ZOO každý měsíc ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové

Český Rozhlas: Příroda - 7 min. 36 sek. starý
Každý poslední čtvrtek v měsíci vítáme v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové hosty ze ZOO Dvůr Králové. Letošní čtvrtá návštěva připadne na 24. dubna 2014. Po 11. hodině moderátorka Lucie Peterková přivítá ve studiu Janu Myslivečkovou, tiskovou mluvčí ZOO Dvůr Králové nad Labem, se kterou bude hovořit o současnosti i budoucnosti ZOO.
Kategorie: Příroda

Mafiánské praktiky parazitických ptáků

Český Rozhlas: Příroda - 22. Duben 2014 - 17:00
Pokud by zpěvní ptáci rozuměli lidské řeči, nejspíš by jim nebylo cizí slovo výpalné. Přinejmenším jeden druh hnízdního parazita totiž využívá podobné nekalé praktiky jako gangy vyděračů.
Kategorie: Příroda

EU bojuje proti invazivním druhům flóry i fauny. Akvaristé se chtějí bránit

Český Rozhlas: Příroda - 22. Duben 2014 - 3:32
Evropa se chce bránit přílivu nepůvodních rostlin a živočichů. Ročně působí tyto invazivní druhy Evropě ztráty ve výši 12 miliard eur. Evropský parlament schválil směrnici, která umožňuje zakázat neomezené množství druhů rostlin a zvířat. To ale může uškodit chovatelům především exotických zvířat.
Kategorie: Příroda

Vritomartis Complejo Naturista, Sfakia, Creta

All Nudist - 22. Duben 2014 - 2:30
Vritomartis Complejo Naturista, Sfakia, Creta  Filed under: ALL-NUDIST.com shared articles

Žábronožky a listonohové čekají ve vyschlých tůních Litovelského Pomoraví na jaro

Český Rozhlas: Příroda - 22. Duben 2014 - 2:00
Chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví je unikátní ukázkou zachovalé krajiny lužních lesů. Nachází se mezi vesnicí Moravičany a Olomoucí. Může se pochlubit velkým množstvím chráněných druhů rostlin a živočichů. K těm nejpozoruhodnějším patří hmyz pravidelně zaplavovaných tůní, který se tu vyskytuje zejména v jarních měsících, kdy se tůně zavodní při povodních či vodou z tajícího sněhu.
Kategorie: Příroda

Buližníkové skály Andrejšky jsou ukryté v lese pod Radyní na Plzeňsku

Český Rozhlas: Příroda - 22. Duben 2014 - 2:00
Zřícenina hradu Radyně na Plzeňsku je díky nasvícení dobře viditelná ve dne i v noci. Není možné ji přehlédnout. Co ale možná nevíte je, že kousek pod hradem ukrývá hustý les přírodní památku Andrejšky. Jde o skalní útvary buližníku, které se formovaly po tisíce let.
Kategorie: Příroda

Vyšehrad

Český Rozhlas: Hrady a zámky - 22. Duben 2014 - 2:00
V dávných dobách významem po Pražském hradě druhý hrad v Čechách. Později byl přestavěn na barokní pevnost, jejíž podobu si uchoval dodnes. Celý areál získal průběhem jednoho tisíciletí několik velmi významných staveb, z nichž vyniká rotunda sv. Martina, bazilika sv. Petra a Pavla, tzv. Libušina Lázeň. Pozůstatky královského paláce leží na skále nad řekou Vltavou v místech, kde končila ve středověku Praha. Národní kulturní památka.

Vranov

Český Rozhlas: Hrady a zámky - 22. Duben 2014 - 2:00
Barokní zámek, stojící na vysoké skále nad řekou Dyjí, je umělecky pozoruhodným dílem se středověkým původem. Vranovský hrad vznikl jako jeden z nejvýznamnějších hradů podyjské obranné soustavy. Z jeho opevnění se zachovala strážní a vodní věž.

Vrabinec

Český Rozhlas: Hrady a zámky - 22. Duben 2014 - 2:00
Malé pozůstatky hradu, původně nazývaného Vrabín, ležící na 350 m vysokém čedičovém kopci nad Těchlovicemi, nedaleko od Děčína. Hrad nahradil dříve stojící tvrz, postavenou asi ve 12. století, jež sloužila k ochraně labské vodní cesty. Byl vybudován kolem roku 1400 pány z Těchlovic.

