[ikona]

Kvalita vody

   21. Září 2019 - 21:47
nahatej

V recenzích i reportech se běžně objevují komentáře ke kvalitě vody. Je mi jasné, že se pohybujeme na půdě laického hodnocení na dobrovolné bázi, kam si každý podle sebe napíše, co chce.

Výsledkem ale je naprosto nesourodá a nesrovnatelná směsice osobních dojmů a hodnocení. Takže třeba najdu dvě naprosto nesourodá hodnocení – a můžu se jen dohadovat, zda má někdo tak nízké či naopak vysoké požadavky, či zda pochvala není píárkem provozovatele.

Samozřejmě nečekám, že by obyčejný koupač s sebou vozil Secchiho disk ke standardnímu změření průhlednosti vody. Žasnu ale nad tím, že skoro nikdo nevyužije naprosto jednoduchého pohledu na chodidla při ponoření do vody po krk/bradu.

U běžně narostlého dospělého velmi vypovídající. Rozeznávám detaily prstů a nehtů? Průhlednost bude asi alespoň ty 2 metry, jež bere příslušná směrnice jako doporučenou hodnotu.

Na osobní výkřiky o „nádherně“ či dokonce „křišťálově“ čisté, „průzračné“ apod. vodě kašlu. Mnohem víc bych se dozvěděl z informace, jak dobře si referent vidí na chodidla v hloubce cca 170 cm.

Letos jsem až na výjimky plaval ve vodě, kde při svých 180+ cm jasně vidím nedokonalost svých prstů a nehtů na nohou a kde se (s plaveckými brýlemi) opakovaně snažím u břehu postavit dřív, než dosáhnu. To beru jako vyžadovaný standard a jako „čistou“ vodu.

Bylo by vůbec možné, aby se průměrný vodomil zmocnil tohoto blbuvzdorného kritéria a začal ho používat?

Diskusní příspěvky vyjadřují pouze názory jejich autorů.
[ikona]

Měření kvality vody na Pardubicku

   21. Září 2019 - 21:53
admin

Kvalitu koupacích vod na Pardubicku měří v létě každých 14 dnů ing. Jiří Klicpera:
Aktuální stav koupacích vod podle vzorkování v neděli 14.8.2019 odpoledne

Po horkých dnech v červnu a na počátku července se prudce ochladilo a je to znát i na koupacích vodách. Teploty poklesly na 22°C a objevila se již řada sinic. Koupání proto není všude úplně bezpečné!

Stéblová, písník Hrádek – teplota vody 22°C, hodnota pH je 7,5. Ve vodě je nyní jen 156 organismů na 1 ml, ale z toho jsou sinice v počtu 6, t.j. 4 %. Index čistoty je stabilně 1,88 a stav se proti předchozímu měření nezměnil, objevily se zde sinice stejně jako jinde, ale jen v malém množství. Průhlednost se snížila na hodnotu 3,8 m. Celkově je ale voda stále na dobré úrovni podle normované kvality. Z hlediska počtu a složení sinic je voda zatím bez nebezpečí alergických reakcí po koupání. Vývoj a složení oživení připomíná polovinu srpna 2013 a 2015, sucho ale pokračuje a hladina podzemní vody i vody v písnících klesá dál. Předpoklad je, že kvalita zde vydrží do konce prázdnin, i když již nebude Hrádek jako jediný písník bez sinic.

Stéblová, písník Gigant (v mapách je také označovaný jako Malá Čeperka) – teplota vody 22°C, vzduch 22°C, hodnota pH je 7,5 a průhlednost je stále nad 2 m, což vyhovuje evropské i naší směrnici pro koupací vody. Ve vodě bylo zjištěno 605 organismů na 1 ml, ale z toho jsou sinice v počtu 140, t.j. 23% a stav se proti minulému mírně zlepšil, není nebezpečný pro koupání. Index čistoty je dokonce 1,74, což je již dost pěkné číslo. Celkově je voda dobré kvality. Z hlediska počtu a složení sinic je voda zatím pro nejbližší dny bez nebezpečí alergických reakcí po koupání, přítomné sinice nejsou zatím nebezpečné. Prognóza do konce prázdnin: Setrvalý stav, očekávám mírný rozvoj během předpovídaného oteplení.

