[ikona]

Tohle si necháme vnutit bez protestů?

   9. Prosinec 2014 - 21:58
Obrázek uživatele kaldoh
kaldoh

Dozvídáme se, že byl odsouzen organizátor nauristických akcí pan Ivo Žurek, obviněný z toho, že dopustil sexuálního nátlaku podle § 186 trestního zákona tím, že pořádal naturistické akce.

Trváme na tom, že koupání bez plavek není ani nemravné, ani nemorální, ani nezákonné, ale naopak je zdravé pro tělo i pro duši i pro zdravý vývoj našich dětí. Naopak považujeme za pokryteckou a nezdravou tu část veřejnosti, která se stydí za své tělo proto, že neodpovídá proměnlivé a nereálné představě krásy, jak ji vytváří média. Nechápeme, jaktože se v hlavním vysílacím čase v odpoledních hodinách objevuje násilí, ničení a zabíjení, ale každé zobrazení nahého těla je možné pouze v noci a vždy je vydáváno za nemravné nebo spojené s prodejným sexem. Takto ovlivnění lidé pak náš zcela nesexuální a bezproblémový přístup k nahotě nejsou schopni přijmout.

Prohlašujeme, že jsme plně svéprávní a na všechny akce koupání bez plavek, i na všechny nudistické a naturistické lokality jsme přišli s jasným úmyslem plavky nepoužít, takže jsme nepodlehli žádnému nátlaku. Mnozí z nás se takových akcí zúčastňujeme opakovaně.

Je samozřejmé, že se na zajímavý program a různé soutěže u organizovaných akcí těšíme. Vážíme si člověka, který je umí připravit.

Protestujeme proti tomu, že bychom mohli být považováni za bezbranné nebo na pořadateli závislé nebo podléhající jeho důvěryhodnosti nebo vlivu. Trváme na tom, že k naplnění skutkové podstaty trestného činu podle § 186 nedošlo a požadujeme úplné zrušení protiprávního rozsudku.

Diskusní příspěvky vyjadřují pouze názory jejich autorů.
[ikona]

O právní chybnosti rozsudku

   9. Prosinec 2014 - 22:17
Obrázek uživatele kaldoh
kaldoh

jsem tu už několikrát psal a všechny paragrafy zákona jsou k nalezení nejen v mých příspěvcích, ale i v příslušném oficiálním webu. Tak už jen stručně: Jaktože obhájce nedokázal poukázat na formální chyby v žalobě? Třeba 18. (zkráceno o osobní údaje) dne … v prostorách bazénu … nacházejícího se v … uspořádal zv.rodinnou naturisticou akci, během níž .. přiměl přítomné účastníky, zejména pak …, k úplnému obnažení a následnému strpění snímání jejich nahých těl prostřednictvím digitálního fotoaparátu a …

1. Ano jedná se o skutečnou akci a nikdo ji nepopírá. Jenže podle platného znění je fotografování i jeho umožnění tresným činem, jen když vzniknou pornografická díla. Nikde v zákoně se nevyskytuje termín „návodný materiál“.

2. Formulace „uspořádal akci, během níž přiměl přítomné“ je vágní. To soud nepovažoval za potřebné zjistit JAK to udělal? Na jaký konkrétní pokyn obviněného se obnažili? Přece se účastníci svlékali v šatně, pak se nazí osprchovali a až potom přišli na akci – takže se neobnažili na žádný přímý pokyn BĚHEM AKCE.

3. V zákoně je formulace: …donutí k pohlavnímu sebeukájení, k obnažování nebo jinému srovnatelnému chování, … Z toho je zřejmé, že se jedná o takové obnažování, které je srovnatelné s pohlavním sebeukájením. O to se zde určitě nejednalo.

Znovu zdůrazňuji, že v právním státě má a musí být soud nezávislý na politické objednávce, na nátlaku veřejným míněním i na nesprávném použití kvalifikace činů v žalobě, a proti všem takovým tlakům prosadit posouzení činů přesně podle znění zákona. Jen tak je možné uchránit občany a celou společnost před trestnými činy i před vykonstruovanými procesy.

Diskusní příspěvky vyjadřují pouze názory jejich autorů.
[ikona]

Děkuji

   11. Prosinec 2014 - 12:56
Eva7252

Děkuji za krásný a moudrý názor. Na obdobné téma mě včera zaujal článek na Neviditelném psu:
SPOLEČNOST: Víc dozoru!

Diskusní příspěvky vyjadřují pouze názory jejich autorů.
[ikona]

Samozřejmě, souhlasím

   11. Prosinec 2014 - 17:11
Obrázek uživatele kubjin
kubjin

Ano, pod to se mohu s klidem podepsat (a doufám, že se něco podobného chystá – škoda kdyby ne). Dlouho jsem se nijak k případu Ivo Žurka nevyjadřoval. Hlavně proto ne, že jsem se dotčených akcí nezúčastňoval a do budoucna aquaparky navštěvovat ani nehodlám. Potom i proto, že k boji s právní hydrou nemám příslušné vzdělání a čekal jsem, že se mezi naturisty někdo takový přeci jen najde. V poslední řadě i proto, že jsem srab a pohodlný člověk a nechce se mi za někoho pálit si prsty. Jenže – to jsme jako ty žáby, co si libujou, jakéže je to teploučko v tomhle jejich kotli, že ani nezpozorují, jak už se voda vaří a že už to vlastně mají zpečetěné. Pokud tedy výše uvedený text považuji za správný a pravdivý, musím říci ne jeho titulku a připojuji pomyslný podpis k případné petici za zrušení stíhání (a proti kriminalizaci naturistického hnutí jako takového). Ostatní naturisty i nudisty prosím, aby se, lze-li, alespoň na chvíli probudili.

Děkuji [Zmatený]

Diskusní příspěvky vyjadřují pouze názory jejich autorů.
[ikona]

Salámová metoda

   11. Prosinec 2014 - 18:20
zurek (bez ověření)

Z historie Československa (Citováno odsud):

… "Malé firmy měly zůstat, ale…

Přestože nová ústava z 9. května 1948 deklarovala ochranu drobného a středního podnikání (do 50 zaměstnanců) a nedotknutelnost osobního majetku, praxe vypadala odlišně. Stát pomocí různých omezení znepříjemňoval živnostníkům život do té míry, že koncem roku 1948 pracovalo v soukromém sektoru jen 3,5 procenta pracovníků z celého průmyslu. Státní podniky prosadily monopol výroby a ovládly trh. V únoru 1949 pak přijalo Národní shromáždění zákon o jednotných zemědělských družstvech, kterým začal proces kolektivizace zemědělství.

