NATURISTA.CZ

Přirozená radost ze života

-

ZDF History: 100 let FKK v Německu

Vložil Anonymní, 1. Srpen 2014 - 18:14

I když první projevy proti industrializaci a urbanizaci byly citelné koncem 19. stol. v tzv. Životní reformě (Lebensreform), tak FKK vešla v povědomí až těsně před 1. světovou válkou, tedy před 100 léty. Sto tisíc stoupenců FKK znovuobjevovalo kouzla přírody a znovu se z ní začínali radovat. Nefalšovaný naturismus bez masa, alkoholu a nikotinu si dobýval své místo na slunci.
Jak to bylo v průběhu Výmarské republiky, po nástupu nacistů k moci, nebo že s FKK v DDR to nebylo úplně tak jednoduché, popisuje dokument ZDF (druhý program německé veřejnoprávní televize)
DIE NACKTE WAHRHEIT: 100 JAHRE FKKUž 100 let se větší či menší část Němců oddává kultuře svobodného těla (FKK = Freie Körperkultur). Podle průzkumů to je 10–28%populace. FKK není v dnešním Německu tabu, ale ani žádný zvláštní duchovní postoj. Dotazovaní odpovídají, že se cítí volně bez studivých plavek.

Před 1. světovou válkou byla německá města silně ovlivněná narůstajícím průmyslem. Žádná zeleň, rozsáhlá šedivá sídliště. Oblečení bylo značně složité, „knoflíková kultura“ se projevovala všude. Dámy byly zahaleny kompletně kromě obličeje a rukou. Jít se koupat znamenalo se obléknout opět do téměř vše zahalujícího oděvu. Zpočátku působilo skandál už pouhé vyzutí bot, nebo nošení krátkých kalhot.

FKK patřila do Reformy života (Lebensreform), která se začala projevovat už ve 2. pol. 19. stol. jako protiváha industrializaci, urbanizaci, materialismu a snažila se o návrat k přírodnímu stavu. Návrat do biblického ráje, antické ideály.

Naháči se tenkrát museli organizovat, protože jednotlivcům hrozilo stíhání a vězení. Ve smyslu Lebensreform vznikali první aktivisti v pozdějším slova smyslu „Hippies“.

20. léta – Výmarská republika opustila staré pořádky a přinesla mnoho nového Zatímco na přelomu století byly pouhé náznaky FKK v Německu, tak 20. léta přinesla opravdový rozmach této kultury a jen registrovaných naturistů v četných spolcích bylo kolem 100 000. Aktivit se účastní celé rodiny a jejich náplní je z velké většiny sport. Erotika je od základu zapovězena a kritici podotýkají, že FKK je antierotická, protože hlavní smyslnost erotiky je proces svlékání. FKK ale jde stále po cestě Lebensreform, jejíž náplní je mj. žádné maso, žádný alkohol, žádné cigarety. V tomto smyslu lze nazvat 20. léta jako opravdovým Zlatým věkem FKK. Víra v energii ze slunce, vzduchu, přírody. Mnohde přecházejí tyto aktivity až do jakési religiozní polohy – společné tance, obřady za svitu slunce.

Vycházela celá řada FKK časopisů, v roce 1925 byl natočený první film „Wege zur Kraft und Schönheit“. Jednou z pozitivních osobností této doby byl Adolf Koch, pedagog, sportovní instruktor a lékař, který vnesl do dosud „mocnářského“ pojetí tělesných cvičení nový uvolňující duch, který umožňoval cvičencům více uplatnit svoji fantazii a užít si více radosti z pohybu. Založil Adolf-Koch-Institut, který měl před nástupem nacistů destítky poboček.

Už v těchto létech ale začaly vyvstávat na povrch témata jako „Rassenhygiene“ (očista rasy) a bohužel se nevyhnula ani FKK. Je zobrazen časopis „Deutsche Leibeszucht“ (Německé pěstování těla). Jeden z aktivistů nahoty Richard Ungewitter hlásal německou nahotu pro lepší vývoj německé rasy. Tento pán měl vůbec prapodivné nápady – když bude celý německý národ nahý, tak se tak Němci rozeznají od Židů a dalších národů a nedojde tak k jejich nežádoucímu mísení.

