NATURISTA.CZ

Přirozená radost ze života

-

O Naturistovi a jeho cílech

Vložil Anonymní, 12. Leden 2010 - 10:08

Historii Naturisty je možno vystopovat už v 80. letech, kdy v ČR fungovalo už mnoho nuda pláží a spousta lidí jezdila na Jadran a k Baltu. Už tehdy se začalo formovat hmatatelné naturistické dění. V historických zdrojích se dočteme, že kolem r. 1990 fungovalo u nás 47 n-lokalit. Tenkrát také vyšla první (a také poslední) kniha o naturismu v Čechách od pardubického n-aktivisty ing. Dalibora Mokroše. 

S listopadovými událostmi 1989 se dalo do pohybu i naturistické hnutí. Vznikla Unie naturistů, začaly konkrétní počiny naturistů. Vznikla řada místních klubů, z nichž dodnes fungují např. Klub naturistů Křetínka nebo Sdružení naturistů Ostrava. Mezi sportovní akce patřily volejbalové turnaje (s mezinárodní účastí), četné srazy naturistů na lokalitách i u příležitosti společných n-dovolených na nejrůznějších místech ČR. Vznikla naturistická cestovní kancelář.
Všechny tyto informace uváděl na svých stránkách členský bulletin NATURISTA. Mohli jsme se zde dočíst o možnostech naturismu v zahraničí i u nás, plánovaných akcích i jejich hodnocení. Jednou za rok se zde také objevil přesný a aktualizovaný přehled n-lokalit u nás.

Z tohoto podhoubí vznikla i řada aktivit v 90. letech. Holandský naturista Bert Schaak založil v Pošumaví první z několika holandských FKK-kempů u nás. Unie naturistů začala vzhledem k vyčerpanosti vedení a absenci nových aktivistů upadat. Časopis byl čím dál tenčí, akcí čím dál méně. Nicméně n-dění pokračovalo dál, hlavně v místních klubech.
Osobně jsem se účastnil s rodinou řady n-srazů pořádaných nadšenými naturisty v Kutné Hoře, na Křetínce, Borské přehradě. Úpadek sportovních i jiných rekreačních aktivit mě dosti mrzel a konečnou ránu mému optimismu daly prvotní „n-aktivity“ na českém internetu konce 90. let. Zde se vůbec neprobíraly ušlechtilé ideály zdravého životního stylu, jak byly praktikovány ve výše uvedeném období (a vůbec v začátcích naturismu jako takového. Hlavními tématy českého n-netu konce 90. let byly např. „Rád se dívám na Večerníček nahý“, „Rád si holím přirození“, „Rád chodím po ulici nahý“. Kdesi v koutku těchto internetových výplodů se krčily opravdu zajímavé a praktické aktivity. Některé z nich můžeme v jejich nezměněné podobě vidět i dnes.

Tento neutěšený stav jsem se rozhodl řešit založením Klubu Natura, který fungoval na tehdy velmi oblíbeném Quick.cz. Bohužel Quick.cz byl zrušen, takže dnes si tuto historickou relikvii už nemůžeme prohlédnout. Šlo mi o pokračování snažení n-aktivistů z minulého období a vůbec o konkrétní a potřebné informace. Na Natuře se tedy objevovaly cestopisy z n-dovolených, doporučení na pěkná n-místa, v jakési jednoduché formě zde fungovala i seznamka. Qklub Natura měl poměrně rychlý vzestup a brzo patřil k největším (1000 členů) a nejnavštěvovanějším klubům na Quicku. Zde se objevila první zpráva o n-akci nové generace – Nuda běhu u východočeského Hrádku-Oplatilu. A další akce následovaly – ještě v létě toho roku se konal první naturistický tábor Nodropedi pod vedením pozdějšího velmi aktivního naturisty Petra Malínka. Ten nelenil a osobní angažovaností vytáhl z hrobu pražské n-plavání a sám ho také organizoval. Nakonec ho dotáhl až k bazénu Sokola Vinohrady. Všechny záslužné počiny Petra Malínka.

