NATURISTA.CZ

Přirozená radost ze života

-

Osušky povoleny-plavky přikázány, jaká je budoucnost naturismu?

Vložil Eva7252, 19. Říjen 2014 - 13:49


„Kdo jiného přiměje k obnažování“
Naplňuje skutkovou podstatu §186 Sexuální nátlak. 1. leden 2010 přinesl tuto skutečnost, která může znamenat postupný zánik naturismu v naší zemi.

Někomu zakázat plavky je od tohoto data zločin s příslušnými sazbami. Připomínám, že ani rodiče v tomto případě nerozhodují za své děti.

Státní zástupce:
"Fotografie a záběry, které se podařilo během trestního řízení zajistit, sice neobsahovaly záběry dětí v polohách vyzývavě předvádějících pohlavní orgány za účelem sexuálního uspokojení či záběry dětí, které zachycují polohy skutečného či předstíraného sexuálního styku s nimi, či záběry, popř. jiné obdobné sexuálně dráždivé záběry dětí, v důsledku čehož nelze hovořit o pornografii, avšak jsou na nich zachyceny i záběry dětských genitálů, tedy obnažených eroticky významných částí těla, v důsledku čehož mohly být, jako ostatně vyplynulo ze znaleckých posudků, potenciálně využitelné jak podnětový materiál pro pedofily homosexuálního i heterosexuálního zaměření. Takovýto závěr o jiné nesexuální nepoužitelnosti záběrů je zcela na místě.

Obžalovaní museli být minimálně srozuměni s tím, že pořízené záběry mohou být velmi jednoduše využitelné pro sexuální uspokojení osob se shora zmíněnou poruchou. Činnost obviněného byla koncipována promyšleně tak, aby snímky bylo možno získat bez nejmenších problémů, zcela dobrovolně a nekomplikovaně. Navíc, dle vnímání rodičů snímaných dětí, těmto nic nehrozilo, neboť byly v jejich přítomnosti a nikdy se přitom nestaly předmětem jakéhokoliv sexuálního ataku. Děti se naopak bavily a byl jim připravován program. Přitom byli rodiče, ačkoliv i oni nesou odpovědnost za tento stav, obžalovanými připravujícími jednotlivé akce významným způsobem zmanipulováni pro svůj záměr. Samy nezletilé děti pak díky pořádaným hrám a soutěžím nijak nevnímaly svou nahotu, která jim zjevně vůbec nepřišla nepřípadná.

Pravděpodobně si ji ani neuvědomovaly a již vůbec netušily, a v dětské bezelstnosti ani tušit nemohly, co ve skutečnosti pachatelé zamýšlejí. Byla tak ze strany pachatelů využita jejich bezbrannost, tedy takový stav oběti, ve kterém není vzhledem k okolnostem schopna projevit svou vůli. Ve stavu bezbrannosti se mohou nacházet i osoby, jejichž duševní a rozumové schopnosti nejsou na takové úrovni, aby si ve své mysli dokázaly situace, ve které se nacházejí, dostatečně přiléhavě vyhodnotit a přiměřeně, logicky a účinně na ni reagovat."

Quasi-naturismus nebo naturismus?
Předpokládám, že přetrvávají pochybnosti o tom, za co byl Ivo Žurek vlastně odsouzen, i když já to ostatně také nevím i přes své právní vzdělání a veškerou vynaloženou snahu o prostudování dokumentů (spis ve věci má cca. 30 šanonů). Co se týče zveřejnění rozsudku, který má 144 stran, na internet není možné jej umístit kvůli množství osobních údajů, v něm se vyskytujících, proto je možné pouze citovat.
Nicméně – Ivo Žurek byl odsouzen za pořádání quasi-naturistických akcí (naturistické pouze napodobující, nicméně zachovávající všechny znaky naturismu, hlavně koupání bez plavek). Škála znaků tohoto zločinu, čím se odlišují, může být poměrně široká – nyní mě napadají cca tyto:

 • quasi-naturistická akce je menší, tzv. rodinného typu (tzn. má méně než třeba 30 účastníků), přitom za trestnou byla označena i akce, na které bylo kolem stovky quasi-naturistů, nikdy však nebylo méně než 10.

Jsem naturista nebo jen quasi-naturista?
míra naturistického přesvědčení – jenom praví naturisté tělem i duší se mohou účastnit akce, bohužel opět není známo, jak se bude poměřovat. Na quasi-naturistických akcích se vyskytovaly osoby s tvrzeným naturistickým přesvědčením (ani jeden z nich nebyl na takové akci poprvé, někteří se účastnili celá desetiletí), ale někteří v průběhu vyšetřování toto přesvědčení popřeli či ztratili (případně některým byl tento pojem cizí, respektive nedovedli orgánům činným v trestním řízení kvalifikovaně vysvětlit, jak se liší od nudismu).