Nástup Národních socialistů
Rok 1932 byl bohužel začínajícím nástupem nacistů a končícím rozkvětem FKK. Na veřejných koupalištích museli mít dokonce i muži plavky se kšandami. K tomu se přidružila i toková omezení, že plovárny pro Židy musely být odděleny od ostatních apod. Nacistům se ale nahé tělo prece jen hodilo do jejich propagandy. Demonstrovali na něm dokonalost německého národa a také mj. i film o Olympiádě v Berlíně 1936 zachycuje nahé atlety v jejich antické dokonalosti. Národní sozialismus se bál přílišné svobody v podobě FKK, ale na druhé straně chtěl mít národ tělesně utužený, vzorový pro všechny ostatní národy světa.

Po 2. světové válce nastal v Německu hospodářský zázrak, jehož tvůrcem byl ovšem značně kozervativní politik Konrad Adenauer a jak známo konzervativci svobodnému životnímu stylu moc nepřejí. Nahota byla v tomto období něco jako skandál. Po hubených válečných letech bylo nyní prvořadým úkolem materiálně uspokojit národ. Vše ostatní bylo podřadné. Co se týče společenského chování, tak se tento konzervativní čas odehrával spíše ve smyslu starého dobrého císaře pána. Plavky jsou samozřejmě v hospodářském zázraku také velmi dobrým artiklem, takže bez nich – jako by člověk ani neexistoval.
Naproti tomu ale bují obchod s nahotou, jako houby po dešti rostou striptýzy, noční podniky. Nahota je ten správný hřích, který se dá dobře zpeněžit. V této době jsou zakázány také FKK časopisy.

Hnutí FKK zůstává ale věrné svým tradicím z do Výmarské republiky – zdravý pohyb v přírodě, bez alkoholu a nikotinu.

V srpnu 1962 se v Hanoveru uskutečnila první výstava fotografií z FKK života. Mnohým novinářům byla tato oblast tehdy neznámá.

70. léta – rebelské časy bez falešného studu
Politická avangarda 70. let toho na sobě mnoho nemá, i do konzervativní SRN přišlo čerstvé povětří. Protestní umění se stává pořadem všedního dne. Móda je střídmější, sukně jsou kratší. Tato dekáda zaznamenala také značný rozkvět FKK středisek u jižních moří, obzvláště u Jadranu, ale i německých FKK-spolků, kam jezdí každoročně velké množství rekreantů. Reinhard Klee z FKK-spolku Rhein-Main mluví o prvních nesmělých krůčcích nově příchozích, které však vždy po pár minutách zmizí a nově příchozí se bez obav chovají jako všichni ostatní. Alkohol a maso se do tohoto pojetí nějakým zřejmě nedopatřením vloudily, nicméně sport zůstává na předních příčkách hodnotového řebříčku FKK.


DDR – Německá demokratická republika

Protipól západoněmeckého konzervativce K. Adenauera – komunistický předák Walter Ulbricht neměl vůbec v úmyslu FKK v DDR povolit. Poměrně rychle se ale dala dohromady komunita intelektuálů a umělců, kteří společnými silami FKK ve východním Německu pomohli. V r. 1954 bylo tedy FKK v DDR zakázáno, ale vlivem těchto skupin zase v r. 1956 povoleno. Od těch dob pak na území DDR k žádnému zákazu FKK nedošlo. Vousáč – pamětník vzpomíná, jak přijeli s Trabantem poprvé k Baltu a všude samí naháči. Na první pohled to bylo pro ně překvapení.

Dokonce vyjádření východoněmecké lékařky pro televizi zní: „Z medicinského hlediska je FKK doporučeníhodné“. FKK zažívá v dobách DDR opravdový boom. Jeden ze záběrů ukazuje „Kvůli přeplněnosti zavřeno“ (v jednom FKK kempu).

I v těchto dobách ale na všech frontách pracovala státní tajná policie STASI a sbírala informace o přívržencích FKK.

1990 – po pádu Berlínské zdi

Mnoho FKK míst v DDR zmizelo, každý si dělá, co chce. Posunula se hranice optické intimnosti, názory dotazovaných jsou velmi různorodé. V Bavorsku byl zrušen zákon o povinnosti nosit na koupaliště plavky. Nudistickou Anglickou zahradu v Mnichově jistě všichni znají. Dnes už nejsou naháči v AZ žádným exkluzivním klubem. Výstava obrazů nahých můžů s nahými diváky v Leopolds-Museum, Vídeň 2014. Skupinový akt Spencera Tunicka před Bavorskou státní operou. Reality show Adam a Eva. Dnes je všechno možné, v médiích všechno k vidění. Ve skutečném všedním dni to je jinak. O hranici intimnosti a jejím zobrazení se vede diskuze. Muslimky bojují proti „pokleslé morálce“ burkinami. Kulturní hranice mezi Němci a Poláky, zvláště viditelné na hranici u Baltského moře.

