NATURISTA.CZ

Přirozená radost ze života

-

Praha - Šeberák.

Vložil JirkaRybka, 6. Leden 2007 - 0:15
Aktualita: 

Archiv 20.6.2013: VŠECHNO ZBOŘENÉ, NEZŮSTAL KÁMEN NA KAMENI, ANI HOSPODSKEJ :-(

Vzpomínky na 2012:
Hypermoderní zbrusu nová sprcha na Šeberáku :-D
Sprcha ŠeberákSprcha Šeberák Nový grilNový gril Šeberák vchodŠeberák vchod


Mapa, plánek, souřadnice: 

(GPS: 50.008978, 14.499313).

Skeň a jeď přímo na FKK Šeberák :-)Skeň a jeď přímo na FKK Šeberák :-)

In-počasí

Přístupnost pláže: 
Volně přístupná.

Fotografie: 

Olšanský rybník - plážOlšanský rybník – pláž Olšanský rybníkOlšanský rybníkletecký snímekletecký snímek ze břehuze břehu z vodyz vody Pěšina od kiosku: jediné označení plážePěšina od kiosku: jediné označení pláže
 

Vstupné, provozní doba, kontakt: 

Vstupné je bezplatné, lokalita je přístupná 24 hodin denně.


Doprava: 
Autem
Autobusem
MHD
Na kole
Pěšky

Naturismus: 
Tradiční neoficiální n-pláž - s převahou naháčů.

Zázemí na pláži: 
Občerstvení na dojití.
WC není.
Sprchy nejsou.
Lodičky jen vlastní.
Dětské hřiště není.
Kemp na dojití.
Omezená kapacita parkoviště.

Vhodnost: 
Pro plavce i neplavce.
Na opalování.
Vhodné pro děti.
Možno i se psy.
Lodičky.

Parkoviště: 


Malé oplocené parkoviště je u kiosku při ulici K Šeberáku (zřejmě bezplatné, ale na noc se zamyká), také se parkuje odtud směrem ke Kunratické spojce tu a tam na krajnici (vhodné hlavně pro Olšanský rybník), nebo na východním konci lokality (příjezd z ul. Nad Šeberákem těsně u křižovatky s Kunratickou spojkou, mizerná polní cesta vedle ohrady). Každopádně kapacita dosti omezená.


Sport - zábava: 


Bez vybavenosti. Plavání, opalování, rybaření.

Ubytování: 


Malý rodinný kemp na dojití, další možnosti zatím neprověřeny.

Velikost pláže: 
cca 200x30m

Terén pláže: 
Tráva.
Málo stromů – málo stínu.
Okolní břeh pohodlně schůdný.

Okolí: 
Pole, louka.
Město.
Osídlení v doslechu.
Doprava v doslechu.
Zvlněná krajina.
Rovina, nížina.

Vodstvo - údaje: 

Rybníky Šeberák 0,1 km² a Olšanský rybník 0,05 km², zanedbatelný průtok.
Informace o kvalitě vody ZDE – odkaz v levém sloupci.


Vodní plocha: 
Rybník.
Dno kamenité.
Žádný proud.
Vstup do vody pozvolný - mělčina.
Voda v létě kvete.

Po svých / s jízdenkou: 


Autobusem 114 od Kačerova na konečnou „Šeberák“ (u stavidla rybníku), dále pěšky (1km) ulicí K Šeberáku okolo textilního koupaliště a dalších plotů, těsně za můstkem projít vlevo přes oplocené parkoviště u kiosku (na noc se někdy zamyká, ale možno obejít krajem přilehlého pole) a pěšinkou po břehu na n-pláž. Příjezd je možný i linkou 197 do zastávky Na Proutcích (od metra Háje, Chodov, nebo Anděl), avšak tato linka má dlouhé intervaly i trasu, a nejezdí o víkendech. Tato zastávka je trochu blíže n-pláži, přístup k rybníku různě při silnici a přes pole, asi tam budou nějaké nepatrné pěšiny.