Do šedesátých let podnikatelé zmizeli

V roce 1953 se počet soukromých živností pohyboval na dvacetiprocentní úrovni z roku 1948. Na počátku šedesátých let již v Československu soukromý sektor téměř neexistoval". …

My se opravdu silně snažíme zjistit, co je v naturismu špatného. Zatím se nám dostává odpovědi, že „Naturismus je sice liberální společností tolerovaný, ale ne preferovaný“. Další citát: „…nově dochází k trestnímu postihu i dalších forem, jako je např. i obnažování“.

Nikdo zatím z oficiálních míst neřekl, na jaké úrovni je naturismus povolený. PROTO TADY VZNIKÁ MLHAVÉ POLE PŮSOBNOSTI PRO NEJRŮZNĚJŠÍ ZPŮSOBY STÍHÁNÍ. A to je prosím opravdu zcela nezávislé na současném případu.

Stíhat nebudou komunisti, ale ti, KTERÝM SE TO POVOLÍ. Pro naturismus je životně důležité, aby se mu dala pevná pravidla, která budou státem jasně daná.

Diskusní příspěvky vyjadřují pouze názory jejich autorů.
[ikona]

Jak je to v jiných zemích?

   11. Prosinec 2014 - 23:31
M.Dr.

Třeba v takovém Německu, jaké jsou tam zákony upravující naturismus?

Diskusní příspěvky vyjadřují pouze názory jejich autorů.
[ikona]

Jiné země, jiné kraje

   12. Prosinec 2014 - 13:02
Eva7252

Před časem mi jeden naturista posílal souhrn toho, jak je naturismus upraven v různých evropských zemích. Je toho celkem hodně a zatím jsem nenašla čas to přeložit do stavu zveřejnitelného. Nejvíc se mi líbila asi úprava španělská. Hledala jsem a zatím to vypadá, že Ivošův případ bude evropským precedentem (aspoň máme v ČR zase v něčem prvenství [Spiklenec] ). Proto soud volí ten oslo-sloní můstek, využívající nikoliv zákony, ale stanovisko Evropského a sociálního výboru (což je poradní orgán instituce EU), viz http://www.eesc.europa.eu/?… a https://dm.eesc.europa.eu/…results.aspx?… (Tyto odkazy jsou uvedeny přímo v rozsudku VS Olomouc)

Diskusní příspěvky vyjadřují pouze názory jejich autorů.
[ikona]

ta směrnice EU je

   13. Prosinec 2014 - 6:11
Obrázek uživatele kaldoh
kaldoh

o něčem jiném:

začátek citacezačátek citacezačátek citacezačátek citacezačátek citacezačátek citace

Doporučení – „Neumožněme cestování za účelem zneužívání dětí“

1

Evropská strategie pro ochranu dětí před cestujícími sexuálními delikventy musí být přijata, prosazena a uznána jako priorita.

Sexuální delikventi NESMÍ zůstávat v pravomoci cizích soudů. Rozsudky mino EU nemívají vždy podobu odnětí svobody. Recidivisté často zůstávají ve stejné zemí nebo odcestují do jiné země, aby se vyhnuli zadržení. Evropské orgány a vlády členských států se tak nedozvědí o tom, že delikvent přichází do Evropy. To zvyšuje nebezpečí pro evropské děti.

koneccitacekoneccitacekoneccitacekoneccitacekoneccitacekoneccitacekoneccitace

A překlad do češtiny je buď strojový, nebo nekvalitní: „outstanding activities“ jsou v něm „vynikající aktivity“ ačkoliv správný význam je „mimořádná opatření“.

Nedopusťme, aby se tento překlad použil pro jakoukoliv kauzu u nás!

A ve všech bodech jde o ochranu dětí před sexuálními delikventy, čili prakticky Orwelovské metody sledování všech všemi, včetně místních udavačů a celosvětovou evidenci všech osob vládními i nevládními organizacemi.

Když ve Francii zavedli jako trestné stahování z některých stránek, během pár týdnů bylo podchyceno a k soudu předvoláno dvanáct milionů osob (tedy dvacet procent všech obyvatel). Soudy byly zavaleny nezvládnutelnou agendou

Ve všech bodech se tato směrnice týká sexuálního zneužívání dětí, to jest sexuálních styků a výroby pornografie.

Všimli jste si někdo, jak nesmyslná a neúčinná opatření přijaly školy na příkaz zajistit bezpečnost dětí ve školách proti útokům typu Schizofreničky ve Žďáru? Tam, co chodí moje vnoučata, zakázali dětem odchod ze školy mezi půl druhou a půl čtvrtou hodinou a pak vždy jen v půl a v celou. Do ředitelny přišlo ředitelovi vynadat spousta rodičů, protože tím pádem nemohly děti stihnout mimoškolní a většinou placené aktivity. Tak zavedl povinnost uklízeček osobně celé odpoledne stát u dveří a nikdo nesmí jít ven bez prověření a rodiče dovnitř vůbec nesmí. Což je naprostý nesmysl, protože škola sestává z osmi budov samostatně stojících v areálu se sportovišti a parkovou úpravou. Mezi budovami jsou zastřešené cesty, po kterých všechny děti několikrát denně jdou – ze třídy do tělocvičny nebo jídleny nebo družiny. Takže uklízečky dělají „ostrahu“ u osmi dveří, ale do areálu je zcela volný přístup a když jsou děti na venkovních sportovištích, pohybují se po celém areálu. Takže se jedná jen o nesmyslnou buzeraci rodičů dětí z první až čtvrté třídy, které musí rodiče osobně přivést a odvést. Když jdu pro vnuka, hrají fotbal nebo vybiku venku, tak si jde pro tašku do budovy družiny, kde na něj před dveřmi čekám, ale když projde dovnitř, tak těmi samými dveřmi nesmí ven bez schválení. Načež jdeme spolu s vnukem kolem hřiště, kde zbylí žáci dál hrajou fotbal, ke vchodu do areálu, který podle protipožárních směrnic musí být široký pět metrů a nesmí obsahovat žádné uzavírací mechanismy. Není tam ani nic, co by umožnilo ostrahu tohoto vchodu. No a když projde ven skupina žáků a kdyby vražda byla provedena na chodníku vně areálu školy – už to není vražda? No absurdistán.

No a ochrana dětí podle uvedené směrnice EU by byla ještě absurdnější.

Tyto směrnice byly uvedeny jako příklad v Rozsudku VS Olomouc

Diskusní příspěvky vyjadřují pouze názory jejich autorů.
[ikona]

Právní podmínky v evropských zemích

   13. Prosinec 2014 - 10:02
zurek (bez ověření)

Francouzský naturista Dominique Rigalleau se dlouhodobě zajímá o vztah k nahotě v Evropě z hlediska práva a komunikuje s jednotlivými evropskými zástupci naturistů. Tady jsou dosud sestavené příspěvky jednotlivých zemí (zatím bohužel v agličtině, pokud by někdo chtěl přeložit…):

OK-Allemagne/Germany – Kurt Fischer, chairman DFK
The Basic Law applies to all citizens in the Federal Republic of Germany.
Article 2
Everyone has the right for the free development of their personality insofar as they do not violate the rights of others and do not violate the constitutional order or the moral law.
Bathing regulation, valid from 1942, says in Article 3:
If a person or a group of people want to swim naked in public they have to take measures so as not to be seen by third parties. Especially on land that is defined.