Závěrem řečeno: Němci jsou zakladatelé, pokračovatelé i budoucí průkopníci FKK. První nuda pláž v USA založil také Němec. Vedle fotbalu, osobních autech jsou tedy Němci světovými přeborníky ve svlékání. (Zakončeno německou hymnou)

Celý 30timinutový dokument můžete shlédnout zde:


Z němčiny přeložil: Ivo Žurek
5
 
-

Ten oštěpař

Vložil M.Dr., 3. Srpen 2014 - 13:05

v ukázce z propagandistického filmu k Olympiádě 1936 není nahý [Šokovaný]

 
-

Jako při každé lidské

Vložil hodny tisicak (bez ověření), 3. Srpen 2014 - 18:02

Jako při každé lidské činnosti se nepravidelně opakují vlny vzestupu a pádu.Otázkou je,v kterém bodě se v současnosti naturismus nachází

 
-

Ad ZDF

Vložil nahatej, 4. Srpen 2014 - 7:15

Obstojné dílko, řekl bych, obecně ve standardu tamější televize veřejné služby (a současně nedosažený sen českého televizního koncesionáře). Klobouk dolů před Ivo Žurkem za poctivé zprostředkování přinášeného sdělení, jakkoliv samozřejmě zdaleka nemůže sdělit vše.

Mediálním standardem by mělo být zařazení jevu do obecných souvislostí, tedy zde do reformního hnutí 19. století coby reakce především na místy hodně překotnou industrializaci s nutnými průvodními jevy.

Troufám si říct, že Německo zde nefiguruje z několika důvodů náhodou. Nahé zdatné Germány popisuje už římský Tacitus v Germanii, ten kult přetrvával, k tomu se přidružilo uctívání Přírody. Pozdější vzývání Slunce – samo o sobě kult celosvětový – mohlo asi vzniknout právě jenom v zemi nepříliš jižní, kde slunce obvykle není tak prudké, aby představovalo problém. Takže ho lidé v těch pár letních měsících cíleně vyhledávají, ba za ním putují – každoroční německé výjezdy na jih Evropy silně ovlivňují nemalou část Evropy. Příznivci FKK musejí být vděční za to, že se BRD po Druhé světové válce ze známých důvodů tak rychle povznesla, že nahotychtiví Němci mohli záhy začít cestovat do zahraničí a svou „rekreační kulturu“ začali vyvážet i tam.

Relativní (fri)volnost 20. let 20. století je zajímavá, stejně jako ona doba, a možná se po legendarizaci „šedesátek“ dočkáme i obnoveného zájmu o předkrizové „dvacítky“.

To, že řada dějů probíhá v jakési sinusoidě s „ups and downs“, je určitě dokumentovaný fakt. Takže nyní možná zažíváme jakousi „neue Prüderie“, jak na konci dokumentu také zaznívá, ale kyvadlo nejspíš poctivě maká…

Vliv německého kultu nahoty na české země je určitě nesporný. Všiml jsem si, kolik starších se odvolává na zkušenost z nudapláží bratrské DDR. Určitě též platila skutečnost, že když něco funguje u soudruhů tam, nemůže to být zgruntu špatné.

Dovolím si přidat i něco osobního. Můj český otec z pošumavského česko-německého pomezí napřed absolvoval „handl“ do německé vesnice i školy u Prachatic, poté se vymkl rodinnému gruntu a vystudoval germanistiku. Tím nasál mezi jiným i germánský kult slunce a nahoty (viz v dokumentu slavný Hermann Hesse při nahém skálolezení) a vystavil mě mu od mala. Takže v době, kdy se někteří „oficiální“ zakladatelé nudismu v Česku ještě ani nedostali do DDR, kde podle toho, co jsem porůznu zaregistroval, byli prý osvíceni a iniciováni, jsme my lezli nazí do rybníků (to se ještě dalo, dneska by z té vody chcípl i mutant).

Dokument se moc nezaobírá dobou nacionálních socialistů. I na nich se reformní hnutí podepsalo včetně vegetariána a nepřítele kouření Hitlera. Troufám si říct, že na nahotě jim hlavně vadilo, že ji neměli pod palcem. Silnou roli v ní hrála sociální demokracie, bylo to spontánní a ne-NSDAP. Jinak ale nahé zdatné tělo v duchu starých germánských tradic bylo OK, nakonec třeba úvod legendární Olympie od Leni Riefenstahl (lze najít na YT, doporučuju, úchvatná filmařina) to dokazuje dostatečně. A ona sama, když už po WW II nemohla filmovat, nafotila ještě nádherné fotky afrických mužů. Prostě to měla v sobě.

