NATURISTA.CZ

Přirozená radost ze života

-

Dopis ministryni spravedlnosti

Vložil Eva7252, 17. Duben 2014 - 7:07

TGM s vnukyTGM s vnuky Ráda bych Vás seznámila s tím, že jsem v minulých dnech odeslala dopis paní ministryni spravedlnosti s tímto textem (mírně jsem jej pouze v zájmu čtivosti zkrátila). Zde jej umisťuji z toho důvodu, že celá záležitost není jen problémem Ivo Žurka, ale FKK problematiky obecně.

ZNALECKÝ POSUDEK soudního znalce o morální nezávadnosti naturistických dokumentů.
Prof. Petr Weiss o pedofilii na HYDEPARKU ČT24.

P.S. Plavky už máme, Ivoš se však zatím této „normě“ brání.


CELÝ DOPIS ministryni spravedlnoosti ČR JUDR. Heleně Válkové:

Upozornění na nespravedlivé soudní stíhání a odsouzení Ivo Žurka

Dovolte mi, abych se na Vás obrátila se svým problémem a pocitem obrovské nespravedlnosti, která stále doufám, že není systémová. Věc, o kterou se mi jedná, se týká Ivo Žurka (dále jen IŽ), který je od počátku devadesátých let propagátorem naturismu a FKK pláží, od roku 2003 provozovatelem webu www.naturista.cz. Od podzimu roku 2012 je zároveň mým přítelem, se kterým jsem se seznámila na akci, kterou organizoval v brněnském bazénu. Zaujal mě svou, na dnešní dobu snad i nepochopitelnou, nezištností a ochotou dělat něco pro druhé, schopností sofistikovaně zorganizovat program pro aktivní trávení volného času rodin i jednotlivců. O to víc mě pak zaujal jeho osobní příběh, poznamenaný českou justicí.

Po mnoha akcích v českých bazénech a aquaparcích (v libereckém Babylonu, v pražských Čestlicích atd.), byla IŽ nabídnuta spolupráce ze strany tří zájemců polské národnosti s tím, že mají zájem se akcí účastnit a pomoci s jejich organizací a sponzoringem. Což po době, kdy IŽ tyto akce financoval plně ze svých příjmů, samozřejmě byl velmi zajímavý návrh. Proto tedy tito akce navštěvovali, hradili náklady účastníkům s tím, že na základě souhlasu zúčastněných pořizovali fotografie a audiovizuální záznamy. Účastníci akcí byli nadšeni, že se mohou akcí zúčastňovat. IŽ však netušil, že fotografie a AV záznamy z akcí polští občané zasílají do USA, kde jsou umisťovány na web www.purenudism.com. I když se to však mnohem později dozvěděl, i tak mu byla známa existence dalšího webu www.naturistfreedom.com, na němž je umístěn znalecký posudek ing. Čmejly, který osvědčuje mravní nezávadnost fotek, na tomto serveru umístěných. V roce 2010 pak IŽ uspořádal ještě několik dalších akcí za účasti polských občanů s tím, že na počátku roku 2011 ze své iniciativy spolupráci ukončil, protože jejich přístup považoval za odporující principům naturismu. Mezitím se však zmínění seznámili na akcích s dalšími, ne tak zásadovými ostravskými naturisty a nabídli jim, že za drobnou odměnu tito pomohou s organizací, což se i stalo. Recepční hotelu v Ostravě pak upozornila PČR, respektive Útvar pro odhalování organizovaného zločinu na to, že v jejich zařízení dochází k natáčení nahých lidí, kteří si snad „hrají“ na miss, jsou ověnčováni šerpami a instruováni, jak se mají naklonit atd. Toto se však dělo již bez účasti IŽ s tím, že na základě uvedeného oznámení PČR zahájila vyšetřování.

IŽ dále pokračoval v organizování naturistických setkání bez polských občanů. Někteří z naturistů diskutovali na webu o tom, že se obrazové a AV záznamy jejich osob objevují i na jiném serveru, než je naturista.cz. I proto IŽ navštívil v srpnu roku 2011 paní primářku sexuologické kliniky havlíčkobrodské nemocnice MUDr. Želmíru Herrovou, aby se ujistil o tom, že na snímcích není nic nenaturistického či co by se dalo označit jako dětská pornografie. I toto, dle mého názoru, svědčí o absenci jakéhokoliv zlého úmyslu či nedbalosti ze strany IŽ.

