NATURISTA.CZ

Přirozená radost ze života

-

Proměny Pražského Džbánu

Vložil JirkaRybka, 3. Květen 2008 - 1:03

Přehrada Džbán v Praze 6 – Vokovicích je bezesporu významnou lokalitou. Spolu se svým protipólem na opačné straně města, přehradou Hostivařskou, tvoří dvojici největších a nejoblíbenějších oficiálních n-pláží v našem hlavním městě, stejně tak významné jsou však obě přehrady i pro textiláky či rybáře. Koupaliště na Džbánu bohužel dlouhá léta nabízelo neutěšený, čím dál více zchátralý obrázek, a ještě hůře – poslední dobou čím dál horší kvalitu vody. To se ale nyní začíná měnit: Na lokalitě se mohutně pracuje!

Kdybyste na koupaliště na Džbánu zašli ještě tak před dvěma roky, z mizerně posekaného strniště pláže za zrezivělým plotem by jste chvíli zírali na neméně zrezivělé „špaččí budky“, které u břehu jaksi zapomněli někdejší komunističtí plavčíci, skrz houštinu všelijakého plevele by jste se prodrali do rok od roku kalnější vody, skrz vysklené, navěky zavřené dveře do hroutících se sprch… Přesto Džbán byl a je oblíbenou lokalitou, a to nejen pro naturisty – zdejší koupaliště je významné i ve světě Pražského textilního národa.

Nové cedulky: 2007Nové cedulky: 2007 Džbán před lety: ještě se "špačkárnami" a zarostlým břehemDžbán před lety: ještě se „špačkárnami“ a zarostlým břehem První pohyb směrem k lepšímu stavu celé lokality jsme mohli vidět v loňské sezóně. Po úmrtí předchozího provozovatele vstoupilo koupaliště do sezóny 2007 pod hlavičkou golfové agentury Blue Green s.r.o, což se projevilo prvními změnami v podobě vylepšeného občerstvení na pláži, nových cedulek a natřených zábradlí, zmizela i nevzhledná provizorní konstrukce skokanského můstku. Zároveň došlo i k úpravám samotného břehu a mělčiny, kde plevelný porost a zrezivělé „špačkárny“ nahradil čerstvý písek (tedy hlavně pod vodou).

Pro každé koupaliště je ovšem klíčová především samotná vodní plocha. Ta zde byla vybudována tak říkajíc „přímo pro nás“:

Vodní dílo Džbán bylo vybudováno v letech 1966–1971, hlavně za účelem rekreace obyvatel Prahy. Vedle toho má ovšem svůj význam i pro rybáře (pochopitelně), a vodohospodáře (regulace průtoku vody v níže položeném Šáreckém údolí). Přehrada se nachází na toku Litovicko-Šáreckého potoka; pokud vás to zajímá, můžete si přečíst podrobné informace o celém toku, z nichž se mimo jiné lze mnohé dozvědět o lesku a bídě vod přitékajících do Džbánu. Povodí zahrnuje mimo některých okrajových částí Prahy především zemědělskou krajinu v okolí Hostivic, kde sice potok protéká celou řadou blahodárných rybníků a nádrží (včetně chráněné soustavy rybníků u obce Břve), ale to vodu rozhodně nezachrání před mohutným hnojením okolních polí, zastaralým a nedořešeným čištěním odpadních vod v přilehlých obcích, nebo dokonce černým vypouštěním splašků (jak se zdá, probíhá tu a tam v Hostivicích). Ani průtok není vždy dostatečný, tím spíš, že ještě před Džbánem z Libockého rybníka (taky více či méně lokalita) odebírá část vody historický vodovod zásobující již po staletí užitkovou vodou Pražský hrad.