Autem: 
Od dálnice D1 – Exit 2 „Chodov“ – směr Kunratice (ul. Na Jelenách), na kruhovém objezdu vlevo, z kopce po Kunratické Spojce mezi poli, odbočit až do ulice K Šeberáku – tam před mostkem vpravo malé oplocené parkoviště (kiosk, vrata), případně zaparkovat někde poblíž. Někteří také zajíždějí z dřívější křižovatky Kunratické spojky s ulicí Nad Šeberákem (u autobusové zastávky, z boční vozovky ihned vlevo) polní cestou pod vysokým napětím na divokou parkovací plošku v poli poblíž pláže – toto však nelze doporučit, mimo jiné i pro mizernou kvalitu cesty a malou kapacitu.

Další info: 


Šeberák: Jedna z nejstarších tradičních pláží, jediná opravdová n-pláž bez vstupného a bez plotů v Praze. Plochý břeh rybníka s vysokou travou a pár zakrslými stromky, před sluncem prakticky není úniku, voda obvykle velmi kalná. Hojná návštěvnost, naháči v drtivé převaze. Vybavenost žádná, jen u silnice při pěšině k pláži kdosi provozuje kiosk (zadní brankou možno projít pěšinou po břehu na n-pláž).

Jaro 2009: Rybník byl před sezónou vypuštěný, ale už má téměř normální hladinu. Návštěva již v dubnu hojná.

Nedaleko je ještě Olšanský rybník, blízko ulice K Šeberáku (blíže ke Kunratické spojce). Ten je menší, s podstatně užšími břehy, které jsou částečně porostlé křovinami. Také je oproti Šeberáku blíže k rušným vozovkám, a spíše smíšeného charakteru, s menší návštěvností.

Čas od času se objevovaly zprávy o n-průkopnících v areálu textilního koupaliště na jihozápadním břehu Šeberáku (vchod u hráze), s n-možnostmi zde ale asi nelze počítat – nejsou zprávy, že by toto přetrvávalo.

Nejbližší obce: 

Pražské čtvrti Kunratice, Šeberov (Praha 11)


Turistické cíle: 
Chodovská tvrz, Kunratický les, zámek Kunratice (nepřístupný), zámekparkemPrůhonicích.

Karlův most , Pražský hrad.Karlův most , Pražský hrad.

English / Deutsch: 

Traditional free nude-beach on the shore of a pond. No services available, just a place to lay down and enjoy freedom. Unofficial.


Aktualizováno: 
11.8.2020 Ivo Žurek

3.666665
 
-

Starší komentáře k Šeberáku

Vložil admin, 6. Červen 2005 - 0:35

Šeberák – koupaliště

V minulé sezóně jsem občas chodil na koupaliště Šeberák (na plánku trojitá vlnovka), které je oficiálně celé textilní. Přesto v nejvzdálenější části koupaliště od vchodu se téměř vždy našlo asi 3–5 opalujících se nudistů i nudistek. Někteří z nich se dokonce chodili bez plavek i koupat. Zajímavé je, že jsem nikdy nebyl svědkem žádné pohoršlivé reakce. Stav nedalekých nudistických lokalit Šeberák/Olšanský rybník je velmi špatný a zde zaplacením 45 Kč se získá možnost občerstvení, sprchy a především WC.
Pavel, jaro 2005

Šeberák

není oficiální pláž, doporučuji si vzít s sebou srp na vysekání vhodného místečka v trávě (hlavně na jaře). Ale pokud se dámy jako já chtějí nerušeně opalovat, lehko se v trávě ztratí. Není tam vůbec nic, ani záchod…
Nika, 2002