Dne 30. listopadu 2011 pak byl IŽ zadržen a následně vzat do vazby, ze které se vrátil 7. února 2012 s tím, že pro něj začal život psance české justice. Mnoho lidí by tato událost zlomila, ať už s ohledem na množství výslechů, které musel absolvovat, tak s ohledem na to, že mu jako podmínka propuštění z vazby byla stanovena povinnost se jednou za 14 dnů dostavovat na Probační a mediační službu ČR. V březnu roku 2013 jsme pak před chystanou naturistickou akcí v pražských Čestlicích byli „obklíčeni“ Útvarem organizovaného zločinu a IŽ byl ihned jako velmi hledaný a nebezpečný zločinec odvezen do Ostravy, kde byl zadržen a byl podán návrh na jeho znovuvzetí do vazby. Vykonstruovaným důvodem byly dva naprosto nevinné e-maily lidem v procesním postavení svědků. Předtím však IŽ byl na pravidelné návštěvě Probační a mediační služby, kde mohl podat případně vysvětlení. Ale to by asi nesplnilo ten zamýšlený účel – k zadržení došlo v sobotu, IŽ byl z Ostravy propuštěn v úterý. Takže bohužel nemohl přijít do práce, kam následně ÚOOZ zaslal dotaz, jej se týkající. A zaměstnavatel s IŽ na základě této informace rozvázal pracovní poměr. Ten se následně několik měsíců pokoušel najít práci. Sice ji našel, ale asi po měsíci zase ztratil po medializaci kauzy v médiích v souvislosti se zahájením soudního řízení.

V lednu 2014 si IŽ opět našel práci, po anonymním telefonátu upozorňujícím na proces a jím doprovázenou medializaci, opět v únoru 2014 propuštěn.

Jako členové této „organizované skupiny“ byli spolu s ním souzeni ještě člověk, který organizaci akcí převzal, jeho tehdejší družka (která se akcí zúčastňovala spolu se svými dětmi) a dalších pár účastnic, které na akce přivedly své děti. Tyto byly přitom poté, co započalo šetření ve věci, nuceny se účastnit pravděpodobně velmi traumatizujících výslechů a znaleckého zkoumání. Jedna ze zkoumaných přitom pravděpodobně ani nebyla účastna akcí, organizovaných obviněnými. Děti byly vystaveny strachu z domovních prohlídek a toho, že přijdou o maminky kvůli tomu, že tyto je přivedly na naturistická setkání. Přitom jak konstatoval při soudním líčení prof. PhDr. Petr Weiss, žádný ze snímků, které byly na akci pořízeny, neobsahoval nic, co by se dalo, byť vzdáleně, označit jako pornografie či by mělo jakýkoliv sexuální obsah či podtext.

IŽ byl obžalobou obviněn z toho, že sofistikovaně zorganizoval naturistická kvazi-setkání s programem pro děti i dospělé, který byl tak zajímavý a poutavý, že účastníci nevnímali svoji nahotu a strpěli tedy natáčení těl svých i svých dětí. Což je nemorální s ohledem na to, že plavky jsou vnímány společností jako norma.

V pondělí minulého týdne proběhlo vynesení rozsudku. Ostravský krajský soud uznal vinnými všechny s tím, že IŽ byl odsouzen na tři roky nepodmíněně. Spoluobviněný, který akce organizoval po něm, byl odsouzen podmíněně, stejně jako jeho tehdejší družka. Tresty pro ostatní neznáme, IŽ byl šokovaný, já bych na účast při vynesení rozsudku neměla nervy a novinové zprávy se týkají hlavně jej.

Stále se mi nechce věřit, že něco takového je v právním státě možné. Z pořádání těch kvazi-naturistických akcí, neměl jakýkoliv užitek kromě dobrého pocitu z radosti jiných. Při soudním líčení bylo opakovaně prokázáno, že nedošlo na žádné z akcí k jakékoliv formě nátlaku. A jestli má být uspořádání zajímavého sportovního programu (např. hry, koupání v bazénu, malování na tělo) trestným činem podle právního pořádku České republiky, tak to pokládám za tragické. V historii to sice není nic neobvyklého, že nevinný člověk, který se snažil činit dobro pro společnost, je pro výstrahu ostatním pronásledován, ale doufám, že to nebude pokračovat tak, že pouze na základě tzv. „společenské objednávky“ a mediální hysterie, panující nyní okolo nahoty jako takové, nebude tento člověk skutečně potrestán. Respektive už nyní je, aniž by se provinil, potrestán až dost, bez práce, bez prostředků, společensky a mediálně zostuzen.