Upravený břeh n-pláže: květen 2007, napouštění přehradyUpravený břeh n-pláže: květen 2007, napouštění přehrady Vokovický ryb.: svého druhu lapač bahna před DžbánemVokovický ryb.: svého druhu lapač bahna před Džbánem Přestože se vodohospodáři snaží manipulací se všemi těmi nádržemi udržet na Džbánu dobré podmínky pro rekreaci (a je jen málo naturistických lokalit, kterým se v tomto směru dostává takové péče), voda v nádrži není zdaleka optimální. V posledních letech se i zde stále více množí sinice, v loňské sezóně (2007) byl dokonce Džbán prvním koupalištěm v Praze, kde byl z tohoto důvodu vyhlášen zákaz koupání. Možná to nějak souviselo i s regulací výšky hladiny při úpravách břehu koupaliště (alespoň my jsme ten dojem měli), hlavní příčiny jsou však trvalejšího rázu: Kvalita přitékající vody, a velké zabahnění nádrže. Bahno sem už dlouhá léta přináší samotný potok, a přestože před Džbánem slouží jako svého druhu lapač malý Vokovický rybníček, který bývá někdy i čištěn (např. v roce 2005), bahna leží na dně Džbánu dnes už úctyhodných 70 000 kubických metrů. Sami vodohospodáři měli už potíže s tím, že když na Džbánu otevřou výpust, vypadá s vyplavovaným bahnem potůček v Divoké Šárce jak Žlutá řeka…

Na pořadu dne je proto odbahnění celé nádrže. První studie vznikly už v roce 2000, ale tehdy – jak jinak – nebyly peníze. Naštěstí pro nás je ale Džbán dostatečně významou lokalitou, aby byl na příslušných místech zájem celou situaci řešit. Jak se dočteme v Programovém prohlášení Rady hlavního města Prahy pro volební období 2006–2010, jedním z mnoha zájmů našich představitelů je „pokračovat v odbahňování rybníků a přírodních nádrží v majetku HMP, zejména Kyjského rybníka, vodního díla Džbán a Hostivař“. Ten dokument je dnes už trochu staršího data, pro Džbán však počítal s termínem do roku 2009, Hostivař následuje o rok později.

Rybáři loví své "svěřence"Rybáři loví své „svěřence“ Pod hladinou: tuny a tuny bahna...Pod hladinou: tuny a tuny bahna… Pro letošek je skutečně tato akce na Džbánu nejvýznamější částí velkého projektu Obnova a revitalizace pražských nádrží, který běží již od roku 2003, a zahrnuje i celou řadu dalších vodních ploch na území hlavního města. Rozpočet na odbahnění Džbánu je úctyhodných 30 miliónů korun (původně se dokonce počítalo se 45 milióny), které prozatím hradí město, ale měly by postupně jít i z fondů Evropské unie.

Na podzim 2007 byla přehrada zcela vypuštěna, ve spolupráci s rybáři, kteří si ze zbytků vody vylovili své šupinaté miláčky, a ihned po začátku nového roku pak proběhlo výběrové řízení na veřejnou zakázku „Odbahnění nádrže VD Džbán“. Na konci dubna 2008 pak byly zahájeny samotné práce na dně nádrže.

Ze zadávací dokumentace této veřejné zakázky lze leccos vyčíst o tom, co se vlastně na Džbánu děje a bude dít. Nejdříve má být vyhloubena středem celé nádrže odvodňovací strouha, kterou poteče během prací potok, i voda sáknoucí ze sedimentu (to právě teď probíhá, nebo je to ve chvíli, kdy píšu tyto řádky, možná už hotové). Potom si dělníci postaví přímo na dně nádrže provizorní silnici, po které budou náklaďáky vozit vytěžené bahno (z předem připravených hromad) a další materiál – tato komunikace bude dlouhá asi kilometr, zahrne poblíž hráze i jeden můstek přes potok, a ven z prázdného jezera povede pod vysokým napětím, po trávníku vedle parkoviště (naproti kempu). Odvodňovací strouhaOdvodňovací strouha Břehy též vyžadují opravyBřehy též vyžadují opravy N-pláž bez vody: místo plavců bagry...N-pláž bez vody: místo plavců bagry… Vrstva bahna: vskutku impozantní! (Vpravo břeh ke zpevnění)Vrstva bahna: vskutku impozantní! (Vpravo břeh ke zpevnění) Zároveň má být kamenným násypem opravena a zpevněna poškozená část břehu – je to těsně u hráze, ta část pod betonovou pěší lávkou a přilehlý úsek. Nebudou se kácet žádné stromy, ba ani keře, a dodavatel těchto prací prakticky vůbec nesmí sáhnout na břehy, které jsou pro nás zajímavé – jak koupaliště, tak i neoficiální pláž na jižní straně, a dokonce i ty dva nepatrné plácky pod lesem, by měly zůstat minimálně v této etapě netknuté. Technika se bude pohybovat pouze na území, které je normálně zatopené. Dodejme jen, že podle dalších zdrojů se zároveň s tímto odbahněním budou opravovat i drobnosti na březích a zařízení hráze.

