NATURISTA.CZ

Přirozená radost ze života

-

Kvalita vod na Pardubicku

Vložil Anonymní, 20. Červen 2008 - 5:39

Koupeme se ve zlatě
začínám opět svůj letošní pravidelně nepravidelný (nebo nepravidelně pravidelný?) seriál informací o kvalitě vody ke koupání. Teplota vody v písnících na Pardubicku již dosáhla dvacítku a prudce se sune vzhůru, loni v tuto dobu již ale měla neuvěřitelných 26°C. Samozřejmě je již dávno v obležení naháčů všech druhů a je proto žádoucí vyslat potřebné informace. Hned pro začátek připomínám: Kvalita vody pro koupání by měla vyhovovat některým kriteriím, zejména nesmí být biologicky a bakteriologicky závadná. Průhlednost by měla být alespoň 2 metry, výjimečně se povoluje alespoň metr. Hodnota pH je doporučena v mezích 6 – 9. Index čistoty vody by měl být menší než 2,2 a nesmí být větší než 2,5. Ve vodě by nemělo být pokud možno více než 2000 organismů v 1 ml, rozhodně ne více než 10.000 org/ml. Pozor, musí se rozlišovat počty buněk a počty celých organismů. Za nežádoucí je považován výskyt pověstných sinic nebo jiných organismů, které mohou mít vliv na lidské zdraví.

Písník Mělice má nyní průhlednost ke 3 metrům, teplota 20°C a hodnota pH vody je 8,0 – znamená to úspěšný průběh fotosyntetické činnosti řas. Ve vodě je necelé 2 tisíce organismů v 1 mililitru, což je již poměrně dost a index čistoty ukazuje 2,15 což je naopak již jen tak tak. Převažují droboučké rozsivky a zlatá řasa Dinobryon. Ta je indikátorem dobré kvality vody a v jarním planktonu se vyskytuje právě jen ve velmi čistých vodách. Sinice jsou přítomny zatím jen v nepatrných množstvích.

V písníku Hrádek zlatá řasa Dinobryon dokonce zcela dominuje v počtu přes 3500 buněk na 1 mililitr, to je něco kolem 200 organismů – kolonií. Vodá má také teplotu 20°C a průhlednost přes 3 metry, koupání ve zlatě je velice příjemné a dá se stihnout ještě tento víkend, pak se očekává nástup dalších typů organismů. Jsou zde přítomny také obrněnky, které mohou později dát vodě příchuť či zápach po rybině. Z ekologického hlediska je zajímavé, že při současném výskytu zlaté řasy Dinobryon v tak blízkém a podobném biotopu se jedná na Hrádku a v Mělicích o odlišné druhy, řekněme že to jsou ekologičtí bratranci nebo sourozenci. Index čistoty na Hrádku je proto lepší, dosahuje hodnoty 1,80.
Přijďte se rychle vykoupat do čisté přírody, budete se koupat ve zlatě!

Zpravodajství o vodách pro koupání pro Vás připravuje nezávislý ekolog

Ing Jiří Klicpera CSc.

GOČÁROVA 615, 533 41 Lázně Bohdaneč Czech Republic

tel., fax: +420 466 921 106 mobil +420 602 649 164

http://web.telecom.cz/…ska.ekologie

3