 • sociální status účastníků akce – znakem quasi-naturistické akce je, že se na ní vyskytnou osoby s nedostatečným vlastním příjmem, protože tito by na naturistickou akci z vlastní vůle nešli
 • jakákoliv výhoda či požitek při quasi-naturistické akci, ba i nepatrné hodnoty – na quasi-naturistické akci byla cena pro vítěze např. MP3 přehrávač v hodnotě cca. 200 Kč, toto je zločin.
 • získání jakéhokoliv profitu z uspořádání quasi-naturistické akce – trestná je ziskuchtivost ve smyslu snahy o zajištění prostředků pro uspořádání akce a jejího programu. V pravomocně skončeném případě odsouzeného vyplývá skutečnost, že se nejednalo o ziskuchtivost ve smyslu osobního obohacení z přidělení státem hrazené obhajoby (od začátku bylo stíháno vazebně a jedná se o zločin, tedy je povinná a pokud obviněný prokáže, že nemá na ni prostředky, je přiznána).
 • míra inteligence účastníka akce – u některých účastníků quasi-naturistických akcí byla konstatována snížená inteligence (pravděpodobně i v souvislosti s bodem sociální status quasi-naturisty a nemožností vysvětlit pojem naturismus) 
 • účast osob s jinou státní příslušností či národností než českou (bohužel bez definice, zda o quasi-naturistickou akci jde při účasti osob s polskou státní příslušností, či německá už by mohla být správně naturistická s ohledem na tradici).
 • možnost účasti osob pod 18 let – tato osoba nemá možnost se rozhodnout, zda-li je či není naturistou, je apriori z povahy věci bezbranná a není možné její přesvědčení zjistit, rodiče (nedejbože jen jeden) za ni či něj nemají možnost tuto volbu učinit. I pokud se akce zúčastní tak, jak je to normální, tedy v plavkách, i zde hrozí postih za (i když pouhý přečin) ohrožování výchovy dítěte (tj. vystavení této osoby pohledu na nahého člověka).
 • zákaz fotografování – fotografování není, jak z pojmových znaků předmětného paragrafu vyplývá, trestné. Ale pořízení fotografie nahého lidského těla je cílem quasi-naturistické akce a z povahy věci nemůže sloužit ničemu jinému, než jako podnětový materiál pro osoby se sexuální úchylkou. 
 • nabízený program – bavící se quasi-naturisté si neuvědomují svou nahotu, jsou tedy přivedeni do stavu naprosté bezbrannosti a nevědí, co činí (normální člověk se dobrovolně nesvléká).

Bohužel soud nedefinoval, které znaky musí být naplněny současně, či u kterých stačí výskyt pouze jednoho, i když požadavek na definici „správné“ naturistické akce byl odsouzeným Ivo Žurkem v rámci odvolání vznesen. Tedy, při stávající právní nejistotě, při výskytu byť jen jediného vyjmenovaného znaku, může být provozování naturismu, označeno za pouhý quasi-naturismus. A to nejenom do budoucna, ale hlavně v promlčecí 10ti-leté lhůtě.

NECÍTÍTE SE BÝT PŘIMĚNI K OBNAŽOVANÍ? Jakou mají naturistické akce budoucnost? Např. ve ValMezu!
Teď jde o to, jak adekvátně reagovat na soudní rozhodnutí – např. při plánované a v kalendáři naturisty uvedené akci ve Valašském Meziříčí. Vyhnout se všem výše uvedeným znakům nelze z logiky věci, tedy vzniká otázka, zda-li vše, co s naturismem souvisí, raději dobrovolně a ze strachu ze stíhání nezrušit :-( – postoupit dnes už desetiletou tradici velmi oblíbených večerů do propadliště dějin. Pokud s tím nesouhlasíte, je třeba nyní pomoci s dovoláním, s vlivem na veřejné mínění, s ústavní stížností. Protože, jak jsem si minulý týden přečetla jednu moudrou větu a budu ji volně parafrázovat – jen ten, kdo se svou osobní účastí zasadí o dostatek práv pro ostatní, může důvodně očekávat, že i jemu budou přiznávána.

Svoboda a lidská práva nejsou v žádné době zadarmo
Dějiny lidstva jsou neustálým bojem za svobodu, která nikomu nespadne do klína, není přidělována žádnou vrchností. Za svobodu se vždy bojovalo, dříve i na barikádách, dnes jsou k dispozici naštěstí mírumilovnější prostředky formou argumentů, ale hlavní je aktivita, v opačném případě se pak někteří z naturistů mohou za čas podivovat, když i na ně dopadne neúprosná policejní a soudní ruka zákona.

Dlouhodobé snažení homosexuálů příkladem
Určitým příkladem pro naturisty může být zlepšování právního prostředí pro homosexuální menšinu. Tato orientace byla v podstatě trestná až do poloviny roku 1990 a nyní v ČR jde už „jen“ o možnost adopce dětí.

Valašská noc naturistů 25. 10. 2014, 20 - 23 hod.Valašská noc naturistů 25. 10. 2014, 20 – 23 hod.
3
 
-

Za sebe prohlašuji,

Vložil M.Dr., 19. Říjen 2014 - 15:24

že na naturistických akcích se svlékám dobrovolně, svou nahotu si uvědomuji a je mi příjemná.

A co se týče fotografií: sexuálně dráždivé záběry se dají pořídit i s oblečenými osobami. Nejsem pedofil, ale podle mého názoru se lidé tohoto zaměření ukájejí i nad fotografiemi dětí v plavkách.

Do ValMezu se příští sobotu samozřejmě chystáme.

