NATURISTA.CZ

Přirozená radost ze života

-

Decentralizace naturistických aktivit

Vložil Anonymní, 31. Březen 2014 - 11:38

Nový občanský zákoník, požadavek INF-FNI na název „Federace“, neefektivní centralizmus a celá řada dalších věcí už delší čas čeká na vyřešení.
V neposlední řadě množící se dotazy na nevyrovnanost naturistických aktivit v ČR. Toto všechno je potřeba v dohledné době vyřešit a do naturistických aktivit zařadit opravdu moderní principy neziskové sféry. Bude mezi ně patřit volba člena, na jakou konkrétní aktivitu jeho roční příspěvek půjde. Jistě prospěšným počinem budou nulové náklady centra federace, které při dnešních moderních technologiích jsou určitě možné. Na druhou stranu připadne místním n-aktivistům nejeden úkol, který budou muset za získané prostředky uskutečnit.


Do 10. 5. 2014 bude potřeba sladit všechny aktuální potřeby, které jsou stran Klubu Naturista.cz již delší dobu na pořadu dne. V den květnové Noci naturistů v Aquapalace Praha 17. 5. 2014 by měly být všechny aktuální věci vyřešeny a já bych na tento den chtěl pozvat všechny, kteří pracují ve svých regionech pro rozvoj naturismu.

1. Nový občanský zákoník ruší Občanská sdružení a místo toho jsou Spolky (Spolek naturistů Ostrava). Současný stav Klubu Naturista.cz je už delší dobu provizoriem – sportovním klubem, kterým stejně není.
Je tedy třeba vytvořit stanovy reálného spolku českomoravských naturistů, které budou odpovídat aktuálním činnostem v současnosti. Prosím všechny vaše návrhy do 10. 5. 2014. webmaster@naturista.cz

2. Požadavek INF-FNI na název. Už od počátku našeho členství jsme byli vyzváni, aby subjekt, který je členem INF-FNI měl v názvu slovo „Federace“. Toto bude muset být také zohledněno v těchto změnách.

3. Všechny členské příspěvky na konkrétní n-aktivity. Velmi podstatným počinem bude možnost členů svůj roční příspěvek dát na konkrétní naturistickou aktivitu. Tyto aktivity budou vytvářet buď dosavadní, nebo noví naturisté, kteří budou společně tvořit centrum naturistických aktivit v ČR. Kolik dostanou prostředků ke svým projektům, bude záležet na jejich atraktivnosti a ochotě členů svůj členský příspěvek na jejich projekt dát. Nebude tedy rozhodovat žádná komise, výbor či něco podobného, ale samotní jednotliví členové.
Příklady naturistických projektů:

  1. Vytvoření nové naturistické lokality, nebo údržba současné – optické oddělení od stávající pláže, vytvoření trávníku, výsadba zeleně, vytvoření sportoviště, uskutečnění sportovní akce.

Příspěvky bude možno hradit: materiál, rostliny, sportovní potřeby, tiskoviny, medaile do soutěží apod.
Příspěvky nebude možno hradit: jízdné, mzdy. 

  1. Organizování naturistické akce. Pronájem bazénu, sauny nebo podobného objektu. Možnosti úhrad obdobně jako v bodu a).

Ohledně centrálních tiskovin budou tyto tištěny podle požadavků místních aktivistů, kteří tyto požadavky vznesou vždy před začátkem letní sezony do: 31. 3. a zimní sezony do: 31. 8. 

4. INF-FNI. Členství v této celosvětové organizaci musí být pro nás přínosem. Tzn. budeme muset aktivně vytvářet takové mezinárodní projekty, které IN-FNI uzná za vhodné podpořit. V případě pouhého prodeje ročních známek INF-FNI je v případě ČR tato činnost málo efektivní. Nákup ročních známek (+ případné poštovné) od INF-FNI bude jediným nákladem, který se od příspěvku bude muset odečíst.

5. Komunikace mezi organizátory výše uvedených aktivit. V dnešní době je nepřeberné množství virtuálních konferencí, které je možno zdarma využívat. Příklad Skype, který využívá kdejaký důchodce může být jednou z možností. Pro archivaci písemné komunikace vytvoříme speciální stranu, do které budou míst přístup jen organizátoři aktivit.
Osobní setkání budou u příležitosti významných naturistických událostí a na nich se budou už pouze prezentovat vypracované projekty.

6. Centrální propagace. Provoz Naturista.cz je zanedbatelnou položkou, kterou pokryje inzerce. Stále přínosnější Facebook Naturista.cz je zdarma a dnes má 1188 fanoušků.
Centrální tiskoviny. Po letitých zkušenostech jsem dospěli k poměrně univerzálním formám tiskovin, které se dají tisknout ve velkých nákladech. Hlavní centrální tiskovinou by měl být leták – plakát Koupete se rádi bez plavek?, který ale bude mít v dohledné době jinou podobu. Záměr ale zůstává stejný – umístěním letáku informovat o místních n-aktivitách a sdružovat dosud roztříštěné naturisty.
Zamezí se tak absolutně neefektivním věcem, jako že někdo z Karlových Varů píše do Brna, proč v Karlových Varech není žádný bazén bez plavek.

7. Máte konkrétní představu o naturistické aktivitě, kterou byste chtěli uskutečnit? Shrňte ji do přehledného textu a umístěte ho do článku. Pokud bude obsahovat vytvoření, udržení n-lokality, sportovní akci, tak bude zařazen do akcí, které budou moci podpořit svými ročními příspěvky naši členové (cca. od června 2014). Stáhněte si leták a umístěte ho ve svém okolí. Pokud se vám jeho podoba nepozdává, tak si počkejte na novější, popř. přispějte svým nápadem k jeho nové podobě.

8. Za každý projekt by měla vystupovat 1 osoba. Ta předloží návrh projektu, jeho realizaci, rozpočet, zdokladuje náklady. Pokud se částka vybraná na projekt neutratí (výdaje nebudou zdokladovány), o jejím zbytku rozhodne rada ostatních organizátorů na jednom ze 2 ročních setkání.

Tímto máte všichni možnost podpořit naturismus ve vašem místě, regionu. Přispějte svými podněty, přihlaste svůj projekt a získejte pro něj co nejvíc podporovatelů. Centrální radu budou tvořit pouze organizátoři konkrétních regionálních n-aktivit.

Rámcový program a návrh nových stanov najdete na straně Klubu Naturista.cz

Termíny:
10. 5. 2014 – podněty, návrhy, připomínky webmaster@naturista.cz
17. 5. 2014, 16 hod. Aquapalace Praha – osobní setkání všech, kteří by chtěli přispět ke zdárnému rozvoji naturismu v ČR, popř. mezinárodnímu projektu. Svoje příspěvky, které zde budete chtít přednést, prosím pošlete do 10. 5. 2015 na webmaster@naturista.cz Každý přispěvatel, organizátor před svým vystoupením prokáže svoji totožnost.
5
 
-

Smysl, podstata a realita?

Vložil Roland Jitka, 1. Duben 2014 - 0:43

Řešit nějakou centralizaci a decentralizaci se mi zdá v této chvíli absolutně zbytečné. Vlastní problém je, jestli vůbec Naturista bude nadále tím, čím se po léta snažil být.

Jestli budeme nějaké sdružení, hnutí, spolek či federace je asi v této chvíli úplně jedno. Lidé na kterých Naturista fungoval sem již nechodí a jak je to s Ivošem, jste si všichni již mohli přečíst na předních stránkách všech zpravodajství. Chtěl bych být špatným prorokem, ale bude následovat jen řetezec událostí, z nichž ani jedna nebude naturismu ku prospěchu.

Ty doby kdy jsem vyzýval (a nejen já) k nějaké aktivitě a rozložení sil jsou dávno pryč a také nebyly nikdy vyslyšeny. Nepředpokládám, že by se teď po všech událostech něco změnilo k lepšímu. Neplánovali jsme nikdo žádnou aktivitu a práci, proto teď bohužel bude plánováno s námi. Taková je realita a situaci již nemáme jako všichni naturisté ve svých rukou. [Smutný]

Budiž to alespoň poučením, pro případnou jinou činnost, že bez spolupráce opravdu nejsou koláče a kauza Ivoše je asi bohužel poslední hřebíček do rakve organizovanějšího naturismu.

Takže bych prostě zúžil otázku jestli má cenu vůbec pokračovat v práci a nebo nechat naturismus jen v té formě možnosti jednotlivce se opalovat v rákosí u rybníka, či zajít si do sauny.

Nepředpokládám příliš mnoho komentářů a odpovědí, protože stále bohužel platí zablokovaný stav (se kterým nesouhlasím) [Rozzlobený] komentování a vyjadřování se zde. Smutná je také „negativní vysoká návštěvnost“, kdy sem nepřicházejí čerpat informace naturisté, ale lidé, kteří sledují Ivošovu kauzu v médiích. To také naznačuje na jak vratkých základech Naturista.cz stál a stojí a kteří „naturisté“ k nám vlastně chodí.

 
-

ŽÁDNÝ poslední hřebíček do rakve organizovanému naturismu!!!

Vložil zurek (bez ověření), 1. Duben 2014 - 8:18

V obšírném komentáři ke včerejšímu rozsudku soudce JASNĚ NĚKOLIKRÁT opakoval, že se v tomto případu nejedná o pornografii, její šíření. Dle něho je naturismus v naprostém pořádku, pokud si z něho někdo nedělá byznys. Kdyby se jednalo o nějaký ústup naturismu, tak by tady nejezdila postavička Valachů, kteří zvou na sobotní Valašskou noc naturistů. A bude následovat Slovácký večer bez plavek v Uherském Hradišti a další.
TOTO VŠE JE V SOULADU S USNESENÍM SOUDU!!! Tak prosím nededukujte tady nějaké své teorie.