Na druhé straně fotograf Karel Novák, který dokumentuje dění na FKK plážích, byl minulý rok oceněn cenou Olomouckého kraje. Nahé děti se vyskytují ve filmech Marie Poledňákové (S tebou mě baví svět atd., další filmy s Tomášem Holým), TGM svolil (kdybych použila logiku a rétoriku státního zástupce, tak možná ke zvýšení své popularity) k natáčení nahých vnuků v prvorepublikovém týdeníku, nedávno se i jeden z dílů oblíbeného seriálu Vyprávěj zabýval vzpomínkami na FKK pláže v bývalé NDR a nazí lidé se v něm rovněž objevují.
5
 
-

Ostrava je pro mne trochu

Vložil Tisicak (bez ověření), 17. Duben 2014 - 14:41

Ostrava je pro mne trochu z ruky,proto jsem nemohl slyšet soudní projednávání.Dle mého názoru je pan Žurek souzen pro jinou věc,než zde popisujete.Proto bych se rád seznámil s odpovědí od ministryně spravedlnosti.

 
-

Neuvěřitelné:-(

Vložil Bořík (bez ověření), 2. Červenec 2014 - 16:35

Neuvěřitelné:-(

 
-

ano, je to neuvěřitelné

Vložil Eva7252, 13. Červenec 2014 - 12:51

Pro zajímavost přidávám pouze pár moudrých slov z výpovědi paní psycholožky, která vypracovávala posudky k případu (kráceno kvůli neuvádění osobních údajů): např: Stud je pozitivní, brání nám v tom, abychom se třeba něčemu takovému vyhli (míněno pocitu bezmoci a beznaděje). nebo další zajímavý výrok:
„Už sedmileté dítě pozná rozdíl mezi tím, když se na veřejnosti svleče donaha a nebo když vystoupí ve sboru a zazpívá. Pozná, co společnost ocení a co ne.“Pokud děti nemají 15 let, nejsou schopny se kognitivně ani autoritivně vůči dospělému člověku prosadit a tak to musíme brát. nebo
Otázka: Nám nevyplývalo z výpovědí, že by se děti musely účastnit aktivit.
Odpověď: Ale musely, jsou to děti a nejsou se schopny prosadit vůči těm autoritám.Musíme to pořád brát tak, že jsou to děti. (pozn. dětem bylo 17 a 13 let). Nebo – Před 14 dny jsem vyšetřovala dvě děvčata, 7 leté a 14 leté, chodí s rodiči do aqua nuda parku. 14 letá dívka to ve 13 letech odmítla, 7 letá tam chodí ráda. Tady je nějaký sexuální vývoj, kdy v 5 – 6 letech je to první sexualita, v 7 – 11 letech je to období sexuální latence, kdy děti vůbec nemají zájem o žádnou sexualitu, ale potom přijde sexuální cítění a začnou mít zábrany, začnou se stydět a začíná jim to vadit.
Otázka: Pokud by tam nezletilá šla z důvodu toho, že tam má kamarády a hry, které ji baví, bez vlivu rodičů, jaký by to potom na ni mělo vliv?
Odpověď: Zamýšleli bychom se, proč tam dívka v těch 13 letech šla, jestli je podřídivá, nebo tam byl vliv kamarádů, nebo je v ní sexuální cítění a je to jakási forma exhibicionismu, ale bylo by to součástí toho jejího přirozeného morálního vyzrávání, protože by tam šla sama o sobě bez lámání vůle. Přestože by tam šla a nevěděla by, do čeho by šla, tak ten negativní vliv to také může mít. Pokud by došlo ke stejné činnosti, tak by to mohla zpětně zpracovat s velkým pocitem poníženosti, může a nemusí.
Otázka: Pokud dotyčná by v tom byla vychovávána od narození, pro rodinu by to byla běžnost, potom vliv na jedince by byl jaký?
Odpověď: Každé dítě má jiné osobnostní predispozice, genetické, všechny je mají jiné a na každé ty zátěžové situace působí jinak, na to jde těžce odpovědět. Obecný uzus je takový, že buď dítě v zátěžových situacích internalizuje, buď jde do neurózy, nebo externalizuje a jde do poruchování. Když jsem se zmínila o tom případu, kdy jsem vyšetřovala ty dvě děvčata, tak ta 14 letá dívka měla sexuální styk s nevlastním bratrem téměř běžný ve svých 13 letech, tam ta morálka byla tak otevřená, nebylo to správné, přestože ta rodina s tím žila, že tam nebyly pocity viny, nebylo tam lámání vůle, tak ale na morálku to mělo velice špatný dopad.
Nebo další otázky zda by bylo v souladu s mravními a sociálními normami, kdyby byly natáčeny pro reklamu, kde by byly spoře oděny, např. v plavkách?
Odpověď: V plavkách je schvalovaná norma u dětí.

