NATURISTA.CZ

Přirozená radost ze života

-

Decentralizace naturistických aktivit

Vložil Anonymní, 31. Březen 2014 - 10:38

Nový občanský zákoník, požadavek INF-FNI na název „Federace“, neefektivní centralizmus a celá řada dalších věcí už delší čas čeká na vyřešení.
V neposlední řadě množící se dotazy na nevyrovnanost naturistických aktivit v ČR. Toto všechno je potřeba v dohledné době vyřešit a do naturistických aktivit zařadit opravdu moderní principy neziskové sféry. Bude mezi ně patřit volba člena, na jakou konkrétní aktivitu jeho roční příspěvek půjde. Jistě prospěšným počinem budou nulové náklady centra federace, které při dnešních moderních technologiích jsou určitě možné. Na druhou stranu připadne místním n-aktivistům nejeden úkol, který budou muset za získané prostředky uskutečnit.


Do 10. 5. 2014 bude potřeba sladit všechny aktuální potřeby, které jsou stran Klubu Naturista.cz již delší dobu na pořadu dne. V den květnové Noci naturistů v Aquapalace Praha 17. 5. 2014 by měly být všechny aktuální věci vyřešeny a já bych na tento den chtěl pozvat všechny, kteří pracují ve svých regionech pro rozvoj naturismu.

1. Nový občanský zákoník ruší Občanská sdružení a místo toho jsou Spolky (Spolek naturistů Ostrava). Současný stav Klubu Naturista.cz je už delší dobu provizoriem – sportovním klubem, kterým stejně není.
Je tedy třeba vytvořit stanovy reálného spolku českomoravských naturistů, které budou odpovídat aktuálním činnostem v současnosti. Prosím všechny vaše návrhy do 10. 5. 2014. webmaster@naturista.cz

2. Požadavek INF-FNI na název. Už od počátku našeho členství jsme byli vyzváni, aby subjekt, který je členem INF-FNI měl v názvu slovo „Federace“. Toto bude muset být také zohledněno v těchto změnách.

3. Všechny členské příspěvky na konkrétní n-aktivity. Velmi podstatným počinem bude možnost členů svůj roční příspěvek dát na konkrétní naturistickou aktivitu. Tyto aktivity budou vytvářet buď dosavadní, nebo noví naturisté, kteří budou společně tvořit centrum naturistických aktivit v ČR. Kolik dostanou prostředků ke svým projektům, bude záležet na jejich atraktivnosti a ochotě členů svůj členský příspěvek na jejich projekt dát. Nebude tedy rozhodovat žádná komise, výbor či něco podobného, ale samotní jednotliví členové.
Příklady naturistických projektů:

  1. Vytvoření nové naturistické lokality, nebo údržba současné – optické oddělení od stávající pláže, vytvoření trávníku, výsadba zeleně, vytvoření sportoviště, uskutečnění sportovní akce.

Příspěvky bude možno hradit: materiál, rostliny, sportovní potřeby, tiskoviny, medaile do soutěží apod.
Příspěvky nebude možno hradit: jízdné, mzdy. 

  1. Organizování naturistické akce. Pronájem bazénu, sauny nebo podobného objektu. Možnosti úhrad obdobně jako v bodu a).

Ohledně centrálních tiskovin budou tyto tištěny podle požadavků místních aktivistů, kteří tyto požadavky vznesou vždy před začátkem letní sezony do: 31. 3. a zimní sezony do: 31. 8. 

4. INF-FNI. Členství v této celosvětové organizaci musí být pro nás přínosem. Tzn. budeme muset aktivně vytvářet takové mezinárodní projekty, které IN-FNI uzná za vhodné podpořit. V případě pouhého prodeje ročních známek INF-FNI je v případě ČR tato činnost málo efektivní. Nákup ročních známek (+ případné poštovné) od INF-FNI bude jediným nákladem, který se od příspěvku bude muset odečíst.