 
-

Budoucnost naturismu

Vložil Eiffel (bez ověření), 19. Říjen 2014 - 16:19

je v tom, dokáže-li se skupina lidí domluvit a založit nudapláž, domluvit se s provozovatelem koupaliště, restaurace, sportovní haly apod. na hodinách pro naháče.

Víte, Váš článek je trošku o ničem, protože za celou dobu platnosti zmiňovaného paragrafu, policie ČR nezasáhla ani proti jedné naturistické akci a statní zastupitelství nepodalo ani jednu žalobu na organizátory n-akcí. Causa Žurek je o tudíž o něčem jiném, než o odsouzení za organizování n-akcí.

Z uvedeného vyplývá, že nahota není trestná. Tak celkem nechápu, co vás vede po volání za zlepšování právního prostředí pro naháče. Naháčí jsou stejná zájmová skupina jako zahrádkáři, včelaři, modeláří všeho druhu a na rozdíl od homosexuálu nepotřebují právní ochranu.

 
-

Eiffelovo přirovnání

Vložil Pepper, 19. Říjen 2014 - 16:52

Eiffelovo přirovnání k zahrádkářům mě málem rozesmálo. Kdo nechápe proč, tomu se to asi bude dost těžko vysvětlovat…

 
-

Vcelku souhlasím s Eiffelem,

Vložil Horác, 19. Říjen 2014 - 20:46

Vcelku souhlasím s Eiffelem, vystihl to velmi přesně.

 
-

No, tak si pořiďte zahrádku,

Vložil Quido (bez ověření), 19. Říjen 2014 - 21:05

No, tak si pořiďte zahrádku, nejlépe někde v kolonii, dejte si na ni 2 úly se včelkami, jezděte si po chodníčkách s modýlkama a to všechno „bez textilu“ nejlépe s přáteli a jejich dětmi. Na plot si dejte 14 dní dopředu plakát o této akci a hádejte co se bude dít. [Je mi zle] [Ďáblík]

 
-

Paralela

Vložil eSHá, 19. Říjen 2014 - 21:08

Když se v roce 1948 drala k moci komunistická diktatura, nejdříve odstranili velké soukromé podniky a teprve potom zrušili všechny malé živnostníky. Stejné je to i nyní. Nejprve se musí zničit hlavní organizátor a pak se již lehce rozpráší ten zbytek. Kdo si nepamatuje své dějiny, musí si to peklo prožít znovu.

 
-

Pomoc, ale jak??

Vložil Roland Jitka, 19. Říjen 2014 - 21:19

Ahoj Evo, nevím dost dobře jak se dá pomoci ohledně „veřejního mínění“. Máš na mysli nějakou petici? Nebo každý za sebe máme psát nějaké dopisy někam?

Osobně si také nemyslím, že je vše proti Ivošovi košer, ale také se ztotožnujis Eifelem s tím, že akce, které organizují v aqua jsou beztrestné a budou i nadále, pokud je někdo bude organizovat. Stejně jako sauny, nudapláže a opalovaní bez plavek bude stejně normální jako bylo.

Kauza se táhne tuším od roku 2009 a od té doby již bylo kvanta akcí a policie či jiná instituce nikdy nezasahovala do našich akcí. Vše bylo vidtelné, pozvánky, letáky, akce byly přistupné všem. Zde pak byly reportáže z těhto akcí, fotogalerie, videa i malá fota a opět zase pozvánky na další akce. Ke každé akci bylo i spoustu komentářů. Také rodičů a dětí se zúčastnilo akcí tisíce a nikdo nebyl nijak popotahován. Každý si mohl kdykoliv přečist, kde je další akce naturistů a mohl by kdykoliv zasáhnout. Nestalo se nic a nikdy.

Přesto přes všechno bych rád pomohl, jen opravdu nevím jak a nevíme to tady asi nikdo.

 
-

Zahrádka

Vložil Pepper, 19. Říjen 2014 - 22:57

Quido vidím, že jste se obtěžoval napsat sem to, na co se mi nechtělo plýtvat časem, protože adresáti to stejně nepochopí. Aspoň můžu mít radost, že je tu i někdo, kdo nemá v hlavě průvan. [Spiklenec] I když je to tedy dost slabá útěcha.

 
-

Souhlas s Eifelem a Rolandem

Vložil hodny tisicak (bez ověření), 20. Říjen 2014 - 16:18

Souhlas s Eiffelem a Rolandem

 
-

Pomoc

Vložil ph55 (bez ověření), 20. Říjen 2014 - 18:30

Já myslím, že jediná smysluplná pomoc je sbírka na schopného právníka, který sepíše dovolání. Jestli jsem to z textu správně pochopil a obhajobu dělal přidělený právník, tak to bude tuším asi neštěstí …

