NATURISTA.CZ

Přirozená radost ze života

-

Valašský deník: Kam na nudapláž? Vypadá to na konec naháčů na východní Moravě

Vložil admin, 13. Září 2020 - 13:03

Už je to opravdu drahně let, kdy naposledy vyšel zajímavý, obsažný a informačně kvalitní článek na téma FKK. Tím dnešním se zřejmě doba FKK-mlčení skončila a „naše“ téma bude opět alespoň v určitém úhlu zájmu veřejnosti.
Autorem článku je (zřejmě náš stoupenec) Martin Mrlina. Zatímco ale minulé články FKK alespoň naoko velebily, tak zde Martin bez obalu ukazuje současný velmi tristní stav naháčů na východní Moravě.


Tento článek si můžete přečíst za 1 Kč v plném znění.

Jak už titulek a podtitul napovídá, článek se zaobírá zákazem nudismu v tomto regionu. Ať to bylo cílené rozorání n-pláže na „Čtverci“ u Ostrožské Nové Vsi s následným rozházením hřebíků v těchto místech.

Nejnovějším „hitem“ je ale zákaz FKK u jednoho z jezer u Hustopečí nad Bečvou. Toto místo se může bez pochyb nazvat naturistickým, protože jde o odlehlé místo, které ve svém původním stavu bylo zarostlé náletovými křovinami, o vzrostlých travinách nemluvě. Zde tedy jednoho dne stanul první naturista, vysekal pro začátek plácek o několika málo metrech čtverečních a postupem času se k němu přidali další.

Hustopeče nad BečvouHustopeče nad Bečvou
Tak to fungovalo dlouhé roky, než se i sem přiblížila civilizace. Ve vzdálenosti několika metrů zde byla vybudovaná cyklostezka a tím začal pro místní úřad problém. Problém máme i na druhé straně i my = zastánci FKK, protože nemáme úplnou informaci o všech momentech tohoto příběhu.
Jedno je ale nad slunce jasné – kde je vůle, tam jde všechno, kde vůle není, tam nastoupí zákazy. Vyloženým příkladem vůle, ba dokonce snaha vyhovět nejen nudistům, ale i třeba pejskařům apod. je rekreační areál v Hamru na Jezeře (Naturistova strana n-pláže Hamr na Jezeře)


Takto vstřícné areály můžeme jmenovat např. Bazén Náchod a další.

„Případ“ Hustopeče nad Bečvou (Milotice) je ale příběh z opačného konce, kde se naturismus zhroutil tím nejméně pochopitelným způsobem. Jeden z důvodů zákazu nudismu byl, že projíždějící cyklisty ruší pohled na nahá těla. Zde se můžete přesvědčit, že křoviny oddělující cyklostezku od (dnes bývalé) n-pláže jsou natolik husté, že zamezují jakémukoli pohledu na naturisty. Aktuálně se ale v rámci zákazu nudismu tomuto „napomohlo“ skutečným vysekáním těchto neprůhledných křovin. Přes vodu to je na druhý břeh skoro 200m, takže bez dalekohledu pouhým okem nerozeznáte, jestli jsou osoby svlečené nebo v plavkách.

Bohužel tady chyběla tak potřebná spojovnice mezi naturisty a úřadem, která by vztah mezi oběma zharmonizovala. To je problém, který není jen na tomto místě, ale i na dalších místech v ČR. Naháči bývají toho názoru, že na „jejich“ místě byla n-pláž odedávna a tak tomu bude i do budoucna. Časy se ale mění, (nejen) cyklostezky přibývají a lidé mezi sebou musí komunikovat, aby došli ke vzájemně výhodnému závěru.

Budiž tedy Hustopeče (Milotice) nad Bečvou mementem do budoucna a vzorem pro všechny naturisty, jak dalším zákazům předcházet.

Žijeme ve značně rozmanité době a společnosti, ve které každý člověk i menšina se musí za svoje zájmy značným způsobem zasazovat, aby dosáhla svého. Mnozí naháči dnes na svých místech přežívají kuriozním způsobem, že se při nebezpečí příchodu policie obléknou a po jejím odchodu zase svléknou. To jsou způsoby éry Četníka ze ze Saint Tropez a ne dneška.

U Hustopečí musíme bohužel se slzou v oku konstatovat, že šlo o opravdu vysloveně naturistickou lokalitu, která mohla být vzorem pro další podobná místa. "Naturistova strana naturistické lokality Hustopeče nad Bečvou (Milotice nad Bečvou)

Současný stav: Vyhláška zakazující nudismus:
Naturistická lokalita už zarůstá…:
 

Dnes už historické fotky z dob užívání místa naturisty:

0