 
-

ještě doplnění

Vložil Eva7252, 13. Červenec 2014 - 12:57

Nebo např pro ukázku – z výslechu dalšího znalce – Otázka: Pokud se rodiče rádi účastní naturistických akcí, ví, že dítě ty akce nemá moc rádo nebo to třeba neví, protože dítě to neřekne, nicméně tak jako tak je donuceno jít na akci s rodiči, protože rodiče např. nemají hlídání, může to na tom dítěti zanechat v rámci jeho vývoje nějaký „šrám“? Odpověď: Ano, pokud je to dítě k tomu nuceno, tak může mít tato účast negativní vliv na jeho další psychosexuální vývoj.

 
-

...nucení k nahotě

Vložil guestji, 14. Červenec 2014 - 11:33

Pokud tomu tedy rozumím, z kontextu vyplývá, že každé dítě do 15 let je svými rodiči praktikující nudismus „nuceno“ k nahotě a tím je poškozován jeho budoucí sexuální život. Tady vlastně ukazuje svou všeobecnou neznalost problematiky.. Ve většině případů se na fkk místech vyskytuje skupina dospívajících dětí jež jsou v plavkách či v jiných koupacích oděvech a nikdo je, návštěvníci či personál zařízení, nenutí tuto skupinu k nahotě. Předpokládám ani soudný rodič dítěte nebude tlačit na pilu a nechá rozhodnutí na svém potomkovi. Souhlasím však s názorem, že případné nucení nemá dobrý vliv a po překlenutí období dospívání se k nahotě může stavět negativně. Ale předpokládám, že na toto téma už se vedlo množství odborných a laických diskuzí..

 
-

Jak tak čtu výše uvedené, asi

Vložil kubjin, 14. Červenec 2014 - 11:44
Obrázek uživatele kubjin

Jak tak čtu výše uvedené, asi by bylo nejlépe nechat si od každého děcka nechat podepsat papír, nejlépe v přítomnosti nestranného svědka či státního notáře. A za chvíli doženeme USA. Bože, kam jsme se to dostali … [Pláč]

 
-

IŽ odsouzený

Vložil nahatej, 14. Červenec 2014 - 16:15

„IŽ byl odsouzen na tři roky nepodmíněně“.

Je to pravomocné? Nastoupil trest? Odvolal se?

Bez ohledu na to, jakou důvěru mám k soudům a jejich závěrům, je vždy přesnějším zdrojem informací rozsudek než komentáře zainteresované osoby. Ty mají svoje místo až po primárních zdrojích. Napřed fakta, teprve potom komentáře, emoce a související.

Což nijak nepředjímá Žurkovu (ne)vinu. Jak je dávno známo, soudy nezprostředkovávají spravedlnost a (ne)vinu, nýbrž rozsudek.

 
-

Děti pod 18 let nejsou dle

Vložil Eva7252, 14. Červenec 2014 - 19:22

Děti pod 18 let nejsou dle znaleckých posudků dostatečně kvalifikovány vyjádřit svůj názor, ale nemusí se to týkat pouze dětí (může se to týkat např. i partnerky, které se na fkk nechce a svou mentální rezervaci dostatečně nevyjádří). Co se týče dětí – za ně odpovídá rodič jako zákonný zástupce. Takže jakékoliv prohlášení dítěte by nebylo možné. V tom, co jsem napsala včera, nejsou žádné emoce ani související – měla jsem v neděli výjimečně chvilku volného času, počasí nic moc a tak jsem pro zajímavost vybrala z důkazního řízení některé části z výpovědí soudních znalců. A zainteresovaných osob bude s ohledem na jeho precedentní charakter v případě, že rozsudek nabyde právní moci, bohužel z řad naturistů v budoucnu asi více, až naturismus celkem přirozeně zanikne. Pravomocný tedy rozsudek zatím není. Kdyby měl někdo více zájmu, je možno samozřejmě umožnit nahlédnutí do dokumentace.