Na květnovém setkání v Čestlicích trvám a jeho závěry (ať budou jakékoli) budou směrodatné pro další vývoj. Berte to tak, že je 17. listopad 1989 a nyní se rozhodne, jak bude budoucnost vypadat. Buď zvítězí funkční demokracie, nebo tuneláři a zákulisní machinátoři.
Končí doba, kdy si tady každý dělal, co chtěl a když k něčemu došlo, tak jen řeklo: „To jsou stránky Ivo Žurka, ať si s tím dělá, co chce.“ Na tomto setkání v Aquapalace bude mít KAŽDÝ možnost předvést, co s naturismem zamýšlí a čím k němu chce přispět. Každý takový člověk se prokáže svým průkazem totožnosti a bude figurovat osobně v rámci svého projektu, který tam přednese.
Končí čas výzev, začíná doba činů
Víte vůbec, že vaše dřívější výzvy, že je třeba Naturistu zatraktivňovat nahotou a členské fotogalerie mají být jeho stěžejní atrakcí? Tak vás ujišťuju, že jakékoli fotky za peníze (členského příspěvku) mohou být v současnosti brány jako sexuální nátlak §186.

Znovu připomínám: 17. 5. 2014 v Aquapalace Praha se sejdou KONKRÉTNÍ lidi, kteří OSOBNĚ převezmou zodpovědnost za KONKRÉTNÍ n-aktivity. Budou k tomu mít všechny dostupné pravomoci a zodpovědnost dokončit přednesený projekt.

Hodina začátku setkání se stanoví podle počtu příspěvků, které prosím posílejte na email: naturista@naturista.cz
Závěr bude nejpozději v 17:45, aby se všichni mohli přesunout do aquaparku a saun Aquapalace na večerní Koupání bez plavek.

Tvůrci těchto projektů budou tvořit Radu, která bude hlasovat o podstatných záležitostech tohoto subjektu.

 
-

Ivoš má mojí podporu

Vložil PetrK, 1. Duben 2014 - 12:08

Ivoš a jeho web má mojí plnou podporu. Lipnice 2014 bude. Nemám žádný důvod ke změně svého postoje.

Petr

 
-

Já bych to nedramatizoval

Vložil PavelT, 1. Duben 2014 - 14:18

Včera byla spousta pozitivních komentářů u článku na novinky.cz a odkaz na něj brzy zmizel z hlavní stránky seznamu. Neviděl bych to tak, že si to „všichni“ přečtou a zblázní se. Důležité je, aby pan Žurek vyhrál ten poslední odvolací soud, který bude. Pro mě je to tak, že nějací Poláci natočili a nafotili dokument o naturismu. Jestli za to účinkující a pan Žurek dostali zaplaceno, je podle mě v pořádku. I kompars, který v seriálu přechází ulici v záběru, musí dostat zaplaceno. Naturistické dokumentární filmy jsou legálně v prodeji na netu. Co s tím materiálem udělali ti Poláci, je jejich svědomí. Nikde, ale nebylo řečeno, jak se ty fotografie dostaly na ty placené servery v USA. Nikdo neřekl, že je tam ti Poláci dali nebo jestli je někdo okopíroval z nějakých naturistických stránek v Polsku – nevíme. Kdo na akce chodí dneska, tak ví, že je všechno v pohodě. Důležité v takové situaci, kdy média informují o něčem negativním, je neutéct a neschovávat se. Naopak je třeba více propagovat. To není můj názor, ale skutečná PR technologie. Nevěřím, že David Rath byl nevinný, ale tu mediální smršť ustál z PR hlediska na výbornou, protože zůstal v komunikaci a držel si svoji pozici.

 
-

Dramatizovat není třeba, ale...

Vložil zurek (bez ověření), 1. Duben 2014 - 14:55

Na všech dokumentech nebylo nic jiného než co se děje na plážích nebo aquaparcích. Potud v naprostém pořádku i pro soudce. Problém začíná cituji: „ve velkém množství fotografií“. To nechápu, protože závadná je buď 1 fotka nebo žádná, stejně tak může být nezávadných třeba 1000. Dále odměny – děti si zvyknou na povel se svléknout a inkasovat. To je jistě chyba, ale k ničemu takovému nedocházelo. Tedy ne u akcí s našimi naturisty. Část těch, kteří chodili už dříve jako n-kompars odměnu vyžadovali. To je možná nový, ale přece jen problém. Chudý textilák si zajde na natáčení, vyinkasuje, prohlásí, že není naturista a filmař má na krku Sexuální nátlak §186 (obnažování).

Jednání s Poláky bylo z jejich strany velmi mlhavé a nejasné. Co se týče erotiky, tak i oni se striktně vyvarovávali intimních poloh. Kde dokumenty budou ale nikdy neřekli. Jen že to je pro naturisty, kteří nemají takové pláže a takové zajímavé akce jako u nás = USA. Tímto smyslem by se jejich videa dala brát jako propagace naturismu, protože v USA není FKK příliš rozšířeno. Obžaloba ale trvá na svém, že jde po podnětový materiál pro pedofily. Říká se, že ryba smrdí od hlavy, tzn. v případě zamezení údajně závadného materiálu by tedy měly být zrušeny stránky, kde se tyto dokumenty objevily. Z určitého pohledu to je pěkná zadarmo reklama těmto stránkách, protože např. Naturistfreedomu stoupla za poslední 3 měsíce (po dobu soudu) návštěvnost o více než 1/3. Naturistovi bohužel razantně klesla, protože neukazuje to, co NF.

Co týče mne, tak i když nikdy netrestán jsem oproti 2 recividistům dostal jediný nepodmíněně. Údajně pro velký počet akcí: 27. Jen pro srovnání já jsem od roku 2003 udělal n-akcí z vlastní kapsy asi 10× tolik. Před písemnou formou rozsudku nechci zacházet do podrobností. Samy vyšetřovací orgány ale přiznaly, že největší zisky šly provozovateli těch stránek. Proč tedy ty stránky stále pořád ještě existují??? (když jsou podle soudu závadné)

Bohužel prakticky všichni svědkové i obžalovaní, kteří na tyto akce chodili „na brigádu“ před soudem prohlásili, že nejsou naturisti a že tam chodili jen na brigádu. Jediný já jsem ukončil svoji závěrečnou řeč pozváním všech přítomných na Valašskou noc naturistů, kde poznají pravou naturistickou atmosféru.

Jak dopadnu netuším, ale pokud by tenhle 4letý nátlak na moji osobu skončil mým odchodem, tak bych se nechtěl dívat na Naturistu jako na rejdiště nejrůznějších individuí. Dnes je opravdu 17. listopad 1989 a budoucnost je otevřená.

Jasné je, že naturistické fotky nijak neuživí naturistické hnutí. Zvláště ne české, kde koumáci ihned po vytvoření alba jeho fotky chrlí na torrenty atd. Do n-hnutí západoevropského stylu máme pořád ještě mentálně daleko. Češi ještě pořád žijí v domnění, že musí mít ze všeho slevu, pokud ne úplně zadarmo. Markantní je to na Čestlicích.
Nevím, jestli Češi opravdu někdy vstoupí do Evropy…

 
-

IVOSI VYDRZ !!! DRZIM PALCE !!!

Vložil PRAZAK, 1. Duben 2014 - 20:10

Je to smutne , ale , bohuzel realita . V Cechystanu se odsuzuji nevinni lide, kteri pouze delaji, co je bavi a organizuji akce pro jine, ve svem volnem case. Zazil jsem min. 20 N akci v Cestlicich a v Babylonu a NIKDY jsem tam nezazil, ze by nekdo NEKOHO NASILIM NUTIL SE SVLEKNOUT ! I kdyz by to bylo v poradku,v textilnim provozu take musime dodrzovat rad, t.j. mit plavky !!! Je smutna realita, ze toto soud odsoudi, asi je to vetsi zlo, nez se OZRAT JAKO PRASE,zpusobit dopravni nehodu,prejet zenu a od NEHODY UJET !!! ZATIM NEODSOUZENO !!! To by ovsem musel byt IVOS nikoliv Zurek, ale JANOUSEK !!! Nebo vytunelovat DESITKY MILIONU z DP PRAHA !!! OPET NEODSOUZENO !!! „Nevinny“ RITTIG " !!! Jsem Cech, ale STYDIM se za tuto ZKURVENOU , ZKORUMPOVANOU REPUBLIKU !!! Bohatym a mocnym projde vse, normalni lide at trpi !!! [Ďáblík] [Ďáblík] [Ďáblík] [Ďáblík] [Ďáblík] PRAZAK

 
-

Jednoduchý výklad

Vložil Tisicak (bez ověření), 1. Duben 2014 - 23:27

Pěkný Aprýl.Čtu tady pěkný kydy.Vůbec se tu nejedná o nějaké propagaci a natáčení.Jsou v tom nějaké prachy,nikdo nám neřekne kolik a kam zahučely.To i ty Baráčníci a hasiči dělají roční uzávěrky a každý si zjistí kolik vybrali a za co to utratili.Zkrátka je to tu neprůhledné a dle zamlžujících výkladů i neprůstřelné.

 
-

17. 5. v Čestlicích pane Tišičáku

Vložil zurek (bez ověření), 2. Duben 2014 - 7:16

Připravte si váš projekt na zlepšení českého naturismu, sepište si ho, pošlete na naturista@naturista.cz a dostavte se v předem stanovenou hodinu do vestibulu Aquapalace Praha. Tam budete moct přispět k průzračnosti veškerého naturistického dění.
Připomínám, že p. Tišičák je z generace Unie naturistů, která se rozpadla na absolutním nezájmu členů, nikdo nevěděl heslo od www stránek a tak se vše rozplynulo do ztracena. UNA měla hodně aktivních naturistů, kteří po 10 let měli zájem CZ naturismu prospět. Byli ale ubiti totálním nezájmem členstva, popř. jejich přihlouplými komentáři.

