NATURISTA.CZ

Přirozená radost ze života

-

Historie českého naturismu, rok 1990

Vložil Anonymní, 17. Červenec 2013 - 8:26

Čeští naturisti před 22 léty :-). Velmi zajímavé srovnání, co se tenkrát dělo, jak se historie opakuje, co se tenkrát mohlo, muselo a proč to dopadlo, jak to dopadlo… V tomto seriálu vám přineseme nejzajímavější texty z dob dnes už opravdu dávno minulých. Jak vznikla Unie naturistů, co podnikala, co se jí dařilo, nebo naopak co zapadlo nenávratně v zapomnění. Tímto seriálem bych chtěl také vzdát hold všem tehdejším aktivistům, kteří se hned po listopadu 1989 pustili do práce a prakticky bez jakýchkoli zkušeností (a počítačů) se významně podíleli na naturistickém dění u nás. Bohužel nemáme práva k historickým fotografiím, takže až na drobné vyjímky zde budu přinášet pouze naskenované texty. Množství dobových n-fotografií můžete vidět na současné výstavě naturistického fotografa Karla Nováka PŘIROZENĚ v Moravské galerii v Brně.


CO SE DĚLO V NATURISMU ROKU 1990"..... tak to tu ještě nebylo!!!

Ve dnech 8. a 9. prosince 1990 uspořádalo vedení UNA v areálu zotavovny Permon naturistický weekend s I. naturistickým plesem. Na programu nebyla pouze zábava, ale současně byly projednány i nejdůležitější otázky dalšího postupu naturistického hnutí v Čechách a na Moravě. V sobotní diskusi byly na pořadu problémy spojené s vydáváním časopisu NATURISTA, dále otázky fungování místních organizací UNA a možnost vybudování vlastní rekreační základny pro naturisty. O všech závěrech budete postupně informováni. K problému rekreace otiskujeme samostatný článek již v tomto zpravodaji UNA.

Průběh diskuse jednoznačně potvrdil opravdový zájem všech zúčastněných dále popularizovat a rozšiřovat naturistické hnutí, přestože vnější podmínky jsou v současnosti v řadě případů velmi složité. Právě proto však bylo důležité, že o těchto těžkostech bylo možno jednat na dosud nejreprezentativnějším setkání naturistů Čech a Moravy, kterého se kromě řady jednotlivých aktivistů zúčastnili i zástupci 8 místních organizací UNA.

Účastníci naturistického weekendu by mohli potvrdit, že přes veškerou vážnost projednávaných problémů zbylo ještě dost času na rekreaci, procházky po okolí, společné saunování i na posezení a popovídání s přáteli ze všech koutů Čech a Moravy.

Vyvrcholením programu se pochopitelné stal I. naturistický ples. Před začátkem programu ale situace nevypadala příliš optimisticky. Většina účastníků trochu vyčkávala, jaký bude skutečný ráz této dosud nevídané události a proto mnozí přišli oblečeni do tradičního společenského oděvu. Zlom nastal těsně před zahájením programu, kdy představenstvo UNA společně se členy MO z Brna přišli ve stylizovaných kostýmech, jejichž naturistický ráz již byl jednoznačný. Definitivní zvrat pak přivodili naturisté z Teplic a známý naturista Miloš Smutný, kteří dokázali, že skutečný naturista vlastně na ples nepotřebuje žádný společenský oděv! Jejich příkladu pak následovali i ostatní účastníci.

O zábavu se starala hudební country skupina Šlahouni a taneční skupina Šlabalet z Vlašimi. Ti byli atmosférou naturistického plesu tak nadšeni, že v krátké době odložili své kostýmy a i jako účinkující se přizpůsobili naturistickému charakteru zábavy.

Je prakticky nemožné popsat výjímečnou atmosféru, ve které naturistický ples probíhal. Skutečně to byla událost, kterou dějiny zábavy v Čechách a na Moravě dosud nezaznamenaly a každý, kdo zde nebyl, toho musí litovat. Nálada byla vynikající, všichni se výborně bavili, hudba dobře hrála, tanečnici tancovali do roztrhání těla. A přitom je nutno zdůraznit, že vše probíhalo naprosto v mezích slušnosti, korektnosti a bez jakýchkoli výstřelků. Naši členové tak znovu prokázali, že naturisté vědí, jak se mají chovat!

