NATURISTA.CZ

Přirozená radost ze života

-

Knihy o saunách a saunování

Vložil Anonymní, 13. Leden 2007 - 8:34

Knižních publikací z oblasti saun a saunování je v současné době na českém knižním trhu poskrovnu. Úroveň těchto publikací však tento handicap vyvažuje. Dnes představujeme dvě z nich – „Saunování a zdraví“ a druhá je o technickém řešení saun a saunových provozů.
Připravil: Radovan Jelínek, Sauna Athena


První z nich – „Sauny“, autorů Dr. Ing. Zdeňka Pospíchala a Ing. Josefa Pavlouska – se zabývá technickým řešením saun a saunových provozů. Po přečtení této knihy budete vědět jaké jsou druhy saun, vše o zvláštnostech těchto staveb, jaké jsou možnosti vybudování rodinné sauny, jaký vybrat druh topidla a mnoho dalších užitečných rad pro stavbu sauny. V neposlední řadě zde najdete také řadu rad a odpovědí týkajícíc se provozu saun. Uvedenou knižní publikaci vydalo vydavatelství ERA v roce 2003 a lze ji objednat na internetové adrese

Druhá publikace „Sauna v zdraví a chorobě“ je od MUDr. Miloše Mateje, významného slovenského balneologa, internisty, fyziatera a výzkumníka v saunologii. Spolu s kolektivem slovenských a dalších zahranich odborníků z oblastii saunologie připravil první, v světové odborné literatuře takto komplexně a medicinsky orientovanou publikaci v oblasti saunování. V knize lze nalézt pohled na:
• historii, rozvoj a rozšíření sauny,
• podmínky, zásady a metody správného saunování,
• účinky na fyziologické funkce koordinujících systémů,
• kompenzační termoregulační změny vlivem tepla sauny,
• vliv saunování na jednotlivé orgánové systémy – dýchací, srdečněcevní, pohybové, nervové
• využití saunování v medicínských oborech – gynekologii,
pediatrii, tělovýchově, rehabilitaci, dermatologii a kosmetice.
Knihu „Sauna v zdraví a chorobě“ vydalo vydavatelství OSVETA v roce 2005.

1