Mělice, dětská pláž jih „U Slunce“: Teplota vody je 22°C a vzduchu také 22°C, což je poslední dobrá zpráva. Hodnota pH je nyní 8,8, ve vodě je 1920 org/ml. ale 59% z toho tvoří sinice a průhlednost vody se zhoršila pod 1,4 m a to už je právě jen na výjimku. Index čistoty je 1,94. To je ještě dobrá hodnota z pohledu normy i praxe, kdyby ale ve vodě nebylo těch 1130 organismů sinicového charakteru v každém mililitru. Neutralizační kapacita vody je téměř vyčerpána, ale očekává se ještě mírný vzestup počtu sinic. Na vodě se místy objevují dokonce menší mastné skvrny ropných látek patrně z motorových člunů. Doporučuji vůbec se zde nyní nekoupat! Prognóza pro tuto lokalitu jako celek není ani na nejbližší víkend příliš dobrá, sinice zde určitě zůstanou. Později by měly být vystřídány obrněnkami, které dávají vodě zápach po rybině.

Lohenice, pláž v kempu: Voda je poměrně čistá, i průhlednost je dobrá. Teplota je stále i zde 22°C, průhlednost je kolem 2,0 m u mola, to je na hranici přijatelnosti. Ve vodě je spočteno jen 440 org/ml, nejsou zde ale nyní aktuálně kupodivu žádné sinice. Index čistoty je nyní s hodnotou 2,01 ještě na dobré úrovni. Koupání je zatím vcelku bezpečné, do konce měsíce neočekávám významné změny.

Zde proto připomínám, že směrnice EU pro koupací vody vyžaduje průhlednost alespoň 2 m, jen výjimečně může být až jen 1 m.

Znovu jsem se podíval na kvalitu vody ve fontáně na náměstí Lázní Bohdaneč. Přes opakované dřívější výzvy zde není od města žádné upozornění na špatnou kvalitu vody nebo zákaz koupání. V odebraném vzorku vody bylo zjištěno sice jen asi 140 org/ml, ale zato šlo zejména o nálevníky, o organismy běžné v čistírnách odpadních vod a v okruhu se také začínají množit sinice. Rozhodující ale je, že ve vodě je asi 200 tisíc kokálních bakterií na 1 ml, dále zde jsou plísňové hyfy, vajíčka nějakých vodních organismů a spousta zbytků organické hmoty (detritu), který působí jako živná půda pro choroboplodné organismy. V okamžiku odběru se zde koupaly malé děti, že tu odpadní vodu při koupání samozřejmě trochu vypijí, je jisté, a tak je třeba znovu apelovat na všechny rodiče a známé… a na městský úřad!

Ing. Jiří Klicpera CSc.,

Gočárova 615, 533 41 Lázně Bohdaneč

tel., fax: +420 466 921 106 mobil +420 602 649 164

Datová schránka: xzw9qhp

www.ekoing.eu

Inženýrská ekologie: Znalecké posudky v oborech Vodní hospodářství, Odpady, Ochrana životního prostředí, Ekologický audit a audit kvality (EMS, QEMS), EDD audity. Konzultace a poradenství v chemii a ekologii, Hodnocení vlivů na životní prostředí (EIA a SEA) a Integrovaná prevence znečištění (IPPC), Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami, Studie proveditelnosti (Feasibility Study) Zavádění systémů EMS a QMS.

Diskusní příspěvky vyjadřují pouze názory jejich autorů.
[ikona]

Pan Klicpera, budiž mu věčná

   21. Září 2019 - 22:25
nahatej

Pan Klicpera, budiž mu věčná sláva, se nakonec i v r. 2019 nadšenecky odhodlal k alespoň jednomu monitoringu pardubických vod (na jeho webu jsem si aktuálně našel.) Díky aspoň za to.