 
-

Informace o záměru nového majitele Šeberáku

Vložil stribrenka (bez ověření), 28. Květen 2010 - 23:12

Možná se už řadě naturistů donesla zpráva, že naturismus na Šeberáku je vážně ohrožen! Nový majitel rybníka firma Ogopogo má v úmyslu umístit na hladině rybníka 22 hausbótů, určených ke komerčnímu využití, s čímž bude samozřejmě spojena výstavba infrastruktury. Na záchranu této lokality vzniklo občanské sdružení Šeberák, které ve snaze zabránit neblahým důsledkům tohoto záměru investora vypsalo petici. Pokud by měl někdo zájem petici podepsat, je to možné kdykoli přímo v dané lokalitě (znění petice s petičními archy je stále k dispozici v nově otevřené boudě Cafe Na Dně nebo každý den odpoledne kolem třetí hodiny přímo na neoficiální FKK na Sluneční pláži situované naproti hrázi rybníka). Přimlouvám se za podporu této aktivity občanského sdružení Šeberák a připojuji znění petice:

Petice za zachování původního charakteru rybníka Šeberák a jeho užívání

Obracíme se na dotčené orgány státní správy, které budou rozhodovat o realizaci záměrů investora na rybníku Šeberák, s touto peticí, sepsanou ve smyslu zákona č. 85/90 Sb. o právu petičním:

Firma Ogopogo, a. s., vlastnící rybník Šeberák, představila zástupcům občanského sdružení Šeberák svůj záměr umístit 22 lodí na hladině rybníka. Vzhledem k tomu, že by mohlo jít o prostory k bydlení či komerčnímu využití a s tím spojenou výstavbu infrastruktury, obáváme se, že by v důsledku toho mohla být narušena původní funkce rybníka, viz nařízení vlády č. 71/2003 Sb., a byl by ohrožen významný krajinný prvek dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

Požadujeme zastavení veškerých aktivit směřujících k jakékoliv změně stávajícího stavu, a to zejména kvůli negativnímu důsledku na lokalitu i biotop, a chceme zachování rybníka i nadále jako chráněného vodního díla, které se nachází v soustavě zvláště chráněné přírodní památky Kunratického potoka ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, a jako významného krajinného prvku. Jde nám rovněž o udržení jeho funkce rybochovné, tj. života a reprodukce původních druhů ryb, dalších vodních živočichů i ptáků a rostlin vázaných na tento biotop, a tím celého ekosystému a jeho biodiverzity. Dále požadujeme zachování jeho funkce rekreační pro veřejnost i v budoucnosti. Rybník je biocentrem v rámci ÚSES (Územní systém ekologické stability), a tak by zde nemělo být možné stavět. Nesouhlasíme proto rovněž s žádnými návrhy či povoleními dotčených orgánů v souvislosti s případnou změnou územního plánu směrem k jakékoliv výstavbě v této lokalitě.

Petice bude adresována:

  • zastupitelstvu MČ Praha-Kunratice
  • zastupitelstvu MČ Prahy 4
  • Magistrátu hlavního města Prahy

V Praze dne 12. května 2010

 
-

Šeberák 27.6.2010

Vložil Michal76, 29. Červen 2010 - 9:50

Na Šeberáku zatím zůstává vše při starém. Díky pěknému počasí a asi také vypuštěné Hostivaři byla hojná návštěva a hlavně pohoda jako vždy. Tráva sice vysoká, zato ale máte spoustu soukromí. S vodou jsem byl spokojený. Na pár řas, které k rybníku prostě patří, byla výborná. Zašel jsem se podívat i k Olšanskému rybníku, ten na mne ale moc velký dojem neudělal. Na můj vkus velká divočina. Vhodné tak na smočení během vyjížďky na kole a rychle zase pryč.

 
-

Šeberák - řasy

Vložil náčelník Chlupaté péro (bez ověření), 30. Červen 2010 - 20:25

Bohužel se obávám, že to nejsou řasy, ty vypadají jinak. Šeberák je nyní pokryt rovnoměrně sinicemi a je to hnus. A smrdí to. Šeberák nemám rád. Sice je tam hezky, soukromí, ale hnusnej rybník a hnusní lidi. Je to tam samej úchyl a s odpuštěním domov důchodců, myslím, že tam bejvám nejmladší ze všech. A s nikým se nedá o ničem povídat. Protože ti dotyční jsou gayové a zajímá je leda moje tělo. Už tam chodit nebudu, to si radši někde připlatím…

 
-

To já bych si s tebou klidně povídal

Vložil bsport (bez ověření), 30. Červen 2010 - 21:47

To já bych si s tebou klidně povídal :) ale já zase nedokážu jen tak si s někým začít povídat. Co se týče mladých, tak těch obecně v naturismu moc není. Mladí se moc stydí a stydlivost ubývá s věkem, proto je všude víc starších. Já když jsem začal v 18 chodit běhat tak jsem běhal v džínách, protože jsem se styděl vyběhnout z baráku v trenýrkách nebo dokonce i v teplákách. Na nudapláž jsem se poprvé odvážil asi v 25.

