NATURISTA.CZ

Přirozená radost ze života

-

Kvalita koupacích vod na Pardubicku 17. 8. 2013

Vložil Anonymní, 17. Srpen 2013 - 8:16

Informace na základě vlastních měření poskytuje Ing.Jiří Klicpera CSc.,
nezávislý ekolog, Lázně Bohdaneč, klicpera@iol.cz , 602 649 164,
Aktuálně také na EKOING

AKTUALIZOVANÁ NATURISTOVA STRANA SLEDOVÁNÍ KOUPACÍCH MÍST KRAJSKÝMI HYGIENICKÝMI STANICEMI.

Připomeňme si, že podle evropské směrnice a české vyhlášky by kvalita vody pro koupání měla vyhovovat některým kriteriím, zejména nesmí být biologicky a bakteriologicky závadná. Průhlednost vody by měla být alespoň 2 metry, výjimečně se povoluje alespoň metr.
Hodnota pH je doporučena v mezích 6 – 9. Index čistoty vody by měl být menší než 2,2 a nesmí být větší než 2,5 (nižší hodnota je lepší). Ve vodě by nemělo být pokud možno více než 2000 organismů v 1 ml, rozhodně ne více než 10.000 org/ml. Za nežádoucí je považován výskyt většího množství kolonií pověstných sinic nebo jiných organismů, které tvoří vodní květ nebo mohou mít jiný negativní vliv na lidské zdraví. Bůh nás ovšem ochraňuj před chystanou novelou dosavadní vyhlášky, která výrazně změkčuje limity pro klasifikaci vod!

Aktuální situace 16.8.:
Písník Hrádek: Voda 24,5°C, teplota proti minulému měření již poklesla i průhlednost je trochu menší – 3,8 m, ale stále vynikající. Hodnota pH 8,0 ukazuje stále na intenzivní fotosyntézu s další možností rozvoje řas. Ve vodě bylo napočítáno tentokrát jen 441 organismů v 1 ml, což je na tuto dobu velice dobře přijatelné. Index čistoty je lepší, 1,78 a sinice se tu vyskytují ve velmi malém množství 50/ml, to je asi 11% z populace. Jejich množství a nebezpečnost jsou stále malé. Ve srovnání s minulým rokem jsme asi na stejné kvalitě, i když oživení je trošku větší. Prognóza: Kvalita vody vydrží v nejbližší době na dobré úrovni, ale teplota již bude pozvolna klesat. Okolí je v čistotě a pláže v pořádku.

Písník Mělice na tom není nejlépe. Voda má v koupací vrstvě (do 0,5 m) teplotu 25°C, průhlednost poklesla na 2,6 m a voda obsahuje asi 405 org/ml. Opticky je voda pěkná. Bohužel ale kolonie sinic v populaci přibývají rychlým tempem a tvoří již více než 84% v oživení (minule jen 47%). Převažuje rybniční druh Aphanisomenon s velmi aktivním toxinem. Sinice jsou nyní v rozvoji a je třeba si na ně opravdu dávat pozor. Index čistoty se trochu zhoršil, z 1,76 na 1,99. Koupání zde nelze nyní zejména dětem doporučit, je jen pro odolné jedince.

Písník Moravany má zajímavou situaci. Oživení je zde velmi vysoké, blíží se počtu 4000 org/ml. Voda má teplotu 26°C ale průhlednost je pouhých 0,6 m. Index čistoty je ale 1,82 čili velmi příznivý a ve složení organismů ve vodě zatím převažují obrněnky a zelené řasy, sinic je jen asi 6% a nejsou tu nebezpečné druhy. Takže koupání možné, i když průhlednost je nízká. V areálu je čisto a zeleň je upravená. Prognóza: Kvalita vody vydrží do konce sezony.

Slepotice – víceúčelová nádrž sloužící především jako koupaliště byla předmětem další návštěvy. Areál je pěkný, čistý a upravený. Zato voda je naprosto nevyhovující, její oživení připomíná čistírnu odpadních vod. Nejsou zde žádné zelené řasy, pouze nálevníci příslušející do čistírenské technologie v množství 200 v každém mililitru vody. Teplota vody byla až 26°C, ale průhlednost 1 m a voda je světle nazelenalá. Index čistoty je 2,95 (nevyhovující kvalita) a tak nezbývá než konstatovat, že voda je pro koupání lidstva naprosto nevhodná a koupání zásadně nedoporučuji. Výjimka platí pro mimořádně odolné jedince! Prognóza: Nenapravitelný stav.

Celkové skóre z posledního měření je tedy 2:2 a lze doufat, že se sinice na Mělicích umoudří a dají ještě příležitost k dobrému zaplavání. Zatím si musíme trochu počkat. Teplota bude již pomalu klesat, ale kvalita vod by se měla ještě držet.

AKTUALIZOVANÁ NATURISTOVA STRANA SLEDOVÁNÍ KOUPACÍCH MÍST KRAJSKÝMI HYGIENICKÝMI STANICEMI.

Připojte prosím i vy vaše aktuální poznatky o aktuální kvalitě koupací vody na vaší oblíbené n-lokalitě.

0