 
-

Souhlasím s eSHá. Jen se

Vložil Eva7252, 20. Říjen 2014 - 18:41

Souhlasím s eSHá. Jen se naštěstí jedná „jen“ o konec naturismu, nikoliv snad nástup totalitního režimu, ale paralela je jasná. Časový průběh kauzy a její vývoj jsem popsala, stejně jako to, co může být shledáno trestným (viz body v článku). Ještě jsem pozapomněla na další, kdyby to nebylo myšleno vážně, tak řeknu směšný znak – na akci, konané 6. prosince, proběhla jako aktivita zdobení stromku a rovněž toto bylo označeno za quasi-naturistické, neboť náležité období je až 24. prosince). Některé akce, které jsou součástí kauzy a jsou trestnými skutky, měly samostatný článek na Naturistovi, stejně jako připojené pochvalné komentáře od účastníků (svědků a poškozených). Totéž se může stát s jakoukoliv minulou či budoucí akcí, ad věta první, nebudou-li definovány znaky trestnosti (vypomohu si známou paralelou – např. u držení drog je definováno, jaké množství je větší, než malé). Rolande, jak píšeš, že nikdo nebyl popotahován – dodám jen – prozatím. Může uplynout celkem dlouhá doba (promlčecí je 10ti letá), než dojde k zahájení trestního stíhání. Představa, že policie bude zasahovat na nějaké akci, je poněkud komická a funguje to poněkud jinak, výběrověji, na laskavé zásahy četníka ze St. Tropez se můžete kouknout v televizi, realita je někde jinde. Tu důvěru v právní stát některým pisatelům docela závidím, asi se lépe žije v blahé nevědomosti. Naturisté nejsou zájmová skupina jako zahrádkáři či včelaři – ti dělají něco užitečného, mají zahrádku, pěstují ovoce a zeleninu, chovají včely, naturisté dělají něco nenormálního – obnažují se a přimět jiného ke svlékání je trestné jako zločin (viz definice skutkové podstaty). Pokud někdo chce pomoci a ne se chovat jako pasažér na Titanicu, dumající, zda si vzít modrou či zelenou plovací vestu (protože je ta loď naprosto nepotopitelná), je spousta možností. Napadá mě namátkou – dát podnět novinářům, politikům, známým osobám, právníkům, nebo zkusit umístit text i jinam, než na naturistu, upozornit na věc prostřednictvím facebooku, je možno požádat písemně paní ministryni spravedlnosti o to, aby podala tzv. stížnost pro porušení zákona. Schopný právník by se určitě hodil, povahou nadšenec, naturista, srdcař a idealista, to množství dokumentů, které je potřeba prostudovat, je odrazující (jen rozsudek má 144 stran).

 
-

Rejstříkový soud nemá s nahotou problém

Vložil Eiffel (bez ověření), 20. Říjen 2014 - 20:03

Vážená paní, jestliže rejstříkový soud bez problémů registroval Českomoravskou federaci naturistů a řadu dalších spolků, které mají ve stanovách v §2: „… Jeho projevem je kolektivní nahota .....“, tak asi těžko můžete mluvit o tom, že v současné době probíhá represe státních orgánů vůči naturistickému hnutí.

 
-

Rejstříkový soud není trestní senát

Vložil M.Dr., 20. Říjen 2014 - 20:12

Trestní senát není vázán rozhodnutím rejstříkového soudu a podle mého názoru není problémem nahota jako taková, ale rozšiřování obrazových záznamů z akcí, hlavně když jsou na nich děti.

 
-

Pepper, každej nemůže bejt chytrej

Vložil M.Dr., 20. Říjen 2014 - 20:16

„Kdyby byl každej chytrej, tak by na světě bylo tolik moudrosti, že by z toho byl každej druhej úplně blbej.“ Josef Švejk

Takže to nemůžeme všichni chápat.

 
-

Jeste jednou-trestne je

Vložil Eva7252, 20. Říjen 2014 - 20:47

Jeste jednou-trestne je poradani kvazinaturistickych akci.rozsirovani obrazovych zaznamu prwdmetem stihani neni, mohlo by byt reseno pripadne obcanskopravni zalobou.registrace spolku se rovnez ridi civilnepravnimi predpisy, trestna by byla az cinnost.

 
-

Kvazi a nekvazi akce?

Vložil Roland Jitka, 20. Říjen 2014 - 21:49

Vysvětlil zde někdo, nebo alespoň někde, jaký rozdíl mezi naturistickou akcí, které je normální beztrestná a kvazinaturistickou akcí, která je trestná? Totéž je v případě toho spolku, zaregistruje se na pořádaní naturistické činnosti a akcí v ČR (a to má rejstříkovým soudem povoleno a registrováno), ale pokud tuto činnost začne vyvíjet, tak má co dočinění s trestně právní rovinou, která kriminalizuje činnost tohoto spolku? .

 
-

Problém vždycky bude

Vložil Eiffel (bez ověření), 21. Říjen 2014 - 7:32

nahý nezletilý, pořizování obrazového záznamu, peníze. A je úplně jedno, jestli půjde o naturistickou akci a nebo o nudapláž.

Paní Eva se celou dobu dopouští jedné chyby. A to, že dává do souvislosti Causu Žurek s budoucností naturismu. Při vší úctě k panu Žurkovi, je to především jeho causa. Soud rozhoduje o něm a ne o naturismu jako celku.

 
-

Celá ta kauza je směsicí

Vložil Jarda2, 21. Říjen 2014 - 8:57

v podstatě nesmyslných argumentů. Existoval někdo kdo na ty akce účastníky násilím a proti jejich vůli přiváděl ? Existoval někdo kdo je tam násilím svlékal ? Existoval někdo kdo na těch akcích zamkl dveře a bránil účastníkům odejít ? Existoval někdo kdo tam dokonce tahal děti proti vůli jejich rodičů – kteří jsou mimochodem za to co dělají jejich děti plně odpovědni ?
Pokud někdo takový existuje tak by měl nést důsledky svého počínání, pokud nikdo takový neexistuje tak by se ta uměle nafouklá kauza měla urychleně ukončit.
Chtělo by to opravdu kvalitního a renomovaného obhájce, jinak je to šetření na nepravém místě.