 
-

Džíny

Vložil nahatej.kluk (bez ověření), 2. Květen 2011 - 16:37

Tak já džíny nenosil nikdy, ale faktem je že u mě to bylo něco podobného. A na nudapláž jsem se taky poprvé odvážil až někdy po dvacítce. Už si nepamatuju, jestli to byl zrovna Šeberák nebo Motolský rybník nebo co vlastně.

Jestli máš pravdu, tak to potěš bůh… já myslím, že jsem dneska docela free a do plavek se dostanu tak jednou za pět let. Jinak zásadně nahatej a všude. To mě baví a je mi tak good.

 
-

Voda a navstevnici na Šeberáku

Vložil Karkulka (bez ověření), 1. Červen 2011 - 11:39

Voda je letos opet prorostla rasami a na hladine plave velke mnozstvi shnilych lonskych ras. Je ale i tak pomerne cista (jde pod vodou videt az na konec natazene ruky). Vstupy jsou casto zanesene a v rakosi plavou pet lahve. S kosenim se take nikdo extra neobtezuje, takze co si kdo zvali – tam si ustele…
Co se navstevniku tyka, je skladba, mozna na skodu, beze zmen. Klasicti naturiste, ruzni hledaci sexualnich dobrodruzstvi a starnouci gaykomunita. Mirne omlazeni by rozhodne prospelo, ale rodiny s detmi, nebo mlade lidi tu potkate jen vyjjimecne.
Stanek u vstupu z parkoviste je tradicne usmudlany a pivo 11ka za 26Kc je pitelne…

 
-

o víkendu...

Vložil nahatej.kluk (bez ověření), 4. Červen 2011 - 17:35

Vymazáno autorem.

 
-

Re: o víkendu

Vložil Xingú (bez ověření), 1. Červen 2011 - 23:44

Naturismus je pohoda, relax – zkus taky někdy napsat něco pozitivního. Já asi vím, co cítíš, když to takhle vidíš, ale co kdyby tě víc zajímala voda, tráva, větřík, slunce. Vždyť když se mi někdo nebo něco nelíbí, tak si toho nevšímám a prostě užívám si přírodypro sebe. Nekoukej na lidi kolem, nerozčiluj se jak vypadají (za to asi nemůžou – za chování ale jo) a dívej se na třpyt slunce na hladině. Já myslím, že takový příspěvek plný nadávek a pohrdání – to když si tu někdo přečte, tak ho to třeba i odradí někam jít a pak to vypadá jak to vypadá.Měj se a hledej pohodu.Pěkných míst je ještě dost.

 
-

re: o víkendu

Vložil PetrK, 2. Červen 2011 - 18:02

To je zase komentář, pisatel se asi neopatrně snaží varovat případné návštěvníky. Ale vlastně nám toho o sobě dost prozrazuje… :-D

Má zajímavý a dost podrobný přehled o tom co se děje v „trávě“. Čili tato místa asi sám vyhledává a hojně navštěvuje… Navíc jako pravověrný naturista si neodpustí peprný komentář: „kdyby ti dědci byli aspoň pohlední, ale jsou to takové kreatury, že se chce blít“. Nemůže se každý líbit každému… Pisatel má zřejmně dokonalou postavu antické sochy a tvář Brada Pita, tak si může dovolit ostatní urážet :-D A ještě navíc, byť ho ti „dědci“ vůbec nezajímají tak zná poměrně přesně jejich fyzické přednosti: „oni stáhnou ty svoje dvoucentimetrový ocásky“, co dodat… Já lidem na pláži ocásky nepřeměřuju, a je mi i jedno jak byla příroda ke komu štědrá…takový už je život.

