NATURISTA.CZ

Přirozená radost ze života

-

Informace z INF

Vložil natur, 9. Říjen 2008 - 14:14

Ve středisku Tambaba Beach v Paraibě, Brazilie se ve dnech 9.9.-12.9.2008 konal 31. kongres INF. Kromě řady důležitých jednání o dalším vývoji a směřování naturismu na celosvětové úrovni se konaly i volby části prezidia INF.

Za dosavadního prezidenta Wolfganga Weinreicha, který začátkem roku z vážných zdravotních důvodů odstoupil ze všech svých funkcí, byla novou prezidentkou INF zvolena paní Sieglinde Ivo z Rakouska. Víceprezidenty jsou pan George Volak, náš krajan z USA, nyní žijící opět v Čechách, kterému ještě 2 roky trvá jeho funkční období a potvrzen na další období byl druhý víceprezident a pokladník INF pan Cor van Herp z Nizozemí. I ostatní členového dosavadního prezidia byli ve svých fumkcích buď potvrzeni nebo jim jejich funkční období dosud trvá.
Předpokládá se, že 32. kongres INF by se měl konat v září roku 2010 v Itálii a 33. kongres v roce 2012 v chorvatské Koversadě.
Setkání Alpe-Adria 2009 by se mělo konat v červnu, 11.6.-14.6.2009 na Istrii, vzhledem k tomu, že Valalta nemá o tuto akci zájem, probíhají jednání se středisky Koversada a Ulika. Eventuelně se uvažuje i o tom, že by akce byla pořádána v Maďarsku.
ing. Hájek, NTSC
2
 
-

Uzavření kanceláře INF

Vložil natur, 23. Říjen 2008 - 16:26
Obrázek uživatele natur

Dle včerejšího mailu z belgických Antwerp dochází z ekonomických důvodů a nepříznivých pracovněprávních předpisů v Belgii k uzavření kanceláře a sekretariátu INF-FNI.
Informace a dotazy budou zodpovídat vždy v pracovní dny dopoledne (9:00–12:00) určení členové prezidia – v němčině prezidentka Sieglinde Ivo, v angličtině víceprezident Goerge Volak, ve francouzštině Mick Ayers a ekonomické záležitosti pouze v úterý, středu a pátek víceprezident Cor van Herp.
Internet, mailová adresa, bankovní účty prozatím zůstávají beze změny. Předpokládá se, že za určitou dobu by měl být sekretariát obnoven v jiné destinaci.
Hájek, NTSC

 
-

re: INF

Vložil PetrK, 25. Říjen 2008 - 17:37

Jsem nějak nepochopil, jak se to týká naší České kotliny? To je jediná pobočka INF v Evropě? Nebo na světě? Nebo patříme do působnosti této pobočky?
Fakt tomu vůbec nerozumím…možná to bude tím, že o INF a její činnosti vím jen to, že existuje [Smích]

Petr

 
-

Trochu nechápu otázky,

Vložil natur, 25. Říjen 2008 - 20:31
Obrázek uživatele natur

Trochu nechápu otázky, ale budu se snažit odpvědět.

INF-FNI je mezinárodní naturistickou organizací, která celosvětově zastřešuje desítky národních naturistických federací, zejména z Evropy, Severní a Jižní Ameriky, Austrálie a Nového Zélandu. Takže INF je jediná celosvětová organizace, v členských státech je pak jedna, příp. i více národních federací. Národní federace, někdy za organizačního a příp. malého finančního přispění INF organizují různá setkání a sportovní soutěže, event. i s mezinárodní účastí. Řadu let byla jeho členy i Unie naturistů Čech a Moravy, a to až do ukončení své činnosti (jak já říkám – vymřela po meči i po přeslici). V čele INF je jeho volené prezidium z představitelů v podstatě nejsilnějších a nejpočetnějších národních organizací, tzn. Německa, Francie, Itálie, Holandska, USA, ale třeba i Rakouska a Lucemburska. Do současnosti byl sekretariát v belgických Antwerpách, kde pracovala jediná placená zaměstnankyně INF – sekretářka. Ze zemí naší kotliny a jejího okolí jsou členy Maďaři, Slovinci, Chorvati, Rusové, možná i Slováci. Vzhledem k tomu, že v Česku není národní federace, nejsme (jako Češi) členy INF, takže o nějaké působnosti nelze diskutovat. Vzhledem k tomu, že prezidium INF je vrcholný orgán naturistů a naše cestovka je nyní jeho zástupcem v Česku, dovolil jsem si o této zásadní změně v životě INF informovat české naturisty.

Naše cestovní kancelář je totiž přidruženým členem INF, stejně jako řada dalších evropských firem z oblasti cestovního ruchu (cestovky, hotely, resorty). Toto dobrovolné a placené členství umožňuje používat na propagačních materiálech emblém INF a tím svým způsobem garantovat dodržování naturistických principů činnosti, dostávat informační materiály INF a prodávat známky INF pro příslušný rok. Známky INF jsou v podstatě tím nejzávažnějším prvkem kontaktu s INF z hlediska českého naturisty. V některých zemích, zejména ve Francii jsou vyžadovány při vstupu do komerčních naturistických objektů, prakticky všude jsou svým způsobem propustkou do objektů, které jsou v majetku naturistických místních organizací, tj. naturistických klubů, v některých naturistických komerčních kempech je po jejich předložení poskytována určitá % sleva z cen služeb, např. v Chorvatsku, Maďarsku. Jak jsem se již zmínil, tyto známky INF prodává naše cestovka všem naturistům, kteří i ni projeví zájem – roční známka za osobu starší 16 let stojí 300 Kč. děti do 16 let obdrží známku „Y“, která je zdarma. Známka se lepí na legitimaci, kterou zájemce rovněž obdrží (pokud ji už nemá z dřívějších let) a která je nepřenosná, tzn. že jsou na ni uvedeny osobní údaje jejího držitele.

ing. Hájek, NTSC Natur Travel