Celá akce byla původně naplánovaná na celou sezónu, práce měly probíhat po celé léto, a Džbán měl být znovu napuštěn až v říjnu. Naštěstí pro nás se ale práce podařilo urychlit, k čemuž přispěl mimo jiné i fakt, že je bahno na dně Džbánu nezávadné (jak ukázaly rozbory). Tím je jeho likvidace či další využití přece jen o dost snažší (a také i levnější) – nakonec asi poslouží jako hnojivo.

Šárecký potok: i zde se možná bude čistit (následky vypouštění Džbánu)Šárecký potok: i zde se možná bude čistit (následky vypouštění Džbánu) Média proto před několika dny mohla přinést potěšující zprávu ČTK s vyjádřením Pražského radního Petra Štěpánka (viz. např. České noviny), podle kterého má být Džbán napuštěn tak, aby se v něm i letos v létě mohli lidé koupat. Časový plán sice nebyl zatím upřesněn, ale naději na normální provoz (mimo rybářů), alespoň v části sezóny, lokalita na Džbánu rozhodně má. Podle vývěsky, kterou dal na vrata provozovatel koupaliště, by snad měly práce na odbahnění skončit 15.7.2008.

Na podzim by pak ještě měly proběhnout úpravy břehů, a výsadba vodních rostlin – úzký pruh rákosí, který by měl být útočištěm ptactva, má vzniknout na levém břehu – tedy naproti oficiální n-pláži. Možná se tedy můžeme těšit i na hezčí výhled z naší pláže, než jaký skýtají zbytky drátěného plotu hroutícího se z podemletého kraje lesa. Také se bude ještě dále řešit vyčištění potoka pod přehradou, kam při loňském vypouštění odcestovala další slušná porce bláta.

Můžeme jen doufat, že ony masivní práce, i nemalé finanční prostředky, které byly nyní „našemu“ Džbánu dopřány, přinesou skutečně kýžené ovoce v podobě kvalitnější vody v nádrži (i když samozřejmě problém nemohou vyřešit zcela), a že naše tradiční naturistická lokalita bude v dalších letech jak se patří vzkvétat.


Naše informační stránka o oficiální n-pláži na Džbánu
Neoficiální lokalita na jižním břehu


29. května: Práce jsou v plném proudu – jak můžete vidět na obrázcích, vysychající bahno je již v horní části nádrže shrabané na hromady, které nákladní vozy zvolna odvážejí (výjezd na břeh, který vidíme na prvním obrázku, je na úplném konci textilní [Ďáblík] pláže). Ve spodní části se bahno teprve začíná shrnovat – na druhém snímku vidíme hromady pod cípem nudistické pláže, spolu s obratištěm na konci panelové vozovky, která se již vine podél skoro celého břehu koupaliště (po dně). Dole u hráze je zatím sediment netknutý.

Zatím to tedy vypadá, že by ohlášený termín skončení prací (15.7.) mohl být splněn. Pro nás dosti zajímavou otázkou ale zůstává, v jakém časovém horizontu se můžeme těšit na napuštění přehrady – v začátku loňské sezóny jsme se přesvědčili, že natéká nepříjemně pomalu. O situaci na lokalitě budeme na této stránce i nadále informovat.


