NATURISTA.CZ

Přirozená radost ze života

-

Kvalita vody na Pardubicku červen 2011

Vložil Anonymní, 9. Červen 2011 - 11:42

Kvalita vody pro koupání v některých lokalitách Pardubicka červen r. 2011

Informace na základě vlastních měření poskytuje Ing.Jiří Klicpera CSc.,
nezávislý ekolog, Lázně Bohdaneč, klicpera@iol.cz , 602 649 164,
Aktuálně také na EKOING

Připomeňme si, že podle evropské směrnice a české vyhlášky by kvalita vody pro koupání měla vyhovovat některým kriteriím, zejména nesmí být biologicky a bakteriologicky závadná. Průhlednost vody by měla být alespoň 2 metry, výjimečně se povoluje alespoň metr.
Hodnota pH je doporučena v mezích 6 – 9. Index čistoty vody by měl být menší než 2,2 a nesmí být větší než 2,5 (nižší hodnota je lepší). Ve vodě by nemělo být pokud možno více než 2000 organismů v 1 ml, rozhodně ne více než 10.000 org/ml. Za nežádoucí je považován výskyt většího množství kolonií pověstných sinic nebo jiných organismů, které tvoří vodní květ nebo mohou mít jiný negativní vliv na lidské zdraví. Bůh nás ovšem ochraňuj před chystanou novelou dosavadní vyhlášky, která výrazně změkčuje limity pro klasifikaci vod!

Aktuální situace: začátek června 2011 Velmi pěkné počasí v posledních týdnech způsobilo nejen velmi rychlé prohřívání vody, ale také samozřejmě změny v oživení koupališť. Je ovšem třeba říci, že sinice i jiné organismy si z toho obvykle nic moc nedělají. Jejich čas vždy přijde a je tomu tak mnoho milionů let bez ohledu na člověka a jeho existenci…. Pokles hladiny vody v písnících v loňském roce se zastavil a zásoby podzemní vody se poněkud srovnaly. Slunečné počasí vylákalo návštěvníky přírodních koupališť do vody a lze říci, že letos se začala sezona velmi pěkně. Jak jsme na tom v současné době – bez ohledu na okamžité ochlazení?

Oplatil-Hrádek u Stéblové:
Oživení je zde momentálně velmi nízké, pouze 39 organismů v mililitru, průhlednost dosahuje 5,5 metru, hodnota pH 8,5 a index čistoty 1,85 – ideální voda ke koupání, teplota je 23,5°C. Jedinou nepříjemností je zde větší množství bujného rákosí a vodních rostlin, které znepříjemňuje plavání v okrajových částech, sinice zatím nehrozí. Voda jinak plně vyhovuje požadavkům na koupání, klasifikace: Výborná.

Mělice u Přelouče
Voda se také pěkně vyčiřila, má teplotu 23°C a obsahuje překvapivě velmi málo organismů, jen 40 v mililitru. Hodnota pH je 9,5 a index čistoty je zde tentokrát stejný jako na Hrádku, dosahuje nyní hodnoty 1,86, což zde nebývá obvyklé. I zde je letos velké množství „vodní trávy“ ztěžující vstup do vody. Sinice zatím nejsou ani v náznaku, pro koupání nejsou zatím žádná omezení. Klasifikace: Výborná

Písník Gigant u Stéblové má nejteplejší vodu = 25°C, nicméně také nejméně kvalitní, i když na poměry lokality také pěknou. Průhlednost vody v plavecké zóně byla kolem 3,5 metru a počet organismů ve volné vodě je jen necelých 500 v 1 ml, index čistoty vody je zde nebývale pěkný 1,87 – stejně jako na Hrádku či v Mělicích. Zatím se zde neobjevují sinice, zato je zde větší koncentrace obrněnek, které mohou po ochlazení v tomto týdnu způsobit zápach po rybině. V nejbližších dnech nehrozí jejich masový rozvoj. Klasifikace: Výborná

Písník Franťák ve Stéblové (proti panelárně, vedle Oplatila)
Voda je zde poměrně slušné kvality, teplota dosahovala 25°C, hodnota pH 9,0 a počet organismů kolem 50 v 1 ml. Index čistoty dosahoval hodnotu 1,77 – nejčistší voda ze všech kontrolovaných nádrží. Je zde ovšem největší podíl obrněnek, takže lze očekávat zápach po rybině, a také je zde největší množství příbřežních vodních rostlin, které ztěžují vstup do vody a plavání. Klasifikace: Výborná

Prognóza na nejbližší týden: Koupací vody budou bez problémů, ale povrchová teplota zřejmě poklesne po přechodu bouřek, kdy se ochladí. Pokud se někde objeví slabší zápach po rybách, je to způsobeno přítomností obrněnek a může následovat i slabší závan připomínající plísně, ten může být způsoben přítomností aktinomycet, které ale nejsou v daném případě nebezpečné. Letos již jedna vlna prošla zjara dokonce i vodovodní sítí.

Zvláštní upozornění pro koupající se v městských fontánách!!! Znovu upozorňuji na nevhodnost koupání za horkých dnů v městských fontánách, za současného stavu se tam mohou přemnožit nebezpečné organismy! Je to velmi lákavé osvěžení, ale fontány nejsou obvykle vybaveny dostatečně účinnými čisticími technologiemi a proto se v nich voda poměrně rychle kazí. Fontány totiž působí jako pračky vzduchu a zachycují z něj velký podíl nečistot. V okruhu fontán lze najít tisíce autotrofních organismů v 1 ml, k tomu ještě množství bezbarvých bičíkovců a nálevníků, což dohromady s dalšími zachycenými zbytky pokožky, zvířecími chlupy, pylovými zrny a jinými lahůdkami tvoří velmi vydatnou polévku, zcela nevhodnou ke koupání. Mohou se zde množit a šířit i patogenní zárodky a je třeba varovat před koupáním zejména menší děti.

0