Skvělá nálada na plese se projevila i ve spontánním požadavku účastníků, uspořádat volbu MISS. Na to reagovalo představenstvo improvizovanou soutěží o „volbu MISS bez rozdílu vah a pohlaví“, což byla ve své podstatě parodie na současnou inflaci v pořádání voleb různých „krásek“. Byli vybráni účastníci soutěže a z nich „nestranný počítač“ určil Janu z Prahy, jako MISS computer. Jana pak provedla losováním „nejdemokratičtější volbu MISS bez rozdílu vah a pohlaví“, ve které titul MISS získal čestný člen UNA – spisovatel Vladimír Páral.

Náš článek bychom chtěli zakončit citací jednoho výroku Vladimíra Párala z průběhu plesu: „Jako spisovatel si myslím, že mám dost bohatou fantazii, ale že je možné uskutečnit takovouto akci, to by mne ani ve snu nenapadlo“.

Na úplný závěr chceme členům UNA slíbit, že se v nejbližší možné době pokusíme vyhovět žádosti snad všech účastníků plesu – uspořádat podobnou akci co nejdříve znovu.

představenstvo UNA


Nevíte, zda se věnovat naturismu, či nikoli?
Přečtete si následující pohledy našich lékařů-odborníků na věc naturistické rekreace. Snad Vám to pomůže ve Vašem rozhodování.

MUDr. Josef Kvapilík – dle deníku Československý sport z 30. 9. 1986

„… mnoho lidí neví nebo nechce vědět, že zůstává-li na koupališti v mokrých plavkách, dělá věc nerozumnou a zdraví škodlivou. Mokré plavky totiž ochlazují organismus 25 až 30 krát a toto číslo se ještě zvyšuje při větru. Mokré plavky zvyšují možnost onemocnění zánětem močového měchýře u všech a u žen ještě záněty ženských orgánů, které mohou mít trvalejší následky na plodnost či udržení těhotenství. Koupání bez plavek je výhodné, neboť naše tělo lze snadno a rychle osušit ručníkem a ochlazení se sníží na minimum…“

MUDr. Miroslav Plzák, CSc. – dle časopisu Stadion č. 36 ze dne 9. 9. 1986

"… zánik ostychu z nahoty nemá nic společného s morálkou. Naturisté se nikde na světě neprojevují protispolečensky, stejně jako se neprojevuje protispolečensky zdravotní sestra, ač vidí desítky svlečených mužů přiměřeného věku…“

MUDr. Antonín Mikolášek – dle deníku Svobodné slovo ze dne 30. 9. 1987

„… soudíme, že pro celkový rozvoj dítěte je nejlepší příležitost saunování s dospělými – svými rodiči. To je nejpřirozenější výchova citová, nenásilná sexuální výchova, vedoucí nakonec ke zdravému nepokryteckému pohledu na nahotu člověka…“

MUDr. Radim Uzel, CSc. – televizní pořad Volná tribuna 27. 3. 1987

„… je třeba jednoznačně říci, že za nahotu by se neměli příslušníci rodiny stydět. Sexuální výchova by měla být vedena bez nějaké falešné prudérie. Říká se tomu "Sexuální výchova bez fíkového listu“ a ke zdravému vývoji přispívá tedy i pohled na nahé lidské tělo. Naturistické pláže tak, jak se u nás postupně zavádějí a povolují, nemohou absolutně v žádném případě nést nějaký negativní vliv na sexuální vývoj dětí, naopak z hlediska sexuologického je nutno tento jev přivítat…"

Z našeho tisku vybral: Mečislav Chorzempa


Společný naturistický objekt UNA?
m z nejvíce diskutovaných témat na naturistickém weekendu UNA 8. a 9. prosince 1990, byl rozvoj naturistické rekreace v Čechách a na Moravě. Protože zahraniční rekreace zůstává pro většinu z nás cenově nedostupná a domácí možnosti jsou zatím velmi omezené, vyvstává nutnost aktivně se zapojit do hledání a vytváření naturistických rekreačních středisek.