Naturista.cz loni slavil 10. narozeniny…

A propos, EUROVID = Naturistfreedom sponzorovana i Unii naturistů… Každý to může vidět v tehdejších časopisech Naturista. 23 let naturismus, dnes sexuální nátlak.

 
-

Pane Žurek

Vložil Tisicak (bez ověření), 2. Duben 2014 - 9:46

Můj projekt je jednoduchý:Tak jako jiná společenská organizace nesoustřeďovat organizování a financování do rukou jednotlivce nebo malé skupinky.Mít řádné účetnictví na základě příjmových dokladů(členské poplatky,sponzorské dary,zisky z natáčení add.) a výdajových dokladů(náklady na provoz,ubytování,stravu ,cestovné atd.).Potom už jen kontrolní mechnizmus celé členské základny a demokratická organizace je na světě. Tady naopak jeden drží palce a neví za co.Druhý vše omlouvá:Krade Janoušek,tak můžeme taky.Pro mne je to primitivní,nedůstojné člověka a urážející. Čestlice samozřejmě navštívím,abych viděl s jakou úrovní jednání proběhne. Tak jak jste mě zhodnotil neodpovídá skutečnosti,ale nebudu vám to vyvracet.Jak jistě víte,bez důkazů vám nic nedokáže ani soud.

 
-

Bez obav pane Tisicaku

Vložil zurek (bez ověření), 2. Duben 2014 - 10:15

Daňové přiznání podáno v termínu, daň zaplacena, vysledky vam mile rád ukážu. O to tady vůbec nejde. Naturistická organizace bude vždycky neziskova a na zaklade dobrovolnosti. Jako vy si počkáte na Čestlice, tak já si počkám na to, až to tady vezmou do ruky takovi jako vy. Opravdu se moc těším do opozice, až se nebudu muset trmácet po republice, pěkně si počkám, až druhý něco udělá a pak ho pěkně zkritizuju.

Ohledně natáčení vám uniklo, že posledni se konalo v r. 2010.

A na závěr mi ještě uniklo z vašeho projektu, že „by se mělo: to, to a to a ještě něco k tomu…“. Jakou že vy v tomto projektu budete zastávat odpovědnou funkci?

 
-

VECNY KRITIK TISICAK !!!

Vložil PRAZAK, 2. Duben 2014 - 11:31

Posledni dobou, temer kdykoliv , si prectu, na Naturista cz., nejakou kritiku , je stejny autor , TISICAK !!! Tento clovek si vylozene uziva,kdyz muze kritizovat,pomlouvat, nebo skodit !!! [Rozzlobený] Ne ,aby take nekdy napsal treba, ze se mu akce libila,ze dekuje poradatelum,ze priste urcite prijde opet , TO NE,TO HO NEUSPOKOJUJE !!! Drive uz takovi „skodolibi pisalci“ byli take, napr. Mesicek, Nahatej a pod. Nedivil bych se, kdyby se porad jednalo o tutez osobu [Vyplazený jazyk] PROC tedy na tyto akce chodite,PROC je PORAD kritizujete? Najdete si jineho konicka,ktery vas bude uspokojovat a nerejpejte do veci , kterym jste NIKDY V NICEM NEPOMOHL [Ďáblík] P.S. : Asi mate hodne volneho casu,tak co , treba, misto pomluv, trochu oprasit Cesky jazyk ?! APRIL se NEPISE S „y“ !!! Slunce v dusi preje PRAZAK [Úsměv] [Úsměv] [Úsměv]

 
-

Jak to tedy je?

Vložil Roland Jitka, 2. Duben 2014 - 11:52

Když tedy nápis „vstup bez plavek“ třeba do sauny, rovná se sexuální nátlak, znamená automaticky nápis „pobyt jen v plavkách nebo ve společenském oděvu“ když nemám rád oblek nebo plavky taky nějaký nátlak, abych něco konal nebo trpěl co nechci? Neměl bych také podat trestní oznámení na provozovatele bazénu, plesů a divadel? S poukazem na to, že tam i tam po mně chtějí vstupné? Co ve chvíli, kdy mně z nějakého důvodu pozvou zdarma (nebo vstupenku zaplatí zaměstnavatel, obchodní partner, či já pozvu do divadla kolegyni). To mi dokonce za to, že něco konám nebo trpím (oblek, plavky) poskytují výhodu (jinými slovy můj materialní či finanční prospěch).

 
-

Byznys z naturismu

Vložil zurek (bez ověření), 2. Duben 2014 - 12:37

Ano, pokud máš nějaký podnik, kde vyžaduješ nahotu nařízením a vybíráš vstupné – máš z toho zisk, tak je to dle tohoto soudu protiprávní. Cituji soudce: „Naturismus je v naprostém pořádku, pokud nejde o byznys.“

Jak jsem už uváděl, provozovatel FKK zařízení vybírá vstupné, na cedulích uvádí, že je vstup v plavkách zakázán – přiměje návštěvníky k nahotě – vydělává na nich – poskytuje prostor pro devianty = zločinná činnost dle §186.

Přímořská střediska vydělávají mnohem víc než nějaké n-stránky na netu. Další co bylo řečeno – není možné slavit Vánoce jiný den než 24. 12. Vše ostatní není naturistické. Hodnotit jiné naturisty, posílat jejich fotky. To vše není naturismus. Naturismus není cvičit ve fitku nahý. A další věci, nechci předjímat rozsudku v písemné formě.

Další podstatná věc je ta, že ke zveřejnění naturistických fotek nestačí písemný souhlas. V období platnosti §186 (od 1. 1. 2010) dávali všichni účastníci n-akcí svoje písemné souhlasy. Soud přesto věc soudil a odsoudil.

Toto je samozřejmě extenzivní výklad §186, nicméně tak to v obžalobě uváděl státní zástupce. Příměr s provozovateli uvádím jako ukázku, jak se dá uvedený § také extenzivně vykládat. Nicméně v něm jsou všechny jeho aspekty – přimění k nahotě, zisk a poskytnutí prostoru pro ukájející se osoby.

 
-

o nátlaku

Vložil PavelT, 2. Duben 2014 - 13:09

Bude to chtít podle všeho dobrého právníka a prostudování toho zákona a slovníků. Možná dostali ti lidé jen „náhradu za dopravu na místo akce“ eventuelně kompenzaci dalších nákladů místo „odměny za natáčení“. Každopádně nátlak nedává smysl. Pokud dobrovolně něco udělám a nechám si za to zaplatit, dělám to dobrovolně a nikoliv pod nátlakem. NÁTLAK je podle Slovníku spisovné češtiny pro školu a veřejnost cituji: „naléhání s použitím síly“. A kde je ta „síla“? A bylo tam nějaké „naléhání“ vůbec? Možná dostali nabídku a hned po ní skočili i bez naléhání a na 100% bez použití „síly“. Pokud finance znamenají „nátlak“, potom každý, kdo pracuje pro svého zaměstnavatele za plat, pracuje pod nátlakem, protože dostává od něj peníze za svou práci, kterou pak vykonává pod nátlakem, nátlak se pak opakuje každý měsíc. Jakákoliv placená brigáda je rovněž nátlak, protože bez nabídky peněz nepůjdu a práci – brigádu – neudělám, dělám ji jen kvůli penězům, tedy pod nátlakem. Absurdní.

 
-

Zbytečná debata

Vložil Tisicak (bez ověření), 2. Duben 2014 - 13:15

Vy tady neustále zavádíte debatu poněkud od vašeho problému. Nudistická Lhota,různé SW kluby a servry s pornografií zde fungují bez problémů a legálně.Vy jste se bohužel pohyboval v jiné sféře,kde to neřeknete a jen čekám,až to tu někdo rozbalí.

 
-

nátáčení

Vložil PavelT, 2. Duben 2014 - 13:37

Co se natáčení týče, chodil jsem hodně na komparsy do filmů, reklam a videoklipů. Když se člověk registruje v agentuře a vyplňuje dotazník, bývají tam také otázky: „Necháte se fotit – JEN OBLEČENÝ – VE SPODNÍM PRÁDLE – NAHÝ-NAHÁ ?“ V jednom případě se opravdu točila reklama za bílého dne v pražském parku, kde jsme jako kluci hráli fotbal a jeden kluk byl nahý; pak lezl na strom pro míč nahý. V parku chodili a bruslili normální lidé. Byl tam ale u natáčení přítomen policista. Možná by v dalším procesu pomohl nějaký znalec/svědek z filmového průmyslu, který by povtrdil, že je to běžná praxe natočit nahou osobu za honorář do reklamy/filmu nesexuálního charakteru apod. Nahé děti jsou také v českých filmech, koupání spod. Domnívám se, že i nějaký člověk jako Radim Uzel, protože soudní znalec na naturismus asi není, by mohl svědčit ve Váš prospěch. Důležité je, že jste jednal v dobré víře, že se jedná o propagaci naturismu. Co se počtu fotek týče, je běžnou praxí, že profesionální fotograf udělá 100 snímků, pokud chce 2–6. Ne každý záběr se povede.

 
-

Pro PRAŽÁKA

Vložil Tisicak (bez ověření), 2. Duben 2014 - 13:59

Velice se omlouvám,že vás bytostně urazilo y ve slově april.Mě je naopak šuma fuk váš poslední výtvor bez diakritických znamének. Kdyby jste pozorně četl mé názory,tak jsem nikdy nekritizoval práci pana Žurka a akce organizované Naturistou.Kritizuji pouze,že se tady nepíše pravda o případu,který nemá s naturismem nic společného.