 
-

Naturismus(soužití

Vložil Tisicak (bez ověření), 15. Červenec 2014 - 12:28

Naturismus(soužití s přírodou,ochrana a ekologie) samozřejmě nezanikne,bude oslabena jeho organizovaná složka.Součást naturismu- nudismus(opalavání a koupání bez plavek)si dále bude žít svým životem bez potřeby zastřešující organizace.Ostatně nudistů je mnohonásobně více než organizovaných naturistů.

 
-

To je tedy síla...

Vložil JirkaRybka, 17. Červenec 2014 - 8:12
Obrázek uživatele JirkaRybka

Dovolím si zde připsat svůj názor, spíše jen teoretický avšak nutkavě neodbytný… Jak tak čtu ty úryvky z vyjádření „znalců“, nemůžu se zbavit dojmu že jde o znalce velmi podjaté. Očividně totiž vycházejí z neotřesitelných tezí, že:

  • Každý musí být povinně textilákem (nejméně do plnoletosti)
  • Že nahota = sex
  • Že názor právníka má přednost před názorem dítěte a jeho zákonného zástupce, dokonce i pokud dítě ten názor vyjádří a rodič zkušeným okem vypozoruje

Uvedené závěry z toho pak samozřejmě už vyplývají, ale já si zde myslím že ty první dva body – které jsou typickými omyly textiláckého davu – jsou pouhým názorovým směrem, který by neměl mít v soudní síni váhu. Toto, a hlavně pak ten třetí bod staví podobný proces v mých očích svým způsobem na úroveň politických procesů z doby minulého režimu, protože tam vidím cosi jako vynucování nějakého státotvorného názorového směru proti jinému, menšinovému. A to dokonce nejde ani o politiku, nýbrž o věc tak bytostně osobní jakou zdravý vztah k sobě samému je. Myslím si, že takové zasahování do osobního přesvědčení a svědomí je v principu na samé hraně Listiny základních práv a svobod (bohužel spíše jejího smyslu než přesného znění, které je formulováno tak krátkozrace a s tolika výjimkami, že v tomto bodě chrání místo osobního přesvědčení jako takového toliko církve a jejich ovečky). Také mám dojem, že podobný autoritativní zásah do názorového systému v rodině může na dětské duši zanechat více šrámů, než ona svoboda vykoupat se tu a tam i bez plavek, proti které tito znalci tak vehementně bojují. Jenže boj za jakoukoliv svobodu narážel a naráží na odpor mocných odjakživa.

Je to jen můj názor…

 
-

Je to opravdu síla,zvláště

Vložil Tisicak (bez ověření), 27. Červenec 2014 - 20:54

Je to opravdu síla,zvláště když se tady prezentují jednostranné,zkreslené a tím zavádějící informace.

 
-

citace

Vložil Eva7252, 28. Červenec 2014 - 10:59

v uvedeném textu se jedná o citace – viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Citace

 
-

Samozřejmě to je váš

Vložil Tisicak (bez ověření), 28. Červenec 2014 - 11:15

Samozřejmě to je váš případ,citujete jen to co se vám hodí.Citace v obecné češtině znamená uvedení kratší části jiného textu či výroku, obvykle doslovné.Obvykle doslovné znamená,že nemusí být doslovné.

 
-

"Váš rentgenový snímek

Vložil kaldoh, 17. Říjen 2014 - 12:30
Obrázek uživatele kaldoh

ukazuje", řekl mi můj lékař, „že máte zlomený obratel. Ale buďte v klidu, ten snímek už jsme ve fotošopu opravili“.

Opravování tvarů, retušování drobných vad skutečného člověka má ale dlouhou tradici, stejně jako výroba kompromitujících fotek někoho, kdo v takové situaci nikdy nebyl, a přesto na té fotorafii je. Francouzský film „Není kouř bez ohýnku“ s Michelle Darfovou a Annie Girardotovou ze 70 let je právě o tom, jak podvržená fotografie ovlivnila výsledek voleb.

Fotošop a další programy retuš, montáže i blamáže velice usnadní. Vygugljte si photoshop fake, tedy podvrhy photoshop. Díky photoshopu není k výrobě pornografického díla vůbec potřeba mít fotografii nahého člověka v eroticky vyzývavé póze nebo situaci, plavky či sukně se nahradí nahým tělem a nikdo nebude zkoumat, že to nahé tělo je někoho jiného, dál je možno ženský genitál nahradit mužským a tak vyrobit transsexuála s tváří a proporcemi ženy, její penis libovolně prodloužit a fotku doplnit o další účastníky dějů (které ta původní žena nikdy neviděla), to vše vám google bez problémů ukáže. A každý jen trochu znalý uživatel pc v libovolné kombinaci na požádání vytvoří. Já sám jsem ve photoshopu vytvořil obrázek pogujících pankáčů z jednoho obrázku mého kamaráda.