 
-

predmetna kauza je o ksefte s fotkami

Vložil Stano_B (bez ověření), 21. Říjen 2014 - 9:18

je o tom, ze niekto si z navstevnikov natur akcii urobil komparzistov podobne ako v nepodarenom filme Vyhnani z raje kde si „ruský producent“, platí „sto dvanáct nahých opic“ … smutne :( Zopar komparzistov dostalo aspon drobne 500 CZK a Mp3 prehravace, Ti by mali drzat hubu. Ale boli aj taky, co si dokonca za moznost nechat sa odfotil a predat zaplatili vstupneeee. Tak prave tito by sa mali ozvat a ziadat vysvetlenie, ako je mozne, ze daaky drzy fotograf im strkal ripak (objektiv) do … [Ďáblík]

 
-

Bohužel to tady nevyřešíme...

Vložil Lachim, 21. Říjen 2014 - 9:24

Se spisem samozřejmě nejsem obeznámen, nejsem ani právník, nicméně naprosto souhlasím se vším, co napsal Jarda2 dnes v 9:57. Předpokládám, že na všechny jím položené otázy je odpověď negativní. Nejednalo se o záznam skrytou kamerou…

 
-

Terazky som volaako zmetený

Vložil hodny tisicak (bez ověření), 21. Říjen 2014 - 10:34

Terazky som volaako zmetený......... Naturista pořádá akce a kvaziakce,jak já obyčejný nudista poznám o kterou se jedná?Honorář se vyplácí na místě,nebo později?Na nějakých akcích jsem byl a nic jsem nedostal,u koho se mohu dodatečně přihlásit

 
-

Stano, keď je tá kauza o kšefte s fotkami,

Vložil M.Dr., 21. Říjen 2014 - 10:38

prečo na ňu našili paragraf, ktorý nehovorí o fotografovaní, ale o nedobrovoľnom obnažovaní?

 
-

Předpokládám, že ta soudkyně ani neví co je to naturismus.

Vložil jano-mt, 21. Říjen 2014 - 12:24
Obrázek uživatele jano-mt

Předpokládám, že ta soudkyně ani neví co je to naturismus. Já si myslím, že by trebalo udělat finanční sbírku mezi naturisty a najít nějakého dobrého advokáta – nejlepší naturisty (aby věděl o čem je naturismus). Dále si myslím, že Ivoš by se neměl vzdát a odvolat se i na ústavní soud. A pokud ani na něm neuspěje, tak i na mezinárodní soud ve Štrasburku.

 
-

To je dobrá rada

Vložil paul.s, 21. Říjen 2014 - 16:32

…ale kdo to zaplatí?

 
-

Šíření poplašné zprávy

Vložil meesha (bez ověření), 21. Říjen 2014 - 16:34

Evo, proboha, že sem píší takovéhle … poplašné zprávy laici, tomu se nelze divit, ale pokud jste právnička… [Pláč]
Z citovaných částí rozsudku vyplývá to, co jsem si myslel, totiž že jednání bylo kvalifikované jako zneužití bezbrannosti dětí (srov. „k takovému chování přiměje jiného zneužívaje jeho bezbrannosti“), což v situaci, kdy je někdo za účelem svého zisku fotí nahé, je podle mě docela pochopitelná úvaha. V citované části rozsudku není nic o tom, že by někdo někoho k nahotě nutil.

Vyhlášení pláže nebo akce bez plavek není nucením k obnažování, každý se může svobodně rozhodnout, jestli tam půjde, nebo ne!!! Prosím už tu nešiřte bludy!

 
-

Rozdíl mezi naturistickou a

Vložil Eva7252, 21. Říjen 2014 - 16:58

Rozdíl mezi naturistickou a kvazinaturistickou akcí je v těch znacích, které jsem, vycházejíc z rozsudku, popsala. Rozdíl, který je odlišuje, však není nijak kvantifikován, jak uvádím v článku (např. kolik musí být na akci lidí, či jaké musí mít minimální IQ, příjem či státní příslušnost). Jinak nevěřícím či nechápajícím doporučím (pokud jen planě neteoretizují na webu) složit trestněprávního bobříka odvahy při pořádání akcí pro naturisty a kvazinaturisty, a to v době Ivošova uvěznění. Možná jim to pomůže pochopit smysl a význam slova judikát. Určitě by bylo potřeba lidí, ochotných pro věc něco udělat, právníky – naturisty, překladatele atd. Ivoš se nevzdá, nevím, zda to pomůže teď jemu, ale třeba do budoucna jiným. Pro informaci – do 2 měsíců od doručení rozsudku odvolacího soudu je potřeba podat dovolání k Nejvyššímu soudu ČR a je možno navrhnout odklad výkonu trestu. Ministryně spravedlnosti by ještě mohla podat tzv. stížnost pro porušení zákona, což je jejím právem. Podle výsledku dovolání je dále možno obrátit se na Ústavní soud s ústavní stížností proti pravomocnému rozhodnutí a jinému zásahu orgánu veřejné moci do ústavně zaručených základních práv a svobod. Až teprve, když jsou vyčerpány prostředky vnitrozemského práva, je možno podat žalobu k Evropskému soudu pro lidská práva. A dovolím si malou připomínku k cestování na akce do zahraničí – vybavil se mi jednak krejčík z Pyšné princezny a za druhé, občané našeho státu jsou stále pod jeho jurisdikcí.