 
-

Příklad natáčení

Vložil Tisicak (bez ověření), 2. Duben 2014 - 14:57

Byl jsem jako komparzista-nudista na natáčení seriálu ČT „Vyprávěj“na FKK na Baltu.Nyní se tento seriál reprízuje a tento díl bude vysílán ve čtvrtek 10.4. Měli jsme samozřejmě zdarma dopravu ,pobyt,stravu a nocleh.Navíc nám později zaplatili jako hercům,což nás potěšilo.Měl jsem u sebe kameru a tak jsem točil naprosto veřejně před celým štábem.Tak mám záběry,které v seriálu nejsou a ani být nemohou.Ono totiž natáčení není trestné,ale zveřejnění a prodej je problém. Ještě dodatek:Na obsazení tohoto natáčení byla výzva tady na Naturistovi,ale jakýsi horlivec ji do půl hodiny smazal.Asi věděl proč.Já jsem poslal odkazy známým,ale pochopitelně už tu nic nenašli.Tak jsem přes ČT zjisti jméno castingové agentury a mohli jsem jet. Protože bylo vše legální tak po soudech nikoho nehonějí.

 
-

O nátlaku - sexuální nátlak

Vložil zurek (bez ověření), 2. Duben 2014 - 15:28

Přesné znění §186 zde. Já osobně jsem tedy:
Organizoval quasi naturistické akce (quasi = it. jako, jakoby, skoro, do jisté míry, tak trochu) a na nich jsem měl strpět dokumentování nahých osob (jsou připojeny data osob mladších 18 let). Přitom jsem jsem zneužil svého postavení (odst. 2). Že jsem využil jejich bezbrannosti je ještě nejasné. §186 vešel v platnost 1. 1. 2010 (pro ty, kteří se účastnili před tímto datem).
Ohledně natáčení je opravdu fakt, že S tebou mě baví svět, Vyhnání z ráje, TGM s nahými vnuky atd. je skutečnost, nicméně tyto filmy běží dál a já jsem odsouzený… Soud taky řešil, k jakým jiným účelům se tyto dokumenty pořizovaly. A už tu je zase otázka, co je to naturismus.

O posudcích sexuologů jsem tady už psal. Jaroslav Zvěřina i Peter Weiss vyloučili jakoukoli formu pornografie a erotiky. Na dotaz jestli mohou být tyto dokumenty erotickým podnětovým materiálem řekl, že dříve byly podnětové materiály katalogy obchodních domů se spodním prádlem. Obžaloba se držela výkladu, že není znám žádný jiný důvod, proč by se takové dokumenty pořizovaly, než aby byly podnětovým erotickým materiálem.

Média taky pletou dohromady několik skutečností. Poláci tady v r. 2010 sami organizovali svoje akce a tak s nimi jezdili i někteří další lidi tady z Naturisty nezávisle na mně, kdy si je sami kontaktovali telefonicky apod. Já jsem se s nimi definitivně rozešel koncem roku 2010 po komunikaci, která mi nepřišla seriozní. Pak došlo i k popisovaným akcím, jako že jeden obžalovaný požadoval po někom, aby vypnul hruď apod. To je taky podle obžaloby (i soudce) nenaturistické. Já sám jsem nikdy po nikom žádné pózy nechtěl, moje jednání znáte od r. 2003 docela podrobně a nikdy se neměnilo. Také u naturistů podle soudce není možné někoho nutit do sportovních soutěží. To bylo taky dlouhosáhlé téma při výsleších.

Pro pana Tišičáka o legálnosti natáčení: stránky, kde jsou tato videa umístěna, jsou dodnes v provozu a nejsou nijak omezovány. Mají svého provozovatele a adresu. I jiné stránky tohoto druhu fungují prakticky od doby vzniku internetu a před tím na VHS. Tzn. desítky let. Ani jedna z nich nebyla nikdy zrušena nebo pozastavena.

Po soudech honili pane Tišičáku např. Věru Chytilovou při natáčení Vyhnání z ráje – taky jednoho z legálních filmů, kdybyste to třeba chtěl vědět. Film se taky dodnes promítá a nikdo ho tímto způsobem neřeší. Jocka Sturgese dlouhé roky šetřila FBI, prostějovský fotograf Karel Novák prožil život v hledáčku FBI a Policie.

 
-

Pane Žurek

Vložil Tisicak (bez ověření), 2. Duben 2014 - 17:29

Dosti obsáhlé vysvětlení,ale to všichni víme.Co jsem pochopil,žádný nátlak a cokoli podobného, údajně jste měl vzít nějaké peníze za umožnění natáčení nějaké akce.Něco o tom vím,ale nemám žádné hmatatelné důkazy.Vše je pouze ústní podání účastníků natáčení myslím že v Prachaticích.Jestli jste pochopil můj postoj:Hluboce si vážím vaší práce pro propagaci a organizaci naturismu,ale pravděpodobně jste někde šlápl vedle.Přesto ,že si to myslíte,nikdy jsem v žádné organizaci nebyl(kromě kynologie),nikdy do žádné nevlezu a tudíž se ani nebudu podílet na jejím chodu.Důvod je jednoduchý:Nevděk vládne světem a když si přečtu hulvátské výlevy na moje názory…

 
-

asi toho moc nevím

Vložil Pohodička (bez ověření), 2. Duben 2014 - 19:11

Očkával jsem, že Ivo s ohledem na výsledek soudu s úctou opustí organizovaný naturismus. Soud byl vyloženě pod vlivem společenské objednávky, rozsudek je zcela absurdní. Obávám se, že útoky na naturismus budou pokračovat, soudím také z toho, že Rada pro rozhlasové a televizní vysílání zakázala také informovat o ezoterice. Nevím, co všechno je zakázané, ale vnímám celý proces jako nový návrat ke konzervativním hodnotám. Je docela možné, že jde o mstu církví za váznoucí církevní restituce. Napadlo mne, že by Ivo mohl požádat o podporu INF-FNI. [Smutný]

 
-

"Tisicak"

Vložil zurek (bez ověření), 2. Duben 2014 - 20:12

Na otázku p. Tišičáka samozřejmě odpovím, i když mám zato, že kdo mě delší dobu zná, tak má celkem jasno.
Poláci přišli v r. 2009 s nabídkou, že by se k nám chtěli připojit, protože naše n-akce jsou v Evropě ojedinělé a že by chtěli jezdit s námi. Říkali, že se znají se spoustou naturistů ve světě a ti by rádi viděli, co dělají naturisti jinde. Oni by jim chtěli ukázat, jak se žije naturistům v ČR. Poláci řekli, že tyto reportáže budou jen pro soukromé účely naturistů. Nabídli sponzoring našich akcí s tím, že do nich nebudou nijak zasahovat a vše bude tak, jako dosud. A taky tak bylo po celou dobu jejich přítomnosti tady. Nikdo z účastníků si nikdy nestěžoval, že by se mu na akci nelíbilo. Naopak celá řada jich se dotazovala na nové akce. Když toto individum zmiňovalo Prachatice, tak tady jsou např. ohlasy na tento prachatický víkend.

Tímto víkendem jsme vlastně poprvé přivedli naturismus do Prachatic, stejně tak jsme třeba založili nuda pláž v Hošticích se Zdeňkem Troškou a další. Pokud je mi známo, tak se žádné jiné takové akce v ČR nedějí. Po 6 letech nejistoty, jestli bude na nájem a další výlohy, tady byla možnost trochu si oddychnout a naplno si užít koupání, víkendu s přáteli a existenční starosti hodit za hlavu. Peníze na to byly a shodou okolností byla i zlatá doba řady aquaparků, takže se nám dostávalo i podpory libereckého babylonu a jeho bohužel už minulého našeho skalního podporovatele ing. Miloše Vajnera.

Prostě ráj na Zemi, ve kterém se po chudých letech podstatně lépe pracovalo. V té době se mi taky podařilo získat pro naturisty aquaparky Aquapalace Praha, Aqua Olomouc, Aquapark Olešná FM, ValMez, později Brno a UH. Nikdy potom už takový vzmach nebyl. V letech 2009–10 jsme taky pořádali největší MISS Natury v celé historii. Od té doby tato soutěž upadala a 2013 se nekonala vůbec. S tím vzmachem přišla i zvýšená vlna návštěvníků do n-kempů, což jsem na vlastní kůži i ze sdělení provozovatele zažil na Opaťáku u HK.

Poláci byli ale postupně méně vstřícní, jejich ne příliš seriozní návrhy se množily a já jsem se s nimi koncem roku 2010 rozešel (má zdokumentovaný ÚOOZ). Hlavní zisk byl tedy v dosud nebývalém rozvoji našich n-aktivit. Moje hmotné zisky z těchto akcí jsou dnes až katastrofálně tristní, protože jsem se na základě kazy musel rozejít s partnerkou, v poslední době jsem kvůli kauze přišel o 3 velmi dobrá zaměstnání a koneckonců nemám ani na zkušeného právníka, a tak jsem musel vzít za vděk běžným koncipientem AK, který měl tehdy teprve před zkouškami.

Pokud bych byl skutečně byznysmen, tak Naturistu s koncem Poláků opustím a budu se věnovat něčemu jinému. Snažil jsem se ale přece jen aspoň se přiblížit západoevropským poměrům a z Naturisty udělat profesionální akční neziskovou aktivitu současného stylu. To se ale nepodařilo a z Naturisty je jakýsi kočkopes, který má na jedné straně jakýsi příjem, ale na druhé straně méně schopné lidi, kteří nejsou sto Naturistu přivést na vyšší úroveň.