12. června: Technika zvolna postupuje vypuštěnou nádrží blíže k hrázi. Na horním konci už je dno prakticky čisté, shrabují se už jen malé zbytky. Ve střední části (u n-pláže) se právě nakládají a odvážejí veliké hory sedimentu. Na obrázku vidíme, jak se provizorní komunikace postupně dostává až dolů k hrázi (bagr přerovnává panely určené na povrch vozovky). U hráze jsou vrstvy bahna nejsilnější, i přes čerstvé rozhrnutí nejsou ještě suché.

Život na břehu zatím skomírá, jak to bez vody jde: Část textilní pláže u parkoviště zjara hostila hned několik akcí pod širým nebem (Majáles, hudební festival…), zatímco n-pláži podle zpráv návštěvníků zůstali někteří naháči věrní, a chodí se sem aspoň slunit (nakolik pootevřená brána spícího koupaliště dovolí) – ovšem ani trávník nikdo neseká, a podle toho to vypadá.


22. června: V neděli se nepracuje, veškerá technika dodavatele prací stojí seřazená na dně nádrže (podívejte na to množství…) Obrázek také ukazuje, že už se bagry řádně zakously i do nejsilnějších vrstev bláta dole u hráze, zatímco v horní části nádrže už je jen pár zbytkových hromádek. A ovšem vidíme také vlnící se lány extrémně přerostlé trávy v prostoru oficiální n-pláže, kde během výluky koupaliště nikdo neseká. Bude-li koupaliště v druhé části sezóny skutečně zprovozněno, nelze asi očekávat příliš kvalitní trávník – posekáním takovéto džungle zpravidla vzniká ostré strniště. V tomto směru je na tom lépe jižní, neplacená strana, kde se v rámci parkové úpravy celého okolí sice málo, ale přece jen pravidelně seká.

Stav rekreantů je teď pochopitelně nízký, za slunné horké neděle jsem napočítal na všech březích dohromady jen kolem 10 slunících se lidí, mezi kterými převažovali naháči – ti byli řídce rozptýleni v celé délce (jindy většinou textilní) jižní pláže, a byli vidět i v prostoru jindy oficiální nudy.


4. července: Slibovaný termín pro alespoň částečné zprovoznění lokality (15.7.) se kvapem blíží, a protože práce ve vypuštěném jezeře skutečně už finišují, můžeme teď (viz. obrázky) obhlédnout jejich výsledek, než vše skryje voda. Dno je víceméně hladké, břeh okolo pěšího můstku při hrázi zpevněný novým kamením, stavbaři právě částečně rozebírají provizorní vozovku, některé její části ale možná na dně zůstanou. Dočasné komunikace v nádrži za největšího rozmachu zahrnuly dokonce i dva můstky přes středovou strouhu. Pozadu jsou opravy břehů kolem přítoku (v režii Pražských lesů), kde je na řadě míst břehové opevnění teď spíš rozhrabané než opravené, ale tam se voda dostane až naposled, tak nám snad přece jen nádrž v dohlednu napustí. Dnes byla dokonce u hráze k vidění už i první louže zadržené vody, ale ta je asi ještě jen následkem nedávného dešťového přívalu.

Aktuální zprávy z obou „našich“ pláží se dnes musí zmínit především o velmi přerostlé tvávě – už i na jižní straně je velmi vysoká, ale to ještě nic není proti džungli na oficiálním koupališti (poslední obrázek), která opravdu asi moc příjemné poležení neslibuje (ani po posekání).

Dále se nám na jižní (neplacené) straně objevila zbrusu nová mělčina. V místě, které už předtím bylo velmi mělké (od vstupních vrat vlevo, až k n-smíšené části pláže), vytvořila těžká technika násep, pokrytý, v hloubce doslova jen pár centimetrů pod budoucí hladinou, trochou „bahýnka“. Účel této úpravy se zdá být jasný – právě na této straně nádrže má vzniknout pobřežní vegetace jako úkryt ptactva – bude zde tedy zřejmě rákosina. Tím se délka volně přístupné pláže poněkud redukuje – je ale možné i to, že rákosí vytvoří přirozenou hranici n-části na této jižní pláži. Ve slepé uličce za (nejspíš) rákosinou totiž pod lesem zůstala opravdu jen ta tradičně smíšená plážička, a jeden rybářský přístřešek.