Jak jsem to roky sledoval, jako nezávislý expert se vlastně stal až rušivým elementem převládající idylky krajských hygienických stanic a jejich oficiálních výstupů.

Hodně jsem se z jeho zpráv poučil a naučil.

Jeho letošní (2019) report z Hrádku naneštěstí těsně předcházel pokažené vodě na Hrádku, již jsem tam zažil 23/8. Podle kempujících známých pokažená od 22/8, podle jiných zdrojů už nakrátko předchozí týden. Což bohužel pasuje k trendu: jako „Wasserkatastrophe“ jsem si tam označil už vodu 27/8/2018, jakkoli se záhy zlepšila a vydržela hezky průhledná (prsty u nohou atd., viz vedle) až do 26/9/18.

Hrádek se tak nejspíš (doufejme, že pomalu) zařazuje do ranku starých degradujících písníků. Sad but (probably) true… :-)

Diskusní příspěvky vyjadřují pouze názory jejich autorů.
[ikona]

Urychlovač zhoršování kvality vod? Že by sportovní rybáři?

   22. Červen 2021 - 22:56
Obrázek uživatele Borek
Borek

Nevysazujte rybyNevysazujte ryby Při vysněné opakované návštěvě zatopených lomů na Jesenicku jsme nešťastně objížděli další a další, kde oproti zkušenosti před cca 30 lety se voda změnila z křišťálové na více či méně rybniční. Při pokusu o vyhledání nějaké dosud čisté vody s pomocí internetu jsem natrefil na vysvětlení současného stavu na stránce http://www.lacerta-pisecna.com/…podminky.htm

Vodní plochy si svévolně a často i bez vědomí majitelů vod obsazují rybí násadou nekontrolovaného původu, složení a kvality místní „sportovní“ rybáři – pod hlavičkou Českého rybářského svazu. Zkráceně řečeno tím zdecimují dosud existující populaci hrouzků, kteří drželi na minimu vodní řasy. Následuje zakalení zahnívajícími řasami. Jako vedlejší efekt i vymření raků, vzhledem k jejich citlivosti na čistotu vody. Pro podrobnější vysvětlení se prokousejte uvedeným textem na stránce lacerta-pisecna.com

Není důvod očekávat, že jinde v ČR se „sportovní“ rybáři chovají jinak, než na Jesenicku. To vysvětluje rychlost degradace dříve čistých vod (lomů, písáků, štěrkáčů, …) v posledních desetiletích.
Diskusní příspěvky vyjadřují pouze názory jejich autorů.
[ikona]

Jak udělat z čisté vody žumpu

   23. Červen 2021 - 15:13
Podvodník

Postřeh o zhoršení kvality vody chovem ryb můžu potvrdit. Nedaleko si rybáři vzali „do péče“ zatopený lom s mimořádně čistou vodou. Vysazením ryb nevhodného druhového složení a intenzivním přikrmováním jej během asi tří let změnili na žumpu plnou sinic.

Diskusní příspěvky vyjadřují pouze názory jejich autorů.
[ikona]

Rybáři

   23. Červen 2021 - 15:44
pat66

Loni nebo předloni jsem četl, že za zhoršenou kvalitou vody v rybnících v JČ kraji může nadměrný chov z ekonomických důvodů, kdy se v chovných rybnících chová až 2× víc ryb (hlavně kaprů) než dříve. Kdo viděl v parném létě v rybníku Svět ty kolonie kaprů, tak nepochybuje. A co mně dalšího štve je nezodpovědné vysazování těch barevných Koi kaprů. Viděl jsem dokument o tom, co může poškrábání šupinami tohoto kapra způsobit za infekční nemoci. Do naší volné přírody vůbec nepatří, pokud někdo po nich touží, tak ať si je chová doma v jezírku! Já už je viděl vysazené ve většině našich přehrad a dokonce je nějaký idiot hodil u nás i do místního koupaliště!!!???

Diskusní příspěvky vyjadřují pouze názory jejich autorů.