Květnový sraz tedy nebude žádnou žatvou úspěchů, ale startem k urovnání poměrů na Naturistovi a pokud možno dopředný směr. Jestli to bude se mnou nebo beze mne, není až tak podstatné. Osobně bych ale Naturistu z povzdálí nechtěl vidět jako klubko žvanivých naturistů bez většího efektu. V poslední době tady už byly jakési náznaky budoucích aktivit, které mě moc nepotěšily, např. že stejně všichni Moraváci jezdí do Čestlic, tak práce s moravskými n-večery je vlastně zbytečná. Já naopak se cítím na moravských akcích maximálně dobře a výroky (vůdčího) pragocentristy beru s nadhledem.

Pořád se ale něco děje. Před chvilkou jsem dostal děkovný email z Nahatého koupání v Ústí nad Orlicí, které jsme se tady snažili maximálně podpořit. Téměř letní sobotní počasí sice nevěštilo žádnou horentní návštěvu, ale nakonec se maloměstské pětadvacitce sešlo 33 naháčů. Což je oproti 12 na minulé akci podstatný nárůst. Takto lze pokračovat všude jinde.

Tímto bych se chtěl rozloučit s minulostí, „Tisicakem“, ale se svými rádobykamarády, kteří mě minulé 4 roky drželi v šachu a neopomněli jedinou příležitost, aby mi jízlivě nepodotkli: „Máš průser s těma Polákama viď“. Pak se maskovali za nejrůznější nicky a vytvářeli tady atmosféru úplně jinou než ve skutečnosti byla.

Pravých kamarádů asi několik ztratím, ale podle ohlasů jich pěkná řádka ještě zůstala a já se s vámi budu těšit ať na Naturistovi teď nebo kdekoli jinde za 3 roky ahoj :-)

 
-

situace

Vložil Pohodička (bez ověření), 2. Duben 2014 - 21:03

Myslím si, že společenská podpora naturismu je a bude u nás problematická. Zajímalo by mne, jak dopadli oni spolupracující Poláci, od pádu letadla u Smolenska se chovají v Polsku divně. Ivo by mohl se svojí situací také informovat německé naturisty, třeba je i varovat před Poláky. O vzniklé situaci by mělo vědět co nejvíce zahraničních organizací, mohli by pomoci.

 
-

Valím bulvy Ivoši.

Vložil Roland Jitka, 2. Duben 2014 - 22:18

Tak až budeš chtít něco napsat, nezapomeň ty redakční práva zase vrátit. Takto se žádný článek dělat nedá, notabene ani opravit. Nevím jakému redaktorovi (a hlavně komu si dal zbytečně redakční práva, kdo stejně nic nepsal) si ležel v žaludku tak, že se musel schovávat za nějaký jiný nick po dlouhou dobu. Myslel jsem si, že odblokuješ normálně komentáře pro demokracii a ty místo toho zrušíš i redakci. Je opravdu těžké ti rozumět. Přeji ti už opravdu minimum kopanců tady na webu, který se ti mimochodem povedlo během několika měsíců absolutně umrtvit.

Předpokládám, že umíš hledat v logu a tam by si snadno našel kdo je tedy ten dotyčný redaktor, stejně jako bych našel já, pokud by si mi log zpřistupnil.. Ty kolektivně potrestáš všechny a mou odměnou za čtyřroční práci je odstřižení od webu. Takže pokud své rozhodnutí hodně rychle nepřehodnotíš, pak už o tvá práva redaktora Naturista.cz nestojím a toto je to poslední, co jsem zde napsal.

 
-

Psát příspěvky může každý

Vložil zurek (bez ověření), 2. Duben 2014 - 22:41

Počínaje Autorem může každý vložit příspěvek. Pokud nemá práva Autora nebo člena Klubu a chce napsat článek, tak má k dispozici kontakt a tam může svůj příspěvek poslat. Pokud je na Naturistu naštvaný, tak svůj článek umístí na jiné stránky, kam se dá odkázat, nebo se souhlasem zkopírovat sem. Možností je X, problémem je lenost dřímající většiny.
Redaktor má pouze práva navíc, co se týče opravování příspěvků po jiných přispěvatelích.

Zrušení redaktorských práv není žádné odstřižení od webu. Se svými současnými právy můžeš psát články ve stejném rozsahu jako dřív. Nemůžeš opravovat po ostatních a převtělovat se do někoho jiného, jak to udělal někdo do „Tisicaka“. Práva redaktora jsem ti vrátil, ale tvůj komentář je neúctou k mojí práci.

Já nechci, aby tady lidi trávili hodiny louskáním nějakých textů. Já se odjakživa snažím, aby tady lidi našli příležitost, kam vyrazit, vykoupali se a užili si naturismu. Proto běhám a zařizuju po bazénech a v létě po plážích. Vím, že vy jste si dali za úkol mě tady prezentovat, jako škůdce naturistů. Proto se radši vždycky těším na akci než sem, kde se dozvím většinou co jsem zase zmrvil. Sám se vídávám se spoustou naturistů na akcích a nikdo z nich netouží hodiny trávit u počítače. Většina z nich proletí titulku, poznamená si do kalendáře termíny a jde na vzduch. Přesně tak, jak to má být. Abysme byli jako Facebook, který vymýšlí neustále „novinky“, jak udržet lidi u počítače, tak k tomu snad nechceme dospět.

 
-

Se mnou si takový problém neměl.

Vložil Roland Jitka, 2. Duben 2014 - 23:04

Myslím, že zrovna já nemám proč se převětlovat do někoho jiného a to, že si šmahem vymázl i mně je zase neúcta k mé práci, za což si nemohl sklidit mé nadšené ovace. Vezmi rozum do hrsti Ivoši a nepal za sebou mosty. Nevím, kdo by mě úkoloval vytvářet z tebe škůdce. Skoro bych řekl, že si zatím vystačíš sám.

Redaktor má pouze práva navíc, co se týče opravování příspěvků po jiných přispěvatelích. Jak si správně podotknul, tak nezapomínej, že spousta článků je mých i když jsou pod jiným nickem autora, který mi texty poslal do emailu. Je třeba si uvědomit, že oprávnění autor nedovoluje si článek uložit do uložáku a vrátit se k němu za chvíli. To znamená, že ho dělá ho rovnou na titulce a musí ho udělat hned.

A kdo je Tisičák už možná víš a není to nikdo z redaktorů.

Nechci se hádat a vyspi se z toho, ráno je moudřejší večera. [Spiklenec]

 
-

Malé zamyšlení

Vložil zzz666 (bez ověření), 3. Duben 2014 - 0:03

Vážení naturisté, objevil jsem vaše stránky jen před několika málo týdny, minulé Čestlice pro mne byly první návštěvou podobné akce. Mé dojmy? Vnímal jsem velmi přátelské chování lidí, jejich uvolněnost, pohodu, milost, radost ze života, absenci soutěživosti, agresivity a dalších mezilidských projevů, kterých je dnes ve společnosti tak mnoho. Těšilo mne, že jsem vás poznal… Když jsem si tento týden přečetl zprávu o probíhajícím soudním procesu, samozřejmě mne velmi nemile překvapila. Přemýšlel jsem o informacích z médií a snažil se je co nejlogičtěji vyhodnotit… Zásadním faktem je konstatování, že nikde nedošlo k jakékoli formě sexuálního deliktu či pornografie. Zbývá filmování či focení nahých lidí. Je-li to s jejich souhlasem, tak snad o nic závadného se také nejedná.. Z tohoto pohledu tedy snad k žádné zvrácenosti nedošlo. Vina za to, že se pohledem na nahá těla naturistů ukájeli nějací sex. devianti? Na tom mi něco nesedí. Nahota dospělých i dětí je zachycována v této zemi odjakživa. Např. pohled na nahého dětského herce Tomáše Holého ve filmu režisérky Poledňákové mohl inspirovat k sebeukájení již několik generací pedofilů… Měla by být proto paní Poledňáková také souzena? Jistě dostala za film zaplaceno ona i dětský představitel ze scény bez šatů… Tolik jen malé zamyšlení na informacemi z médií.. Jiné nemám. Ať se věci odehráli jakkoli, jedno je jisté. Pan Žurek teď musí prožívat mimořádně těžké chvíle… Tak se tak vracím k pocitu, jaký jsem z vás naturistů při mém prvním a jediném setkání s vámi cítil. Myslím tu lidskost, milost, kterou jsem z vás cítil… Jestli jsem se ve vás nemýlil, bylo by pěkné, kdyby se teď projevila. Byl-li pan Žurek leta váš kamarád, asi by se teď od vás neměl dočkat útočných textů v podobných diskuzích, ale spíše podpory, útěchy, povzbuzení…? V podobných těžkých chvílích je projev lidskosti důležitější než v dobách pohody… Omlouvám se, že jsem si dovolil vás takto oslovit, ač jsem mezi vámi jen jednou spíše v ústraní prožil pár hodin v jeden podvečer. Jediným motivem u mne byl pocit empatie k člověku, kterého osobně neznám, nevím ani, zdali se a jak provinil…

 
-

rada

Vložil Pohodička (bez ověření), 3. Duben 2014 - 8:47

Jde o společenskou objednávku, patrně mstu Poláků. Ivo by se měl obrátit o pomoc na německé naturisty nebo INF-FNI. [Pláč]

 
-

Za sebe

Vložil M.Dr., 3. Duben 2014 - 9:18

prohlašuji, že práva editace cizích příspěvků jsem měl od 25. března, kdy mě Ivoš požádal o přeložení jeho textu na www.naturista.sk do slovenštiny. To jsem udělal a z vlastní iniciativy jsem tam přidal odkaz na Uherské Hradiště. Kromě toho jsem si ještě dovolil přidat do nadpisu jednoho inzerátu konkrétní údaje z textu inzerátu, o čemž jsem autora inzerátu informoval. Do žádného cizího nicku jsem se nepřevtěloval, vlastně ani nevím, jak se to dělá.