16.-17. července: Slibovaný termín pro skončení prací právě vypršel, radovat se však zatím nemůžeme. Na jedné straně dodavatel samotného odbahnění předvedl skvělý výkon, dno je jak vyluxované a 16. července ráno jsem viděl z nádrže odjíždět poslední bagr. Na straně druhé ovšem koupaliště nevykazuje žádné známky života, jen neplacená strana byla konečně zas posekána, a hlavně nejsou vůbec hotovy další práce na nádrži – břehové opevnění v okolí přítoku vody je stále rozhrabané bez viditelných pokroků, a na hrázi samotné se teprve teď začíná něco dít: Zmizelo zrezivělé zábradlí z přepadu vody, a je vidět jakýsi pohyb kolem výpustě, přičemž voda jakoby dole pod hrází vytékala i z nesprávných míst (?)

17.7. se objevila zpráva v tisku, podle které budou ještě budovány schody pro vstup do vody (nejspíš na neplacené straně – nasvědčuje terén) a prováděny další opravy. Napouštět se prý začne do dvou týdnů, a zbytek závisí na přítoku vody – obávám se, že i kdybychom prosili nebesa o vydatný déšť, letošní léto už na Džbánu stejně nestihneme. V tomto byla tedy citovaná dubnová zpráva zřejmě nadsazená. Škoda že práce na březích a hrázi samotné neběžely zároveň s odbahňováním – nevidím žádný důvod, proč by to tak nemohlo být.


Napouští se...Napouští se… Nové schodištěNové schodiště 6. srpna: Oprava břehového opevnění je prakticky hotová, jihovýchodní strana (volně přístupná, textilní část) dostala tři nová schodiště do vody, kde byl dříve vstup obtížný. Provozovatel koupaliště posekal trávník, bohužel z nudistické části zatím jen malý kousek; jižní strana má trávu v lepším stavu. Je už vyvěšen ceník vstupného na koupaliště, značně levnější než vloni (!) – dospělý za 50, slevy 20. Přehrada se napouští, ale jde to pomalu, ještě chybí hodně vody… Tím spíš, že je dost vody (asi povinně?) pouštěno do potoka pod hrází. (Postřeh návštěvníka lokality)


Skoro napuštěnoSkoro napuštěno Stav n-plážeStav n-pláže 31. srpna: V nádrži přibylo hodně vody, do normálního stavu už chybí jen asi metr. Jenže ono už je to vlastně jedno: Přestože se podařilo práce oproti původním plánům hodně zrychlit, letošní sezónu lokalita prostě nestihla. Hladina se přiblížila koupatelné úrovni v momentě, kdy už jen paběrkujeme pár posledních teplých dnů a podzim nám už dýchá na záda. Můžete zkusit, jestli se vám podaří letos na Džbánu ještě udělat pár symbolických temp, ale spíše se těšme na sezónu 2009. Mimochodem také stav trávníku na naturistické pláži je teď žalostný. Přesto je dobře, že bylo letos zlepšení stavu lokality věnováno tak mohutné úsilí.
1
 
-

Džbán - hnus

Vložil Dodopet, 12. Červen 2017 - 21:21
Obrázek uživatele Dodopet

No, a o skoro deset let později je situace tam, kde v roce 2006. Bravo [Rozzlobený]

 
-

Nebuďte rozmazlení

Vložil matej.radar, 17. Červen 2017 - 0:08
Obrázek uživatele matej.radar

Ahoj. Jsem ze západu Čech a při návštěvě Prahy jsem využil za krásného slunečného dne návštěvu Džbánu. Občerstvení, posekaná tráva, sprchy!!!, voda pohoda… Jen vstupné 90,– Kč trošku moc. Ale jinak jsem si odpoledne suprově užil. U nás není kam jít… Važte si i tohoto…! Rozhodně bych nehodnotil jako hnus.