Dokument mě jednak potěšil, jednak rozesmutnil. Něco na podobné úrovni „naševaše“ Česká televize, do níž každoročně nalijeme přes 6 miliard, zjevně není schopná vyprodukovat. Měl bych sto chutí vykřičet, že ji najatý škodič Dvořák diriguje k privatizaci, ale to už by bylo zneužitím zdejšího naturistického prostoru.

 
-

Film ZDF detaily

Vložil zurek (bez ověření), 4. Srpen 2014 - 11:26

Já jsem měl snahu to otitulkovat, ale stáhnout a dát to na You Tube jsem neměl odvahu, natož měnit dílo ZDF neodsouhlaseným překladem.

O vztahu nacistů k FKK mluví Maren Möhring v 11:45 minutě, jako o ambivalentním postoji – na jedné straně strach z přílišné svobody lidí a na druhé straně snaha ukázat a vychovávat německý národ jako statný a zdatný k rozkvětu 3. říše. To se ale táhne celou německou historií, vč. toho zmiňovaného Richarda Ungewittera.

Co se týče Československa a historie FKK, tak ČT24 vytvořila v r. 2011 díl seriálu RETRO s názvem Nudismus před rokem 1989. Na CS poměry to byl celkem zdařilý film. Jako že Češi mezi sebou mají takové „experty“, jako je …, za to z nás nikdo nemůže. Souhrnná strana se všemi články, pořady a reportážemi o FKK u nás máme na straně MÉDIA.

FKK TschechoslowakeiFKK Tschechoslowakei To ZDF jsem konzultoval s Michaelem Otto, FKK-sběratelem – FKK-Museum, který mě překvapil inzerátem z meziválečných novin s náborem do FKK v tehdejším Československu.
 
-

Ad ZDF film detaily

Vložil nahatej, 4. Srpen 2014 - 14:15

Ano, „ambivalent“ bylo slovo, které ve mně při shlížení dokumentu křičelo už předtím, než to tam bylo vysloveno.

Němcům sice už desítky let vypadávají Nazi-zeit kostlivci ze skříní včetně kalibru Güntera Grasse, ale něco podobně výbušného nás, pokud se mrška minulost zcela nezamete pod koberec, ještě taky čeká.

Nudismus v Retro ČT jsem asi viděl, žádné vyhraněné emoce to ve mně nezanechalo, takže bych asi souhlasil, že „na CS poměry“ to bylo akceptovatelné.

Meziválečná ČSR, jakkoliv dnes zčásti opřádaná iluzemi, ale silně pod historicky daným německým vlivem (nejenom díky 3m německé menšině), mi třeba při vzpomínce na svobodomyslný tramping připadá jako slušná půda i pro deutschinspirierte Nacktkultur.

Zajímavým tématem pro zkoumání by možná byla sociálně politická motivace neboli nakolik a kde byla ona Nacktkultur záležitostí širokých lidových vrstev (politicky podchycených převážně sociální demokracií) a tzv. elit. To ale možná chce nějakého zainteresovaného učitele VŠ a studentíka/studentku zaujatého tématem zatím nedostatečně zmapovaným. Dění konce 50. a 60. let je tak akorát ve stavu, kdy by se pro materiál dali odchytávat ještě použitelní protagonisté. Budoucí sociolog tady ještě má slušný prostor ke zkoumání a k potenciální kariéře.

Podobně otázka religiozně-geografická. Protestantskému severu Německa včetně Pruska s jeho ženícími se pastory (cf. Angela Merkel) to připíšeme snáze než tradičně katolickému Bavorsku s fenoménem Mnichova. A před pár dny jsem v našich médiích zaregistroval sdělení, že Rakušané – ti klasičtí katolíci! – patří k nejochotněji se svlékajícím. Což by svědčilo o zválcování katolicismu německým „nahatým svobodomyšlenkářstvím“.

A historické vlivy Německa, jednou očištěné od tradovaných a zčásti dodnes živých a tudíž kontroverzních sentimentů, budou nutně předmětem dalšího zkoumání a dalších analýz. Kultura nahého těla v tom sice nebude na špičce témat, ale do naší společné historie v souvislostech širších, než je FKK na Baltu, rozhodně patří.