Nevím, ale pokud někdo přijde na nudapláž, ohodnotí všechny ostatní návštěvníky jako: „skvrna na lidské existenci, odpad a póvl, který patří leda do koše“, tak asi není naturista, co si přišel užít vody a sluníčka, ale je to prostě úchyl a čumil! Pisatel by si měl nejdříve zamést před vlastním prahem a pak teprve plivat na okolí!

A co mi už vůbec nejde na rozum…proč tam pisatel stále chodí, když je to podle jeho slov tak děsivý zážitek…

Petr

 
-

Re: o víkendu

Vložil n-fanda (bez ověření), 2. Červen 2011 - 22:09

To se tu kdosi projevil, vždyť se to nedá vůbec číst. Jako zdejší nový účastník jsem si pročetl Rady a Pravidla, kde se píše, že vulgárnosti, urážky a podobný materiál, a ještě ke všemu v takovém množství, jsou zde nežádoucí. Proto mi to nedalo a musel jsem se přihlásit a ozvat.

Ač pokročilejšího věku, chtěl bych to s nudou konečně zkusit, protože slunce, voda, vzduch jsou léky, které nutně potřebuji a nejlépe na celé tělo. Je tu snad někdo z Nového Jičína a okolí? Avšak toho pod nickem nahatej.kluk neberu, kdoví, jak by mě ohodnotil a pomluvil.

 
-

PetrK a n-fanda

Vložil Xingú (bez ověření), 3. Červen 2011 - 0:10

Díky za předchozí příspěvky. S tím taky souhlasím.

 
-

Šeberák

Vložil Michal76, 3. Červen 2011 - 10:29

Když čtu některé články týkající se Šeberáku, tak mám pocit, že asi omylem chodím na jinou pláž. Chodím na Šeberák dobrých deset let a rád bych ujistil všechny, kteří o návštěvě této pláže uvažují, ať berou některé články o této lokalitě s velikou rezervou. Osazenstvo je na této pláži úplně stejné jako všude jinde, jen věkový průměr je možná o malinko vyšší. Možná mám štěstí, nikdy jsem zde až na pár běžných čumilů, kteří jsou bohužel všude, nic pohoršujícího nezaznamenal. Asi je to tím, že se starám především o to, abych si užil té pohody a nesleduju jaké má kdo přirození a podobně. Nemám problém sem vzít mojí ženu i s dětmi. Takže neváhejte a přijďte se podívat, nikdo vás tu neukousne…

 
-

zážitky

Vložil nahatej.kluk (bez ověření), 4. Červen 2011 - 17:36

Vymazáno autorem.

 
-

konec

Vložil nahatej.kluk (bez ověření), 3. Červen 2011 - 15:19

Mimochodem, se Šeberákem je stejně konec. Letos budeš ještě nějaký provoz, příští rok má dojít k odbahnění a pak – děj se boží vůle. Ale pro naháče už to asi nebude.

Přihlásil jsem se do jednoho spolku na ochranu Šeberáku, ale nic jsem pro něj neudělal, protože jsem neměl zrovna jednoduché údobí a neměl jsem čas. Ale myslím si, že pokusy o záchranu stejně vyjdou vniveč…

 
-

Re:Šeberák

Vložil Xingú (bez ověření), 3. Červen 2011 - 19:58

No já sice chodím k vodě jinam, ale tohle co zde psáno jest, mi připadá dost nadnesené. Za kolik let jsem neviděl nijaké zde popisované (hrůzné) situace, ani pokládání deky 3 cm, rozdávání si čehosi a dokonce ani tzv. očumování. Je pravda, že na mně toho asi moc ke koukání není, ale ani já nevyhledávám situace abych se díval kdo očumuje, nebo ne. Říkám, že tohle jde úplně mimo mne, proto to asi neregistruju. Zajímá mne JEN můj pocit z vody, slunce a větru a to mi stačí. Jo, jen jednou tam přišlo hejno textilních pubošů (žádní důchodci!), ti se přišli podívat, no a co – pak odešli. Jestli se tohle děje kolem n.kluka,co popisuje (???) tak to asi bude opravdu vypadat jako ten Brad Pitt. :))) Ale přátelé – pojďme diskutovat o něčem normálním, ne?