Tyto počiny naznačovaly, že to s naturistickými aktivitami nebude až tak zlé. V únoru 2002 jsem se vedle organizování a spoluorganizování akcí rozhodl spojit všechny perspektivní n-aktivity pod jednu střechu-doménu. Jakousi hrou osudu byly všechny možné n-domény obsazeny a zbýval praktický jediný – NATURISTA. Tím se uzavřel kruh mezi minulými aktivitami, které prezentoval papírový časopis Naturista a nově vznikajícími aktivitami, které se rodili na Naturista.cz. Internetový Naturista měl za úkol zaštiťovat stránky N-lokalit, Naturistické forum a na své titulné straně uváděl aktuální n-dění u nás. Časem se tato strana nějak zdeformovala, takže dnes je vidět jen její torzo. Již tehdy jsme položili základy informací o n-dění v regionech.

Došlo k prvním kontaktům s provozovateli aquaparků a jejich n-premiéra na sebe nenechala dlouho čekat. První z českých aquaparků, který zřídil n-provoz byl liberecký Babylon. Následoval Hradec Králové, pražský Barrandov a postupně všechny areály, jak je známe dnes. Také venku se toho dělo celkem dost, zvláště na tradičních lokalitách. Honza Lemfeld neúnavně organizoval Olympiády na Borské přehradě, na Oplatilu se konaly Nuda běhy, Slunovraty. Také churavějící Unie naturistů měla ještě v roce 2004 svoji valnou hromadu. Pokračováním oblíbených táborů Nodropedů je nyní pražskými naturisty pořádaný tábor u zatopených lomů u Lipnice nad Sázavou

¨

Nejzásadnějším momentem pro další vývoj Naturisty byl příchod Jirky Rybky, který se projevil jako všestranný člověk a převzal administraci a správu Naturisty v jeho nové podobě redakčního systému Drupal. Vedle toho přispívá zajímavými básněmi i cestopisnými články.

Kam směřuje Naturista.cz?
Tam, kde ho chtěli mít naši předchůdci, kteří viděli v naturismu zdravý životní styl, pohyb v přírodě, aktivní rekreaci u rybníka, bazénu nebo u moře. Styl bez erotického podtextu, skrývajícího se individualismu.
Vždy budou mít tedy na Naturistovi místo cestopisy z dovolených, minulé i nové možnosti naturistického vyžití v bazénech, wellnessech i venku, podpora těchto aktivit v celé ČR.
Nikdy zde nenajdete informace o swingers-party, erotické fotografie a podobně laděný materiál a bezbřehé „diskuze“ o ničem.

RADY a (nepsaná) PRAVIDLA, NATURISTICKÉ FAQ, PRAVIDLA CHOVÁNÍ NA NATURISTICKÝCH AKCÍCH.
4.333335
 
-

Asi jediný komentář z mé strany

Vložil JirkaRybka, 12. Leden 2010 - 15:57
Obrázek uživatele JirkaRybka

Když už výše zazněla moje přezdívka, dopustím se zde výjimečně ještě jednoho komentáře.

Naturismus je skutečně životním stylem, a jeho šíření je naším zájmem. Životní styl je ale osobní věcí každého jednotlivce, podhoubím je široká škála jeho aktivit a prožitků, vlatní postoje a názory a jejich tříbení, které nelze redukovat na reklamu davových/komerčních akcí či burzu informací o nich. Bohužel vyřazením onoho názorového tříbení jako bezbřehé „diskuze“ o ničem ztratil Naturista.cz do jisté míry rozměr životního stylu, a nezvyklým chápáním obsahu diskusního fóra jako součásti oficiální prezentace ztratil značnou část funkce komunitní, tedy prostoru kde se naturisté potkávají a volně spolu komunikují. Nemohu donekonečna prosazovat svůj pohled na věc, když byl majitelem webu opakovaně odmítnut. Nemohu také s čistým svědomím jako redaktor střežit teze, s nimiž se dostatečně sám neztotožňuji. Proto nyní potichu strávím nějaký čas přemýšlením o nové formě své účasti na tomto serveru (která pravděpodobně bude i nadále zahrnovat technickou údržbu, a stránky aktivit na jejichž organizaci se sám podílím, ale jinak bude asi o dost vlažnější než dosud). Děkuji za pochopení.

 
-

Líp bych to asi nevyjádřil

Vložil abel (bez ověření), 12. Leden 2010 - 17:50

Přesně takhle to chápu i já, chystal jsem se na toto téma něco napsat, ale byv označen za „zneuznaných géniů, nevybitých choleriků, nebo jinak postižených lidí“ (IŽ), přece jen potřebuju delší čas na vychladnutí, abych se nedopustil nějaké politické nekorektnosti. Takže díky Jirko.