Co se Ivošovy kauzy týče, na žádné z inkriminovaných akcí jsem nebyl, informace mám z tisku (idnes.cz a novinky.cz) a naturisty. Co mi nebylo jasné, jsem si s Ivošem ozřejmil soukromou poštou. Ochotně na moje dotazy odpověděl. Novináři informace rádi vytrhávají z kontextu a vybírají ty „nejzajímavější“. Mně připadal článek na idnes.cz dost bulvární, novinky.cz byly věcnější.

Můj osobní názor je, že Ivoš ve snaze udělat pro naturismus vše, co je v jeho silách, se nevědomky dostal do kauzy, která mu ničí život. Přesto na naturismus nezanevřel a věnuje se mu dál, jak může. Stále ho považuji za svého přítele.

Na shledanou v sobotu ve ValMezu, přátelé naturismu!

Mirek Dr.

 
-

Nějak se nám to tu vyhrotilo

Vložil JirkaRybka, 3. Duben 2014 - 11:36
Obrázek uživatele JirkaRybka

Chápu, že je nynější období pro Ivoše velmi obtížné, přeji mu vše dobré a stejně tak i naturistickým aktivitám, které zde za ta léta založil.

Jinak se ale obávám, že tady nervy tečou trochu víc než je nezbytně nutné… Podíval jsem se na causu „Tišičák“ a obávám se že mi to připadá jako nepodložená paranoia. Komentáře které zde máme vložil opravdu nick Tisicak, k čemuž má jakožto Autor všechna potřebná oprávnění. V logu není žádný záznam o tom, že by ty komentáře někdo upravoval (což je k „převtělování“ u komentáře nutná podmínka), ani že by nějaké snad mezitím byly smazány, ani že by Tišičák psal najednou z jiné IP adresy (resp. rozsahu adres) než obvykle, ani že by z téže (podobné) adresy psal nebo se přihlašoval kdokoliv jiný (natož někdo z Redaktorů). Takže pokud si někdo nesedl přímo k počítači dotyčného pána, nebo tu nemáme nějakého šikulu který by uměl přímo zevnitř serveru věrohodně zfalšovat více různých záznamů napříč Drupalem, tak budou ty komentáře asi pravé.

Řekl bych tedy, že je na čase tuhle záležitost uzavřít a s chladnou hlavou se obrátit k dalšímu vývoji – jak Ivoš trefně napsal – „směrem dopředu“.

 
-

Redaktoři a Autoři

Vložil zurek (bez ověření), 3. Duben 2014 - 13:42

Omlouvám se za hektickou akci, která byla důsledkem nevyspání z minulých dnů. U p. Tišičáka jsem opravdu přehlédl jeho práva Autora a taky následkem tlaku z výroků některých lidí jsem udělal tuhle chybu. Práva Redaktorů jsem vrátil zpět lidem, kteří je skutečně pro svoji práci tady využijí.

Na druhou stranu tady byl už před časem od Jirky Rybky požadavek na redukci Redaktorů. Takže asi po více než roce jsem se k tomu dostal. V současnosti má tedy práva Redaktora 10 lidí.

Tenhle případ je ale pěknou ukázkou, že nejen člen klubu může přispívat. Pan Tišičák není členem klubu, ale v minulosti docela věcně přispíval a tak jsem mu dal práva Autora. Takto může postupovat úplně každý, kdo projeví trochu iniciativy.
Pan Tišičák je zdá se dobrý příklad pro další případ. Loni byl členem klubu, ale neprodloužil. Tzn. nenašel důvod, proč. S jakousi banánovou podbízivostí v podobě členských galerií je konec, protože 1. hned druhý den jsou fotky posílány z 1 nicku na 100 dalších, 2. současný soud celkem jasně říká, že k legálnosti nestačí písemný souhlas vyfocených. Aby tedy mohly být v placené sekci. Na tomto odpadne velmi mnoho členů. 3. Slevy do wellnessů jsou málo atraktivní, protože Naturista si sám podřezal větev organizováním velkých n-večerů a tím se stávají malé wellnessy prakticky bez zájmu.
V současnosti tedy Naturista nemá nosný program, který by přilákal větší počet členů, kromě skalních podporovatelů, samozřejmě.
Proto bych chtěl více zkonkretizovat proces členský příspěvek > konkrétní aktivita, aby člen nepřispíval na nějaký najasný balík, ale třeba na údržbu n-pláže, kam v létě chodí. Se svým projektem se už přihlásila Lipnice 2014 a doufám, že se do termínu srazu 17. 5. v Aquapalace přihlásí další.

Ještě k dotazu pana Tišičáka, do jakých sfér jsem se to dostal, když všude kolem bují porno, tohle porno není a je to souzeno? Žádné prapodivné sféry to nejsou, jde o nezakázané aktivity, které fungují desetiletí. Pokud žijete v právním vědomí, tak si můžete pročíst jeden z certifikátů o morální nezávadnosti vypracovaný soudním znalcem. Posudky Mudr. Zvěřiny a Weisse tady byly přemílány už několikrát.
Jinak k tomu nelze nic dalšího dodat, protože nejde o nic jiného, než o to, co vidíte v Čestlicích nebo kdekoli na n-pláži nebo jiném aquaparku, kde se koná n-večer. Každý přijde dobrovolně, dobrovolně kdykoli odejde a na místě si dělá, co ho baví. Extenzivním výkladem soud došel k tomu, že došlo k přimění k obnažování a tudíž k porušení §186.

Ještě jednou se omlouvám za chybu s Redaktory a všem jim děkuju za pomoc, kterou zlepšují chod Naturisty.

 
-

Nabídka práce pro Naturista.cz

Vložil Roland Jitka, 3. Duben 2014 - 16:29

Jelikož určitě nebudeme v Čestlicích na den D, z důvodů vám všem asi jistě známých. Jitka už je na tom o mnoho lépe, ale některé činnosti musíme i nadále vynechávat z důvodu její velmi přísné životosprávy.

Když si máme nějak rozdělit úkoly a práci. Já se tedy nabízím na činnost, kterou už tady nějaký ten rok dělám. To znamená:

Lokality a jejich doplňování dle vašich komentářů a návštěv, pokud mi informace budete poskytovat. Zde je nutný předpoklad otevření webu ke komentářům zase všem, jako tomu bylo dříve.

Reportáže z dovolených a zajímavých naturistických míst. Reportáže z míst, které jsme navštívili my i když teď je naše možnost cestování trochu omezena příkazy lékaře a ještě nějakou dobu tomu tak bude. Úprava vašich reportáží, které mi můžete nebo někteří i automaticky posíláte do emaliu roland@naturista.cz, Doplnění vašich textů o videa, fota, mapy, odkazy a vydávání na titulní stránce či jinde na webu.

Redakční práce. Práce na webu Naturista.cz a práce s FKK mapami jednotlivých zemí, včetně případné úpravy starších textů a článků.

Rozšiřování odkazů na weby, kde naše informace potřebují a hledají.

Více toho ode mně již nečekejte, protože je to práce pro jednoho člověka v jeho volnu až dost. Pokud mi někdo pomůžete, moc rád to konkrétního pomocníka postupně naučím, připadně poradím a doupravím, stejně jako mně to naučil Jirka Rybka, za což mu děkuji.V této souvislosti se přimlouvám za otevření komentářů všem registrovaným, protože zde máme půl roku skoro informačního vakua od vás čtenářů. Příspěvky ke „kauze Ivoš“ ale budou důsledně ihned mazány. Příspěvky k jednotlivcům můžete psát soukromými zprávami, což jste mohli dělat i teď, ale někteří si prostě myslí, že když jejich invektiva vůči někomu není vidět na titulce, jako by nebyla. Stejně kauza již proběhla a již nenapíšete nic nového, co by zde již nezaznělo. Soudce to stejně nečte, viníci byli potrestáni a kauza nějak skončila. Co ještě chcete svými komentáři změnit, nebo co si od nich slibujete???

Vraťte se prosím k informacím, které naturismu něco přinášejí a ne k reakcím, které naturismus jenom potápějí. Získáme tím všichni.

 
-

Moje malá poznámka

Vložil Slama (bez ověření), 4. Duben 2014 - 7:24

Dobrý den. Souhlasím s Rolandem. Tento web by měl sloužit k pobavení, poučení, nebo informování lidí, kteří mají blízko k přírodě a nahotě. A to v rámci svých volnočasových aktivit, čili dobrovolně a pro radost. Pokud někdo má potřebu vyjadřovat se k nějaké činnosti jednotlivce, jež je řešena soudem, tak to, podle mne, nemá s náplní těchto stránek nic společného a měl by to činit buď přes soukromou poštu nebo na stránkách komentující dění v celé občanské společnosti (např. blogy na idnes, …). Sláma

 
-

K té malé poznámce

Vložil PavelT, 5. Duben 2014 - 1:34

Je a není to pravda. Žil jsem X let v zahraničí a jsem teď v ČR chvíli a nevím, na jak dlouho, ale vždy jsem vnímal, že tyto stránky a většina naturistických akcí stojí a padá na panu Žurkovi. Pak jsou tu hodnotní přispěvatelé jako Roland a Jitka a pár dalších. Pokud se pletu, tak mě vyveďte z omylu. Myslím, že je dobře, aby se zde Ivo ke všemu vyjádřil a všechno vysvětlil. Jinde ten prostor asi nedostane. Je pravda, že jsem teď přešel na soukromé zprávy ohledně mých nápadů, na čem bych se pokusil postavit obhajobu. Myslím, že nejdůležitější je, z lidského hlediska, aby Ivo nešel sedět, takže pokud máte někdo nápad nebo znáte právníka nebo jestli tu je nějaký právník naturista, tak si myslím, že to je pomoc, která je potřeba. V každém případě je špatně, úplně špatně, jak tu někdo navrhoval, aby se Ivo nějak vytratil ze scény. To se z PR hlediska rovná přiznání viny a Ivo vinnen není, takže by měl udělat pravý opak a držet si svou pozici. Jinak je jisté, že spousta lidí na ty články o soudu vůbec nenarazila a můžou pak narazit zbytečně na ty diskuze zde a zjistit, že nějaký soud byl, takže až to nebude aktuální, tak bych tady ty diskuze nebo příspěvky týkající se soudu vymazal. Jestli jsem pochopil, proč Ivo tady tu komunikaci začal, tak to sdělení je asi toto: Aby naturismus v ČR nestál a nepadal jen na mě – přihlaste se a pomozte.