Comments: Nudity is practiced in parks in town, by the river, lakes, on the seashore and naturist hiking is also practiced, all of these with a high tolerance. To my knowledge „the constitutional order and the moral law“ are not subject to a definition, which makes this legislation rather vague.
It also seems that every Länder (region) can institute local rules but, to my knowledge, there would not have any on nudity.


OK- Belgique/ Belgium info@naturisme.be mail le 17/05/14
Article 385 of the Penal Code states that whoever publicly outraged morals by actions that hurt modesty may be condemned.
Comment: No definition of which actions may offend modesty. Merely being naked can be considered as one of these ??


Bulgarie/Bulgaria grafikbg@yahoo.co.uk mail le 10/05/14
Nudity is prohibited.
I have not gotten the legislation from the federation and have not found anything on the Internet.
Comment: Nudity is rather well tolerated on the beach if you know how to make yourself discreet.


Chypre/Cyprus n.devera@tourisme-chypre.fr
According to the tourist office: No special law on nudity.
There would not be any beach, club, holiday center or association; no naturism at all then!!


Ok-Croatie/Croatia dnh@dnh.HR mail le 14/05/14 attente nouvelle loi de 2014
Law about nudity is part in „Law on offences against public order and peace“
Current (applicable) law says:
„Who in public offend or disparage the moral feelings of citizens, shall be punished for an offense fined in the local currency equivalent of 50 (about 25€) to 200 marks (about 100€) or imprisonment up to 30 days.“
There is nothing about nudity but discussion is what is „moral feelings“.
The practice has been punishing.

A new law is being prepared (2014):
"A person who in a public place for which it was not provided appear naked or shows sex organs or otherwise offend or disparage the moral feelings of the citizens shall be fined 2000 (about 250€) to 4000 kunas (about 500€) or imprisonment for up to 20 days.

It was not a public discussion about the law.


Danemark/Denmark info@dansknaturistunion.dk mail le 11/06/14
viceprasident@dansknaturistunion.dk le 11/06/14
One. The Danish Law says that, in theory, you can be naked anywhere insofar as you do not disturb anyone!!
Une. La loi danoise affirme que, en théorie, vous pouvez être nu n'importe où, tant que vous ne dérangez personne !!


Ok-Espagne/Spain adn@naturismo.org
Comprehensive website where you find the complexity of the Spanish law:
http://www.naturismo.org/…uridico.html

Section 9.2 of the „Great Charter“ gives the government the obligation to remove any obstacle on the way of individuals and groups to whom they belong in order that their freedom and the equality of each one is respected.
Nudity is protected by the Democratic basis and the Constitutional state in Spain, by Articles 010–014–016–017–018–020–025
in which you found, in brief, this:

 • Freedom of Thought
 • Non-discrimination for ideological reasons or personal circumstances
 • Freedom of Speech
 • Freedom of Movement throughout the Spanish territory without restriction
 • In not reducing the rights based on the opinions
 • By the right to educate our children according to our moral (in accordance with the law)
 • Freedom of their own image and their clothing (or not)

Comment: In fact you can be naked everywhere Spain, despite the few attempts to bans or condemnations that end in failure


Ok-Estonie/Estonia message a allar joks le 18/05
All the laws are here https://www.riigiteataja.ee/en/ – Nothing found about nudity.
PRESS ARTICLE: The Estonians have the constitutional right to naked sunbathing on the beaches listed on their Baltic coast. This is what Allar Joks the Ombudsman said yesterday. Mr. Joks responded well to the ban of nudity on the beaches of the Estonian capital city voted by the city council. According to him, this ban is a violation of the constitutional right of speech. „The nudists will be able to exercise their rights following the suggestions of the Ombudsman,“ said the mayor of Tallinn, Tonis Palts.


Ok-Finlande/Finland kasikai3@welho.com

No special law on nudity, but the Criminal Code of promiscuity may condemn it if it is sexual or if it happens in a very public place, for example in the developed environment.
Comment:.. Nudity is very well tolerated and practiced everywhere in nature. Permissions to practice nudist hiking have been requested and accepted without problem every time This one is also regularly practice without authorization. The only concerns are the climate and the mosquitoes.


Ok-France/France
Article 222–32
The sexual showing-off imposed at the sight of others in a place accessible to the public gaze is punishable by one year in prison and 15,000 euros in fine.
Comment: The sexual showing-off is not defined by the law which makes it vague. Excluding the authorized places, only naturist hiking is widely practiced, organized by four specific associations and many other non-formalized groups


Grèce/Greece gimnokratia@gmail.com mail le 11/06/14
You can be naked only in specific places reserved for nudity (for instance, beach, campsite and clubs).
Vous ne pouvez être nu que dans des lieux spécifiques réservés à la nudité (exemple: plages, terrain de camping et clubs)


Hongrie/Hungary fenhu@fenhu.hu mail le 11/06/14
You can be naked only in specific places reserved for nudity (for instance, beach, campsite and clubs).
Vous ne pouvez être nu que dans des lieux spécifiques réservés à la nudité (exemple: plages, terrain de camping et clubs)


Ok-Irlande/Ireland irishnaturism.org
The main legislative provision concerned with public nudity is contained in the Criminal Law Amendment Act, 1935 which states that: „every person who shall commit at or near and in the sight of any place along which the public habitually pass as of right or by permission, any act in such a way as to offend modesty or cause scandal or injure the morals of the community shall be guilty of an offence“

The Criminal Justice (Public Order) Act 1994 states that:

„It shall be an offence for any person in a public place to engage in offensive conduct.“

Offensive conduct is defined as: „any unreasonable behaviour which, having regard to all the circumstances, is likely to cause serious offence or serious annoyance to any person who is, or might reasonably be expected to be, aware of such behaviour.“

Comment: decency, morality, offensive behaviour, serious discomfort, all these words to empower the law to condemn naturists outside authorized areas, prompting Irish naturists to be very discreet. Nonetheless, the police seem to be quite tolerant if nudity is practiced in a very natural place.
La disposition législative principale concernant la nudité publique est contenue dans la Loi modifiant le droit pénal 1935 qui


Ok-Italie/Italy info@fenait.org
Article 726 of the Criminal Code – Any person who, in an open or exposed to public public place, performs contrary to public decency acts shall be punished by imprisonment for one month or a fine of up to EUR 10 206 EUR

Section 527 also seems to be also applied to the simple fact of being naked
Article 527 of the Penal Code which states that " Any person who, in public or open or exposed to public place, performs lewd acts is punishable by imprisonment of three months to three years. The penalty is increased by one third to one half if the offense is committed within or near usually places frequented by minors , and therefore the danger they are present there . If the deed is done the administrative sanction is 51 € for € 309