5. Komunikace mezi organizátory výše uvedených aktivit. V dnešní době je nepřeberné množství virtuálních konferencí, které je možno zdarma využívat. Příklad Skype, který využívá kdejaký důchodce může být jednou z možností. Pro archivaci písemné komunikace vytvoříme speciální stranu, do které budou míst přístup jen organizátoři aktivit.
Osobní setkání budou u příležitosti významných naturistických událostí a na nich se budou už pouze prezentovat vypracované projekty.

6. Centrální propagace. Provoz Naturista.cz je zanedbatelnou položkou, kterou pokryje inzerce. Stále přínosnější Facebook Naturista.cz je zdarma a dnes má 1188 fanoušků.
Centrální tiskoviny. Po letitých zkušenostech jsem dospěli k poměrně univerzálním formám tiskovin, které se dají tisknout ve velkých nákladech. Hlavní centrální tiskovinou by měl být leták – plakát Koupete se rádi bez plavek?, který ale bude mít v dohledné době jinou podobu. Záměr ale zůstává stejný – umístěním letáku informovat o místních n-aktivitách a sdružovat dosud roztříštěné naturisty.
Zamezí se tak absolutně neefektivním věcem, jako že někdo z Karlových Varů píše do Brna, proč v Karlových Varech není žádný bazén bez plavek.

7. Máte konkrétní představu o naturistické aktivitě, kterou byste chtěli uskutečnit? Shrňte ji do přehledného textu a umístěte ho do článku. Pokud bude obsahovat vytvoření, udržení n-lokality, sportovní akci, tak bude zařazen do akcí, které budou moci podpořit svými ročními příspěvky naši členové (cca. od června 2014). Stáhněte si leták a umístěte ho ve svém okolí. Pokud se vám jeho podoba nepozdává, tak si počkejte na novější, popř. přispějte svým nápadem k jeho nové podobě.

8. Za každý projekt by měla vystupovat 1 osoba. Ta předloží návrh projektu, jeho realizaci, rozpočet, zdokladuje náklady. Pokud se částka vybraná na projekt neutratí (výdaje nebudou zdokladovány), o jejím zbytku rozhodne rada ostatních organizátorů na jednom ze 2 ročních setkání.

Tímto máte všichni možnost podpořit naturismus ve vašem místě, regionu. Přispějte svými podněty, přihlaste svůj projekt a získejte pro něj co nejvíc podporovatelů. Centrální radu budou tvořit pouze organizátoři konkrétních regionálních n-aktivit.

Rámcový program a návrh nových stanov najdete na straně Klubu Naturista.cz

Termíny:
10. 5. 2014 – podněty, návrhy, připomínky webmaster@naturista.cz
17. 5. 2014, 16 hod. Aquapalace Praha – osobní setkání všech, kteří by chtěli přispět ke zdárnému rozvoji naturismu v ČR, popř. mezinárodnímu projektu. Svoje příspěvky, které zde budete chtít přednést, prosím pošlete do 10. 5. 2015 na webmaster@naturista.cz Každý přispěvatel, organizátor před svým vystoupením prokáže svoji totožnost.
5
 
-

Oblečení na schůzi

Vložil zurek (bez ověření), 14. Květen 2014 - 9:57

Plavky, trenky, punčocháče, smoking, frak, tepláky, hubertus, jak se kdo cítí.

 
-

extenzivní výklady § 186

Vložil kaldoh, 31. Květen 2014 - 3:02
Obrázek uživatele kaldoh

trvám na tom, že v právním státě se vyšetřovatelé, soud i další orgány činné v trestním řízení musí řídit platným zněním zákonů, stejně tak jako já a všichni svéprávní občané.

Pokud BYL trestný čin spáchán, pak podle dalších okolností soud stanoví výši trestu Pokud NEBYL trestný čin spáchán, pak samotná existence dalších okolností není důvodem k potrestání.