 
-

Ono je jedno jestli se hnutí

Vložil Tisicak (bez ověření), 29. Duben 2014 - 21:49

Ono je jedno jestli se hnutí naturista bude nějaj překopávat,lidé zůstávají pořád stejní.Pořád tu jsou výzvy k předložení nějakých projektů na organizaci a že se budou projednávat v Čestlicích.To je blbost,kterou jsem dlouho neslyšel.Projekty(jestli nějaké vůbec budou)mají být,kde jinde než tady,s předstihem zveřejněny k rozsáhlé diskuzi.Teprve v Čestlicích se rozhodnout,která varianta má větší podporu.Já jsem svůj názor na fungující organizaci vyjádřil zde výše 2.dubna a všichni si můžete přečíst všechny reakce.Pan Žurek vždy napíše román ze kterého se nic nedozvíte.Napsal,že mi může předložit nějaké doklady.Samozřejmě zůstalo u slibu,já ani žádné doklady nechci.Veškeré účetní doklady(finanční uzávěrky) by se měly objevovat tady a nebo členům být zasílány e-mailem.Nikdo neví kolik byly dary od sponzorů,kolik se vybralo na členských přispěvcích a kam to všechno zahučelo. Věřím,že se na mé jmého snese opět opravdu konstruktivní kritika-díky.

 
-

Tišičák: "SE musí, BY SE mělo"...

Vložil zurek (bez ověření), 29. Duben 2014 - 14:13

Pane, vy vůbec nechápete, o co tady jde. Pokud se dožadujete „široké diskuze“ nad nějakou akcí, tak se podívejte na snahu dát dohromady naturisty z DOMAŽLICKA. Podle vás široká diskuze začala 8. 7. 2013 a skončila 11. 11. 2013 slovy: „…tak už je tu listopad a pořád se nám nic nepovedlo.“ To je podle vás asi ta „potřebná“ široká diskuze… Osobně jsem takových diskuzí od začátku Naturisty zažil tucty. A protože jsem si vždycky byl jistý, jak to skončí, tak jsem šel hned na věc a diskuze jsem nechal jiným.

Proto se taky loni podařilo rekordních 32 aquaparkových a víkendových akcí. A můžu vás ujistit, že ani v jednom případě nevzešel návrh akce od areálu. Vždycky to byla poctivě prošlapaná cestička, v Uherském Hradišti to trvalo 3 roky. A propos, co se týče vaší osoby, tak jsem vám dal zkušenostmi podložený návod, jak se věci ujmout v diskuzi Koupete se rádi bez plavek? Pojďte mezi nás.. V tom jste ale najednou zmlknul. Žádný nápad jak rozšířit naturismus, jen „široká“ diskuze o ničem.

V tom mém návrhu nasměrování příspěvků je právě to nové, že každý bude moci dát svůj roční příspěvek na konkrétní akci. Pokud tedy přijde někdo z Domažlicka s připraveným projektem naturistické aktivity, tak bude mít šanci, že bude pro řadu členů tak zajímavý, že mu svůj příspěvek dají.

Rozpočet za minulý rok ukážu samozřejmě v Čestlicích. Plán na začátku roku daný se podařilo uskutečnit do posledního bodu. Při členské základně 266 členů (2013), z toho 15 neplatících pomocníků si dovedete jistě vypočítat, jak velký byznys to pro vás bude, až se toho tady ujmete. Budete po celé ČR vyjednávat přes 30 akcí, sám je budete propagovat, jezdit na ně přes 10 000 km ročně, starat se o program, budete o nich informovat na webu. Samozřejmě web musí mít návštěvnost, takže se jistě vyznáte v optimalizaci webu. Budete jezdit po plážích, vyvěšovat plachty, rozdávat letáky, jen tak ve chvílích odpočinku budete psát cestopisy z dovolených, denně odpovídat na emaily, permanentně rozšiřovat Sauňáci.cz, udržovat Facebook, budete se snažit vytvářet další naturistická místa, za rok napíšete 68 obsáhlých článků a prací pro naturisty strávíte ročně stovky hodin. 17. 5. pane Tišičáku přijďte, předneste svůj návrh vašeho předsednictví na další rok a jděte do toho. Nic vám v tom nebrání. Budete středobodem českého naturismu a sláva vás nemine.

Sponzorské dary???? Máte vůbec potuchy, co to v dnešní době znamená, od nějaké firmy něco dostat??? Tak až se to dozvíte, tak mi to přijďte říct… Když dostanete 4 Mikuláše a 3 čerty, tak budete superman. Na inzerci se můžete zeptat svého největšího oblíbence ing. Hájka, kolik tady za poslední rok „proinzeroval“.

 
-

Nevím proč okolo sebe kopete

Vložil Tisicak (bez ověření), 29. Duben 2014 - 22:34

Nevím proč okolo sebe kopete jako raněná kobyla. Já už jsem tady jasně napsal,že absolutně netoužím zapojit se do organizovaného naturistického hnutí.Naturismus je spojení člověka s přírodou a proto nerad navštěvuji sardinkobazénové akce.Dále bych se nerad setkával s některými osobami vystupujícími na těchto stránkách,neměl bych si s nimi o čem povídat.Můj vztah s ing. Hájkem je vztah zákazníka s majitelem cestovky.Také jsme vždy neměli stejný názor,ale vždy jsme své názory obhajovali bez urážek a invektiv.Názor na vaši osobu:Obdivuji vaši urputnost,zanícení a obětavost pro naturismus.Jste tu vy ,pak dlouho nic a potom asi pět lidí kteří vám částečně pomáhají.To,že se vám lidé nepohrnou do nějaké organizovanosti jste uvedl příklad z Domažlicka vy a ne já.

 
-

Široká diskuze nebo důchodcovský pokec?

Vložil zurek (bez ověření), 30. Duben 2014 - 8:31

Já jsem vám pouze odpovídal na váš návrh, že se tady má uskutečnit široká diskuze. Moje odpověď byla, že široká diskuze tady nikdy nic nevyřešila.

Vy máte zřejmě pocit, že za svoji pětistovku ročního příspěvku jste nedostal tolik, kolik byste očekával. To je možné a já s tím bohužel nic nenadělám. Pokud vaše jediná naturistická činnost je návštěva n-pláže v Tišicích a v létě zájezd na jachtě, tak pak pro vás můžu udělat „pouze“ to, že se dozvíte o jiných n-místech (podrobně 300 FKK míst v Evropě na jednom místě), že máte možnost seznámit se s jinými naturisty, že se dozvíte, co se mezi naturisty děje.
Pokud vás nezajímají bazény, tak je mi líto. Snaha Naturisty je, abysme celý zimní půlrok nespali zimním spánkem. Nejde jen o bazény, ale hlavně o sauny. Za poslední dobu jsme tady vytvořili největší mapu saun v ČR, kde má každá sauna zadarmo svoji stranu.

Samozřejmě budeme rádi, když budou vznikat nové n-pláže a dost aktivně k tomu přispíváme, nově vzniklé pláže zcela nezištně podporujeme. Za stávajících podmínek víc udělat nejde.

Rozpočet a jeho plnění v r. 2013 bude vystaven 17. 5. před Koupáním bez plavek v Aquapalace Praha na setkání členů Klubu.

Takto by váš důchodcovský pokec mohl pokračovat donekonečna, ale já se musím omluvit, do důchodu mám ještě hodně daleko a musím se starat o živobytí.

 
-

Poněkud si

Vložil Tisicak (bez ověření), 30. Duben 2014 - 10:44

Poněkud si odporujete.V Čestlicích budete muset o jednotlivých projektech také diskutovat,nebo je ovečkám předhodíte jako hotovou věc? Sauny jsou dnes pomalu v každé vesnici a tak s partou znáných pravidelně navštěvujeme některou blízkou našemu bydlišti.Táhnout se desítky kilometrů jednou za čas na plánovanou akci mě opravdu neláká. Tak tedy může končit výměna názorů mezi důchodcem a starostlivcem o živobytí.Po 17.5.budeme oba chytřejší.

 
-

N-projekty = věc otevřená pro každého

Vložil zurek (bez ověření), 30. Duben 2014 - 16:05

Já za sebe nepotřebuju nikoho o svých akcích přesvědčovat, takže je ani zmiňovat nebudu. N-večery, které jsem zařídil mají dlouhodobě skvělou návštěvnost a jestli členové na ně věnují svůj roční příspěvek nebo ne, to je více méně jedno. Samozřejmě sportovní závody jak je děláme, jsou náročné a pro ně budu žádat podporu.