Comment: The region of Emilia Romagna , Veneto, Abruzzo and have texts of local laws to authorize and regulate the naturist places , these places can be holiday centers , beaches, rivers, lakes, forests , parks, etc. . the requirement is that these places either in a natural environment and properly defined and reported to avoid overcrowding, mandatory fencing Emilia Romagna and Abruzzo , simple signaling Veneto at a distance of 50 m from the beginning of the text area and naturiste.
Ces another of the same kind will be voted in 2014 at national level for Italy advanced high because so far , no structure or place naturist could not legally exist , is to convince the people and move towards more freedom


Lettonie/Latvia http://www.nudisms.lv/saturs/?… neslimot@gmail.com 20/05
Latvian Administrative Code condemns attacks against public morality and decency
Comment: I did not get precision whether the violation of moral and morality was defined by law


Lituanie/Lithuania sblsrns@yahoo.com mail le 13/06/14


Luxembourg/Luxembourg info.felunat@gmail.com
No law mentions naturism. However, the affront to public decency is condemnable but nothing says if nudity in itself can be considered as one.
Comment : These are the City Halls that give permission for naturism.


Norvège/Norway nnf@naturist.no l_combee@yahoo.no
There would not be any special legislation on nudity but still the possibility of being arrested if someone feels hurt by our nakedness.
Comment: Nudity is often practiced in very natural places at the edge of lakes, rivers, beaches and sometimes hiking, and it seems very well tolerated by the non naturist population.


Ok-Pays-Bas/The Netherlands Bernd@nfn.nl (Bern Huijser chairman for Europe /INF-FNI/)

Article 430a of the Penal Code
Anyone found undressed in or near a public space improper to nudism or outside a site designated by the municipal authorities as suitable for nudism is liable to a fine in the first category.

Article 430a of the Dutch Criminal Code:
If nudism is practiced on sites where the court – taking into account all relevant circumstances – considers to be unsuitable for this purpose can be regarded as a breach of the peace. It is only if the nature of the location or that the circumstances are such that they cannot, within reasonable limits, be described as „appropriate“. The fact is that nudism, to some extent, continue to be an offense.
Comment: This law gives way to an interpretation of what can be considered reasonable or not.
You can be naked in specific areas: campgrounds, resorts, public beaches that are not visible from a public road are suitable or may be suitable for naturism or if the majority of people are naked without the opposition to nudity by others or if the weather / time justify nudity. In brief, provided they do not disturb passersby.
Although the law does not make any mention of it, this latter situation could apply to private garden and hiking in nature.


Ok-Pologne/Poland info@fednat.pl la fédé a demandé a un avocat, attente réponse le 16/06/14
No law for or against nudity.
Comment: The Federation considers this gap in the law as a ban, but there is still naturist beaches and, to my knowledge, a holiday center but the population is not very tolerant.


Ok- Portugal/Portugal federacao.portuguesa.naturismo@gmail.com
Legislation very complicated http://www.fpn.pt/…Lei_2010.pdf http://www.fpn.pt/…t_lei_en.php
In summary, here is what we can roughly emerge:
It is allowed to be naked on the condition of being separated from the non-naturist people by visual protection (eg a wall) or a distance of 750 meters, or in places designated as authorized, tolerated, or mixed.
Comment: It has many beaches where naturism is tolerated by the population, even if we do not respect the distance of 750 m or even if the place is not designated. The acceptance drops sharply in the rural area, river, lake, naturist hiking. A note that the notion of distance was reduced from 1500 to 750 m in 2010.

République Tchèque/Czech Republic naturista@naturista.cz http://naturista.cz/drupal/lokality mail le 16/06/2014 attente réponse sur la pratique dans le pays qui semble pourtant très importante !!
Section 186 entitled „sexual coercion“ of the Criminal Law of the Czech Republic: (1) Any violence, threat of violence or threat of other serious sexual satisfaction self-harm, such outrage public decency or comparable, or for other reasons causes impotence abusive behavior should be punished by 6 months to 4 years imprisonment or ban practice.
Comment: naturists were sentenced to three years in prison in March 2014 for having organized naturist events that are considered public outrage modesty


Roumanie/Romania inscription sur le site de la fédération – le 24/03 mais inscription annuler sans réponse OK- Royaume-Uni/United Kingdom Malcolm Boura campaigns@bn.org.uk
Angleterre très compliquée j’ai demandé à Malcolm de faire le résumé, en attente
Site net http://www.cps.gov.uk/…y_in_public/ Two judiciary systems :

 • the crown prosecution service(cps) and the Code for Crown Prosecutors (CCP) for england and wales 
 • the Public Prosecutor's Office that runs the English laws.

In order that a trial can go to CCP, it has, according to what I understood, to pass before the Public Prosecutor's Office after all the examination of the following questions :

 1. How serious is the offence committed?
 2. What is the level of culpability of the suspect?

3.What are the circumstances of and the harm caused to the victim?
4. Was the suspect under the age of 18 at the time of the offence?
5. What is the impact on the community?
6. Is prosecution a proportionate response?

7. Do sources of information require protecting?

 • the crown prosecution service(cps) and the Code for Crown Prosecutors (CCP)

At common law it is an offence to do in public any act of a lewd, obscene or disgusting nature which outrages public decency.
At common law it is an offence to (a) do an act not warranted by law; (b) omit to discharge a legal duty if the effect of the omission is to endanger life, health, property, morals, of comfort of the public, or to obstruct the public in the exercise of enjoyment of rights common to all Her Majesty's subjects.
The House of Lords in Rimmington [2006] 1 AC 459 made it clear that this offence should not ordinarily be used where there is a statutory offence covering the relevant conduct.


The Public Prosecutor's Office Law

 • section 5 du Public Order Act de 1986One would have to use threatening, abusive or insulting behaviour or disorderly behaviour within the hearing or sight of a person likely to be caused harassment, alarm or distress.

Section 5 is summary only and a non-imprisonable offence. 

 • Section 57 of the Crime and Courts Act 2013 removes the word „insulting“ that enters in contradiction with Section 5
 • Section 66 of the Sexual Offences Act 2003

This requires a person to intentionally expose their genitals and intend that someone will see them and be caused alarm or distress. It is triable either way. Depending on the age of the defendant and the sentence that is imposed, an offender may be subject to the notification provisions (the sex offender register).

An Anti-Social Behaviour Order (ASBO) may be imposed either as an ancillary order following conviction or on a ‚standalone‘ basis by the police or a local authority. Although naked behaviour may fit the anti-social rather than the criminal category, an ASBO carries with it the risk of an early and repeated breach followed by prosecution and ultimately imprisonment. It is questionable whether such an outcome is proportionate either in terms of the cost to the CJS or the penalty incurred. Very careful consideration needs to be given before an ASBO is sought. It should be regarded as a last resort.

