NATURISTA.CZ

Přirozená radost ze života

-

Výsledek odvolacího soudu Vrchního soudu v Olomouci

Vložil Anonymní, 16. Říjen 2014 - 22:12

15. 10. 2014 proběhl odvolací soud ve věci mé obžaloby a nepravomocného rozsudku z 31. 3. 2014 u Krajského soudu v Ostravě. VS Olomouc tento rozsudek zrušil a vydal nový. V odvolacím řízení se vyjádřili k věci Krajský státní zástupce, obhájci i já. VS Olomouc nakonec vydal rozsudek, kde mi původní trest snížil na 32 měsíců nepodmíněně. §186 Sexuální nátlak. Po obdržení písemného rozsudku podám dovolání k Nejvyššímu soudu v Brně, případně následně ústavní stížnost k Ústavnímu soudu v Brně.

Ze závěrečné řeči KSZ Ostrava:

"Fotografie a záběry, které se podařilo během trestního řízení zajistit, sice neobsahovaly záběry dětí v polohách vyzývavě předvádějících pohlavní orgány za účelem sexuálního uspokojení či záběry dětí, které zachycují polohy skutečného či předstíraného sexuálního styku s nimi, či záběry, popř. jiné obdobné sexuálně dráždivé záběry dětí, v důsledku čehož nelze hovořit o pornografii, avšak jsou na nich zachyceny i záběry dětských genitálů, tedy obnažených eroticky významných částí těla, v důsledku čehož mohly být, jako ostatně vyplynulo ze znaleckých posudků, potenciálně využitelné jak podnětový materiál pro pedofily homosexuálního i heterosexuálního zaměření. Takovýto závěr o jiné nesexuální nepoužitelnosti záběrů je zcela na místě.

Obžalovaní museli být minimálně srozuměni s tím, že pořízené záběry mohou být velmi jednoduše využitelné pro sexuální uspokojení osob se shora zmíněnou poruchou. Činnost obviněného byla koncipována promyšleně tak, aby snímky bylo možno získat bez nejmenších problémů, zcela dobrovolně a nekomplikovaně. Navíc, dle vnímání rodičů snímaných dětí, těmto nic nehrozilo, neboť byly v jejich přítomnosti a nikdy se přitom nestaly předmětem jakéhokoliv sexuálního ataku. Děti se naopak bavily a byl jim připravován program. Přitom byli rodiče, ačkoliv i oni nesou odpovědnost za tento stav, obžalovanými připravujícími jednotlivé akce významným způsobem zmanipulováni pro svůj záměr. Samy nezletilé děti pak díky pořádaným hrám a soutěžím nijak nevnímaly svou nahotu, která jim zjevně vůbec nepřišla nepřípadná.

Pravděpodobně si ji ani neuvědomovaly a již vůbec netušily, a v dětské bezelstnosti ani tušit nemohly, co ve skutečnosti pachatelé zamýšlejí. Byla tak ze strany pachatelů využita jejich bezbrannost, tedy takový stav oběti, ve kterém není vzhledem k okolnostem schopna projevit svou vůli. Ve stavu bezbrannosti se mohou nacházet i osoby, jejichž duševní a rozumové schopnosti nejsou na takové úrovni, aby si ve své mysli dokázaly situace, ve které se nacházejí, dostatečně přiléhavě vyhodnotit a přiměřeně, logicky a účinně na ni reagovat."

Ze závěrečné řeči Ivo Žurka:

Já jsem zvýraznil, že veškeré tyto aktivity od r. 2003 až dosud se nijak nevymykaly běžnému naturistickému standardu a pokud by tyto měly být trestné, tak by musely být trestné všechny aktivity na naturistických lokalitách (snad kromě opalování). Naturisté sportují, hrají hry a to je pro ně běžným jevem. Nikdy jsem nikoho k ničemu nenutil a kostrbatě vykonstruovanou obžalobu považuji za velmi extenzivní výklad §186 Sexuální nátlak, v jehož rámci jsem byl obžalován.
Pokud by naturisté zjistili něco nepatřičného, tak by mě jistě ze svého středu vyčlenili a zakázali mi přístup mezi ně. Opak byl a je pravdou. I přes 3leté vyšetřování, skandální lživé mediální zpravodajství mě i dnes naturisté zvou na svoje lokality a mám možnost organizovat zajímavé naturistické sportovní aktivity. Aktuálně jsem řádně zvoleným předsedou Českomoravské federace naturistů, spolku.
Co se týče dokumentování naturistického stylu života, tak v tomto už od roku 1990 v ČR působí firmy EUROVIDFKK TM s.r.o. a Naturist Freedom s.r.o. (dříve Helios Natura), které mají na svých stránkách zveřejněné certifikáty o morální bezúhonosti nabízených dokumentů. Jejich stránky dosud fungují (desítky let bez přerušení).
Podstatnou roli v tomto případě hráli polští občané, kteří se mezi nás počátkem roku 2009 vmísili a pod rouškou přátelství a pomoci si na našich akcích pořizovali dokumenty pro svoje asi komerční využití. V polovině r. 2009 se přestali účastnit našich akcí. Ve stejném naturistickém duchu se pak konalo několik naturistických akcí v části roku 2010, kdy jsem se s těmito Poláky ze své vlastní vůle prokazatelně rozešel. Oni už během tohoto roku kontaktovali jiné lidi (později obžalované) se kterými dělali stejné akce jako dříve s námi.

Finanční motivace
Za přítomnost na našich akcích Poláci nabízeli úhradu nákladů na akce, cen a dalších výdajů. Měli jsme tak mnohdy uhrazený celý víkend včetně programu. Já osobně jsem veškeré prostředky vždy dal na zdárný průběh akcí a pokud něco zbylo, tak jsme pořídili zajímavé věci pro naše další naturistické aktivity, jako roller, houpačku, aquazorb a další.
Co se týče mého „zisku“, tak jsem dnes ve velkém prodělku, protože jsem kvůli letitému vyšetřování a soudům přišel o 3 perspektivní zaměstnání a ani v nejbližší budoucnosti se situace nezlepší.

Jak dál
Naturistu jsem založil v r. 2003 a tato „polská“ aféra je z pohledu času jen nepatrným dílkem. Zpětně si dovedu představit jiný vývoj od r. 2009–10, než jaký jsme zažili, nicméně co se týče práce a chování, tak nemůžu v tomto období ani jednu minutu označit jako nenaturistickou. Bylo to také období, kdy se mi podařilo zajistit mnoho míst pro naturistická setkání. Myslím, že naturistických aktivit máme i dnes značné množství. Vzhledem k účinnosti zmíněného §186 Sexuální nátlak, konkrétně v odst. 2 „přimění k obnažování“ může být ale napadena celá řada naturistických aktivit. Jedná se o provozovatele n-pláží, kempů, saun, ale i o rozvádějící se manžele, kde jeden bude poukazovat na obnažování dítěte vynucené druhým rodičem.
V tomto okamžiku si situace bude vyžadovat velmi aktivní přístup naturistů, kteří budou mít zájem na budoucnosti naturismu.
Příklad homosexuálů
Asi každý ví, že homosexualita byla u nás trestná do r. 1961. Vývoj trestnosti homosexuality. Zákony týkající se homosexuality. nebýt ovšem homosexuálů samotných, tak jsou trestáni dodnes. Zvláště od r. 1989 je stálo velké úsilí, aby dosáhli současného stavu např. registrovaného partnerství apod.
Pokud budeme chtít, aby i naturismus požíval veřejného respektu, tak nezbude, než se pustit do obdobné práce a zasloužit se o zcela hmatatelný právní pojem naturismu, který bude ve společnosti respektován.

Bez práce to nepůjde
V současnosti jsou i na Naturistovi hmatatelné názory, že „v rákosí je stejně nejlíp“ a povětšinou (typická) postarší n-generace nejeví pražádné snahy naturismu udělat perspektivnější budoucnost.
Chtěl bych tedy vyzvat všechny, kdož by chtěli naturismu právně i celospolečensky napomoci, tak aby dali hlavy dohromady.
Vzhledem k tomu, že celointernetové diskuze nikdy na Naturistovi nedospěly k žádnému výsledku, navrhuji vytvořit skupinu skutečně a opravdu zainteresovaných naturistů, kteří by svými zkušenostmi a znalostmi společně posunuli naturismus kupředu.

Pokud budete mít na tomto zájem, tak se prosím ozvěte: naturista@naturista.cz

4.2