NATURISTA.CZ

Přirozená radost ze života

-

Mýty, dogmata a nahá pravda

Vložil HonzaH, 1. Březen 2015 - 11:26

Fontána mládíFontána mládí V tomto krátkém článku bychom Vás chtěli seznámit s historickými a medicínskými fakty, obvyklými předsudky a mýty na téma nahoty a naturismu. Mějme na paměti, že to, co podporovalo zdraví a chránilo před nemocemi po tisíce let je i v dnešní době tou nejlepší prevencí.

Přeloženo z lednového čísla zpravodaje Mezinárodní naturistické federace „Federation Focus“

Věděli jste že:

 • Na počátku naší éry byla ve starém Řecku nahota zcela běžná? Po práci byl volný čas tráven většinou bez oděvů. Z toho také pochází zvyk, že sportovci a atleti během Olympijských her závodili nazí.

 • Až do 4.století se římští občané, včetně raných křesťanů koupali ve veřejných lázních společně nazí a také nazí sportovali. Pohybovat se bez oděvu bylo obvyklé také v jiných oblastech římské společnosti.

 • Spisy raných křesťanů, jako byli Irenaeus a Tertullian dokazují, že neměli žádné etické zábrany proti společné nahotě. Například křest dospělých osob probíhal často tak, že křtěnci byli zcela nazí.

 • Ve středověku, v době Renesance, byla ve společnosti nahota také zcela běžná ve veřejných lázních. I v rodinách bylo během aktivit při trávení volného času obvyklé být nahý.

 • Dokonce během Viktoriánské éry bylo na denním pořádku koupání v moři a veřejných bazénech bez jakýchkoliv šatů či oděvů. Herci v divadlech a na hudebních představeních často hráli celí nazí. Toto nemělo žádný důvod v erotice, ale v této době nahota jednoduše zdůrazňovala estetičnost a přirozenost.

 • Pouze málokdo ví, že koupací úbory a plavky tak, jak je známe dnes, jsou ve svém pojetí relativně nové. Představa povinnosti oblékat si speciální oděv, když se jdeme koupat, není dokonce starší více než 100 let.

 • V Evropě je výrazný nárůst nemocí, které dnes řadíme pod pojem „rakovina“, pozorovatelný až po období Renesance. A uvědomme si, že to je přesně od té doby, kdy neopálená pokožka začala být považována za znak „urozenosti“! Dramatický nárůst nemocí v břišní oblasti u žen (dle našeho pohledu obvykle rakoviny) je jasně dokazatelný až od 19. století. Přesně v té době začal být za znak ženské krásy považován úzký pas a ženy se, aby jej dosáhly, nechávaly sešněrovávat do korzetů a navíc nosily až patnáct vrstev spodniček a krinolín pod svými dlouhými sukněmi. Ultrafialové sluneční paprsky se pak nemohly v žádném případě dotýkat jejich těl – se závažnými důsledky jak pro ně, tak i a jejich potomstvo.

 • Pouze v Islámu byla nahota vždy považována jako hříšná a také se nevyskytuje v jejich představě ráje. V Mohamedově podání při „pádu člověka“ v ráji, t.j. po prvotním hříchu spadlo z člověka Rajské oblečení, což je mimochodem zcela opačně než v učení biblickém, které hovoří o nahotě bez studu, jako o výchozím stavu člověka. Toto „oblečení“ které pokrývalo celé tělo se mělo skládat z materiálu z kterého jsou dnes nehty. Dodnes lidem zůstaly pouze jeho zbytky na koncích prstů, aby si mohl člověk vytvořit představu původního stavu…

 • Na západě Evropy to bylo až v době Osvícení (po několika tisících letech přirozeného pojímání nahoty), kdy došlo ke skutečnému vykázání nahoty z každodenního života a nahota získala stigma „necudnosti“. Tento trend byl inicializován protestním hnutím, které vycházelo z části katolické církve a od vzrůstající islamizace. Tyto morální postoje částečně převzal i proletariát, aniž by o nich hlouběji uvažoval. Dodnes často právě lidé s nižším vzděláním či lidé silně nábožensky ovlivnění protestují proti nahotě nebo na ni nahlíží jako na „nenormální“.

I dnes je ostatně tragickou realitou, že zvláště skupiny lidí s nedostatečným vzděláním mají problémy s nahotou. Obvykle to bývá jen z nedostatku možností nad tím hlouběji zauvažovat. Zde je jasně vidět, jak je důležité těmto lidem, ale také našim dětem, vysvětlovat osvícený pohled na svět a na zdravou péči o své tělo a nenechat si při tom pohled na nahotu zatížit nějakými předsudky.

 • Právě v prudérní poválečné době se naturismus stal znovu výrazem svobodného života, odmítajícím jakákoliv svazujících a mrzačících omezení. Hlavním oblastí jeho rozvoje se stala z dobře pochopitelných důvodů právě bývalá NDR.

 • Mezitím se během posledních 50 let naturistický způsob života stal (také díky rozšiřující se nabídce naturistické rekreace) významnou součástí turistiky ve velké části Evropy. V roce 2013 například jen v samotné Francii strávilo 8 milionů lidí svoji naturistickou dovolenou v hotelích, kempech a plážích. Většina z nich ji absolvovala blízko místa svého bydliště. Může být toto důvodem, že Francie je zemí s nejnižším výskytem rakoviny v Evropě?

Proto: Nenechejte se odvrátit od pravidelného naturistického životního stylu zavádějícím náboženstvím, naučeným studem, „neklidem“ nebo nějakým jiným nezdravým vlivem. Umožněte konečně vzduchu a slunci dotknout se každé části Vašeho těla. Čím častěji a pravidelněji to budete dělat, tím lépe. Vaše zdraví to ocení!

Přeloženo z lednového čísla zpravodaje Mezinárodní naturistické federace „Federation Focus“.
5