Where the decision is taken that an ASBO is required it is essential that prohibitions are drafted clearly and with care to enable effective prosecution of any ensuing breach.


OK- Serbie/Serbia naturistickaorganizacijasrbije@gmail.com on questionné leur gouvernement attente réponse
Naturists are currently treated as a minority, which guaranteed fundamental human rights, if this does not disturb the public order and endanger other citizens. We are not forbidden to be naked on these beaches and in a private setting, but outside of them nudity is disturbing the public order and peace

Comment : No definition of the breach of the peace, of the putting in danger of the other citizens and of peace; so, this law is vague.


Slovaquie/Slovakia asn@asn.sk mail le 10/05/2014 a répondu doit me donner le texte de loi


Ok- Slovénie/Slovenia zdns@naturist.si
No law for or against nudity. Comment: For now, nudity is only practiced in specific places.


ok-Suède/Sweden snf@naturistforbundet.se Eirik Isene <eirik@isene.se>
No law for or against nudity.
Comment: The federation is not aware of any sentence to be simply naked, as far back as the history of naturism in sweden Nudity is widely practiced without provocation


Suisse/Switzerland info@snu-uns.ch mail le 15/06/14
Federal domain: the distinction is very clearly laid between sexual exhibition on the one hand, severely punishable, and simple nudity, which is not objectionable.
So gives a verdict a judgment of the Federal Court which states: Is contrary to decency any act that injures the sexual propriety of a non-trivial way and thus impermissibly faces the moral sense of a man gifted with sensitivity.
At the cantonal level, no canton prohibits nudity in public space or visible from it. Only semi-cantons of Appenzell (Inner and Outer Rhodes) recently endowed themselves with a cantonal legislation prohibiting not nudity in public space or visible from it but, more specifically, the practice of tramping.

Comment: the federation did not want to give me the statute! no info neither on the actual practice.

Diskusní příspěvky vyjadřují pouze názory jejich autorů.
[ikona]

Směrnice EU x stanovisko jedné z komisí (poradního orgánu EU)

   13. Prosinec 2014 - 12:32
Eva7252

Jen připojím malou technickou poznámku – zatímco směrnice EU (více viz http://cs.wikipedia.org/…k%C3%A9_unie) jsou právním aktem s tím, že mají menší normativní sílu než nařízení EU, která jsou přímo aplikovatelná, u citovaného dokumentu se jedná pouze o stanovisko jedné z komisí jako poradního orgánu.

Diskusní příspěvky vyjadřují pouze názory jejich autorů.
[ikona]

Dozor v saunach... :-) Americky uchyl v Cestlicich... :-(

   17. Prosinec 2014 - 3:51
PRAZAK

Jedna vec je neco napsat a druha vec je praxe… Pise se zde o nepatricnem chovani v saunach,ale jak se s tim vyporadat… ? Do Saunoveho sveta, v Cestlicich chodi,skoro denne,ma totiz VIP vstup, jisty J. S. ,American z LA, tento clovek se „ponekud lisi " od ostatnich navstevniku,hodiny a hodiny sedi ve venkovni virivce,schovan za knizkou,ve ktere ma vlozenu propisku,podle me ( neprokazano) ,s vestavenou kamerou,a dela,ze si cte,byt je venku, jiz,davno,tma… Drive ,misto knihy ,mival elektronickou ctecku,kterou mu ,ovsem,jisty muz rozslapal,kdyz mu s ni natacel nahou manzelku…Odchazi pouze ,na solny peeling,kde si,jako jediny,nechava rucnik a najde si tam svoji "obet“…,tzn. mladou zenu,ci divku,kterou ,po celou dobu peelingu pozoruje, ze vzdalenosti max.pul metru. Po jejim odchodu do sprch ji nasleduje a celou dobu na ni civi… Drive,nez mu to bylo zakazano,jeste travil dlouhy cas v Rimskem bazenu,s potapecskymi brylemi a pokud tam plavala nejaka ,pro nej, zajimava zena,pororoval ji ode dna…Udajne, byl pristizen i pri onanovani v zadni sprse,pri pozorovani , nekolika ,sotva patnactiletych divek (neprokazano)…Ale proc o tom pisi,na tohoto devianta bylo , za nekolik let,podano jiz desitky stiznosti a do dnesniho dne tam chodi vesele dal a NIC SE NEVYRESILO !!! P.S.: Pokud i nekdo z vas tam tohoto,podivne se chovajiciho, Anglicky hovoriciho, muze , potkal,piste stiznosti,do knihy v recepci Saunoveho sveta…VECNE SE MU TO ,SNAD,TOLEROVAT NEBUDE…

Diskusní příspěvky vyjadřují pouze názory jejich autorů.
[ikona]

Také toho úchyla už delší dobu sleduji

   17. Prosinec 2014 - 21:18
Jarda2

Je opravdu šílené, když si stoupne ten svůj obvyklý cca 1 metr od nahaté ženy a začne jí upřeným pohledem doslova hypnotizovat. Některé ženy na to reagují relativně v pohodě, některé jsou z toho fakt dost rozhozené. Pak se člověk nemůže divit když vám dívka či žena řekne „do společné sauny nechodím, tam je to samej úchylák“. A přitom je to problém několika málo lidí, které by člověk – konkrétně třeba v Čestlicích – bohatě spočítal na prstech jedné ruky.

Diskusní příspěvky vyjadřují pouze názory jejich autorů.
[ikona]

Dozor v saunach... :-) Americky uchyl v Cestlicich... :-(

   18. Prosinec 2014 - 19:31
PRAZAK

To. Jarda2 :Je to pravda,chodime do Cestlic pravidelne,ale pritelkyne,kdyz prijdeme, a tohoto devianta tam vidi,radeji jde zpet, do vodniho sveta,nebo do „textilni“ virivky ,a to neni zadna stydlivka,leta chodime na FKK,ale aby ji nekdo " cumel mezi nohy", to fakt nemusi… :-( . Jednou jsme zasli i do Saunie,v Butovicich ,a tam potkali jeden par a dve kamaradky,drivejsi ,pravidelne, navstevniky Cestlic,kteri ,take prestali chodit kvuli tomuto muzi… :-(

Diskusní příspěvky vyjadřují pouze názory jejich autorů.
[ikona]

Použiji výrok p. Nigela Farage o Barrosovi

   19. Prosinec 2014 - 0:02
novotnym

a budu to aplikovat na soudce z Olomouce:

Víte, ten chlap je idiot… Naprostý idiot! Ten člověk je pošetilý idiot! A já dělám co můžu, abych na to poukázal. A on svým vyjádřením dokázal vše, co o něm říkám.

