod širým nebem (artefakty a informace o bývalé těžbě a pozdější rekultivaci, a ve vzdálenější části dokonce důlní kolejová vozidla).

Německý web uvádí jako další alternativu pro FKK i zákoutí za západním koncem hlavní textilní pláže (severní břeh), tento prostor je ale spíše opuštěným dětským hřištěm (viz. foto), kde jsem nikdy žádného naháče neviděl (za asi 4 návštěvy ve dvou sezónách).

Nejbližší obce: 

Olbersdorf, Žitava (Zittau), Hörnitz; z českých Hrádek nad Nisou (4km)


Turistické cíle: 

Významných turistických cílů najdeme na Žitavsku celou řadu:


Žitava: MarstallŽitava: Marstall Klášter: dnes muzeumKlášter: dnes muzeum Johanniskirche: kostel i rozhlednaJohanniskirche: kostel i rozhledna Město Žitava (Zittau) je krajské město s 26 000 obyvateli, historií sahající až k roku 1238, a překrásným historickým jádrem s řadou vysokých věží a množstvím starobylých kašen. V samém středu města upoutá naši pozornost veliký chrám Johanniskirche s dvěma nestejnými věžemi – jedna z nich slouží i jako rozhledna (otevřeno jen do 16 hodin!). Nedaleko stojí bývalý klášter s jedinou štíhlou věží (dnes muzeum), a vynechat bychom neměli ani východněji stojící nejstarší reprezentativní budovu města Marstall (1511) s přilehlým náměstím. Zajímavostí je ovšem ve městě víc, najdeme zde množství menších kostelů, malebných uliček, a na severovýchodní straně centra třeba i květinové hodiny se zvonkohrou.Parní úzkokolejkaParní úzkokolejka Parní úzkokolejná železnice je další neodmyslitelnou součástí Žitavy. Přímo z českého vlaku můžete přestoupit (venku před nádražím) do romatického vláčku s parní mašinkou, který vás doveze – spíš pomalu a romaticky – do Žitavských hor (= severní svahy našich Lužických hor). Konečné stanice jsou dvě (podle toho jaký zvolíte spoj), a obě stojí za návštěvu: Kurort Oybin, a Kurort Jonsdorf. Jízda tímto vlakem je zážitek.
Tip na jízdenku: Doporučujeme zakoupit si na některém českém nádraží Liberecka a okolí jízdenku LIBNET, která platí po celý den nejen v českých vlacích (i některých autobusech), ale je na Žitavsku akceptována i dopravci tamního sdružení ZVON, což znamená neomezené ježdění Německými vlaky, autobusy, MHD, a také právě i Žitavskou parní úzkokolejkou. Jízdenka platí i v příhraničním Polsku, nebo třeba na Liberecké lanovce na Ještěd, a je cenově velmi výhodná (4-členná rodina to vše pořídí více než 3× levněji, než samotnou úzkokolejku). V Německu se prodává obdobná jízdenka, cenově ale méně výhodná.
Cesta na pláž: Výlet parní úzkokolejkou lze šikovně spojit s návštěvou pláže – vláček projíždí asi 500m od FKK. Vystoupíte na zastávce Olbersdorf-Niederdorf, dáte se ulicí Poststraße (kolmo od tratě, dolů z kopce mezi domky) a rovně přes silnici brzy dorazíte na vyhlídku (s památníkem zbořeného kostela). Pod schody za vyhlídkou se dáte vpravo, na dalším rozcestí rovně, a v momentě jste na náspu nad FKK pláží. Při troše štěstí můžete přímo z pláže zaslechnout houkání mašinky, a zahlédnout její siluetu mezi domky (vpravo).


Skalní útvary v okolíSkalní útvary v okolí Dominanta hradní zříceniny OybinDominanta hradní zříceniny Oybin Kurort Oybin: obec pod hrademKurort Oybin: obec pod hradem Kurort Oybin je jednou z konečných stanic parní lokálky. Malebná rekreační vesnička leží v údolí mezi zalesněnými kopci, které skrývají množství pískovcových skalních útvarů (upoutá asi hlavně špičaté vyhlídkové skalisko Scharfenstein na východním obzoru). Nad údolím se tyčí rozhledna na pohraniční hoře Hvozd (Hochwald), z níž je krásný výhled na Oybin, okolí Žitavy, i do Čech.
Místní chloubou je ale především zřícenina hradu a kláštera Oybin – rozsáhlé, malebné pozůstatky Českého pohraničního hradu Karla IV., stojící na pískovcové skále prakticky přímo v obci. Na hradě najdeme menší expozici, množství různých prostor a vyhlídkových skalních stezek, zaujme jistě velkolepý prostor gotického chrámu bez střechy, sloužící občas i za koncertní síň. (Na Oybin lze vyrazit také pěšky či na kole přímo z Čech – nejlépe z Krompachu přes Jánské Kameny / Hain – asi 2–3km. Silniční přechod zde ale není.)