 
-

Re: Xingú

Vložil nahatej.kluk (bez ověření), 4. Červen 2011 - 17:37

Vymazáno autorem.

 
-

Kluku,

Vložil vv, 4. Červen 2011 - 0:09

Bývalo zvykem,že se zde udržovala určitá štábní kultura.Hoď se do klidu a podobné výrazy si piš na jiných stránkách.V životě jsi stydlivý a tady ?

 
-

Mám Šeberák ráda

Vložil bledule (bez ověření), 4. Červen 2011 - 8:38

Ano mám ráda Šeberák, kdysi jsem s malými dětmi chodila až tam k vodě do přirody, bývali tam hlavně študáci z kolejí. Nyní mám stále Šeberák ráda, nechlubím se tím, že tam občas zajdu. Jsem žena a proto se bojím spíše o sebe a společnost gay pánů mi nevadí, já nevnímám je a oni nevnímají mne. Hrůzné zážitky nemám, nic neviděla, možná proto, že jsem strašpytel a dávám na sebe pozor. No ale stejně se budu cítit lépe zase na Hostivaři. Šeberák je divočina, neposekáná tráva, žádné vstupné a chtěla bych, aby tak zůstal komerčně nezastavěný a aby se to nezvrtlo někam mezi úchyly a aby se normální člověk nebál tam jít. Šeberák je pojem divoké přírody, tak jako že už nejste v Praze, ale jinde u rybníka, nedivám se ani na ty dráty a sloupy pro elektrické vedení.

 
-

tak ještě pár vět...

Vložil nahatej.kluk (bez ověření), 4. Červen 2011 - 9:35

Vojto, ty expresivní výrazy jsem použil proto, aby to vzbudilo pozornost. Já na tohle opravdu pohlížím se zdviženým ukazováčkem.

Podobně jako bledule mám Šeberák celkem rád, proto mi vadí, že je tam hnusná voda, do které prosakují kanalizační jímky, zahrádkáři a chataři do ní vypustí kdeco, dějí se tam zvrhlosti a podobně. Nicméně většina osazenstva, pokud jsem měl možnost vidět, je naprosto v pohodě, mají zábavu, občas tam někdo prožene mičudu a tak dále a myslím si, že celkově je atmosféra fajn. Takže ještě jednou, jediné věci, které mi vadí: Špinavá voda (to, že je průhledná, nic neznamená) a erotomani, kteří nudu zneužívají pro něco jiného. Zdánlivě banalita, ale právě kvůli nim tam nikoho nedostanu a navíc myslím si, že i kdekdo jiný má psychický problém tam zajít, jak jsem tak vysledoval, hlavně mladé páry atd.

Mám ale dojem, že už jen mlátím prázdnou slámu a opakuju se, takže končím debatu o Šeberáku…

 
-

Šeberák na Velikonoční pondělí

Vložil Radka (bez ověření), 11. Duben 2012 - 1:30

Přítomných naturistek:1 buchta, voda jak žiletky ale celkem čistá, podstatně lepší jak v loňském roce. V systemu kanalizace z Hrnčíř přibylo čerpaných stok a dešťové odlehčovače přestaly prasit vodu. Na pláži krtince neuklizené odpadky a exkrementy od psů. Hodnocení 5 jako ve škole zůstává.

Radka

 
-

Utonutí na Šeberáku

Vložil volynak, 8. Červenec 2012 - 18:53

Dnes mě zaskočila zpráva o utonutí otce i s malým dítětem na Šeberáku. Snad to nebyl některý z nás nudistů… Má k tomu někdo více?