Diskusní příspěvky vyjadřují pouze názory jejich autorů.
[ikona]

1984/2014

   19. Prosinec 2014 - 0:04
novotnym

Ivo Žurek se dopustil ideozločinu a bude vaporizován? Vlastně ne, to našim Velkým bratrům nestačí. Je třeba ho zlomit. Zlikvidovat. Lidsky, morálně…

Děti jsou opět majetkem státu, jsou opět vychovávány k udávání rodičů.

Diskusní příspěvky vyjadřují pouze názory jejich autorů.
[ikona]

On asi nebude problém jen s akcemi v ČR

   19. Prosinec 2014 - 0:14
novotnym

Představte si, že budete s dětmi na nudapláži v Chorvatsku, Francii, Španělsku… Vyfotí vást tam nějaký idiot a udá vás v ČR. A soud v ČR vás za to odsoudí. Někdo v ČR má v hlavě nas.áno!

Diskusní příspěvky vyjadřují pouze názory jejich autorů.
[ikona]

Myslím, že skutek by měl být

   19. Prosinec 2014 - 8:58
M.Dr.

Myslím, že skutek by měl být posuzován podle práva země, kde se stal, tedy pokud to bude například v Chorvatsku, tak podle chorvatského práva.

A kdyby mě někdo vyfotil, notabene za takovým účelem, tak na něj podám trestní oznámení pro neoprávněné pořizování obrazového záznamu mé osoby.

Diskusní příspěvky vyjadřují pouze názory jejich autorů.
[ikona]

Tim si nejse jisty. Viz

   19. Prosinec 2014 - 9:56
novotnym

Tim si nejse jisty. Viz pripad kdy chlap udajne zabil manzelku a dceru v Egypte. A soudi to cesky soud.

Diskusní příspěvky vyjadřují pouze názory jejich autorů.
[ikona]

Český soud

   19. Prosinec 2014 - 12:19
Eva7252

Když se jedná o českého občana, podle českého hmotného práva a proti českému občanovi, řeší to procesně soud v ČR.

Diskusní příspěvky vyjadřují pouze názory jejich autorů.
[ikona]

Re: Český soud

   19. Prosinec 2014 - 13:24
M.Dr.

A řeší to podle českých zákonů? To se mi zdá být nelogické, protože v zahraničí se mám chovat podle místních zákonů.

Tady šlo o to, že bych porušil český zákon týkající se obnažování, ale někde v zahraničí, kde takové jednání není trestné. Může mně někdo žalovat v ČR, že jsem v zahraničí porušil český zákon?

Diskusní příspěvky vyjadřují pouze názory jejich autorů.
[ikona]

§ 6 trestního zákoníku

   19. Prosinec 2014 - 15:41
Eva7252

§ 6 Zásada personality Podle zákona České republiky se posuzuje i trestnost činu, který v cizině spáchal občan České republiky nebo osoba bez státní příslušnosti, která má na jejím území povolen trvalý pobyt.

Diskusní příspěvky vyjadřují pouze názory jejich autorů.
[ikona]

Takže

   19. Prosinec 2014 - 18:24
M.Dr.

i trestný čin sexuálního nátlaku podle českého zákona lze spáchat kdekoli na světě… zajímavé.

Diskusní příspěvky vyjadřují pouze názory jejich autorů.
[ikona]

cin v zahranici, posuzovany v CR

   19. Prosinec 2014 - 19:43
novotnym

Priklad cesky pedofil si odveze 10-ti letou napr do SAE, Pakistanu… a tam se s ni vyspi. Bude ho CR trestne stihat?

Diskusní příspěvky vyjadřují pouze názory jejich autorů.
[ikona]

Zahranici

   19. Prosinec 2014 - 20:03
Eva7252

Ano, viz hojne medializovana kauza ceskeho lekare a jeho asistentek-byl odsouzen rovnez za sexualni natlak.

Diskusní příspěvky vyjadřují pouze názory jejich autorů.
[ikona]

co je mi v celem pripadu

   19. Prosinec 2014 - 20:05
novotnym

co je mi v celem pripadu divne a na hlavu: na akcich byly deti pokazde s rodici. Tak jak mohl Ivos cinit natlak na deti? Pokud tedy k necemu melo dojit, tak by Ivos musel k nezakonnemu jednani donutit ty rodice. Trestneho cinu vuci diteti se potom museli dopustit rodice. Ti prece mohli s ditetem odejit, pokud to diteti vadilo.

Diskusní příspěvky vyjadřují pouze názory jejich autorů.
[ikona]

Státní zástupce v obžalobě

   19. Prosinec 2014 - 20:17
zurek (bez ověření)

Státní zástupce: " Činnost obviněného byla koncipována promyšleně tak, aby snímky bylo možno získat bez nejmenších problémů, zcela dobrovolně a nekomplikovaně. Navíc, dle vnímání rodičů snímaných dětí, těmto nic nehrozilo, neboť byly v jejich přítomnosti a nikdy se přitom nestaly předmětem jakéhokoliv sexuálního ataku. Děti se naopak bavily a byl jim připravován program. Přitom byli rodiče, ačkoliv i oni nesou odpovědnost za tento stav, obžalovanými připravujícími jednotlivé akce významným způsobem zmanipulováni pro svůj záměr. Samy nezletilé děti pak díky pořádaným hrám a soutěžím nijak nevnímaly svou nahotu, která jim zjevně vůbec nepřišla nepřípadná."

Diskusní příspěvky vyjadřují pouze názory jejich autorů.
[ikona]

Ach jo ...

   19. Prosinec 2014 - 20:48
Obrázek uživatele kubjin
kubjin

Ivoši, ty jsi ale strašný padouch! [Zmatený] Tedy … chtěl jsem říci, že takto lze odůvodnit cokoli.

Diskusní příspěvky vyjadřují pouze názory jejich autorů.
[ikona]