 
-

K předchozímu komentáři pána

Vložil Eva7252, 21. Říjen 2014 - 17:05

K předchozímu komentáři pána přede mnou jen opět doplňuji, že nejlepší bude, když organizaci akce zajistí, není nic lepšího, než osobní zkušenost. A ještě pro pana Jardu – nebyl nikdo, kdo na ty akce účastníky jakkoliv, ani násilím, ani jinak proti jejich vůli přiváděl, nikdo je nesvlékal, nikdo nikdy nezamkl dveře a nebránil účastníkům odejít a u všech bylo prokázáno, že mohli kdykoliv odejít, stejně tak tam nikdo nikdy děti netahal proti vůli jejich rodičů, ti byli vždy přítomni a všichni si koupání a her velmi užívali.

 
-

Ad Meesha

Vložil Jarda2, 21. Říjen 2014 - 18:13

Podle toho co jste napsal by už nikdo na FKK akce nebo pláže nemohl brát své nezletilé děti protože dítě se nikdy nemůže svobodně rozhodnout jestli tam jít nebo ne. Vždy tam jde vytáhnout ten argument jeho bezbrannosti a možnosti manipulace ze strany dospělého který by tam s ním šel.

 
-

Podle toho, co o rozsudku

Vložil kaldoh, 21. Říjen 2014 - 22:38
Obrázek uživatele kaldoh

vím, se jedná o 144 stran směsi nesouvislých a nepřehledných formulací, vytvořených se záměrem, aby nikdo nebyl schopen určit, za co přesně je obviněný odsouzen, co je za trestné považováno a aby se všichni báli a nevěděli přesně, čeho se vlastně mají bát.

Složit se na právníka je asi nereálné, když odměnu ve výši průměrné mzdy za dva roky účtuje státu obhájce ex-offo, který nedokázal obhájit fakt, že podle platných zákonů NENÍ TRESTNÉ pořádání naturistických akcí, ani fotografování nahých lidí včetně dětí samo o sobě ani ve vzájemné kombinaci, tedy ani pořádání naturistických akcí se záměrem umožnit fotografování nahých lidí včetně dětí, pokud přitom nedošlo ke vzniku pornografických materiálů. Pořadatel akce nikoho ani nepřiměl k obnažení poutavým programem akce, kterým účastníky uvedl do stavu bezbrannosti, protože se účastníci svlékli v šatně dřív, než se programu zúčastnili. Nedošlo tedy ani k trestnému činu podle § 186, který je v rozsudku jako jediný zmíněn.

Nejedná se tady o to zda je obviněný vinen nebo nevinen, ale o to, že to co dělal, není trestný čin. Přesné znění všech paragrafů trestního zákona i s jejich vysvětlením už jsem tady uvedl v tématu Dopis ministryni spravedlnosti.

 
-

bludy obludy

Vložil kaldoh, 21. Říjen 2014 - 23:43
Obrázek uživatele kaldoh

Nejde tu o naše bludy, ale o to, že nikdo neví, čeho se bát, a co je a co není trestné. Obžaloba i rozsudek je směsice možná logicky či morálně apelujících kombinací, kterým není možné rozumět ani se v nich vyznat. A že se nás netýkají? To si nikdo nevšimnul, že na akcích zcela zakazujeme fotografování, protože se bojíme? Ačkoliv fotografování nahých dětí je trestné jen když vznikne pornografické dílo. Z nepornografické fotografie dítěte při sportování nevznikne pornografická fotografie ani když je vidět genitálie, ani když může být použita jako návodný materiál, ani slibem či poskytnutím nějaké odměny, ani typem akce, pokud na akci není vykonávána sexuálně explicitní činnost. Přečtěte si § 191, 192 a 193. To si nikdo nepamatuje jak na zdejším webu odnedávna raději rozmlžujeme a začerňujeme dětské genitálie, ačkoliv to náš právní řád nenařizuje, takže kdybychom je nezakryli, nebylo by to trestné. Naopak rozmlžením se dopouštíme porušení autorských práv autora, proti kterému se ale ani autor nebrání, i on se bojí.

Jakoukoliv fotografii je snadné upravit na pornografickou, viděl jsem třeba v Hustleru, jak Václav Havel souloží s Margaret Thatcherovou. To je porušení práv autora původní nezávadné fotografie a práv zobrazených osob.

 
-

Kvaziakce........Vona Máňa

Vložil rewax (bez ověření), 22. Říjen 2014 - 9:00

Kvaziakce........Vona Máňa říkala že nejsou právoplatné

 
-

kombinace činů

Vložil kaldoh, 22. Říjen 2014 - 12:30
Obrázek uživatele kaldoh

Opakuji: Jakákoliv kombinace činů, které nejsou trestné, není trestná. Proto je rozsudek protiprávní.