Pochopitelně ideální stav by byl, kdyby UNA měla a provozovala např. svůj vlastní kemp /UNA kemp na Slapech je pouze pronajatý/. K tomu však nemáme dostatek finančních prostředků a proto Vám předkládáme následující návrh. Zájemci z řad členů UNA by se mohli spojit do podnikatelského sdružení formou družstva či akciové společnosti. Za únosný členský podíl uvažujeme částku 2–3 tisíce korun na každého zájemce. Získaný kapitál by se investoval do koupě odpovídající nemovitosti, což je navíc při současné inflaci ekonomicky velmi výhodné. Provoz kempu by byl zajišťován pracovníky najatými vždy pouze na sezónu. Akcionáři, by za svůj vcelku minimální vklad, měli zajištěnu přinejmenším přednostní rekreaci v kempu. Domníváme se, že nápad to není špatný, ale je třeba poměrně přesně vědět, kolik členů by mělo skutečný zájem o tuto formu podnikání. Napište nám všichni, kdo byste se chtěli tímto způsobem podílet na rozvoji naturistické rekreace. Obálku prosím označte „DRUŽSTVO“. Vaše odpovědi vyhodnotíme a budeme Vás informovat o dalších krocích.

Druhým způsobem, jak rozšířit naturistické rekreace, je napojení na některé již fungující zařízení. Pokuste se proto ptát všude tam, kde nové podniky vznikají, nebo staré zanikají. Tomu, kdo by chtěl spolupracovat s UNA, můžeme nabídnout naši stále se rozšiřující členskou základnu, propagaci v časopisu NATURISTA i případné napojení na zahraniční naturistické organizace. Krom toho jsme schopni významným způsobem pomoci i při administrativě spojené s prodejem poukazů do kempu.

Udělejte tedy něco sami pro sebe i pro ostatní! Dívejte se, ptejte se, aktivizujte své známé. Hledejte možnosti, kde by UNA mohla spolupracovat s dosavadním provozovatelem kempu, či získat vlastní rekreační zařízení. Ptejte se zejména po případném odkoupení bývalých pionýrských táborů, třeba i ve Vašem zaměstnání nebo okolí. Každá informace bude vítaná. Prosíme Vás však, abyste své informace řádně prověřovali z důvěryhodných zdrojů. Pomozte všichni, kdo nechcete, aby naturisté museli být i nadále pouze v textilních kempech nebo v jediném UNA kempu na Slapech.


Zážitky Gabriely z Prahy z návštěvy nudi pláže na Máchově jezeře

Jednu letni sobotu jsme byli v blízkosti Máchova jezera, a proto jsme se rozhodli, že se podíváme na tamnější nudipláž. Když jsme se spoustou odpadků prodrali od parkoviště až k plotu s nápisem „nudistická pláž“, zaplatili plné vstupné (přestože bylo asi 1/2 hodiny před zavírací dobou), začali jsme být trochu zmatení. Napřed jsme si mysleli, že ona cedule, oznamující, že za plotem je nudipláž, se sem dostala nedopatřením s tou horou odpadků. 98 % návštěvníků bylo totiž v plavkách, zbývající 2 % byli muži, jediná žena bez plavek jsem byla já. Očividně to zjistili i všichni ostatní a s hrůzou v očích sledovali každý můj pohyb. Pocit to nebyl zrovna příjemný, ale na „špatné adrese“ byli oni, nikoliv já, a proto jsem jejich pohledy a poznámky ignorovala.

Utěšovala jsem se tím, že alespoň stánky s občerstvením jsou tady přímo na pláži, a že se proto nemusím oblékat při každém nákupu. To byla ovšem opět jen moje domněnka, protože když jsem vystála frontu (ve které byli pochopitelně opět všichni oblečeni, dokonce v košilích a kalhotách, plavky už asi nestačily), paní prodavačce se při pohledu na mě tak třásly ruce, že ji palačinky, které jsem si objednala, dvakrát spadly z tácku než mi je podala (podotýkám, že se svými mírami 93–65–95 bych snad ve 23 letech hrůzu budit neměla).

Byli jsme chováním těch lidi tak znechuceni, že jsme za necelou hodinu jeli domů.

Nechápu, proč lidé, kteří se chtějí opalovat v plavkách, chodí na nudipláž, když normální pláž mají hned na protějším břehu a ještě k tomu bliž od parkoviště. Dovedu si živě představit, jak by to asi dopadlo v opačném případě, kdybych já šla bez plavek na normální pláž.

Zaznamenal Béďa Šulista


Pokračování příště

VELMI DĚKUJI PANU JIŘÍMU ZULEGEROVI ZA ÚPRAVU HISTORICKÝCH TISKOVIN PRO TOTO VYDÁNÍ!
5