Předně si dovolím

   19. Prosinec 2014 - 21:26
Milkis (bez ověření)

Předně si dovolím konstatovat, že o kauze p. Žurka vím toliko to, co bylo publikováno v médiích a na stránkách naturista.cz. Se zájmem jsem si přečetl příspěvky diskutujících i výtah z odůvodnění rozsudku Vrchního soudu v Olomouci jako soudu odvolacího. Jsem toho názoru, že drtivá většina zde presentovaných názorů je hodně mimo mísu. Jsou rozebírána slovíčka či slovní spojení, která však nejsou pro posouzení trestní věci v zásadě rozhodující. A závěry, které celý případ hodnotí jako útok proti naturismu, lze označit jen jako „blbost“. Z toho co bylo uvedeno z odůvodnění rozsudku odvolacího soudu jsem jednoznačného názoru, že hlavním problémem, jak ostatně to bývá v drtivé většině trestních věcí, jsou peníze. I já vnímám za velmi sporné, že by kdosi (notabene z jiné země než z ČR) jen tak pro nic za nic někomu financoval naturistické akce v řádu desítek tisíc Kč (je-li to pravda) ať už jako sponzoring či na nákup dárků nebo odměn pro účastníky apod., a ten kdo peníze přijal, by nijak nepopřemýšlel, proč se tak děje (ciu bono). Nějakou logickou odpověď na tuto otázku jsem v diskusi či příspěvcích nenalezl. Taktéž se mi nezdá, že by obhajoba p. Žurka se právě na tento aspekt věci nějak zvláště zaměřila. Polemika je v drtivé většině případů vedena ve směru jestli nahota dětí na naturistických akcích je či není dobrovolná či normální. Je však zcela zřejmé, že soudy právě ze závěru o tom, že p. Žurek měl mít zisk z akcí a že tedy v úmyslu tento zisk dosáhnout v nějakém rozsahu a nějakým způsobem (dárky, peníze či nějaké slevy apod.) ovlivnil svobodu rozhodování rodičů či dětí o tom, zda budou či nebudou na akci obnažení. Jen usuzuji (nemám dostatek potřebných informací), že celé trestní stíhání bylo vyvoláno nespokojeností někoho ve smyslu, že dostal málo či něco jiného než slíbeného. Jinak uložený trest (a i to, že jeho výkon nebyl podmíněně odložen na přiměřenou zkušební dobu) se mi jeví nepřiměřené a exemplární (s dětmi byly jejich rodiče atd.); trochu mi to připomíná p. Smetanu a jako malůvky tykadel na plakáty politiků. Ke snaze psát nějaké petice či dopisy Nejvyššímu soudu ČR lze jen říci – šetřete čas a peníze, nikdo to číst nebude a troufám si tvrdit, že se adresátům budou podání vrácena, neboť nejsou účastníci trestního řízení a soud vůbec k takovým podáním ani nemůže přihlížet (svoboda rozhodování toliko v mezích a na základě zákona). Dovolací řízení je v 99,99% stejně neveřejné a bez osobní účasti obviněného (za dlouhou dobu jediným případem, kdy tomu tak nebylo, je kauza MUDr. Bartáka médií označovaného jako „Doktor Čuně“). V některých příspěvcích presentovaná představa, že Nejvyšší soud budu dávat výklad co je naturistická akce a co „quasi“ naturistická akce, je jen lichou představou právních laiků. V každém případě přeji p. Žurkovi, aby se mu, ať již z jakéhokoliv právního důvodu, podařilo rozsudky soudů nižších instancí zvrátit ku jeho prospěchu.

Diskusní příspěvky vyjadřují pouze názory jejich autorů.
[ikona]

Inspirace pro Ivo Jahelku

   19. Prosinec 2014 - 22:53
zurek (bez ověření)

Hlavní části rozsudku byly zaslány Ivo Jahelkovi s doporučení pro zhudebnění. Zvláště trestná akce Založení Nuda pláže v JZD Hoštice se Zdeňkem Troškou by měla být velmi inspirativní.

Diskusní příspěvky vyjadřují pouze názory jejich autorů.
[ikona]

Materiální stránka trestného činu?

   19. Prosinec 2014 - 23:20
novotnym

Jak se soud vypořádal s materiální stránkou? V čem spočívá společenská nebezpečnost činu?

Diskusní příspěvky vyjadřují pouze názory jejich autorů.
[ikona]

Hoštice - datum?

   19. Prosinec 2014 - 23:28
M.Dr.

V rozsudku je napsáno datum akce v Hošticích 5.7.2009, v článku 4.7.2009


Ivoš: Jedná se o tuto akci, viz link. V každém případě to byla sobota, posun data asi vzniknul chybou v přepisu. Soudní spis obsahuje u této akce fotografie, ze zakládání nuda pláže JZD Hoštice. Všechny fotografie uvedené v tomto soudním případu byly tohoto charakteru.

Diskusní příspěvky vyjadřují pouze názory jejich autorů.
[ikona]

Materiální stranka

   20. Prosinec 2014 - 7:54
Eva7252

Na materialni stranku (jeji absenci) viz §12 TZ, jsem upozornovala v odvolani, Vrchni soud OL se ji vubec nezabyval. opakuji zde snad po sté, kdyby z akci mel Ivos zisk, asi mu soud neprideli bezplatnou obhajobu (soud muze priznat, pokud obvineny prokaze, ze nema na ni prostredky). Soud toto velmi peclive proveruje. Obhajce byl zvolen na doporuceni byvaleho moderatora n-akci. Psani dopisu na Nejvyssi soud smysl ma. Mohou mj. poukazat na chybejici materialni stranku. K obnazovani na naturistickych akcich (obvykle) dochazi.

§12
(2) Trestní odpovědnost pachatele a trestněprávní důsledky s ní spojené lze uplatňovat jen v případech společensky škodlivých, ve kterých nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu.

termin akce v hosticich je dobry postreh, nevsimla jsem si toho, ale nema to charakter argumentu pro dovolani.

Diskusní příspěvky vyjadřují pouze názory jejich autorů.
[ikona]

S fotografiemi se obchodovalo

   20. Prosinec 2014 - 12:53
Eiffel (bez ověření)

Jestliže VS konstatoval že:

" I VS považuje za velmi závažný fakt, že obžalovaný IZ zneužil myšlenku naturismu k tomu, že prakticky obchodoval s pořízenými obrazovými materiály za účelem majetkového prospěchu. S ohledem na dlouhý časový úsek a pravidelný příjem značných finančních prostředků, bezesporu ze strany obžalovaného IZ šlo o výdělečnou činnost, ať již pak takto získané prostředky použil jakýmkoliv způsobem, včetně finanční motivace účastníků jím pořádaných naturistických akcí. Proto VS považuje za správné, pokud obžalovanému IZ byl trest odnětí svobody uložen nepodmíněně. "

tak i pouhým selským rozumem je zřejmé, že s nahotou se neobchoduje. A o to v celé této kauze jde. Jen zaslepení to nevidí a snaží se tento rozsudek prezentovat jako útok na naturismus.

Diskusní příspěvky vyjadřují pouze názory jejich autorů.
[ikona]

