NATURISTA.CZ

Přirozená radost ze života

-

Nový způsob zasílání e-mailů

Vložil JirkaRybka, 24. Říjen 2009 - 23:53

Vážení uživatelé,

server Naturista.cz zavedl nový druh služby pro své registrované uživatele: Abyste byli vždy včas informováni o důležitých věcech, aniž by musel každý z vás neustále a beze zbytku pročítat stále četnější příspěvky na našem webu, rozhodli jsme se zasílat vybrané důležité informace e-mailem. Nová služba se jmenuje Oběžníky, a můžete si ji nastavit podle chuti ve svém uživatelském profilu.

Abychom co nejlépe vyhověli Vašim preferencím, rozdělili jsme rozesílané zprávy do několika tématických okruhů, jejichž zasílání si můžete nastavit jednotlivě. V této souvislosti se tedy na Vás obracíme s prosbou, abyste podle potřeby věnovali pár minut návštěvě svého profilu a volbě tématických okruhů, které chcete e-mailem dostávat. (Po přihlášení klikněte v levém sloupci na „Můj profil“, kde máte nově odkaz na změnu Vašeho nastavení Oběžníků.)

Tématické okruhy jsou prozatím tyto:

  • Významné akce – Informace o vybraných, významných naturistických akcích celostátního významu plánovaných na nejbližší dobu.
  • Komerční sdělení – Případné občasné nabídky či informace našich partnerů (až výhledově podle nabídky).
  • Provoz Naturisty.cz – Významné technické a organizační změny našeho serveru s dopadem na všechny uživatele (sem patří i tato zpráva)
  • Pražské n-plavání – Případné urgentní informace o provozu Pražského plavání (odpadlé hodiny apod.)

První 2 témata byla při zprovoznění nové služby aktivována pro všechny registrované uživatele, kteří se ze zasílání mailových zpráv již neodhlásili starým způsobem, zbylá témata si v případě zájmu přihlašte už sami. Noví uživatelé si také mohou nastavení zvolit už v rámci své prvotní registrace. (V této souvislosti se nepatrně mění naše Pravidla, kde je možné použití svěřených e-mailových adres rozšířeno také na zasílání takto vyžádaných informací.)

Zprávy, které již byly formou Oběžníků rozeslány, můžete v případě zájmu či pro kontrolu prohlížet také přímo na našich stránkách, kde přibyl příslušný archív (pod skupinou „Obsah podle druhů“ v levém sloupci – stránka).

Děkujeme za vaši věrnost Naturistovi.cz, i za čas který jste věnovali čtení této zprávy, a přejeme Vám příjemný naturistický podzim.

Administrátoři stránek Naturista.cz

(Následuje stručný souhrn v angličtině – to abychom byli fér k uživatelům-cizozemcům.)


Dear users,

the website Naturista.cz just launched a newsletters mailing service, in order to keep our registered users well-informed. The messages are divided into a few topics, that may be un/subscribed separately. A list of these topics follows, but beware that most (if not all) messages are going to be sent in Czech language only. If you want to unsubscribe, log in to our site, follow the link „Můj profil“ (My account) in the left column, then „nastavení zasílání e-mailem“ near bottom (under „Oběžníky“ heading), uncheck the checkboxes (topics) and click „Uložit“ (Save). You may also unsubscribe by following the link in footer of the sent messages, but beware that this only unsubscribe you from that one topic, not all.

The topics currently are:

  • „Významné akce“ (Major events) – Selected upcoming naturist events of country-wide significance.
  • „Komerční sdělení“ (Commercials) – Occassional offers/infos of our partners, if introduced in future.
  • „Provoz Naturisty.cz“ (Naturista.cz operation) – About major changes on our website, with impact to most users (including this very message).
  • „Pražské n-plavání“ (Prague naturist swimming) – Urgent messages about the Prague swimming, if any (for example a swim cancelled).

Existing users were subscribed to the first two topics, as a part of their registration, when the service first launched. Already sent messages may be also viewed on-line in our new archive.

Yours

Naturista.cz authors