Jedná se ale o věci, které jsou velmi zajímavé a bez počátečního nakopnutí by se vůbec nerozjely. Příklad je tiskové vydání n-komiksu MRAČNA Romana Bureše. On o podporu zažádal přes Startovač a peníze na výrobu komiksu vybral. Otázka je, jestli musela provize za to zprostředkování přijít „nějakému“ Startovači. Další otázkou je, kolik podpory se můžete dočkat od naturistů. Na Mračna přes Startovač přispívali z větší míry nenaturisti :-(.

V každém případě bude ale praktičtější, když se potencionálnímu členovi v jeho profilu objeví možnosti: Váš roční členský příspěvek můžete poskytnout pro: 1. Zřízení nuda pláže na koupališti v Horní/Dolní, 2. Údržba pláže na Borské přehradě, 3. Naturistický víkend na Opaťáku apod. Tohle má velmi dobře zpracované nám dobře známý skanzen Lunaria.

Členství k klubu bude muset být taky zásadně atraktivnější než dosud. K určitému pokroku jsme v poslední době už dospěli a od zimní sezony by se mělo najet na nový systém členských výhod než dosud.
Podřezanou větev členským výhodám dneska už vidí každý ve velmi výhodném vstupném např. v Čestlicích, které platí bez vyjímky pro všechny a členství v klubu není tedy potřeba :-/. Vedení Čestlic si ale zaváděním extra tarifu pro členy a kontrolováním průkazek nechce komplikovat život. V Holandsku nebo v Maďarsku udělají prostě 1 akci v aquaparku ročně, tam mají přístup jen členové (+ každý člen si může vzít 1 doprovod) a mají vystaráno. U nás neustále stíháme nějaké rekordy, aby nás bylo 200 nebo 1000 a na další věci se moc neohlížíme.

Že vás stránky saun nezajímají, to je klidně možné. Jejich existence má ale několik důvodů. Ne všichni jsou jako vy, že nevytáhnou paty z domu a najdu se i tací, kteří jedou v zimě třeba z Pardubic na lyže do Beskyd. Pak se jim mapa saun hodí. Další věc je vstřícný krok pro provozovatele saun a wellnessů, kteří všichni u nás mají zadarmo stranu, která jim pomáhá se lépe umísťovat na internetu. Další věc je hodnocení Naturisty – Sauňáků na internetu, pokud se naše stránky zaobírají saunováním. Tím se také lépe umísťují ve vyhledávání a tím se o nás také dozví více lidí.

 
-

Spolek naturistů – čistě

Vložil natur, 2. Květen 2014 - 9:11
Obrázek uživatele natur

Spolek naturistů – čistě technokraticky. Jak správně uvedl p.Žurek, od 1.1.2014 platí Nový Občanský zákoník, který v paragrafech 214–302 řeší otázku zakládání, činnosti a ukončení činnosti spolků. V současné chvíli jsou nejvíce aktuální paragrafy 221–224 a 235–249, řešící založení spolku a jeho ustavující schůzi. Předpokládám, že zakládajícími členy spolku naturistů (v úvodním článku výše zveřejněném) budou ti z nás, kteří zaplatili letošní poplatky INF, resp. aktivní naturisté z jednotlivých naturistických lokalit a aktivit. Ti by teoreticky 30 dnů před ustavující členskou schůzí měli mít k dispozici stanovy spolku, měli by znát přesné místo a čas (zřejmě Čestlice 17.5., 15 hod.) a rámcový program ustavující schůze. Zejména stanovy spolku by bylo vhodné si přečíst v předstihu, nový Občanský zákoník je mnohem benevolentnější než původní a umožňuje si prakticky zcela libovolně stanovit ve stanovách spolku, jak budou vypadat jeho statutární orgány (např. může jím být pouze předseda) a jaké další orgány budou ustanoveny (např. revizní, …). Chápu, že tato administrativa není zrovna oblíbená, bohužel je však nezbytná a v této chvíli velmi aktuální. ing.Hájek

 
-

Program bude

Vložil zurek (bez ověření), 2. Květen 2014 - 11:39

Děkuju za připomínku. Informace jsou ke shlédnutí na této straně. Ohledně rámcového programu mají všichni možnost od 31. 3. 2014 zaslat svoje podněty k tomuto na email naturista@naturista.cz . Za dřívější neuvedení návrhu stanov se omlouvám, ale dával jsem přednost práci pro zatraktivnění členství – větší výhody členům. Návrh stanov bude zde uveden 14 dnů před avizovanou schůzí a také ho dostanou všichni zaregistrovaní v oběžníku. Budou obsahovat léty ověřené postupy už stávajících naturistických klubů v ČR. Nic nového pod sluncem tady v tomto ohledu nevznikne. Zcela přepracovaný a zmodernizovaný bude systém výhod pro členy.

 
-

Ing.Hájek zde napsal jak by

Vložil Tisicak (bez ověření), 6. Květen 2014 - 11:01

Ing.Hájek zde napsal jak by to mělo vypadat.To je to o co tu již několik měsíců usiluji.Zatím tu není ani náznak,že to tak bude.Na výsledek zakládající schůze nové organizace se opravdu těším.

 
-

Informace jsou od slíbeného termínu k dispozici

Vložil zurek (bez ověření), 6. Květen 2014 - 11:14

Jak jsem uvedl v odpovědi, tak rámcový program, návrh stanov a další slíbené věci jsou na uvedené straně klubu. Už od března se ke všem organizačním otázkám můžete vyjadřovat.

 
-

Trochu logiky.Na stránce

Vložil Tisicak (bez ověření), 6. Květen 2014 - 16:52

Trochu logiky.Na stránce klubu jsou připravované stanovy přístupny jen členům klubu se zaplacenými příspěvky. Čili se přihlas do klubu,zaplať 500,– a my ti potom řekneme do čeho jsi vlezl.To se vám tam lidé pohrnou.

 
-

Přístup k návrhu stanov

Vložil M.Dr., 6. Květen 2014 - 17:32

Schválně jsem se odhlásil, takže předpokládám, že jsem přistupoval jako anonymní uživatel a zobrazila se mi jak stránka klubu, tak i návrh stanov na http://naturista.cz/…ce_naturistu Nebo si mě systém pamatuje jako člena i když se odhlásím?

 
-

Teď to jde(asi po něčím

Vložil Tisicak (bez ověření), 6. Květen 2014 - 22:29

Teď to jde(asi po něčím zásahu),opravdu jsem to před tím zkoušel několikrát.Tady se hraje na mrtvého brouka,nevysvětlili se jiné věci,tak nevím proč by se mělo vysvětlovat toto.

 
-

K pozvánce, zřejmě na ustavující schůzi Spolku naturistů

Vložil natur, 13. Květen 2014 - 19:42
Obrázek uživatele natur

Pouze technická otázka k pozvánce uvedené pod „NOVÉ ATRAKCE“ v Aquapalace Čestlice" v levém sloupečku (Krátké zprávy) – vzhledem k tomu, že se schůze bude zřejmě konat v návštěvnické části AP (bylo uvedeno včera, plavky s sebou)- jak bude hrazen pobyt účastníků v následující Noci naturistů od 18:00?

BEZ PLAVEK v AQUAPARKU ČESTLICE – pouze v květnu a září DIVOKÁ ŘEKA!!!

sobota 17. 5. 2014. 18–23:30 hod.

Před touto akcí bude setkání členů KLUBU NATURISTA.CZ k otázkám současnosti a budoucnosti klubu. Začátek: 16. hod. Sraz a prezentace před pokladnami: 15:30, prosíme o DOCHVILNOST! Příspěvky, které na tomto setkání přednesete, posílejte prosím na:naturista@naturista.cz.

A myslím si, že ustavující schůze Spolku naturistů by si zasloužila lepší prezentaci (a podle NOZ by také měla mít určité náležitosti).

 
-

Pobyt účastníků schůze v areálu Aquapalace Praha

Vložil zurek (bez ověření), 14. Květen 2014 - 6:25

Domluvil jsem to tak, že schůze bude v separátní místnosti pod Palácem pokladů a její účastníci budou vpuštěni za základě seznamu, který na pokladně předáme za vstupné, které je běžné na Koupání bez plavek od 18. hod. Kdo by na Koupání bez plavek jít nechtěl, tak bude mít vstup pouze na schůzi.

Propagace tohoto srazu/schůze:
V březnu 2014 jsem uveřejnil na zdejší titulní straně článek Decentralizace naturistických aktivit. Statistika (obrázek vlevo) říká, že si ho přečetlo 2857 čtenářů (unikátní zobrazení strany). Tento počet lidí měl přes měsíc na to, aby se k tématu vyjádřil, přispěl svým návrhem atd.
Další článek k tomuto tématu Šetřím s naturisty – podporuju naturisty vidělo 630 lidí. Tyto tisíce lidí projevily zájem něco si přečíst o novinkách v naturistickém dění a taky se dozvěděly o termínu srazu. Je na každém z nich, jak se k tomu postaví. Na hlavní straně Koupání bez plavek Aquapalace Praha je v barevně odlišném a ztučnělém bloku v horní části článku uvedena tato schůze se všemi náležitostmi.

Nejen byrokracie
Pro další tisíce naturistů bude bezpochyby zajímavější zpráva ze včerejška, kdy jsem domluvil termíny Slováckých večerů naturistů a velmi potěšující je, že v následující sezoně jeden z nich přibude (celkem 5). Další velmi příjemná zpráva je, že se se vstupným můžeme dostat hluboko pod ceník: Speciální vstupné do Aquaparku Uherské Hradiště
 
-

Oblečení na schůzi

Vložil M.Dr., 14. Květen 2014 - 8:18

Je nutné být na schůzi v plavkách? Nedá se schůzovat v normálním oblečení? Kdyby to tady nebylo několikrát napsáno, tak by mě ani nenapadlo vzít si na schůzi plavky [Vyplazený jazyk]