Já ty kombinace nevytvářím, vytváří je žaloba a rozsudek. Mnoho lidí se tím nechává splést a hledá smysl těch kombinací. Ony ale smysl nedávají. Nemám jiné vysvětlení, než snahu mocenských institucí vyvolat neurčitý strach, nejde jen o naturismus, ten ani není hlavní cíl mocenských složek. Jde o vyvolání všeobecného strachu mezi lidmi, že na každého je možno něco najít a zavřít ho.

To si nepamatujete, že byl u nás v sedmdesátých letech natvrdo uvězněn saxofonista, podle doslovného znění rozsudku za to, že: „Hrou na saxofon doprovázel na veřejné produkci písně, jejichž závadný obsah mu byl znám“? Dodávám k tomu, že to nebyla veřejná akce, ale soukromá svatební oslava.

Dělají to tak všechny nedemokratické režimy, které se tak postupně změní na totalitu. Vychovávají si svoje občany, aby si bez protestů nechali vnutit cokoliv.

 
-

Nejvíc absurdní se mi zdá

Vložil Jarda2, 22. Říjen 2014 - 14:18

ta opakovaná argumentace bezbranností dětí. S tím by určitě šlo bez sebemenších výhrad souhlasit pokud by podobné natáčení probíhalo např. na letním dětském táboře bez vědomí rodičů dotyčných dětí. Tam by to byla manipulace a zneužití dětské bezbrannosti jak vyšité.

Ale tady byly děti pod přímým a neustálým dohledem svých rodičů a rodiče bezpochyby předem věděli o jakou se jedná akci !

 
-

necháme se uvařit

Vložil kaldoh, 22. Říjen 2014 - 15:06
Obrázek uživatele kaldoh

Když hodíte žábu do vařicí vody, ihned vydskočí. Když vodu ohříváte postupně, žába si neuvědomí, že voda začíná být horká, zmešká ten okamžik, kdy by ještě mohla vyskočit a nechá se bez protestů uvařit.

V analogii k tomu jsme v situaci, kdy teplota vody vystoupala ke čtyřiceti stupňům a my se neumíme dohodnout, jestli už vyskočit a jestli vůbec vyskočit. Ano, čas ukáže. Jenže to už budeme uvaření. Takže nám už čas neukáže nic.

Spravedlnost není slepá, slepí jsou ti, kteří její chyby nevidí. A hloupí jsou ti, kteří si myslí, že se spravednost uplatní tak nějak sama bez toho, že by ji měl nějak nutit k tomu, aby svoje chyby odstranila.

Však ono se to stalo, z vlády komunistů jsme se nevysvobodili vlasrtním úsilím, jen se komunismus přetransformoval v ranný kapitalismus a my se neumíme dohodnout jestli on ten kapitalismus není vlastně ještě horší. Ve skutečnosti jsme stále v horké vodě, jen ten hrnec někdo přendal na jiný vařič, takže mezitím trochu vychladnul.

 
-

1 uživetel a 14 hostů

Vložil kaldoh, 22. Říjen 2014 - 15:16
Obrázek uživatele kaldoh

právě sleduje tento web. Dotaz na čtrnáct hostů:

Bojíte se přihlásit?

 
-

Absurdne je fotit ludi

Vložil Stano_B (bez ověření), 22. Říjen 2014 - 15:28

a potom fotky predavat niekde cez Polsko do ameriky. Ved uvazujte ludia … A neviem preco stale len o detoch sa debatuje. Ved si najdite na nete daake voyerske stranky a po par klikoch sa doklikate k fotkam z hromadnych natur akcii, kde deti su dokonca zamlzene, ale zato najdete napriklad pekne nasvietene a detailne odfotene pozadie neakej zrelej damy, ktorej pan maluje na zadok odtlacok svojej ruky :) Fakt pekna fotka, cisty „pure“ naturizmus. Takze ziadne fotky nerobit a fotaky zhodit dolu toboganom ak pravda nebudu vodotesne upravene na fotenie pod vodou, lebo aj take podvodne som videl z dielne polskych fotografov …

 
-

Za sebe take prohlasuji...

Vložil PRAZAK, 22. Říjen 2014 - 15:47

Zdravim, nejsem pravnik, tak me jen napadlo, nepomohlo by, na vsech, nastavajicich ,N-akcich neco, jako petice, kde bychom uvedli na sebe kontakty a zaroven potvrdili, ze na ZADNE Z AKCI Naturista cz. NIKDY, NIKDO,NIKOHO, K NICEMU, NASILIM NENUTIL ??? [Spiklenec] Na akcich se vystridalo na tisice ucastniku ,tak by snad svedectvi tolika lidi mohlo Ivosovi pomoci, ne ? [Úsměv] Za to ,co pro cesky naturismus udelal, mu to, prinejmensim, vsichni, dluzime… [Spiklenec] A jeste neco nechapu,takovy,prisny trest,za neco,co vlastne nikdy nebylo prokazano !!! [Rozzlobený] [Rozzlobený] [Rozzlobený] A kdyz se podivate na videa „NATURIST FREEDOM“, tak vsem musi byt jasne,ze tam se OPRAVDU O NATURISTY NEJEDNA !!! Minimalne tim, ze vsichni tito „naturiste“ maji textilni pruhy od plavek a je jasne videt,ze jejich „akce“ jsou stoprocentne pod vedenim televizniho stabu a nektere jsou POUZE s detskou ucasti !!! [Ďáblík] PROC TOTO NIKDO NESOUDI ??? [Ďáblík] [Ďáblík] [Ďáblík] PLNOU PODPORU IVOSOVI !!! [Úsměv] [Úsměv] [Úsměv] PRAZAK