 
-

SEBERAK

Vložil PRAZAK, 9. Červenec 2012 - 12:22

Nudista,nenudista,je to hrozne,tak i tak ! Byla to 4. leta holcicka s tatou ! P.S. : Meli plavky.

 
-

SEBERAK 2014

Vložil courier_new, 9. Červen 2014 - 22:45
Vypuštěn! Nemá smysl sem jezdit. Sousední rybník v tom se koupat nedá, ten je zase znečištěný. Seberak 2014 vypustenSeberak 2014 vypusten
 
-

Šeberákové dovádění aneb neřízená FKK pláž 7.7.2018

Vložil Vaclav60, 10. Červenec 2018 - 16:31

Dne 7.7.18 jsme navštívili BUSem MHD 193 poprvé bájný Šeberák. Prvý pokus vniknout na pláž FKK přes fungující občerstvení a textilní pláž nebyl úspěšný. Každopádně jsme si všimli jedovatě hrachově zelené vody a faktu, že se všichni textiláci slunili jako o závod a nikdo se nekoupal. Vstup na textil pláž se zázemím přijde na 80,– Kč/den. V ten den byl z neznámého důvodu navíc omezen jen do 16ti hodin. Následoval návrat a pokus zdolat metu č. 2: šli jsme mírně do vršku silnicí kolem Růžového zahradnictví až na její konec a narazili jsme poněkud dále vlevo na úzkou prošlapanou cestičku, která byla hojně zásobena kopřivami a jiným býlím. Cestička se vinula mírně horem dolem, dokonce procházela i u jezera, kde nás přivítaly 3 nafouklé mrtvé ryby. Nemrkaly! Cestou jsme potkali i neklamné znamení – nápis na boudě FKK. Je to ostatně někde vyobrazeno a rozhodně nás to utvrdilo v úsilí hledat dychtivě dále. Po rybách nás již přivítala FKK plážička s převahou žen, následovali jsme v dalším průzkumu a po několika důstojných pánech ve věku jsme dosáhli trochu většího „solária“ s poměrně vysekanou či uleželou trávou, kde se vyskytovali převážně muži. Uložili jsme se pod nízký stromek třešně, který skýtal minimální stín. Přítomní pánové se bavili o civilních tématech všeho druhu a připojila se k nim dáma, která rozpracovala téma zamilovanosti jednoho účastníka. Po hodince slunění, kdy se nikdo viditelně nekoupal a navíc jsou břehy převážně dosti strmé, jsme se spořádaně oblékli a cestou druhou stranou na bus MHD 197 v zastávce Na Proutcích jsme obdivovali četné keře špendlíků, obsypané zrajícími plody. Tato cesta je již širší, není zarostlá kopřivami a tudíž asi více oblíbena účastníky nahého slunění. Koupání z důvodu ochrany zdraví rozhodně nedoporučujeme (pokud nechcete skončit ve stádiu puchýř- fleck -puchýř.atd v péči kožního lékaře). Je pravdou, že na FKK ŠEBERÁK není jinak žádná vybavenost, WC, sprcha, lavičky apod. Což je vzhledem k faktu, že jde o naši první povolenou FKK, docela na zamyšlení… Co se týče věku slunících se není pravdou, že tam naleznete jen lidi ve věku,ale i docela mladé osoby … Každý si tedy může najít kamarády dle vlastního gusta :-)

S úctou Václav

 
-

Hodnocení Hygienické stanice HMP k 23.7.18

Vložil Vaclav60, 28. Červenec 2018 - 10:01

HS HMP vyhlásila již dříve ve vodě Šeberáku ZÁKAZ KOUPÁNÍ a ten potvrdila i k 23.7.18. Voda je extrémně eutrofizovaná sinicemi !!!

 
-

Současný stav

Vložil peťanpraha, 22. Červen 2020 - 22:06

Po odbahnění a vystužení přepadu a napuštění opět hezky. Doporučuji k návštěvě.

 
-

Šeberák

Vložil Daniela, 24. Listopad 2022 - 19:27

Známá a oblíbená lokalita, jen se zde v létě brzo kazí voda.