Mapa základních vazeb začínající v index.htm
============================================
Úvodní stránky (index,links,roofed,events) jsou dvoujazyčné česko-anglické
Vlastní seznamy jsou české a anglické, každá ve verzi s diakritikou a bez diakritiky,
navíc vždy ve variantě FRAMES (s menu) i NOFRAMES.

České verze mají v názvu c
Verze bez diakritiky mají na konci navíc b
Verze pro FRAMES začínají f

Pro zpřehlednění propojení jsou vazby NOFRAMES verzí znázorněny vazbami skupinových označení (s *) v úvodu schématu:

   ?fkk*.htm <-(4x4)-> ?fkk*.htm {Vzáj. odkazy mezi NOFRAMES verzemi ((a-č)/(dia/bez))}  
     \                           {Z každého NOFRAMES je odkaz na index}
     |
     v
=>index.htm ----> fcfkk.htm (FRAME) ---------> fmenuc.htm 
  |  ^    \  /    {Cesky s dia}         \      
  |  |    |  |         \                 ----> ftextc.htm ---> ftextc1.htm
  |  |    |  |          --- (NOFRAME) -------> cfkk.htm -----> cfkk1.htm
  |  |    |  |
  |  |    |  | -> fcfkkb.htm (FRAME) --------> fmenucb.htm
  |  |    |  |/   {Cesky bez dia}       \
  |  |    |  |         \                 ----> ftextcb.htm --> ftextcb1.htm
  |  |    |  |          --- (NOFRAME) -------> cfkkb.htm ----> cfkkb1.htm
  |  |    \  |
  |  |     --+--> fafkk.htm (FRAME) ---------> fmenua.htm
  |  |       |/   {Anglicky s dia}      \
  |  |       |         \                 ----> ftexta.htm ---> ftexta1.htm
  |  |       |          --- (NOFRAME) -------> afkk.htm -----> afkk1.htm
  |  v      /     
  | fmenu*.htm -> fafkkb.htm (FRAME) --------> fmenuab.htm
  | {Odkazy  }    {Anglicky bez dia}    \
  | {z menu  }         \                 ----> ftextab.htm --> ftextab1.htm
  | {FRAME.  }          --- (NOFRAME) -------> afkkb.htm ----> afkkb1.htm
  | {Viz výše}
  | {v pravém sloupci.}
  |
  |
  |\
  | --> roofed.htm {provoz v krytých bazénech}
  |\
  | --> events.htm {N-akce}
  |\
  | --> links.htm {linky na světové, české ale hlavně evropské stránky}
   \
    --> news.htm {evidence změn stránek (aktualizací,...) je jen česky}


{Plánky lokalit *.jpg a *.gif jsou v ./ (i když by zasloužily podsložku, jsem líný to přemlet:-()}

{
Všechny stránky používají: 
fotky z          ./views 
grafiku z        ./pics 
letecké snímky z ./aer
popisné texty z  ./texts
}

{
Doplňkové stránky:
o Bulharsku jsou v ./bg
o Řecku jsou v     ./gr
}

Pozn.: Kódování hlavních stránek s diakritikou je v ISO-8859-2 (není windows-1250)
Některé drobnější stránky ale ve windows-1250 jsou (jsem nedůsledný :-().