 
-

Ad Jarda2

Vložil meesha (bez ověření), 22. Říjen 2014 - 15:43
 1. Ani brát nezletilé děti na n-pláž NENÍ NEZÁKONNÉ protože tam nedochází k žádnému ZNEUŽITÍ (tj. využití osoby v rozporu s jejími zájmy, např. k focení za účelem vystavení nahých fotek na pochybných stránkách na internetu a zisku organizátora z tohoto) JEJICH BEZBRANNOSTI
 2. Ano, rodiče věděli o jakou akci jde a nic neudělali, proto byli také stíháni (pokud mám z médií přesné informace)
 
-

Rodiče byli také stíháni

Vložil M.Dr., 22. Říjen 2014 - 16:02

Ano, byla o tom zmínka v některém z článků, ale už jsme se nedověděli, jestli tito rodiče, kteří jsou primárně odpovědni za své děti, byli vůbec nějak potrestáni. Taková informace je asi mediálně nezajímavá v porovnání s tím, že byl potrestán hlavní organizátor a propagátor naturistických akcí (cítíte sílu toho vyjádření – „…potrestán hlavní organizátor a propagátor naturistických akcí“?)

 
-

Na co máte internet?Nechoďte

Vložil rewax (bez ověření), 22. Říjen 2014 - 17:34

Na co máte internet?Nechoďte pro informace jen na Naturistu.Jen mírná ukázka: http://www.blesk.cz/…atisice.html http://www.ceskatelevize.cz/…-fotografie/ http://moravskoslezsky.denik.cz/…0131016.html

 
-

Diskutující naturisty žádám,

Vložil Eva7252, 22. Říjen 2014 - 17:57

Diskutující naturisty žádám, aby se drželi tématu. V článku jsem uvedla znaky kvazinaturistické akce tak, jak jsou uvedeny v obžalobě i rozsudku. Jak uvedl výše kolega Kaldoh, který ve svých komentářích přesně vystihuje podstatu – problém je v tom, že by měla být zaručena a respektována zásada, že není trestu bez zákona a jak nakonec vyplývá i z některých komentářů, mnoho lidí to nechápe. Předmětem stíhání není ani focení, ani prodej fotek, ani zisk odsouzeného (pokud by z akcí něco měl, nebyla by mu přidělena státem hrazená obhajoba – tj. pro horlivé čtenáře Blesku), naopak, ztratil mnoho, ale to je zbytečné opakovat. Nevěřící znovu žádám, ať naturistickou akci zorganizují, bude to jen ku prospěchu věci a vyzkouší si svou odvahu v praxi. A když jste u těch dětí – dle paragrafu o sexuálním nátlaku je jedno, zda je objektem trestného činu dítě, to může být kdokoliv, kdo je v té chvíli bezbranný (např. hrou či zábavou). Ale když už se zmiňujete o dětech – speciálně na jejich ochranu je nově (tuším od ledna 2014) zavedena skutková podstata (tzv. grooming), § 193 navazování nedovolených kontaktů s dítětem, která zní takto: Kdo navrhne setkání dítěti mladšímu patnácti let v úmyslu spáchat trestný čin podle § 187 odst. 1, § 192, 193, § 202 odst. 2 nebo jiný sexuálně motivovaný trestný čin, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.". Pokud bude kvazinaturistická akce (tj. ta, vyznačující se některým z uváděných znaků), chápana coby sexuálně motivovaný trestný čin, již pouhé zaslání pozvánky nebo informace o ní (přes fcb, skype atd.) osobě mladší 15 let, může být trestným činem, ani nemusíte nic organizovat, ale už jde o návrh setkání s úmyslem spáchat atd.. Co se týče petice – tou se nemůže zasahovat do soudní nezávislosti, ale nic nebrání komukoliv napsat např. dopis na ministerstvo spravedlnosti tak, jak jsem uvedla výše.

 
-

Že bych se ztrapňoval dopisem

Vložil rewax (bez ověření), 22. Říjen 2014 - 20:49

Že bych se ztrapňoval dopisem ministryni spravedlnosti,když vím o co jde,není od vás košér.

 
-

Hlavně,aby tady ty komentáře

Vložil hodny tisicak (bez ověření), 22. Říjen 2014 - 21:03

Hlavně,aby tady ty komentáře nečetl někdo od soudu.Je tady hodně lidí kteří se zúčastňovali natáčení a tady naznačují,že něco vědí.Soudu by se hodili,jako noví svědci u odvolání.

 
-

To rewax JESTE RADIO JEREVAN...

Vložil PRAZAK, 22. Říjen 2014 - 21:53

Jeste jsi zapomnel,ze to take hlasilo " Radio Jerevan" [Rozzlobený] [Rozzlobený] [Rozzlobený] Kolikrat jsi byl na N akci, ze mas takovou ,skodolibou,radost… ??? [Ďáblík] [Ďáblík] [Ďáblík]