NATURISTA.CZ

Přirozená radost ze života

-

Červenec 2010 čistota vody na Hrádku - Oplatilu, Mělicích a ostatním Pardubicku

Vložil Anonymní, 28. Červen 2010 - 17:22

Kvalita vody pro koupání v některých lokalitách Pardubicka v r. 2010

Informace na základě vlastních měření poskytuje Ing.Jiří Klicpera CSc.,
nezávislý ekolog, Lázně Bohdaneč, klicpera@iol.cz , 602 649 164

Připomeňme si, že podle evropské směrnice a české vyhlášky by kvalita vody pro koupání měla vyhovovat některým kriteriím, zejména nesmí být biologicky a bakteriologicky závadná. Průhlednost vody by měla být alespoň 2 metry, výjimečně se povoluje alespoň metr.
Hodnota pH je doporučena v mezích 6 – 9. Index čistoty vody by měl být menší než 2,2 a nesmí být větší než 2,5. Ve vodě by nemělo být pokud možno více než 2000 organismů v 1 ml, rozhodně ne více než 10.000 org/ml. Za nežádoucí je považován výskyt většího množství kolonií pověstných sinic nebo jiných organismů, které tvoří vodní květ nebo mohou mít vliv na lidské zdraví.

Aktuální situace: čtvrtek 8.7.2010
Vedra z poloviny června byla vystřídána krátkým ochlazením, ale nyní se již teploty vyšplhaly nad 25°C a budou následovat těžké tropy. Jak se vyvinulo oživení v našich koupacích vodách a co můžeme čekat?

Písník Mělice se nám vyhřál na 25°C a voda má průhlednost 3,5 metru. Malinko stoupla hodnota pH na 8,5 a poklesl počet organismů na 180 v 1 ml. Index čistoty vody zde je momentálně velmi pěkný, jen 1,77. Je to způsobeno střídáním stráží ve složení mikroorganismů a radost nám teď kazí zjištění, že se ve vodě začaly objevovat sinice. Zatím jen v nepatrné míře, ale nyní může velmi rychle dojít k jejich silnému rozvoji. Nenecháme se jimi ale překvapit a budeme se této lokalitě brzy věnovat znovu.

Písník Hrádek se také ohřál na 25°C, voda zde má vynikající průhlednost 5,8 metru a hodnota pH je 8,5. Počet organismů dosahuje nyní téměř 700 v 1 ml, ale není zde nebezpečí rozvoje sinic, jsou to jen drobné bičíkaté řasy. Index čistoty vody je 1,99 a můžeme zde být velmi spokojeni.

Písník Gigant u Stéblové má nejteplejší vodu – 26°C, nicméně také nejméně kvalitní. Průhlednost vody v plavecké zóně byla jen 3,5 metru a počet organismů ve volné vodě je jen necelých 800 v 1 ml, index čistoty vody je 2,04. Na mělčině u pláže je ale voda mnohem horší kvality a je zde velké množství plovoucích řas a nečistot. Zatím se zde také objevují sinice jen v zárodcích a v nejbližších dnech nehrozí jejich masový rozvoj.

Zvláštní upozornění pro koupající se v městských fontánách!!! Je to velmi lákavé osvěžení, ale fontány nejsou obvykle vybaveny dostatečně účinnými čisticími technologiemi a proto se v nich voda poměrně rychle kazí. Fontány totiž působí jako pračky vzduchu a zachycují z něj velký podíl nečistot. Jedna z kontrolovaných fontán měla 8.7. v okruhu přes 14.000 autotrofních organismů v 1 ml, k tomu ještě 360 bezbarvých bičíkovců a 120 nálevníků v 1 ml, což dohromady s dalšími zachycenými zbytky pokožky, zvířecími chlupy, pylovými zrny a jinými lahůdkami tvoří velmi vydatnou polévku, zcela nevhodnou ke koupání. Mohou se zde množit a šířit i patogenní zárodky a je třeba varovat před koupáním zejména menší děti.

Prognóza na nejbližší týden: V Mělicích a na Gigantu se mohou začít objevovat sinice, ale nepředpokládám, že by to bylo již ve významném množství. Zatím tedy koupání bez obav, pokud nepůjdete do městské fontány na náměstí….
Přeji krásné zážitky u vody!!!
Ing Jiří Klicpera CSc.

GOČÁROVA 615, 533 41 Lázně Bohdaneč Czech Republic

tel., fax: +420 466 921 106 mobil +420 602 649 164

http://web.telecom.cz/…ska.ekologie

Inženýrská ekologie: Znalecké posudky v oborech Vodní hospodářství, Odpady, Ochrana životního prostředí, Ekologický audit a audit kvality, Konzultace a poradenství v chemii a ekologii, Hodnocení vlivů na životní prostředí (EIA) a Integrovaná prevence znečištění (IPPC), Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami, Studie proveditelnosti (Feasibility Study) Zavádění systémů EMS a QMS.

5