Skalní varhanySkalní varhany Skalní útvary u JonsdorfuSkalní útvary u Jonsdorfu Kurort JonsdorfKurort Jonsdorf Kurort Jonsdorf je druhým možným cílem parního vláčku. Je to horská vesnička roztažená podél několika silnic, nad kterou najdeme největší pískovcové skalní město v Lužických (Žitavských) horách. Nedaleko parkoviště se nad chatou „Gondelfahrt“ tyčí skalní věže Nonnenfelsen s vyhlídkovou restaurací, hned vedle je okružní naučná stezka s mnoha zvláštními skalními útvary, ale třeba i starým lomem na mlýnské kameny. (Nástup do skal je možný i značenou pěší trasou z české Dolní Světlé.)

English / Deutsch: 

A good FKK place at the south shore of Olbersdorf lake, near Zittau, Germany. Free beach, no fees, no services. Good water quality.

Deutsche www, Karte.


Aktualizováno: 
28.3.2021 Ivo Žurek

0
 
-

Obersdorfer See, Žitava - nudapláž pěkná,voda čistá.ale

Vložil jindra, 29. Září 2011 - 20:20

nudapláž pěkná,voda čistá.ale cedule jsme žádný neviděli

 
-

Olbersdorf - Žitava

Vložil JirkaRybka, 9. Červenec 2012 - 15:30
Obrázek uživatele JirkaRybka

Letos jsem opět tuto pláž navštívil, a s potěšením konstatuji že je stále v dobré formě a stabilně navštívena místními příznivci FKK. Cedule opravdu zmizely, ale na fungování pláže se to očividně nijak neprojevilo. Trochu jsem aktualizoval údaje. Místo mohu ohleduplným návštěvníkům jen doporučit.

 
-

Olbersdorfer See Zittau 9.7.2013 stále perfektní.

Vložil jindra, 11. Červenec 2013 - 19:21

9.7.2013 stále perfektní.

 
-

8.6 návštěva jezera.stále

Vložil jindra, 13. Červen 2014 - 14:39

8.6 návštěva jezera.stále paráda.bylo docela i plno a voda 21C a čistá.tráva sice vzrostlá,ale aspoň to je taková ochrana proti zvědavcům,kteří náhodou projíždějí okolo.je dost možný,že než se sezona rozjede naplno,tak to tam posekají

 
-

Olbersdorf 27.8.2016

Vložil tzin, 28. Srpen 2016 - 16:58

Včera jsem opět po roce navštívil umělé jezero u Olbersdorfu. Bylo super počasí a návštěvnosti to bylo znát. Odhadl bych to tak na 100 lidí v nudistické části jižní pláže. Jediné co mi vadilo , byla skupinka českých turistů,( 2 mladší páry s dítětem) kteří se usídlili přímo při jednom ze vstupů mezi rákosím do jezera. Kdo to tam zná, tak ví, není to klasická pláž s pískem. Vím, není to nijak oficiálně označená FKK pláž, ale přece jen, tak snad vidím… Měli na sobě snad ty největší plavky co našli. Navíc byli velmi hluční. Nevím co vede někoho k tomu jít na evidentně nudistickou pláž , dělat tam hluk aby si jich každý všimnul, no nevím , nerozumím tomu a styděl jsem se za ně. Asi po hodině přišli další dva páry mladých Čechů, kteří se usídlili hned vedle nich. Ale ti byli aspoň zticha. Na pláži bylo i mnoho jiných Čechů – nudistů. Takže určitě doporučuji a snad budete mít štěstí a nebude tam parta přiblblých Čechů co se jdou podívat na nahatý( z 90ti procent 50+) lidi.

 
-

I letos Olbersdorf skvělý

Vložil JirkaRybka, 13. Červenec 2018 - 10:02
Obrázek uživatele JirkaRybka

Začátkem července jsme s rodinou opět po čase zajeli sem k sousedům a opět jsme byli velmi spokojeni na zdejší dobře zavedené FKK pláži, voda čistá, mělčina pro děti rozsáhlá, jezero na plavání taktéž, a jak během let povyrostly březové hájky, je už i dostatek místa ve stínu pro toho, kdo má zájem. Atmosféra přátelská, jak to na FKK bývá, i čeština je na pláži slyšet. Na břízce uprostřed pláže místní umístili krásný dřevěný nápis FKK z velkých žlutých písmen nad modrými vlnkami, aby nikdo nebyl na pochybách.

 
-

Olbersdorf -- souhlas

Vložil misrael, 15. Červenec 2018 - 18:25

Výborné plavání, krásné prostředí.

A je to označené jako FKK. Oficiálně. I na plánku jezera, který je k dispozici u každého vstupu.

 
-

Olbersdorf - dotaz

Vložil Horal, 18. Červenec 2018 - 19:31

Ahoj,

chápu dobře, že jedna pláž FKK (oficiální) je na západní straně a druhá (neoficiální) je na jižní straně? Kterou byste doporučili? Na kole jsou asi v pohodě přístupné obě dvě, že? Díky.

 
-

Olbersdorf neoficiální je lepší

Vložil Shade, 25. Červenec 2018 - 23:10

Ahoj, ano jsou tam dvě, ta neoficiální mi přišla lepší, možná proto, že se mi k ní od Liberce lépe jezdilo, lépe se mi u ní parkovalo a celá mi přišla taková útulná a víc natural :-), rozhodně přístupná na kole.