Mont BEAT

ten obrázek sem dávám, abych ukázal, že chyba není v nástroji, že photoshop umožní dělat věci nezávadné i závadné, záleží na tom kdo ho jak využije.

Drasticky závadné je ale i využití zcela nesexuální a nepornografické, podívejte se třeba na
s názornou ukázkou, jak se dá vytvářet vzor ideálního těla, který pak reálné ženy marně napodobují a mají mindráky, že se jim to nedaří.

Pokud bychom měli svoje dospívající dcery před něčím chránit, pak určitě před tendencí takovým vzorům věřit a podléhat. Znám několik rodin, kde dcera trpěla těžkou mentální anorexií a jedna moje známá dívka na ni zemřela. Naše dcery jsme odmalička učili mít se rády tak, jaké jsou, protože každý člověk je jiný než ostatní, a právě proto je na světě krásně. Patří k tomu i naturismus, svoboda, dostupnost informací, upřímnost, láska a něžnost. Patří k tomu i to, že všechny naše děti jsme od narození považovali za plně hodnotné osobnosti, které sice musíme mnohému naučit, ale z toho, že my to umíme a ony se to teprve učí, nijak nevyplývá naše nadřazenost, protože datum a místo narození není ani zásluha, ani neštěstí. Nemůžeme se přece porovnávat a soutěžit s někým, kdo se narodil jindy. Však ona se domělá výhoda dřívějšího narození brzy změní v nevýhodu ve srovnání s těmi, kdo se narodili později. Řešení je považovat se za hodnotné právě teď a v každém věku a v tom těle, které jediné máme na celý život k dispozici. K tomu nutně patří schopnost se dívat bez předsudků a předpojatosti na svoje i na ostatní těla bez i s oblečením a neporovnávat neporovnatelné, přece z faktu, že někdo má větší, či menší chodidlo, neplyne naprosto nic, tak proč by mělo něco vyplývat z faktu, že někdo má větší či menší prsa, penis, obvod pasu a cokoliv.

Kdyby někdo odsuzoval či nadřazoval někoho podle barvy pleti, pohlaví, tvaru a velikosti některé části těla, podle stupně postižení, podle věku, národnosti, náboženství, množství a délky vlasů, počtu dětí, manželského stavu, je to odsouzení hodný rasismus či předsudek, když tak činí podle toho, zda posuzovaný je oblečen či neoblečen, náhle odsouzení neoblečeného je oprávněné? A oblečený je automaticky morálnější, i když mě zastřelí?

 
-

slíbenej přehrávač

Vložil kaldoh, 11. Listopad 2014 - 10:52
Obrázek uživatele kaldoh

Mamí, já mám slíbenej empé přehrávač, když se mnou půjdeš na plavečák, tam se svlékneme a budeme tam nahatý!

Dovedete si představit matku, která by na to řekla svému nezletilému dítěti, fajn, jdeme?

Já si dovedu představit jen dva možné případy:

1. Ve většinovém typu rodin reakci:„Přehrávač za svléknutí, na to okamžitě zapomeň, nikam nejdem a už nikdy nic takového nezkoušej!“

2. V rodině, které zřejmě také existují:„Jen přehrávač? Ten němčour ti dával víc, ale už dlouho tu nebyl a sme chudý, tak aspoň ten přehrávač.“

Co z toho vyplývá? Rodina prvního typu nikdy nepřipustí obnažení za příslib odměny. Když to není rodina naturisitická, tak se nesvlékne ani za příslib sebevětší odměny. Když je to rodina naturistická, tak se nesvlékne pod vlivem odměny, spíš by je taková odměna odradila.

V případě rodiny prvního typu nikdy nedojde k obnažení za PŘÍSLIB odměny. Pokud na jakoukoli akci půjde, pak nikdy nebude uvádět, že se svlékli pod vlivem sexuálního nátlaku.

Rodina druhého typu sice na takovou akci půjde, ale pak si bude stěžovat, že ten přehrávač je blbej a nestál za to svlíkání a oni se vlastně svlíct vůbec nechtěli. A budou se dovolávat morálky a kdejaké vady té akce.