Přečtěte si podrobně celý § 186 a ukažte mi, kde je v jeho definici stanoveno, že při rozhodování o tom, zda byl čin trestný, má vliv charakter prostoru nebo typ akce (soukromá nebo veřejná), účel nebo zisk pachatele, velikost či odepření odměny pro oběť, množství obětí, či počet opakování činu.

Pokud vyšetřovatelé prohlásí, že pořizování fotografií nahých dětí nemůže mít jiný účel než pořizování návodného materiálu, je tento názor sice možná oprávněný, ale není rozhodující pro stanovení, zda došlo nebo nedošlo k trestnému činu podle § 186, protože v definici § 186 není o účelu vůbec žádná zmínka.

UVEDU ABSURDNÍ PŘIROVNÁNÍ

Představte si, že budu odsouzen k 12 rokům nepodmíněně, protože jsem si v obchodě zakoupil rohlík. Tím jsem zavinil smrt člověka, který přišel do obchodu později a zjistil, že jsou rohlíky vyprodané. Protože rohlík nutně potřeboval, byl tímto mým trestným činem uveden do stresu, takže vlivem toho, že se rozhlížel, kde by mohl rohlík dostat, propadnul do výkopu a na následky zranění po několika dnech zemřel.

Stejně absurdní je názor, že svéprávný občan, který si zakoupí vstupenku na akci, o které ví, že se na ní bude muset svléknout, byl jakýmkoli způsobem donucen si vstupenku koupit a na akci jít a poté tvrdit, že na akci šel s přesvědčením, že on se svléknout nechce a cedule s výzvou ke svléknutí je tudíž sexuální nátlak. Víme všichni z mnohokrát potvrzené zkušenosti, že kdo se svléknout nechtěl, ten na žádný nátlak neustoupí a skutečně se nesvlékne. Na výběr má VŽDY tři možnosti, svléknout nebo odejít. Nebo ani jedno ani druhé. Nemůže se ani vymlouvat na nějaké rafinované či sofistikované metody, že byl nějak zapojen do nějaké akce nebo hry, při které si NEVŠIMNUL, ŽE SE SVLÉKNUL (??!)

Pokud byl takový argument příčinou odsouzení, pak nežijeme v právním státě.

V tom případě se plně doznávám k tomu, že jsem se dopustil trestného činu zakoupení rohlíku a doufám, že svým plným doznáním, projevenou účinnou lítostí a příslibem nápravy, že už si nikdy v životě rohlík nekoupím, budu moci po uplynutí poloviny trestu požádat o podmíněné propuštění.

 
-

koupě rohlíku

Vložil Eva7252, 31. Květen 2014 - 8:56

Ano, máte pravdu – analogicky mě podobný přístup soudu (zatím jen ve stadiu trestního příkazu) zaujal v případu http://zpravy.idnes.cz/…/domaci.aspx?… Tyto trestné činy (koupě rohlíku, nebo infarkt následkem oblečení do uniformy) jsou možná ještě nebezpečnější, protože v případě naturistů došlo k tomu, že nikdo normální se nesvlékne a proto musela být sofistikovanou, promyšlenou trestnou činností (hrami, výhrami v soutěži) zlomena vůle poškozených. Takže naštěstí došlo pouze ke svléknutí, nikoliv k ublížení na zdraví. Neboť, doslovná citace z rozsudku – účastníci byli ze strany organizátora motivování programem, který za obyčejného provozu v aquaparku není k dispozici a také tím, že se mohli koupat bez plavek. Určitou polehčující okolností, která přispěla ke stanovení trestu na spodní hranici, však bylo, že – přítomní účastníci tzv. rodinných naturistických setkání nebyli fyzicky k žádným aktivitám nuceni, mohli tito kdykoliv odejít, ovšem pod ztrátou výhody koupání v přítomnosti ve wellness centrech. Zajímavě je definován i pojem „obnažování“, neboť tímto se rozumí vysvlékání oběti, při němž se ukazují části těla, které z estetických a tradičních důvodů bývají zakryty. A v konkrétních případech byli naturisté obnaženi zcela, tudíž znak skutkové podstaty byl naplněn.