Volfštejn

Český Rozhlas: Hrady a zámky - 22. Duben 2014 - 2:00
Torzo nevelkého raně gotického hradu, ležící na skalnatém hustě zarostlém vrchu, nedaleko od Černošína. Hrad vznikl, jak dokládá románský portálek věže, v první polovině 13. století. Písemné prameny jej však poprvé zmiňují až k roku 1316, kdy je jako jeho majitel uváděn Beneda z Volfštejna.

Vlčtejn

Český Rozhlas: Hrady a zámky - 22. Duben 2014 - 2:00
Torzo hradu, nazývaného též Vildštejn, ležící na skále, obklopené mohutnými příkopy a valy, nedaleko od Blovic. Jméno Vildštejn se v písemných zprávách objevuje poprvé již k roku 1284. Dnešní kamenný hrad byl však postaven Rožmberky až v první polovině 14. století.

Vítkův hrádek

Český Rozhlas: Hrady a zámky - 22. Duben 2014 - 2:00
Torzo gotického hradu, nazývaného též Vítkův kámen, ležící na vysokém skalnatém vrchu, v blízkosti Lipenské přehrady. Hrad byl založen Vítkem, po kterém dostal též své jméno, koncem 13. století. Roku 1302 jej získali Rožmberkové.

Vimperk

Český Rozhlas: Hrady a zámky - 22. Duben 2014 - 2:00
Původně gotický hrad, později několika přestavbami proměněný do dnešní zámecké podoby. Leží na skalnatém vršku nad stejnojmenným městem, obklopeném šumavskými kopci. Hrad vystavěl na místě staršího hradiště purkrabí na Zvíkově Purkart z Janovic v čase druhé poloviny 13. století. Vimperk, měl sloužit k zajištění bezpečnosti na Zlaté stezce - důležité obchodní cestě, po níž se do našich zemí dopravovala zejména sůl.

Vildštejn

Český Rozhlas: Hrady a zámky - 22. Duben 2014 - 2:00
Na skalnatém ostrohu, nedaleko Budišova nad Budišovkou, leží skromné zbytky hradu. Hrad zřejmě vznikl jako správní středisko panství. Není známo, jestli tu už stál roku 1274, kdy olomoucký biskup Bruno ze Šaumburka získal tuto oblast od kláštera Hradisko Olomouce. Poprvé byl historicky doložen okolo roku 1316, kdy patřil Jindřichovi a Dětřichovi z Fulštejna, kteří byli členy olomoucké kapituly.

Velké Meziříčí

Český Rozhlas: Hrady a zámky - 22. Duben 2014 - 2:00
Nad městem a nad řekou Oslavou se vypíná zámecký areál. Původní středověký hrad vznikl v první polovině 13. století. Na přelomu 14. a 15. století prodali páni z Meziříčí hrad Lackovi z Kravař.

Velhartice

Český Rozhlas: Hrady a zámky - 22. Duben 2014 - 2:00
Zajímavý gotický hrad, rozšířený pozdějšími přístavbami, jemuž dodnes dominuje výjimečný most, ležící v lesnatém podhůří Šumavy, 10 km od Sušice. Hrad byl postaven začátkem 14. století v blízkosti tehdejších Velhartic.

Young Woman’s First Naturist Experience With YBN

All Nudist - 20. Duben 2014 - 20:24
Young Woman’s First Naturist Experience With YBN  Filed under: ALL-NUDIST.com shared articles

Skinny Dipping at Deep Creek nsfw video

All Nudist - 19. Duben 2014 - 19:05
Skinny Dipping at Deep Creek (nsfw video)  Filed under: ALL-NUDIST.com shared articles

Víte, jak trefí migrující ptáci zpět do Česka? I to prozradil ornitolog Lukáš Viktora

Český Rozhlas: Příroda - 19. Duben 2014 - 10:05
Znamená pro vás čáp hnízdící na komínu nebo poletující vlaštovky skutečný příchod jara? Myslíte si, že ptáci umí předpovídat počasí? Možná vás ve vysílání Hosta Radiožurnálu vyvedl z omylu ornitolog Lukáš Viktora z České ornitologické společnosti.
Kategorie: Příroda

Lemuří rodinka se stará o chundelatou kuličku!

Český Rozhlas: Příroda - 19. Duben 2014 - 9:20
Dnešní návštěva ZOO Dvůr Králové nad Labem patří lemuří rodině. V loňském roce se do ní narodily 3 samičky, teď se rodinka stará o své první letošní mládě.
Kategorie: Příroda

Naturistova reklama

Relax Centrum Petra v Opavě
Syndikovat obsah