NATURISTA.CZ

Přirozená radost ze života

-

Poloplné nebo poloprázdné Kozlovice? Historie a současnost

Vložil admin, 31. Srpen 2020 - 12:28

Musel jsem se opravdu hodně proklikat do nitra Naturisty, abych zjistil původ a počátky Naturistických Kozlovic.
Bylo to před více než 10 lety na přelomu 2009–10, kdy jsem při aktualizaci mapy Naturistických lokalit došel právě ke kozlovickému sportovnímu areálu a jeho koupališti s nuda-terasou. Právě tehdy mě napadla myšlenka navrhnout majiteli areálu občasné rozšíření n-terasy na prostory celého koupaliště.

Dnes, s odstupem let, bych chtěl shrnout historii prvních let této n-aktivity a trochu zakonfrontovat se současným stavem.


Kozlovice 2014Kozlovice 2014 Po výše zmíněném nápadu občasně zorganizovat Naturistické Kozlovice jsem vyrazil kontaktovat majitele sportovního areálu. Zřejmě jsem na počátku působil jako nějaký tuctový „obchoďák“, který jen obtěžuje, takže první schůzka s panem Fialou se uskutečnila až po několika měsících mojí snahy.

Plody vytrvalosti
Nakonec (nebo lépe nazačátek) došlo ale k nanejvýš zajímavému a příjemnému rozhovoru, jehož vyústěním nemohlo být zákonitě nic jiného než konkrétní termín prvních Naturistických Kozlovic. Ten byl stanoven na 3. srpnový víkend roku 2010.
Pro zajímavost stručně uvídím, jak n-terasa vůbec vznikla. Původně byla podle pana majitele pro svoji relativní odlehlost „útočištěm“ různých individuí, která zde v nejrůznějším opojení trávila svoje dekadentní chvíle. Tomu chtěl pan Fiala zamezit a terasu vyhradil pro pobyt bez plavek. Jaký ušlechtilý počin [Úsměv]
Dlužno dodat, že i sám pan majitel je mužem „rozjezdů“, kdy sám v tomto areálu začínal jako instalatér a během let ho dovedl až mezi nejudržovanější a nejoblíbenější sportovní areály na Přerovsku.

Premiéra 2010 na jedničku
O průběhu prvních N-Kozlovic se můžete dočíst zde. Ve stručnosti jen uvedu, kozlovická n-premiera se odehrála za všeobecné spokojenosti. O tom svědčil i živý zájem pana majitele Fialy, který se posledních hodin také osobně účastnil a sám naturistický den zhodnotil kladně. Dokonce v závěrečném hovoru vyvstaly nápady, napříště n-provoz rozšířit i na některé další prostory areálu.
Osobně při dnešním pročítání tehdejších článků žasnu, jak je dnešní doba „významná“ čím dál větší „společenskou korektností“, která přirozenou lidskou, samoregulující se činnost značně omezuje, reguluje a potlačuje. Na další dlouhý hovor by byla otázka, co vytváří současnou společenskou korektnost(?) [Radši mlčet]

2011 Pokračování a založena tradice
Nicméně jsme v roce 2011 a Naturistické Kozlovice vstupují do svého 2. ročníku. Všimněte si, že první roky se N-Kozlovice konaly jen 1× ročně. N-Kozlovice 2011 se konaly za zajímavějšího průběhu, obzvláště co se gastronomických specialit pana majitele týče. Článek o jejich průběhu jsem opět společensky zkorigoval pro poměry roku 2020 a najdete ho zde.

2012 Antošovicko-kozlovické víkendy
3. ročník (2012) se konal opět v srpnu, tentokrát v neděli, protože sobotu jsme prožili na Srazu naturistů v Antošovicích. Byl to tedy naturistický supervíkend, na který se nezapomíná [Úsměv]
Přiznávám, že u vzpomínkového článku na tento úžasný víkend jsem (zčásti) odolal zdviženému prstu společenské korektnosti a současným i budoucím generacím cítím povinnost předat naše zážitky v TÉTO PODOBĚ.

2013 Perpetuum Mobile?
4. ročník (2013) byl vlastně věrnou kopií roku 2012 a tak jen opět pro budoucí generace dnes už HISTORICKÝ DOKUMENT

2014… Když se jeden snaží být na víc místech
Další ročníky organizačně vedli ostatní, zvláště Monika, která by jistě povyprávěla po posledních 5 letech více. Její vytíženost ve vznikajícím FKK kempu Úštěk jí do dalších let ale možnosti organizovat další n-aktivity, značně omezila.

Celá tato historie Naturistických Kozlovic dospěla tedy do roku 2020 a stavu, kdy vedení areálu po poslední akci dalo najevo, že účast byla menší než na srovnatelném textilním provozu a další N-K „bez náhrady ruší“. Z následujících zpráv vyplynulo, že majitel areálu vyhradil v den zamýšlených N-Kozlovic obecní akci, která se konala ve všech prostorách areálu.
Pro rok 2021 bylo nicméně přislíbeno, že existuje možnost N-Kozlovice opět uskutečnit.

Jak jsem uvedl v průběhu článku, tak prvních 5 ročníků se konalo pouze 1× ročně a tím si N-Kozlovice udržovaly určitou exkluzivitu, na kterou se zájemci (jak se patří) těšili. I tak rozsáhlé n-spolky jako SNO Antošovice pořádají každoročně pouze 1 letní naturistický víkend, rozuměj s programem, pozvanými hosty apod. A to jsou na svém pozemku, neorganizují nic na „druhém konci“ ČR. V dnešní době internetu se soc. sítěmi není organizace až tak pracná jako před nimi, ale přece jen domácí prostředí, osobní kontakty s majiteli atd. hrají i dnes významnou roli. V neposlední řadě součinnost s místními médii, která je nezastupitelná.

Další věc je angažovanost jednotlivců na vícero akcích a pokud takovýto jedinec vypadne, má povinnosti na více místech a navíc současně, tak to nemůže vést k ničemu jinému než k úpadku.
Tato historie a tento současný stav N-Kozlovic by měl být ponaučením pro další organizátory podobných aktivit.

  1. Naturistické akce organizovat pokud možno v místě působnosti.
  2. Zvážit množství termínů během 1 sezony.
  3. Intenzivně komunikovat s místními médii. Desetiletí fungující n-spolky pořádají „Dny otevřených dveří“, kdy seznamují širokou veřejnost se svým působením.
  4. Informace o pořádaných akcích poslat na: webmaster@naturista.cz k rozšíření mezi čtenáře Naturista.cz + jeho příznivce na Facebooku.
Závěrem můžeme tedy shrnout, že vůle dále pokračovat v desetileté tradici Naturistických Kozlovic tady je. Návštěvnost je ale NUTNÉ zajistit takovou, aby bylo koupaliště a přilehlé okolí na 100% obsazené.
Za Naturistu přiznávám, že propagace vůbec všech n-aktivit byla v minulých 5 letech značně nedostatečná a to se i odrazilo v chuti, intenzitě, invenci… něco v naturismu podniknout. Letos jsme přidali plyn, vydali opět Naturistův Občasník a Naturistu více zaprezentovali navenek. To se očividně odrazilo v zájmu n-veřejnosti i návštěvnosti. Budeme se snažit v tomto pokračovat a do dalších let naturismus, který má u nás už tradici desítky let, i nadále propagovat.
0