Přesně jak píše Eiffel a jak

   20. Prosinec 2014 - 14:31
Milkis (bez ověření)

Přesně jak píše Eiffel a jak jsem napsal i já. Jde o peněžní stránku věci. S útokem proti naturalismu nemá causa nic společného. To je jen vedlejší „produkt“ a chybná interpretace věci ve většině příspěvků zde. Soud se v řízení samozřejmě musel zabýval povahou a obsahem fotografií a kým a k jakému účelu byly zhotovovány. Jenom ještě dodatek ohledně obhajoby, jak píše (nepřesně) Eva. To zda obviněný je majetný či nemajetný není absolutně podstatné pro ustanovení obhájce soudem. Je-li obviněný stíhán pro trestný čin, na který zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice převyšuje pět let (tzv. zločin), musí mít obviněný obhájce už v přípravném řízení, to jest až do skončení celého trestního řízení (viz § 36 a násl. trestního řádu). Buď si obviněný sám zvolí obhájce (udělí mu plnou moc) a průběžně si ho platí ze svého nebo si obhájce nezvolí, i když by si jej mohl dovolit sám platit, a pak je mu obhájce ustanoven soudem povinně ze zákona (tzv. ex offo obhájce). Po skončení řízení ustanovený obhájce vyúčtuje svoji odměnu a náhradu výdajů státu (příslušném soudu) a ten o ní usnesením rozhodne. Je-li obviněný následně pravomocně uznán vinným je částka zaplacená státem obhájci obviněného (a tedy již odsouzeného) následně po odsouzeném vymáhána, s výjimkou případů tzv. bezplatné obhajoby nebo obhajoby za sníženou odměnu, je-li na návrh obviněného pro jeho nemajetnost přiznána soudem. Rozhodne-li se tak obviněný, nemusí mít dokonce v trestním řízení obhájce vůbec, s výjimkou případů, kdy je stíhán pro trestný čin, za který lze uložit výjimečný trest (viz § 36b trestního řádu). Toliko jen na upřesnění.

Diskusní příspěvky vyjadřují pouze názory jejich autorů.
[ikona]

Skutková podstata

   20. Prosinec 2014 - 21:06
Eva7252

Žádná skutková podstata trestního zákona, jako je obchod s fotografiemi, neexistuje. Odsouzení je za sexuální nátlak, to znamená, že: nastolili takovou situaci, v níž děti, aniž by tušily a mohly s ohledem na svůj psychický a rozumový vývoj tušit, že jsou ve své podstatě objektem útoku ze strany obžalovaných v oblasti sexuální, se dobrovolně a dokonce s úsměvem na tváři nechaly fotit nahé. K tomu, dle názoru SZ, přispěla i plánovaná a obžalovanými požadovaná přítomnost jejich rodičů, či osob dětem blízkých. Jejich přítomnost v dětech tak umocnila falešný pocit bezpečí a zároveň také bezezbytku potlačila eventuálně hrozící schopnost projevit vlastní vůli, případně reagovat jinak než požadovaným způsobem.

To, že obchod s fotografiemi není trestný, vyplývá i z toho, že web, který je provozován jednou českou firmou, funguje bez jakýchkoliv restrikcí a problémů 25 let, stejně ostatní obchodní stránky s naturistickými fotkami. Trestný má být dle rozsudku sexuální nátlak ve smyslu přimění jiného k obnažování.
Pro vlastní zdravý úsudek každého připojuji ještě linky na další články o „trestných a supertajných“ akcích na tomto webu, které jsou předmětem rozsudku:

Prachatice, Jezerka Seč, AP Olešná, Aqua Rýmařov, Nuda běh 2009, AP Olešná červen 2009, Lhota 2009, Založení nuda pláže JZD Hoštice, FKK Mléčná Dráha, Máchovo jezero 2009, Velké Dářko 2009/1, Velké Dářko 2009/2

A co se týče obhajoby dle zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), par. 33, odst. 2, v něm se uvádí, že: Osvědčil-li obviněný, že nemá dostatek prostředků, aby si hradil náklady obhajoby, rozhodne předseda senátu a v přípravném řízení soudce, že má nárok na obhajobu bezplatnou nebo za sníženou odměnu. Vyplývá-li ze shromážděných důkazů, že obviněný nemá dostatek prostředků na náhradu nákladů obhajoby, může, je-li to třeba k ochraně práv obviněného, rozhodnout předseda senátu a v přípravném řízení na návrh státního zástupce soudce o nároku na obhajobu bezplatnou nebo za sníženou odměnu i bez návrhu obviněného. V případech uvedených ve větě první a druhé náklady obhajoby zcela nebo zčásti hradí stát. V tomto případě byl advokát doporučen ze strany přispěvatele Tomáše a na základě toho, že Ivoš osvědčil skutečnosti dle zákona (a tyto byly velmi pečlivě soudem prověřovány), byla mu bezplatná obhajoba přidělena a tedy náklady obhajoby hradil stát.

Diskusní příspěvky vyjadřují pouze názory jejich autorů.
[ikona]

soud

   21. Prosinec 2014 - 4:34
PavelT

Ty formulace těch prokurátorů, které jsou tu citovány, připomínají 50. léta nebo mírnou formu inkvizice.

 1. Naturistická akce může být veřejná anebo soukromá – může být pro všechny anebo jen pro zvané. Pořád je to naturistická akce, i kdyby jen pár pozvaných rodin slavilo narozeniny jednoho naturisty u něj doma.
 2. Naturistickou akci vždy někdo organizuje.
 3. Komentáře pod těmi akcemi z r. 2009 ukazují to, co psal Ivo. Lidem se ty akce líbily, chválili je a žádali pokračování.
 4. Všichni účastníci věděli, že se tam bude fotit. S tím tam přišli oni sami a přivedli i své děti. Nevadilo jim to.
 5. Sponzorování naturistických akcí není trestné. V Babylonu se také daly vyhrát věcné ceny a poukazy na víkendy v hotelech.
 6. Výsledný nafocený/natočený materiál není pornografický ani sexuální.
 7. Ivo jednal v dobré víře, že Poláci fotí dokumenty pro propagaci naturismu. To dokazuje i skutečnost, že když začal mít pochybnosti o jejich motivech, s organizací naturistických akcí, kde se fotilo, přestal.
 8. Ivo sám s fotografiemi neobchodoval, není vlastníkem práv na ty fotografie.
 9. Ivo organizoval naturistické akce dávno předtím i potom a zdarma. V tomto případě mu někdo za organizaci takové akce zaplatil, což není trestné. Účastníkům nevadilo, že je někdo bude fotit. Akci si užili. Fotografie nejsou pornografické ani sexuální. Jak s fotografiemi naložil autor a majitel práv je jeho odpovědnost a pokud je nějak zneužil, měl by být stíhán on.
 10. Podle všeho ty fotografie nejsou nelegální.
 11. Tvrdit, že organizátor naturistické akce přiměl dospělé a děti k obnažení je absurdní. Člověk, který přijme pozvání na naturistickou akci, ví, že tam budou účastníci obnažení. S tím tam jde. Tady by pozvat znamenalo přimět. Co se „motivace“ týče – zúčastní se textilák naturistické akce zdarma? Asi ne. Bude abstinent pít alkohol zdarma? Nebude, jinak to není abstinent.

Ta obžaloba Iva nestojí vůbec na ničem. Je to snaha někoho si udělat jméno a kariéru tím, že se někdo odsoudí, takže státní zástupce získá body.

Diskusní příspěvky vyjadřují pouze názory jejich autorů.
[ikona]

Válka s nahotou

   13. Leden 2015 - 20:22
Eva7252

Zajímavý názor, viz: http://enzmannovaarcha.blogspot.cz/…hotou-2.html

Diskusní příspěvky vyjadřují pouze názory jejich autorů.